Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané studie u pacientů s Prader-Willi syndromem v dospělosti MUDr Olga Lokvencová Medical Advisor CNS/Endokr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané studie u pacientů s Prader-Willi syndromem v dospělosti MUDr Olga Lokvencová Medical Advisor CNS/Endokr."— Transkript prezentace:

1 Vybrané studie u pacientů s Prader-Willi syndromem v dospělosti MUDr Olga Lokvencová Medical Advisor CNS/Endokr

2 Švédská studie - 5-ti letá léčba růstovým hormonem u dospělých s PWS Italská studie - Kardiovaskulární odpověd´ podmíněná léčbou růstovým hormonem u dospělých pacientů s PWS Italská studie – Kvalita života a psychologický pocit dobré tělesné a duševní pohody při léčbě GH u dospělých pacientů s PWS Švýcarská studie - Denní rozsáhlý svalový tréninkový program zvyšuje množství a sílu opěrné hmoty a spontánní aktivitu u dětí s PWS po 6-ti měsících

3 5- letá léčba růstovým hormonem u dospělých s PWS Úvod Léčba růstovým hormonem u dětí s PWS vede k normalizaci kostního růstu a jako přídatný benefiční účinek působí na stavbu celého těla –Do roku 1998 nebylo dokázáno, zda by měla léčba GH pokračovat v dospělosti Během 1998-2000 byla provedena první placebem (pacienti kteří neužívali nic) kontrolovaná studie k ohodnocení účinku léčby GH u dospělých s PWS.

4 5- letá léčba růstovým hormonem u dospělých s PWS Během 12-ti měsíců sledování se ukázal pozitivní účinek na celkovou stavbu těla s redukcí tělesných tuků a navýšením svalové hmoty. Žádný statisticky významný nežádoucí účinek léčby nebyl pozorován. Pacienti a jejich lékaři ohodnotili léčbu jako pozitivní s velkým požadavkem dále pokračovat. Na následujících 6 měsíců byla léčba přerušena. Po 6- ti měsících bez léčby většina pacientů a jejich opatrovníků vznesla požadavek pokračovat v léčbě růstovým hormonem. Etická komise ve Švédsku schválila pokračování studie

5 5- letá léčba růstovým hormonem u dospělých s PWS 7 mužů a 7 žen věku 18-31 let byli sledováni následujících 5 let. Sledovala se váha,výška, BMI, celková skladba těla, množství tělesných tuků, úbytek tělesné hmoty, OGTT. Výsledky: U 6-ti pacientů léčených růst. hormonem byl nárůst svalové hmoty o 5 kg a pokles tělesných tuků o 5%. Žádné závažné nežádoucí účinky nebyly hlášeny. Závěry: Bylo by možné pokračovat léčbou růstovým hormonem dalších 5 let a tím udržením výhodného pozitivního účinku na stavbu těla bez klinicky významných nežádoucích účinků.

6 Kardiovaskulární odpověd´podmíněná léčbou růstovým hormonem u dospělých pacientů s PWS Úvod U PWS je změna produkce růstového hormonu ve vztahu ke zmenšení srdeční hmoty a systolické funkce ve srovnání s kontrolní skupinou pacientů - obézní bez PWS. Cíle studie: Zhodnotit kardiovaskulární odpověd´při léčbě růstovým hormonem u dospělých s PWS během 12-ti měsíců sledování. 13 obézních s PWS věk 24-26 let BMI 46. Hodnotily se metabolické parametry, kardiovaskulární parametry – ECHO...

7 Kardiovaskulární odpověd´podmíněná léčbou růstovým hormonem u dospělých pacientů s PWS Výsledky: Zvýšení IGF-I, Insulinu podobný růstový faktor-I IGF-I, jedním z nejdůležitějších růstových faktorů peptidového charakteru hlavním prostředníkem růstového hormonu a stimuluje růst a diferenciaci četných tkání, růst buněk je důležitým komplementárním faktorem v řadě metabolických pochodů, působí na nervový systém, skelet a vykazuje některé vlastnosti podobné insulinu (hypoglykemizující účinek) Pokles CRP (C-Reaktivní protein) – což je prokazatelný KVS rizikový faktor Pokles hladiny lipidů o 4%, Nárůst svalové masy celkově o 6,2 kg, Pokles viscerálního tuku o 31%. ECHO srdce –zbytnění LK masy, bez změny diastolické funkce, stabilní EFLK, nutná monitorace

8 Kardiovaskulární odpověd´podmíněná léčbou růstovým hormonem u dospělých pacientů s PWS Závěr: Léčba růstovým hormonem může zlepšit některé kardiovaskulární parametry PWS – srdeční hmotu (bez negativního působení na systolické a diastolické funkce), zlepšit stavbu těla a některé markery kardiovaskulárního rizika –CRP.

9 Kvalita života a psychologický pocit dobré tělesné a duševní pohody při léčbě GH u dospělých pacientů s PWS Kvalita života a psychologický pocit dobré tělesné a duševní pohody při léčbě GH u dospělých pacientů s PWS Cíle studie: Zhodnotit dlouhotrvající účinek léčby růstovým hormonem na psychologický pocit tělesné a duševní pohody a na kvalitu života u dospělých s PWS. Design: 13 pacientů s PWS a jejich rodičů bylo zavzato do studie. Sledování bylo 24 měsíců. Po 6-ti, 12-ti a 24 měsících. Hodnocení se provádělo dvěma speciálními dotazníky pro pacienty i jejich rodiče.

10 Kvalita života a psychologický pocit dobré tělesné a duševní pohody při léčbě GH u dospělých pacientů s PWS Kvalita života a psychologický pocit dobré tělesné a duševní pohody při léčbě GH u dospělých pacientů s PWS Výsledky: statisticky významné zlepšení proti počátku bylo v obou dotaznících pacientů. Hodnocení v dotaznících rodičů bylo méně optimistické než u pacientů. Závěry: Výsledky ukázaly, že zlepšení kvality života a psychologický status je udržován u pacientů, kteří pokračují v léčbě růstovým hormonem.

11 Denní rozsáhlý svalový tréninkový program zvyšuje množství opěrné hmoty a spontánní aktivitu u dětí s PWS po 6-ti měsících Úvod: Snížení spontánní fyzické aktivity a ochabnutí svalové hmoty a celého podpěrného aparátu se ukazují být příčinou zmnožení tuků a metabolického zhoršení u pacientů s PWS po přechodu do dospělosti. Zatímco v ranném dětství je u pacientů s PWS svalová hypotonie a horší prospívání ( malá potřeba jíst), později dochází k neukojitelné chuti k jídlu, což je příčinou vniku těžké obezity v dětství. Cíl studie: Zjistit, jestli celkový fyzický tréninkový program v domácím prostředí vede ke zlepšení těchto parametrů

12 Denní rozsáhlý svalový tréninkový program zvyšuje množství opěrné hmoty a spontánní aktivitu u dětí s PWS po 6-ti měsících Design: Prospektivní studie zahrnovala 11 prepubertálních dětí s PWS 9-12 let léčených růstovým hormonem téměř 3 předchozí roky. Tyto děti měly tréninkový program některých svalových skupin 4-10 minut denně 12 dětí s PWS bylo kontrolní skupina –tj bez trén. Programu Tréninkový program – vytvořený fyzioterapeutem, zkušeným v práci s dětmi s PWS. Každý cvik trénoval specifickou skupinu svalů. Celkem 5 cviků, celkem 4-10 minut všechny Viz přiložené obrázky genotropin cviky.pdf

13 Denní rozsáhlý svalový tréninkový program zvyšuje množství opěrné hmoty a spontánní aktivitu u dětí s PWS po 6-ti měsících Před započetím tréninku a 6 měsíců po tréninku byla hodnocena stavba těla (pomocí přístrojů) –Množství svalové masy a podpěrného aparátu hodnocena fyzická výkonnost- –Pěší chůze (pedometrem, který byl připevněn 3 dny na noze před počátkem a 3 dny po skončení, měřil km/den) –Spontánní denní aktivita – skore, hodnocené rodiči. Výsledky –po 6-ti měsících tréninku došlo ke zvýšení opěrné tělové hmoty (svalů, vazů, šlach), proti kontrolní skupině - tj děti s PWS bez tréninku. Závěr: děti s PWS by měli být motivováni jejich rodiči ke krátkému dennímu tréninku, který celkově zvyšuje spontánní fyzickou aktivitu a má velmi pozitivní účinek na stavbu těla – podpůrný aparát (svaly, šlachy, vazy).

14 Výsledky: Stavba těla Opěrná masa – (tj svalový a podpůrný aparát) se zvýšila v tréninkové skupině po 6- ti měsících Váhové změny byly minimální bez rozdílu v obou skupinách Hodnoceno přístroji

15 Fyzická aktivita - chůze Pěší chůze - měřena pedometrem (vzdálenost která se ujde denně v km) Připevněn na noze Jednoznačné zvýšení v tréninkové skupině

16 Fyzická aktivita – spontánní denní aktivita Spontánní aktivita - hodnocena rodiči. Skore aktivit, které dítě vykonává během dne, každá aktivita obodována. Spontánní denní aktivita byla zvýšená v tréninkové skupině

17 Závěry studie Byl prokázaný jednoznačný vztah mezi zmnožením opěrné a svalové masy a skorem denních aktivit. Byl prokázán jednoznačný vztah mezi zvýšením „ pěší chůze “ a viditelným zmnožením podpůrné masy – svalové hmoty, vazů.

18 Závěry studie pokračování Tato studie prokazuje její praktickou a jednoduchou proveditelnost v praxi A sice, že děti s PWS by měli být motivováni k začlenění tréninkového programu na delší časovou periodu ve svém domácím zařízení. Protože trénink a fyzická aktivita vedou ke statisticky významnému zlepšení kvality podprůrného aparátu a hlavně ke zpevnění svalové hmoty.

19 Obecná doporučení

20 Nadváha a obezita – prokázaný rizikový faktor řady onemocnění –KVS chorob – Infarkt myokardu, cukrovka, mozková mrtvice –Pohybový aparát – klouby, vazy, šlachy - přetěžování Je to jeden z doprovodných příznaků PWS – snažit se ovlivnit – Důsledný dietní režim Cvičení - doma 10 min 1- 2x/den, různé svalové skupiny – instruktážní kazety, pěší chůze Prokázaný pozitivní účinek ve sportovní aktivitě –posílení svalového aparátu, aby neochaboval když se přestane s léčbou růstovým hormonem –pokles hmotnosti –pokles lipidů –cholesterolu(kornatění cév), –vyplavování endorfinů – hormony navozující příjemný pocit a tím snižováni chuti k jídlu

21 Vysvětlení některých pojmů BMI –body mass index poměr tělesné výšky a hmotnosti. Vypočítaná hodnota BMI nám pak napovídá, jestli máme podváhu, hmotnost v normě, nadváhu nebo obezitu BMI Kategorie Zdravotní rizika méne 18,5 podváha střední 18,5 - 24,9 normální váha minimální riziko 25 - 29,9 nadváha středně vysoké 30 - 34,9 obezita vysoká 35 - 39,9 velká obezita vysoká 40 a více klinická obezita vysoká velmi vysoká

22 Vysvětlení některých pojmů OGTT –orální glukozový toleranční test Ukazuje funkci slinivky břišní, rychlost vyplavování inzulinu a jeho účinek DM- Diabetes mellitus – cukrovka, vysoká hladina krevního cukru, málo inzulínu, který cukr zpracovává ECHO –vyšetření srdce ultrazvukem –ukáže stavbu a funkce srdce Systolická a diastolická funkce srdce – stahování a uvolňování srdce, tím se pumpuje krev. EFLK – parametr, který určuje jak srdce pumpuje krev do oběhu – tj. jak srdce funguje Viscerální tuk – tuk v oblasti břicha, tento typ obezity rizikový pro pozdější rozvoj kardiovaskulárních komplikací

23 Reference – použité studie Five – years growth hormone (GH) treatment in adults with Prader–Willi syndrome. Ch.Hoybye Conditional cardiovascular response to growth hormone therapy in adult pacients with Prader-Willi syndrome. P.Maruzo, C.Maracassa, R. Campini Quality of life and psychological well-being in GH-treated, adult PWS pacients: a longitudinal study. L. Bertella, I. Mori A daily comprehensive muscle training programme increases lean mass and spontaneous activity in children with Prader-Willi syndrome after 6 month. M. Schlumpf, U. Eiholzer, M. Gygax

24 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Vybrané studie u pacientů s Prader-Willi syndromem v dospělosti MUDr Olga Lokvencová Medical Advisor CNS/Endokr."

Podobné prezentace


Reklamy Google