Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Týmová práce TYMP2/ P5 Manažerské rozhodovací metody Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Týmová práce TYMP2/ P5 Manažerské rozhodovací metody Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."— Transkript prezentace:

1 1 Týmová práce TYMP2/ P5 Manažerské rozhodovací metody Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2009

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Manažerské rozhodování Týmová práce TYMP2/ P5 Přístup vedoucích pracovníků k problémům a umění je řešit rozhodují o další existenci společnosti. Rozhodující je: kvalita, realizovatelnost, přijatelnost rozhodnutí – má přímý vliv na výkon organizace i spokojenost jejich členů. Je to schopnost vyhledávat, správně pojmenovávat a efektivně řešit problémy. Rozhodnutí činí manažeři na všech úrovních. Strategická rozhodnutí. Operativní rozhodnutí. Rutinní nebo specifická rozhodnutí?

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Proces rozhodování Týmová práce TYMP2/ P5 Definování Analýza Alternativy a varianty Hodnocení a výběr alternativ - za jistoty - za rizika - za neurčitosti Výběr rozhodnutí

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Rozhodovací styly Týmová práce TYMP2/ P5 Autokratický Konzultativní Skupinový Rozhodovací proces ovlivňují odlišné vlastnosti manažerů, zejména jejich hodnotový systém, osobnost, tendence k riskování, minulé zkušenosti, náchylnost k pochybám. Rozhodovací proces ovlivňují také vlivy vnější, vycházející z organizace i z prostředí. Míra participace ve skupinovém rozhodování závisí na mnoha faktorech.

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Přístupy k řešení problémů Týmová práce TYMP2/ P5 Analytický přístup – pomocí logického myšlení, od jedné relevantní věci k druhé, z ní vyplývající. Analytické myšlení je proces uvažování. Probírá informace, vybírá závažné, prokazuje a prověřuje vztahy, výsledkem jsou správné závěry. Tvůrčí přístup – hledá odlišnosti, zkoumá i málo pravděpodobné, přináší nové nápady, nové pohledy na věc, nové přístupy k řešení problémů.

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Tvořivé řešení problémů Týmová práce TYMP2/ P5 Každý člověk může být kreativní Kreativita = potenciál mozku + dovednost Co přináší kreativita: Nalezení nových řešení Vyřešení problémů Uvolnění atmosféry Zvýšení sebedůvěry Tvůrčí schopnosti patří ke klíčovým kompetencím pracovníka v marketingových komunikacích.

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Lidský mozek Týmová práce TYMP2/ P5 Každá z hemisfér zpracovává informace jiným způsobem. Lidé mají tendenci spoléhat více na jednu z nich. Levá hemisféra – tendence být analytický, verbální, matematický, logický, lineární, zjišťující, symbolický, objektivní. Pravá hemisféra – tendence být umělecký, intuitivní, nápaditý, neverbální, subjektivní.

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Etapy tvořivého procesu Týmová práce TYMP2/ P5 Jaké je správné pořadí úkonů? Představa o požadavku Analýza údajů Shromáždění informací Vyhodnocení Výběr řešení Ustálení informací Intuice, rozeznání nápadu Ověření řešení Formulace problému

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Etapy tvořivého procesu - řešení Týmová práce TYMP2/ P5 Správné pořadí úkonů: 1.Formulace problému – co je předmětem tvořivého procesu? 2.Představa o požadavku – definice zadání, cíle, výstupů. 3.Shromáždění informací – fakta, oddělit od emocí. 4.Analýza údajů – zkoumat jednotlivých částí. 5.Ustálení informací – nechat nápad vyzrát. 6.Intuice, rozeznání nápadu – přijmout všechny a zaznamenat. 7.Výběr řešení – posoudit pozitiva i negativa. 8.Ověření řešení – prověřit využití v praxi. Propracovat. Definitivní výběr. 9.Vyhodnocení – posoudit, jak se osvědčilo.

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Fráze, které zabíjejí kreativitu Týmová práce TYMP2/ P5 NEMÁM NA TVOŘIVOST ČAS JE TO ŠPATNÉ SPRÁVNÁ JE JEN JEDNA ODPOVĚĎ NERAD DĚLÁM CHYBY TVOŘIVOST PŘINÁŠÍ ZEMĚTŘESENÍ TVOŘIVOST STOJÍ PENÍZE NEJSEM TVOŘIVÝ ČLOVĚK TADY NENÍ PRO TVOŘIVOST PROSTOR TO NEBUDE FUNGOVAT TO UŽ JSME ZKOUŠELI TAKTO SE TO NEDĚLÁ

11 11 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Bariéry tvořivého procesu Týmová práce TYMP2/ P5 Málo informací Stereotypy Subjektivní zaměření (potřeb, vnímání,...) Malá kapacita paměti Problém se zpracováním více informací najednou Pochybnosti o výsledku Tlak skupiny Organizační vlivy Limitující podmínky Polarizace (buď/nebo) Tlak času Stres Unáhlenost Sklon dávat očekávané odpovědi (konformismus) Strach ze zesměšnění

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Motivující věty Týmová práce TYMP2/ P5 Dobrá práce! Řekněte mi, jak to bude fungovat. Co potřebujeme k tomu, abychom se dostali dál? Kde jinde bychom toto ještě mohli použít? Vy rozhodněte! Udělejte to!

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Manažerské rozhodovací metody – příklady Týmová práce TYMP2/ P5 Occamova břitva – k definování problému. Koláže a fantazie – k zachycení abstraktního problému. Šest klobouků – k formulaci problému z různých stran. Ischikawův graf (Rybí kost) – diagram příčin a důsledků - k analýze problému (důsledek problému vpravo). Paretův graf – k odhalení podstatných příčin (80/20). Šestislovný graf (co, kdo, kdy, kde, jak, proč) – k analýze problému. Ischikawův graf (Rybí kost) – k hledání řešení (formulace problému vlevo). Brainstorming – k hledání nápadů, řešení. Swapping – k pochopení názorů druhé skupiny.

14 14 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Rozvoj tvořivého myšlení Týmová práce TYMP2/ P5 ? Doplňte, jak můžete rozvíjet své tvůrčí schopnosti.

15 15 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP2/ P5 Dostal jsem nápad. Protože jsem přemýšlel.

16 16 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Literatura a zdroje Týmová práce TYMP2/ P5 ARMSTRONG, M.: Jak být ještě lepším manažerem, 1. vyd. Praha, Victoria Publishing 1995. Počet stran 312, ISBN 80-85865-66-1. BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0. ROBSON, M.: Skupinové řešení problémů, 1. vyd. Praha, Victoria Publishing 1995. Počet stran 156, ISBN 80-247-0403-X. PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 120, ISBN 80-85865-32-7. JAY, R., TEMPLAR, R.: Velká kniha manažerských dovedností, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2006. Počet stran 514, ISBN 80-247-1279-2. KIRST, W., DIEKMEYER, U.: Trénink tvořivosti, 1. vyd. Praha, Portál 1998. Počet stran 125. ISBN 80-7178-227-0. Kurz kreativity v programu Training of Management Trainers, Mc Kechnie 1995. Vlastní přednášky a trénink.


Stáhnout ppt "1 Týmová práce TYMP2/ P5 Manažerské rozhodovací metody Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google