Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shromáždění vlastníků 24.11.2014 2012 MIMOŇSKÁ PROSEK – PRAHA 9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shromáždění vlastníků 24.11.2014 2012 MIMOŇSKÁ PROSEK – PRAHA 9."— Transkript prezentace:

1 Shromáždění vlastníků 24.11.2014 2012 MIMOŇSKÁ PROSEK – PRAHA 9

2 Program shromáždění 1. Úvod 2. Zpráva mandátová o účasti na shromáždění 3. Zpráva výboru o hospodaření společenství: a)Schválení účetní uzávěrky za rok 2013, zhodnocení hospodaření 2014 b)Provedené opravy v roce 2014, návrh oprav na rok 2015 c)Zpráva o úklidu a personalistika v roce 2014, návrh na rok 2015 d)Ostatní (zeleň, webové stránky, dohledová kamera, pozemek okolo domu, aktualizace stanov dle OZ) e)Informace o používání internetového portálu ISTA f)Návrh rozpočtu na rok 2015 4. Zpráva správce objektu o činnosti 5. Zhodnocení činnosti výboru za rok 2014 6. Návrh usnesení ze shromáždění a hlasování k přijetí usnesení 7. Diskuse 8. Závěr shromáždění

3 ÚVOD Shromáždění vlastníků 24.11.2014 / bod programu 1

4 Mimoňská

5 Mimoňská

6 Mimoňská

7 Mimoňská

8 Mimoňská

9 ZPRÁVA MANDÁTOVÁ O ÚČASTI NA SHROMÁŽDĚNÍ Shromáždění vlastníků 24.11.2014 / bod programu 2

10 ZPRÁVA VÝBORU O HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ ZA ROK 2014 Shromáždění vlastníků 24.11.2014 / bod programu 3

11 Schválení roční účetní uzávěrky za rok 2013 ROK 2013: Konečná účetní uzávěrka Aktiva Krátkodobý majetek celkem … 11 226 tis. Kč Pohledávky celkem … 5 938 tis. Kč Krátkodobý fin. majetek celkem …....5 287 tis. Kč Aktiva celkem … 11 226 tis. Kč Pasiva Vlastní zdroje celkem … 21 000 tis. Kč Výsledek hospodaření celkem … 21 000 tis. Kč Cizí zdroje celkem... 11 205 tis. Kč Dlouhodobé závazky celkem … 3 466 tis. Kč Krátkodobé závazky celkem …. 7 739 tis. Kč Pasiva celkem … 11 226 tis. Kč

12 Schválení roční účetní uzávěrky za rok 2013 ROK 2013: Konečná účetní uzávěrka Výkaz zisku a ztráty Náklady: osobní náklady celkem … 807 tis. Kč ostatní náklady celkem … 10 tis. Kč náklady celkem ….. 817 tis. Kč Výnosy: ostatní výnosy celkem … 838 tis. Kč Výsledek hospodaření před zdaněním ….. 21 tis. Kč Výsledek hospodaření po zdanění ….. 21 tis. Kč

13 Schválení roční účetní uzávěrky za rok 2013 ROK 2013: Konečná účetní uzávěrka Běžné účty k 31.12.2013 … 5 287 445,39 Kč Fond oprav k 31.12.2013 … 3 353 327,29 Kč Pohledávky za vlastníky k 31.12.2013… 0 Kč

14 Zhodnocení hospodaření za rok 2014 ROK 2014: Průběžný stav financí - do 31.10.2014 Běžný účet č. 1 … 584 468,32 Kč Běžný účet č. 2 – spořící … 5 063 128,39 Kč Celkem běžný účet … 5 647 596,71 Kč Úrok z běžných účtů … 18 402,21 Kč Poplatky bance … 8 689,00 Kč Fond oprav – tvorba: … 4 850 347,29 Kč Čerpání z fondu oprav: … 885 328,34 Kč Zůstatek fondu oprav: … 3 965 018,95 Kč Pohledávky za vlastníky … 11 912,00 Kč

15 Zhodnocení hospodaření za rok 2014 ROK 2014: čerpání plánu nákladů - do 31.10.2014 Položka Plán 2014 Čerpání 1.-10.2014 Pojistné objektu 52 000 Kč 49 509,00 Kč Odvoz odpadu 230 000 Kč 106 272,00 Kč Úklid 360 000 Kč 208 816,00 Kč Elektřina spol. prostor 160 000 Kč 121 954,19 Kč Servis výtahu 167 000 Kč 101 444,71 Kč Provozní náklady 60 000 Kč 36 561,50 Kč Odměna voleným funkcionářům 420 000 Kč 122 580,00 Kč Celkem 1 449 000 Kč 747 137,40 Kč

16 ROK 2014: Průběžný stav financí - do 31.10.2014 Čerpání z fondu oprav: Opravy výtahů (ND) + zkoušky (Schindler) 77 421,79 Kč Měření tepla a vody (ista ČR s.r.o.) 591 086,00 Kč Vodoinstalační práce (Voluma) 29 692,00 Kč Výměna zábradlí v 7. patře (Rebos) 27 158,00 Kč Elektroinstal. práce (Krátký) 24 353,00 Kč Revize elektroinstalace v domě 22 627,00 Kč Revize plynu v domě(Maudr) 18 000,00 Kč Revize hromosvodů 4 050,00 Kč Opravy domovních dveří (Primont) 8 372,00 Kč Deratizace 8 051,00 Kč Stojany na kola (fa. Kačerle) 6 330,00 Kč Zhodnocení hospodaření za rok 2014

17 ROK 2014: Průběžný stav financí - do 31.10.2014 Čerpání z fondu oprav: Ostatní (studie úspory tepla, PVC samolepky, STA servis, asist. SBD) 10 940,55 Kč MZS 52 180,00 Kč Celkem 891 261,34 Kč Zhodnocení hospodaření za rok 2014

18 ROK 2014: Další očekávané výdaje v 11-12.2014 Čerpání z fondu oprav: Celkem cca 200 000 Kč Jedná se o fakturaci studií úspor tepla a MZS, případně dalších drobných oprav Zhodnocení hospodaření za rok 2014

19 PRŮBĚŽNÉ OPRAVY Údržba rozvodů vody a kanalizace Aktuální stav ventilů v TP pravidelně kontroluje pan Pumr. Na základě jeho zjištění se objednávají opravy ne zcela funkčních ventilů. Případné poruchy na stoupačkách, jedná se většinou o havarijní případy, zajišťujeme u firmy Voluma Elektroinstalace Průběžně probíhají nahlášené opravy elektroinstalace, vedení domovních telefonů včetně dálkového otevírání vstupních dveří. Většinou se jedná se o výměnu schodišťových a vstupních čidel, výměnu zvonkových tlačítek, hlasových jednotek atd. V letošním roce byla provedena revize společných elektrických rozvodů. Před revizí jsme u fy Krátký - elektro objednali údržbu hlavního domovního vedení. Jednalo se o vyčištění rozvaděčů, dotažení spojů, apod. Opravy provedené v roce 2014

20 PRŮBĚŽNÉ OPRAVY Vchodové dveře Provádí pravidelně pan Pumr. Oprava zámku nebo dveří objednáváme u dodavatele portálů firmy Primont. Periodické revize V průběhu roku byly provedeny periodické revizní prohlídky a to: - revize plynu - preventivní požární kontrola, včetně kontroly hasících přístrojů - průběžné revize výtahu - revize společných elektrických rozvodů - revize hromosvodů Opravy provedené v roce 2014

21 MODERNIZACE ODEČÍTÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA Z RADIÁTORŮ, SPOTŘEBY TEPLÉ A STUDENÉ VODY Radiový sběr dat, spolehlivý odpočet bez vstupu do bytů, Dodávka ISTA, vybraná na základě poptávkového řízení. Digitální měřiče tepla + vodoměry na teplou a studenou vodu (výměna sjednocená na 5 let) Naměřené údaje se radiovým systémem přenášejí do sběrnice dat. Každý uživatel bytu má možnost na webu firmy ISTA průběžně sledovat svoji spotřebu tepla a spotřebu vody. Náklady celkem 591 086,- Kč Celkové předpokládané náklady 700.000,- Kč Opravy provedené v roce 2014 (plánované)

22 STUDIE VYUŽITÍ TECHNICKÉHO PODLAŽÍ Upuštěno od realizace Celkové předpokládané náklady 100.000,- Kč Opravy provedené v roce 2014 (plánované)

23 STUDIE ÚSPOR TEPLA A TEPLÉ VODY (JOBI) Varianta č.1 – Centrální plynová kotelna Opravy provedené v roce 2014 (plánované)

24 STUDIE ÚSPOR TEPLA A TEPLÉ VODY (JOBI) Varianta č.2 – Lokální plynové kotelny (výměníky) Opravy provedené v roce 2014 (plánované)

25 STUDIE ÚSPOR TEPLA A TEPLÉ VODY (JOBI) Varianta č.3 – Tepelné čerpadlo Opravy provedené v roce 2014 (plánované)

26 STUDIE ÚSPOR TEPLA A TEPLÉ VODY (ENERGOMEX) Varianta č.1 – Regulace teploty topné vody Opravy provedené v roce 2014 (plánované)

27 STUDIE ÚSPOR TEPLA A TEPLÉ VODY (ENERGOMEX) Varianta č.2 – Vybudování a provoz nové vým. stanice Opravy provedené v roce 2014 (plánované)

28 STUDIE ÚSPOR TEPLA A TEPLÉ VODY (ENERGOMEX) Varianta č.3 – Tepelné čerpadlo Opravy provedené v roce 2014 (plánované)

29 STUDIE ÚSPOR TEPLA A TEPLÉ VODY (ENERGOMEX) Porovnání všech variant Var.Stručný popis Investice v tis. Úspora /rok v tis.NávratnostZpracovatel 1Centrální plynová kotelna2 4067323,3JOBI 2Lokální plynové kotelny3 1187324,3JOBI 3Tepelné čerpadlo5 5116358,7JOBI 4 Regulace teploty topné vody5951185Energomex 5Nová výměníková stanice1 9667582,6Energomex 6Tepelné čerpadlo6 8758538,1Energomex Opravy provedené v roce 2014 (plánované)

30 STUDIE ÚSPOR TEPLA A TEPLÉ VODY Náklady celkem 102 500,- Kč Celkové předpokládané náklady 100.000,- Kč Opravy provedené v roce 2014 (plánované)

31 VÝMĚNA ZÁBRADLÍ Zábradlí v 6. patře vchodu 637 bylo v havarijním stavu. Byla provedena výměna celého zábradlí. Opravy provedené v roce 2014 (neplánované)

32 Nátěr zábradlí je ve špatném stavu. Poslední nátěr byl proveden v roce 2002. Bude třeba prvky zábradlí očistit, odrezit, případně opravit a provést nový kvalitní nátěr (Alkyton). Na jižní fasádě se práce budou provádět horolezeckou technikou, na severní fasádě z lodžií. ÚPRAVA ZÁBRADLÍ NA LODŽIÍCH Celkové předpokládané náklady 1.600.000,- Kč (výběr bude proveden na základě poptávkového řízení) Opravy navrhované pro rok 2015

33 ÚPRAVA ZÁBRADLÍ NA LODŽIÍCH Opravy navrhované pro rok 2015

34 ÚPRAVA ZÁBRADLÍ NA LODŽIÍCH Opravy navrhované pro rok 2015

35 ÚPRAVA ZÁBRADLÍ NA LODŽIÍCH Opravy navrhované pro rok 2015

36 INSTALACE VYPOUŠTĚCÍCH VENTILŮ NA STOUPAČKÁCH VODY V TP A ZMĚNA UZAVÍRÁNÍ Při havarijních opravách dochází k tomu, že i při uzavření ventilů na stoupačkách dochází k částečnému pronikání vody a to znemožňuje kvalitní opravu. Proto plánujeme osadit u uzavíracích ventilů ještě vypouštěcí ventily. Celkové předpokládané náklady 55.000,- Kč Opravy navrhované pro rok 2015

37 DROBNÉ OPRAVY Nezbytné opravy při zajišťování údržby, periodické revize našeho objektu, apod. Celkové předpokládané náklady 180.000,- Kč Opravy navrhované pro rok 2015

38 ÚPRAVY ZELENĚ Celkové předpokládané náklady 25.000,- Kč

39 Dům uklízí 5 pracovníků, většinou našich spolubydlících (rozsah úklidu na nástěnkách) Drobné opravy v domě zajišťuje technik objektu pan Pumr V dubnu a listopadu provedena deratizace objektu, v listopadu likvidace holubího trusu V zimních měsících bude probíhat odchyt holubů, který zajišťuje bezplatně ÚMČ Prahy 9 Úklid v okolí domu Velkoobjemové kontejnery (termíny na nástěnkách) Nepořádek ve veřejných prostorech (negativní zpráva požárního technika) Zpráva o úklidu a personalistika

40 Drobné úpravy zeleně na všech stranách objektu Spolupráce s MČ Praha 9 Pochvala některým spolubydlícím !!!! Náměty ? Zpráva o úpravě zeleně

41 www. mimonska.cz Webové stránky

42 Stránky jsou plně funkční a jsou pravidelně aktualizovány. Na začátku května došlo k jejich modernizaci - bylo automatizováno odesílání aktualit na maily přihlášených uživatelů a zároveň byly stránky optimalizovány pro zobrazení na mobilních zařízeních. Stránky se těší vzrůstající oblibě. V kalendářním roce 2014 zaznamenaly více než 3000 (loni 800) návštěv, z toho téměř 1200 unikátních (loni 340) a bylo přeneseno zhruba 830 Mb. Webové stránky

43 Nainstalovaná od 04.2014 nad vchodem do objektu č.637/16. Dohledová kamera

44 Na základě podmětu pana Popelky proběhlo jednání s OSM MČ Praha 9 Pozemek v okolí domu

45 Na základě nového Občanského zákoníku Bude zpracována na základě vývoje judikatury, zkušeností z praxe, v průběhu roku 2015. Aktualizace stanov

46 www.ista.cz Portál ISTA

47 Byly uzavřeny 4 smlouvy o pronájmu předchodbiček (2 ve vchodu 642 a 2 ve vchodu 643), nájem činí 40 kč za m2 měsíčně. S ohledem na počet kol v kočárkárnách byly dokoupeny a nainstalovány další 2 stojany na kola (vchod 633 a 636). Zakoupení 10 kg fasádní barvy BAUMIT GRANOPORCOLOR – 0404 /tmavší odstín/ a BAUMIT GRANOPORCOLOR – 0406 /světlejší odstín/. V souladu se závěry Požární zprávy výbor SVJ nechal vyrobit jednotné samolepky na vstup do technického podlaží odpovídající normovému označení Ostatní

48 ZPRÁVA SPRÁVCE OBJEKTU O ČINNOSTI, ZEJMÉNA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ A STAVU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2014 Shromáždění vlastníků 24.11.2014 / bod programu 4

49 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI VÝBORU ZA ROK 2014 Shromáždění vlastníků 24.11.2014 / bod programu 5

50 NÁVRH USNESENÍ ZE SHROMÁŽDĚNÍ A HLASOVÁNÍ K PŘIJETÍ USNESENÍ Shromáždění vlastníků 24.11.2014 / bod programu 6

51 1. Schválení účetní závěrky za rok 2013 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Shromáždění schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 v celkové výši zisk 21.009,32 Kč následovně: a. 21.009,32 Kč převést ve prospěch rezervního fondu b. Shromáždění vlastníků zmocňuje statutární orgán společenství k použití fondu k úhradě nákladů souvisejících se správou domu Návrh a hlasování o usnesení

52 2. Návrh na úpravu výše krátkodobých záloh Krátkodobé zálohy na rok 2015 se nebudou upravovat Návrh a hlasování o usnesení

53 3. Návrh na úpravu výše dlouhodobých záloh Dlouhodobá záloha na rok 2015 se nebude upravovat Návrh a hlasování o usnesení

54 4. Ekonomická část - ostatní a. Shromáždění bere na vědomí, že v předpisu záloh pro jednotlivé jednotky může dojít ke korunovým rozdílům z důvodu zaokrouhlení. b. Shromáždění ukládá všem členům společenství hradit měsíční zálohy řádně a včas. c. Shromáždění ukládá statutárnímu orgánu společenství, aby vždy nejpozději do 20.12. běžného roku zajistil předání/zaslání nových předpisů záloh všem členům společenství. Návrh a hlasování o usnesení

55 5. Shromáždění bere na vědomí zprávu výboru a zprávu správce objektu, SBD Praha, a nemá vůči nim námitek Návrh a hlasování o usnesení

56 6. Shromáždění schvaluje následující plán rekonstrukcí a oprav v roce 2015: Nátěr a oprava zábradlí lodžií 1 600.000,- Kč Instalace vypouštěcích ventilů a změna polohy uzávěrů v 636 a 640 55.000,- Kč Drobné opravy 180.000,- Kč Úpravy zeleně 25.000,- Kč Celkem 1 860 000,- Kč Návrh a hlasování o usnesení

57 DISKUSE Shromáždění vlastníků 24.11.2014 / bod programu 7

58 ZÁVĚR SHROMÁŽDĚNÍ Shromáždění vlastníků 24.11.2014 / bod programu 8


Stáhnout ppt "Shromáždění vlastníků 24.11.2014 2012 MIMOŇSKÁ PROSEK – PRAHA 9."

Podobné prezentace


Reklamy Google