Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítám Vás na prezentaci, kde se dozvíte vše o krásné zemi - o Irsku…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítám Vás na prezentaci, kde se dozvíte vše o krásné zemi - o Irsku…"— Transkript prezentace:

1 Vítám Vás na prezentaci, kde se dozvíte vše o krásné zemi - o Irsku…

2 (součást Spojeného království)
Základní údaje… Celková rozloha ostrova:  km2  Délka pobřeží: 3 172 km Maximální vzdálenost: S - J 486 km Maximální vzdálenost: V - Z 275 km  Nejvyšší hora: Carrantuoohill  m Nejdelší řeka: Shannon - 370 km Největší jezero: Lough Neagh - 396 km2 Geografie Irská republika/Éire Severní Irsko (součást Spojeného království) Hlavní město: Dublin (Baile Átha Cliath) Počet obyvatel: 3,8 milionu Úřední jazyky: angličtina a irština Měnová jednotka: od roku 2002 euro Administrativní členění: 4 provincie, 27 hrabství Hlavní město: Belfast Počet obyvatel: 1,6 milionu Úřední jazyk: angličtina Měnová jednotka: 1 libra šterlinků Administrativní členění: 6 hrabství

3 Památky… Tara Newgrange Gallarus Oratory

4 Newgrange Samotné Newgrange vzniklo kolem roku 2500 př. Kr.(některé zdroje uvádějí až 3200 př. Kr.), tedy přibližně ve stejné době jako pyramidy v Gíze. Jedná se o rozměrnou oválnou mohylu zbudovanou z tun kamene a hlíny. Do jejího nitra vede jediná 0,9 metru široká a 19 metrů dlouhá chodba, jejíž výška kolísá od 1,5 metru u vchodu až ke 3 metrům na jejím konci. Uvnitř se nacházejí tři výklenky, které jsou uspořádány ve tvaru kříže. V tomto místě se strop navršený z kamenů, které jsou nezpevněné a dohromady drží jen díky své vlastní váze, klene až do výšky šesti metrů. Vnitřek hrobu zůstal pevný a vodotěsný až do dnešních dnů, tedy asi 4,5 tisíce let. Jedním z největších divů Newgrange je úzký otvor nad vstupní chodbou, jímž do jinak po celý rok temné hrobky vnikají o zimním slunovratu (a v několika dnech před a po něm) sluneční paprsky. K výklenkům pronikne světlo na pouhých sedmnáct minut než je po zbytek roku opět pohltí temnota. Tento jev je důkazem vyspělosti megalitické kultury, která hrob postavila. To že dovnitř hrobky pronikají sluneční paprsky zrovna v nejkratším dni v roce, jistě není náhoda, a toto načasování mělo určitě svůj náboženský význam. Nejkratší den v roce mohl znamenat prohru zimy (neboť dny se znovu prodlužují) i začátek nového cyklu. Osm kilometrů západně od městečka Drogheda, padesát kilometrů od Dublinu leží jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Evropě - Brú na Bóinne. Nacházejí se zde stovky drobných i větších památek na kulturu zemědělců, která obývala údolí řeky Boyne od 3. tisíciletí př. Kr. K nejdůležitějším z nich patří chodbové hroby Knowth, Dowth a především Newgrange. Celý komplex je od roku 1993 uznán organizací UNESCO za památku světového dědictví (World Heritage Site). Sousední hrobka Knowth je největším chodbovým hrobem v Brú na Bóinne, ačkoliv není tak známá jako Newgrange. Do jejího nitra vedou dvě oddělené chodby zakončené dvěma pohřebními místnostmi, které vynikají bohatostí umělecké výzdoby. V kruhu kolem hlavní stavby se nachází osmnáct menších chodbových hrobů. Vykopávky zde stále pokračují. Výzkumy jsou tu však obtížnější než v Newgrange, neboť se po konci období megalitických kultur na hrobky zapomnělo a pozdější osadníci si na nich postavili svá obydlí

5 Tara Nacházel se zde Lia Fáil - kámen falického tvaru, který hlasitě zařval, když na něj došlápla noha pravého krále Irska. Tento artefakt sem přivezl bájný národ Tuatha de Danaanů z ostrova Falias jako jeden ze svých čtyř pokladů. Měl sloužit jako symbol mužské síly a jako nadpřirozené potvrzení královské moci. Kámen stojí v Taře dodnes, i když jeho původnost není prokázána - byl nalezen poblíž Mohyly rukojmí a roku 1798 vztyčen na hromadném hrobě povstalců. Ačkoliv je z nízkého vrcholu Tary překvapivý výhled na rovinatou krajinu Meathu, dnešní návštěvníky tento 185 metrů vysoký kopeček asi zklame. Nezůstaly zde v podstatě žádné hmatatelné památky někdejší slávy - jen několik kruhových příkopů a valů. Přesto sem přichází řada turistů - snad je přitahuje bohatá historie tohoto místa a příběhy, které se o něm vyprávějí. Mytický střed Irska - pahorek Tara (Teamhair) - se rozkládá v srdci hrabství Meath na východě Irska. Po geografické stránce uprostřed ostrova rozhodně neleží, ale byl po dlouhá staletí důležitým politickým centrem, sídlem nejvyšších králů a má také podstatnou roli v irské mytologii. Pahorek byl osídlen již v době bronzové a dodnes zde najdeme pozůstatek mohyly (později nazvané Dumha na nGiall - což znamená Mohyla rukojmí) z období kolem roku př. Kr. V následujících staletích měla Tara důležitou rituální roli a nakonec se stala sídlem mytických i skutečných irských velekrálů (ardrí). Později ve středověku, kdy již sláva královské Tary pohasla, se zde roku 980 odehrála bitva, v níž Irové zvítězili nad Vikingy z Dublinu. A ve 40. letech 19. století se tu pod vedením Daniella O´Connella konalo slavné mnohasettisícové shromáždění irského lidu za zrušení unie s Velkou Británií.

6 Gallarus Oratory Tato raně křesťanská modlitebna (oratoř) patří k nejznámějším irským architektonickým památkám. Nachází se na jihozápadě ostrova na půvabném poloostrově Dingle, kde se životní styl během staletí příliš nezměnil a kde dodnes většina obyvatel mluví gaelsky. Gallarus nemůže své návštěvníky okouzlit ani pestrou výzdobou ani mohutností, a přece přitahuje dostatek turistů. Interiér neobsahuje žádné vybavení ani výzdobu - jen malé okno naproti vchodu. A není důvod se domnívat, že tomu před dvanácty sty lety bylo jinak. Strohý vnitřek bez jakýchkoli rušivých elementů by dobře odpovídal asketickým sklonům irských křesťanů zlatého věku.

7 Příroda v Irsku… Burren Killarney Wicklow Mountains Glenweagh

8 Burren Název Burrenu pochází z irského slova An Bhoireann, což znamená "kamenité místo" a převážná většina jeho rozlohy je skutečně tvořena holými odkrytými vápencovými deskami, které vlivem dlouhodobého působení erozních činitelů, zejména deštivého počasí, popraskaly. Kromě malých trhlin se v podzemí utovořila také řada jeskynní. Částečně erodovaný vápenec vytváří rozsáhlé plochy rovné dlažby (pavement). Ta může skutečně působit skličujícím dojmem, zejména připočteme-li k tomu fakt, že se zde skutečně nevyskytují žádné stromy a jen velice málo jiné zeleně, což je způsobeno především nedostatkem povrchové vody, jež se nemůže zadržet v půdě a ihned skrze vápenec uniká pod zem. Najdeme zde ale jezera zvaná turloughs, jejichž hladina během roku v závislosti na srážkách významně kolísá a během léta se často zcela ztrácí. Také lidské osídlení se tu datuje daleko do neolitu, ačkoliv se nám oprávněně může zdát nepochopitelné, jak zde mohl člověk vůbec přežít. Tato stavba byla vytvořena více 3000 let př. Kr. V Burrenu se také nachází kolem 400 kruhových pevností (ringforts), u nichž mnohdy není jasné, zde pocházejí ještě z pohanských dob, nebo již z křesťanské éry. Stojí tu několik raně křesťanských kostelů a také cisterciácké opatství Corcomroe Abbey z konce 12. století. K pozdějším významným památkám patří například pevnost Leamenah Castle. Historicky významné je také městečko Kilfenora, kde se nachází tři středověké kamenné kříže Vápencový kraj Burrenu na západě Irska v hrabství Clare působí na první pohled jako zcela mrtvá a nehostinná pustina, ale zdání klame. Asi nejznámější výrok, který byl o této oblasti pronesen, pochází z úst Cromwellova důstojníka Edwarda Ludlowa, který prý, když tudy roku 1651 procházel s vojskem, řekl: "Není tu dost vody ani pro napojení jediného muže, ani jediný strom, na který by ho bylo možné pověsit, ani dostatek půdy, kam by se dal pohřbít." Pan Ludlow se ale na Burren díval očima vojáka a mnoho podstatných věcí mu uniklo. Vždyť ne nadarmo se tu dnes nachází jeden z šesti irských národních parků o rozloze více než hektarů.

9 Killarney Národní park Killarney leží v jihozápadním Irsku blízko stejnojmenného městečka. Tento vůbec první irský národní park byl založen roku 1932 na území o rozloze 4300 hektarů. Do dnešních dnů se jeho plocha více než zdvojnásobila. Místní bohaté přírodní dědictví si vysloužilo mezinárodní uznání a park je od roku 1981 evidován jako biosférická rezervace UNESCO. Jádro parku tvoří trojice navzájem propojených jezer, jež jsou obklopena hornatou krajinou. Současné lesy byly sice z velké části vysázeny před dvěma sty lety lidskou rukou, ale přesto si zachovávají původní ráz. V jejich nitru žije řada unikátních rostlinných i živočišných druhů. Také v srdci parku, na poloostrově Muckross oddělujícím dvě jezera, se nachází jeden ze tří zachovaných ryze tisových lesů.

10 Wicklow Mountains Nejviditelnější dominantou je více než 30 metrů vysoká kruhová věž, která podle různých výkladů měla sloužit jako mnichům skladiště cenností, jako zvonice, jako úkryt před nebezpečím nebo jako pouhý důkaz důležitosti a bohatství tohoto místa. Je možné a dokonce pravděpodobné, že plnila několik těchto funkcí najednou. V okolí se nachází řada zašlých náhrobních kamenů a keltských křížů, o několik metrů níže pak stojí kostel sv. Kevina a několik dalších památek raně křesťanského osídlení. Ne náhodou se z vesnice Glendalough stalo centrum oblasti. Místo leží v údolí vytvarovaném ledovcem a nacházejí se zde dvě jezera, nazvaná prostě Hořejší a Dolejší; i název Glen-da-Locha v překladu označuje údolí dvou jezer. A právě ve skalní rozsedlině na břehu Hořejšího jezera (Upper lake) se usadil v 6. století poustevník svatý Kevin. O tomto muži se vypravuje několik legend - podle jedné z nich byl tak dlouho pokoušen mladou ženou, která se ho snažila svést, až ji nakonec musel hodit z útesu do vody. Skála, kde sídlil je dodnes k vidění a jmenuje se Kevinovo lože. Hrabství Wicklow jižně od Dublinu bývá často označováno za zahradu Irska. Roku 1991 byla oblast vyhlášena národním parkem a stala se hlavní rekreační oblastí obyvatel Dublinu. Jádro tvořilo území okolo vesnice Glendalough čítající 3700 hektarů. Později však byl park dále rozšiřován a svou rozlohou se dnes přibližuje hektarů. Existují však plány na ochranu dalších přilehlých oblastí a celková velikost by nakonec mohla překročit i hektarů, což by znamenalo, že by se z Wicklow Mountains stal největší irský národní park..

11 Glenweagh Na samém severozápadním konci Irska se rozkládá hrabství Donegal, které je součástí Irské republiky i přesto, že geograficky náleží k Ulsteru. Zdejší ponurá krajina patří k nejdrsnějším oblastem celého ostrova. Na severozápadě Donegalu se rozkládá jeden ze šesti irských národních parků. Ten vděčí za svůj původ ne zrovna přívětivému chování majitele pozemku Johna Adaira, jenž odsud v dubnu roku 1861 doslova "vykopnul" svých 244 nájemců jen proto, aby měl krásnější vyhlídu do krajiny nenarušené lidskými příbytky. Tento podlý čin později umožnil vznik národního parku Glenveagh, jehož název se odvozuje z gaelského Gleann Bheatha, což v češtině znamená Březové údolí. Toto poetické označení není beze smyslu a skutečně jsou zde (na irské poměry) relativně v hojné míře rozesety dubové a březové lesy. Park je proslavený velkou populací červených jelenů, která je nejpočetnější v Irsku. Ti byli dříve intenzivně loveni, až došlo roku 1845 k jejich vyhubení. Dnešní stádo čítá okolo 750 kusů. Jeleni sem byli dovezeni z různých oblastí Irska a Anglie a úspěšně se ujali. Většina Glenveaghu je dnes právě kvůli nim obklopena plotem, zvířata však mají přístup i mimo vyhraněnou oblast. Glenveagh ale není jenom divočina, John Adair si tu totiž, jakmile se zbavil nájemníků, zbudoval novogotický zámek v krásném údolí jezera Lough Veagh (podle něhož se ostatně jmenuje celý park). Tato stavba, přestože přitahuje dostatek turistů, samozřejmě nemá nijak závratnou historickou hodnotu. Nacházejí se však u ní nádherné zahrady, prý nejhezčí v Irsku, plné vzácných a pozoruhodných rostlin.

12 Hudba v Irsku… Sinéad O'Connor The Corrs The Cranberries
Z Irska pochází i několik Vám známých populárních skupin a zpěvaček. Například The Corrs, The Cranberries nebo Sinéad O'Connor

13 Irsko na mapě… A takhle vypadá ostrov na kterém Irsko leží..

14 České velvyslanectví naleznete na této adrese:
Důležité informace… České velvyslanectví naleznete na této adrese: Velvyslanectví České republiky 57 Northumberland Road Ballsbridge Dublin 4 Telefonní spojení: 003531/ ( 72, 81) / Pohotovostní mobilní telefon konzulární služby (jen v případech nouze):  087/ Webová stránka:

15 Doklady potřebné pro vstup občanů ČR do Irska:
Za účelem turistiky je možno v Irsku pobývat maximálně 90 dnů, při pobytu nad 90 dnů je třeba se registrovat vždy na místně příslušném oddělení irské Policie Účel cesty je vždy třeba prokázat - při turistickém pobytu je třeba doložit zajištěné ubytování, zpáteční lístek, popřípadě dostatečnou finanční hotovost pro krytí nákladů na pobyt a zpáteční lístek Čeští občané, přijíždějící do Irska za účelem zaměstnání musí při pasové kontrole předložit platné pracovní povolení. Tato podmínka se vztahuje i na pobyt jako “au-pair”, zvací dopis od přijímající rodiny je nedostačující. Pro provoz osobních automobilů či jiných motorových vozidel uznávají místní policejní orgány při pobytu nepřesahujícím 185 dnů novou verzi řidičského průkazu (formát obdobný občanskému průkazu), vydávaného Policií České republiky. Před cestou do Irska si vše podrobně zjistěte, abyste neměli žádné problémy. Podrobnější informace naleznete na webu českého velvyslanectví v Dublinu. (www.mzv.cz/dublin)

16 A nakonec ještě pár adres a telefonních čísel:
předvolba z ČR: tel. číslo zastupitelského úřadu předvolba pro Dublin při volání z ostatních oblastí Irska: 01 ústředna: konzulární úsek: fax: konzulární pohotovostní služba 24 hod. denně: (mobilní telefon) Gárdai - policie - požárníci - horská záchranná služba - jeskyňářská záchranná služba - pobřežní hlídka: tel. 999 Služba turistům v nouzi: Tourist Victim Support Service Hartcourt Square Hartcourt Street, Dublin 4 tel.: (01) hodinová linka pomoci:

17 Použité webové stránky…
ireland.wz.cz

18 Stránku vypracovala: Jiřina Krobová, 4. I


Stáhnout ppt "Vítám Vás na prezentaci, kde se dozvíte vše o krásné zemi - o Irsku…"

Podobné prezentace


Reklamy Google