Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Duben ’15Plzeň Odpady 20091 Aspekty energetického využívání odpadů, srovnání situace v ČR a EU. Pavel Bartoš – FITE, a.s. Dagmar Juchelková – VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Duben ’15Plzeň Odpady 20091 Aspekty energetického využívání odpadů, srovnání situace v ČR a EU. Pavel Bartoš – FITE, a.s. Dagmar Juchelková – VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 duben ’15Plzeň Odpady 20091 Aspekty energetického využívání odpadů, srovnání situace v ČR a EU. Pavel Bartoš – FITE, a.s. Dagmar Juchelková – VŠB-TU Ostrava

2 Současné problémy OH v ČR Trvalý růst produkce KO Nakládání s KO je založeno na separaci – není dostatečně řešeno využití vyseparovaných složek Nejsou řešeny krizové stavy Nízký podíl energetického využívání SKO ČR nemá koncepci moderního integrovaného systému nakládání s KO a MŽP ho nechce vytvořit a podpořit Únor 2009Plzeň Odpady 20092

3 Důsledky Skládkuje se ročně cca 3 mil. tun SKO Plýtvá se využitelnými surovinami Podporuje se znečišťování přírody skládkami Nebude splněn závazek vůči EU – pokles BRKO ukládaný na skládky Současný problém s vyseparovanými složkami duben ’15Plzeň Odpady 20093

4 Rizika Zakonzervování dosavadního systému Zaostávání ČR za vyspělými zeměmi EU Environmentální rizika skládkování Sankce EU vůči ČR za neplnění závazků Ukládání vyseparovaných složek na skládky Neefektivní čerpání prostředků OPŽP Opožděné budování moderního systému může být hrazeno z národních zdrojů – z peněz občanů duben ’15Plzeň Odpady 20094

5 Řešení ODPAD Z OBCÍ = ENERGIE OBCÍM = VYŠŠÍ ENERGETICKÁ ODOLNOST duben ’15Plzeň Odpady 20095

6 Řešení Integrovaný systém nakládání s odpady Komplexní řešení založeno na rovnováze environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů Snižování produkce SKO ?????? Racionální separace a efektivní využívání vyseparovaných složek Energetické využívání SKO v multipalivových energetických jednotkách Razantní omezení skládkování – viz. Německo duben ’15Plzeň Odpady 20096

7 Multipalivové energetické jednotky Klíčové podmínky Paliva (příklad)- biomasa, biopaliva, SKO, vyseparované složky, vybrané druhy průmyslových odpadů V odůvodněných případech kombinace s MBÚ Optimální začlenění energetické jednotky do energetických systémů (elektrická i tepelná energie) Řešení zbytků z energetických procesů duben ’15Plzeň Odpady 20097

8 Možnosti řešení Fluidní spalování – např. Švédsko Cementárny, případně vysoké pece Pyrolýzní jednotky – zřejmě velká perspektiva Úpravy stávajících energetických zařízení Nové technologie duben ’15Plzeň Odpady 20098

9 Pozor Každá zbytečně vynaložená Kč zbytečně zatěžuje životní prostředí !!!!!! duben ’15Plzeň Odpady 20099

10 duben ’15Plzeň Odpady 200910

11 duben ’15Plzeň Odpady 200911

12 duben ’15Plzeň Odpady 200912 Tokyo Minato / Japonsko 3 x 300 t/d

13 duben ’15Plzeň Odpady 200913 Cergy Pontoise / Francie 2 x 252 t/d

14 duben ’15Plzeň Odpady 200914 Typické uspořádání spalovny odpadů 1 vykládka odpadu 2 zásobník odpadu 3 drapákový jeřáb 4 podavač 5 spalovací rošt 6, 7 vzduchové ventilátory 8 parní kotel 9 ekonomiser 10 reaktor čištění spalin 11 příprava vápnové suspenze 12 tkaninový filtr 13 kouřový ventilátor 14 komín 15 vynašeč strusky 16 dopravníky popílku

15 duben ’15Plzeň Odpady 200915 Moderní spalovna KO

16 duben ’15Plzeň Odpady 200916 Závěr zamezení vzniku odpadů (v tom máme velké rezervy) recyklace odpadu (pokud je to ekonomicky a technologicky smysluplné) využití energie a surovin (biologické nebo energetické zhodnocení) jen skládkování jen jinak nevyužitelných odpadů nebo vedlejších produktů zaměstnanost při sběru, přípravě a využívání poučme se zkušenostmi druhých

17 duben ’15Plzeň Odpady 200917 Drobné poznámky na konec SStav v zahraničí vv recyklaci, ve spalování, skládky ppřístup lidí, včetně dětí EEkologie x Ekonomie x Energetika ZZaměstnanost, „dotace“ na činnost VVýrobci si pomáhají zpětným nákupem PPřiplatím si v zájmu E EE Ekologie OOchrana ŽP se m mm musí vyplácet

18 duben ’15Plzeň Odpady 200918


Stáhnout ppt "Duben ’15Plzeň Odpady 20091 Aspekty energetického využívání odpadů, srovnání situace v ČR a EU. Pavel Bartoš – FITE, a.s. Dagmar Juchelková – VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google