Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XVII. seminář energetiků Regulace v energetice Zelená kniha – JEK EU seminář Energetiky Malenovice, a. s. a Teplárny Otrokovice, a. s. 16. – 18. ledna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XVII. seminář energetiků Regulace v energetice Zelená kniha – JEK EU seminář Energetiky Malenovice, a. s. a Teplárny Otrokovice, a. s. 16. – 18. ledna."— Transkript prezentace:

1 XVII. seminář energetiků Regulace v energetice Zelená kniha – JEK EU seminář Energetiky Malenovice, a. s. a Teplárny Otrokovice, a. s. 16. – 18. ledna 2007, Jelenovská Josef Fiřt - ERÚ

2 2 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU 1.Zhodnocení dosavadního vývoje regulace cen energií 2.Současný stav trhů s energiemi 3.Zelená kniha – JEK EU2 4.Další předpokládaný vývoj

3 3 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU 1.Zhodnocení dosavadního vývoje regulace cen energií -je regulace cen potřebná? -aplikace směrnic 2003/54 a 2003/55 ES omezuje regulaci cen na trhu s elektřinou a s plynem -úloha ERÚ -postupná přeměna CHZ na OZ -ceny elektřiny i plynu rostou → nenaplněný cíl liberalizace

4 4 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU  hlavní cíle liberalizace - konkurenční prostředí - bezpečnost a spolehlivost dodávek - stejné podmínky pro všechny účastníky trhu - snížení cen pro KZ - ochrana malých a slabých - omezení regulace

5 5 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU 2.Současný stav trhů s energiemi  Elektřina  EU postupně otvírá trhy do 30. 6. 2007  ČR od 1. 1. 2006 plně liberalizovaný trh → možnost změny dodavatele využilo: od r. 2003(vvn) + od r. 2004(vn) cca 7500 zákazníků od r. 2005 (MOP) cca 6000 „ od r. 2006 (MOP) cca 2300 „

6 6 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU Zdroj: Arthur D. Little

7 7 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU Zdroj: Arthur D. Little

8 8 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU Zdroj: Arthur D. Little

9 9 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU Zdroj: Arthur D. Little

10 10 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU Skutečný podíl ceny silové elektřiny – bez DPH

11 11 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU  cena elektřiny na rok 2007  neregulovaná část ceny -ČEZ aukce na virtuální elektrárnu 400 MW, konaná dne 2. 8. 2006 → 17,1% nárůst silové elektřiny + → další aukce k 30. 8. 2006 (+ 16,9%) ovlivní cenu elektřiny pro rok 2007 → nárůst silové elektřiny o 16%  regulovaná část ceny (distribuce, přenos, OZE, KVET, decentralizovaná výroba, systémové služby, OTE) → ERÚ → nárůst regulované části ceny o 1,2%

12 12 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU  Plyn - EU plně otevře trhy do 30. 6. 2007 - v ČR  od 1. 1. 2006 2. etapa otevírání trhu s plynem (  145 000) - dodavatele změnili pouze 4 KZ - trh nefunkční - ERÚ stanovil maxim. ceny - nákupní ceny plynu od RWE – TG - nákupní ceny DS od RWE - TG - za služby PZ → unbundlingpřepravní soustava k 1. 1. 2006 DS od 1. 1. 2007  od 1. 1. 2007 – otevření trhu - pro 1. čtvrtletí 2007 v ø pokles ceny o 8,6%; pro D o 4,2%  od 1. 4. 2007 – končí stanovení maximálních cen

13 13 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU Zdroj: Arthur D. Little

14 14 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU Zdroj: Arthur D. Little

15 15 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU Procentní zastoupení jednotlivých složek průměrné ceny dodávky zemního plynu pro kategorii domácnosti s platností od 1. ledna 2007

16 16 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU 3.Zelená kniha – JEK EU  Zelená kniha spolu se zásadami nové EP pro Evropu představena 8. 3. 2006  Zelená kniha diskutována na Radě ministrů 14. 3. 2006  Zelená kniha předmětem jednání Evropské rady 23.3. 2006  od 25. 3. 2006 probíhaly veřejné konzultace k Zelené knize (nejen vlád, ale i odborné veřejnosti)  22. 9. 2006 – veřejné slyšení k EP pro Evropu v Bruselu (1. energetický mix; 2. konkurenceschopný a bezpečný evropský trh)

17 17 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU Hlavní cíle Zelené knihy a požadavky na členské státy  Příčiny nové jednotné EP - závislost na dovozech roste (dnes 50%; výhled až 70%) - poptávka po energii roste → je nutné rychle investovat do obnovy a nových zdrojů (1 bilion eur/20 let) - zásoby koncentrovány v několika zemích (50% spotřeby EU v plynu kryje Rusko, Norsko, Alžírsko) - v Evropě se nerozvinuly konkurenční trhy s energiemi - klima se otepluje

18 18 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU Tři hlavní cíle Zelené knihy 1.udržitelnost - rozvíjet konkurenceschopné OZE - snížit poptávku po energii - úsilí o zastavení změn klimatu 2.konkurenceschopnost - otevření trhu s energiemi musí přinést prospěch KZ - zmírnit dopad mezinárodních cen energie na KZ 3.zabezpečení dodávek - zastavit růst závislosti EU na dovozu energie (řada opatření) → pro dosažení cílů definuje ZK 6 klíčových oblastí

19 19 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU 4.Další předpokládaný vývoj →situace na vnitřním trhu s energiemi jednotlivých států EU je špatná →výsledky z šetření EK + výsledky Národních zpráv členských států – neuspokojivé →stížnosti a tlak spotřebitelů na řešení situace roste

20 20 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU Závěry z Veřejného slyšení k „Zelené knize“ ze dne 22. 9. 2006, konaném v Bruselu: - vytvoření jednotné evropské energetické politiky (2030 – 2050) - dokončení vnitřního energetického trhu (nutná regulace x třetí liberalizační balíček) - energetická účinnost - rozvoj nových technologií (jak podporovat?) - otázka jaderné energie 1.Návrh má být představen 10. 1. 2007.

21 21 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU Zásady nové EP – schválení EK Radě EU a Parlamentu: → snížení závislosti na dovozu primárních surovin → snížení emisí CO 2 → zvýšení energetické účinnosti

22 22 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU Konkrétní kroky pro splnění NEP 1.Jednotný vnitřní trh (elektřiny a plynu)  plně funkční do r. 2009 → úvaha o vlastnickém unbundlingu → efektivní regulace → zajistit chybějící infrastrukturu (posílení sítí, budování nových) → nové zdroje → potřeba 280 GW nových kapacit; vytvořit nový úřad

23 23 Regulace v energetice. Zelená kniha – JEK EU 2.Solidárnost pro bezpečnost dodávek ropy, plynu a elektřiny 3.Souhlas se snižováním emisí CO 2 (do roku 2020 nižší o 20% úrovně r. 1990) 4.Zvýšení energetické účinnosti → akční plán (přijat v 10/2006) pro snížení energetické spotřeby o 20% v r. 2020 5.OZE - v r. 2010 se naplní cíl 10% z OZE - zpracování dlouhodobého cíle (r. 2020 – 20%) 6.JE – energetický mix je záležitostí každého členského státu (IEA)

24 24 Děkuji za pozornost www.eru.cz


Stáhnout ppt "XVII. seminář energetiků Regulace v energetice Zelená kniha – JEK EU seminář Energetiky Malenovice, a. s. a Teplárny Otrokovice, a. s. 16. – 18. ledna."

Podobné prezentace


Reklamy Google