Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÁLKY V DĚJINÁCH LIDSTVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÁLKY V DĚJINÁCH LIDSTVA"— Transkript prezentace:

1

2 VÁLKY V DĚJINÁCH LIDSTVA

3 TYPOLOGIE VÁLEK Bilaterální válka – mezi dvěma státy.
Občanská válka – uvnitř státu mezi dvěma či více bojujícími stranami. Světová válka – dotýkající se zemí celého světa. Útočná válka – vyvolána agresorem. Obranná válka – obrana proti agresorovi. Asymetrická válka – s nevyváženým poměrem sil. Náboženská válka – vyvolaná z pohnutek víry.

4 TYPOLOGIE VÁLEK - POKRAČOVÁNÍ
Ideologická válka – vedená z ideologických pohnutek – boj za určitou vizi, často vedený i přes masmédia. Studená válka – vyhraněná podoba ideologické války, bez faktických a reálných bojových střetů, vedená na poli propagandy a vyhroceného zbrojení. Biologická válka. Chemická válka. Jaderná válka. Partyzánská válka. Blesková válka (Blitzkrieg).

5 CASUS BELLI Incident, událost, záminka pro vyhlášení války.
Z nejznámějších: 2.(3.) pražská defenestrace 1618 – rozpoutání 30tileté války. Sarajevský atentát na následníka rakousko uherského trůnu, Ferdinanda d´Este – červen Fingované přepadení vysílací stanice v Gliwicích, – napadení Polska, rozpoutání 2.světové války.

6 PŘÍČINY VÁLEK Do značné míry shodné s typologií válek. Z nejčastějších: Teritoriální, touha po zisku. Též koloniální. Politické, zde často i války občanské. Náboženské a ideologické.

7 STRATEGIE A TAKTIKA BOJE
Obrovské proměny v celé chronologii válek – způsob a vedení boje se zásadně proměňovaly, též zbraně. Chetitské válečnictví. Starořecké válečnictví, makedonská falanga. Starořímské válečnictví, římské legie. Středověké válečnictví, rytíři, křižáci. Raně novověké a novověké válečnictví – mušketýři, pikanýři, napoleonská vojska. Válečnictví 20.st. – překonání tradičních zákopových válek, souboje na souši, ve vzduchu i ve vodách za širokého použití techniky. Válečnictví 21.století – nejmodernější technologie, jaderný potencionál, balistické střely,…

8 VÁLKY VE STAROVĚKU Řecko – perské války – 499 – 448 B.C.
Peloponéské války – 431 – 404 B.C. Tažení Alexandra Makedonského – 334 – 323 B.C. Punské války – 264 – 146 B.C. Caesarova tažení – 58 – 45 B.C. Občanské války v Římě – 44 – 31 B.C. První židovská válka – 66 – 70 n.l. Povstání Bar Kochby a druhá židovská válka – 132 – 135 n.l. Barbarské vpády do Evropy – od r.375 n.l. a během 5.st., 476 vyvrácení Říma.

9 VÁLKY VE STŘEDOVĚKU 1096 – 1291 – křížové výpravy do Svaté země.
1223 – 1480 – vpády Mongolů do ruských knížectví. 1337 – 1453 – Stoletá válka, konflikt mezi Anglií a Francií. 1420 – 1436 – husitské války. 1455 – 1485 – Válka růží.

10 Války v novověku 1562 – 1598 – hugenotské války ve Francii (celkem 8).
1568 – 1648 – tzv.osmdesátiletá válka mezi Nizozemím a Španělskem, zakončená uznáním nezávislosti Nizozemí na Španělsku. 1618 – 1648 – třicetiletá válka mezi Katolickou ligou a Protestantskou unií. 1700 – 1721 – Severní válka mezi Švédskem a Ruskem. 1701 – 1714 – války o španělské dědictví. 1740 – 1748 – války o habsburské dědictví. 1756 – 1763 – Sedmiletá válka. 1775 – 1783 – válka za nezávislost v USA.

11 Válka v moderních dějinách (19.st.)
1792 – 1802 – francouzské revoluční války 1803 – 1815 – napoleonské války. 1853 – 1856 – Krymská válka. 1861 – 1865 – Občanská válka v USA. 1866 – prusko-rakouská válka. 1869 – 1871 – prusko-francouzská válka. 1877 – 1878 – rusko-turecká válka.

12 Války v moderních dějinách (20.st.)
1880 – 1902 – búrské války. 1904 – 1905 – rusko-japonská válka. 1914 – 1918 – první světová válka. 1935 – válka v Habeši 1936 – 1939 – španělská občanská válka. 1937 – 1945 – japonsko-čínská válka. 1939 – 1945 – druhá světová válka. 1950 – 1953 – korejská válka. 1964 – 1975 – válka ve Vietnamu. 1948 – 1982 – války v oblasti Blízkého východu. 1979 – 1989 – sovětská invaze v Afghánistánu. 1982 – válka o Falklandy.

13 Války v moderních dějinách (20.st.)
1990 – 91 – válka v Zálivu. 1991 – 1995 – občanská válka v Jugoslávii. 1998 – 1999 – válka v Kosovu.

14 KONFLIKTY 21.STOLETÍ 2001 – současnost – operace Trvalá svoboda (též válka proti terorismu, vyhlášená USA proti jakýmkoliv formám terorismu). 2003 – 2011 – válka v Iráku (též Druhá válka v Zálivu). 2003 – 2009 – konflikt v Dárfúru (mezi černošským obyvatelstvem a islámskou vládou v Súdánu). 2008 – válka v Jižní Osetii (anexe ruské armády do Gruzie). 2011 – vojenská intervence v Libyii. 2011 – – konflikt v Sýrii.

15 OBRAZOVÁ ČÁST + ÚKOLY

16 O KTEROU UDÁLOST SE JEDNÁ
O KTEROU UDÁLOST SE JEDNÁ? BLÍŽE OKOMENTUJTE – MÍSTO, ROK, AKTÉŘI, CO NÁSLEDOVALO?

17 KTERÁ OSOBNOST JE ZDE VYOBRAZENA? JAKÉ JSOU BLIŽŠÍ OKOLNOSTI JEJÍ SMRTI? CO OZNAČUJE TERMÍN „CASUS BELLI“?

18 KTEŘÍ DVA SOUPEŘI SE STŘETLI V BITVĚ U ISSU
KTEŘÍ DVA SOUPEŘI SE STŘETLI V BITVĚ U ISSU? KE KTERÉMU VÁLEČNICTVÍ LZE VÝJEV PŘIŘADIT? CO ZNAMENÁ POJEM „FALANGA“?

19 KTERÁ UDÁLOST JE ZDE VYOBRAZENA
KTERÁ UDÁLOST JE ZDE VYOBRAZENA? NÁPOVĚDOU BUDIŽ I ZOBECNĚLÉ OZNAČENÍ PRO NIČITELE.

20 POPIŠTE ATRIBUTY STŘEDOVĚKÉHO RYTÍŘE
POPIŠTE ATRIBUTY STŘEDOVĚKÉHO RYTÍŘE. PROTI KOMU BYLY VE STŘEDOVĚKU VEDENY KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY?

21 ZDE JE VYOBRAZENA BITVA U SLAVKOVA. KDY SE ODEHRÁLA A S JAKÝM VÝSLEDKEM? POD JAKÝM JINÝM NÁZVEM VEŠLA DO DĚJIN?

22 TATO VÁLKA 19.STOLETÍ SI ZÍSKALA OZNAČENÍ „PRVNÍ MODERNÍM ZPŮSOBEM VEDENÁ VÁLKA“.O KTERÝ KONFLIKT ŠLO?

23 VYLODĚNÍ SPOJENCŮ V EVROPĚ BĚHEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
VYLODĚNÍ SPOJENCŮ V EVROPĚ BĚHEM 2.SVĚTOVÉ VÁLKY. JAK NAZÝVÁME TUTO OPERACI? KDY PROBĚHLA? NA KTERÉ PLÁŽI PROBĚHLY NEJKRVAVĚJŠÍ BOJE?

24 VÝBUCH JADERNÝCH NÁLOŽÍ (ZDE NAD NAGASAKI) ZAPOČAL NOVOU ÉRU VE VÁLEČNICTVÍ.KDYSE TAK STALO? KDO ZKONSTRUOVAL 1.JADERNOU NÁLOŽ?

25 VÝJEV Z VÁLKY VE VIETNAMU. KDY A PROČ PROBĚHL TENTO KONFLIKT
VÝJEV Z VÁLKY VE VIETNAMU. KDY A PROČ PROBĚHL TENTO KONFLIKT? JAKÉ JE VAŠE OSOBNÍ HODNOCENÍ ROLE USA V TOMTO KONFLIKTU?

26 použité zdroje Vlastní práce autora.

27 POUŽITÉ OBRÁZKY JOHANN PHILIPP ABELINUS. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: CARL PIETZNER. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: _b%26w.jpg NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BRITISH LIBRARY. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: L’HISTOIRE PAR L’IMAGE [1], DIGITAL VERSION PRODUCED BY AGENCE PHOTOGRAPHIQUE DE LA RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX. WIKIPEDIA [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: TAAK. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: CHARLES LEVY. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: HOWARD C. BREEDLOVE. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "VÁLKY V DĚJINÁCH LIDSTVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google