Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vrcholný středověk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vrcholný středověk."— Transkript prezentace:

1 Vrcholný středověk

2 Zemědělství přetrvává zemědělský charakter společnosti
příhodné klimatické podmínky – století – oteplení (!) nové technologie

3 Zemědělství trojhonný systém (ozim, jař, úhor)
nové plodiny – oves, žito (chléb), luštěniny, len, zelenina, ovocné stromy, vinná réva... výnosy stále nízké

4 Zemědělství chov dobytka omezen – nedostatek krmiva na zimu (ovce, kozy, vepři, koně...) zdokonalení nástrojů – pluh, brány, využití zvířat k tahu (krávy, voli, koně), jařmo, chomout

5 Zemědělství vodní a větrné mlýny vodní čerpadla mlýnské náhony

6 Zemědělství

7 Venkovská civilizace zvětšování obdělávané plochy
vznik nových osad => kolonizace osídlování dosud neobydlených území (vyšší polohy, hraniční oblasti, lesy)

8 Kolonizace vnitřní (domácí) – příchod zemědělců z nížin do výše položených oblastí vnější – příchod cizinců (německé obyvatelstvo – záp.Čechy) – i jinde v Evropě (Angličané => Skotsko, Francouzi => Španělsko, Evropané => Blízký Východ)

9 Kolonizace motivace – výhodný pronájem (dávky naturální, peněžní, robotní) emfyteutické (zákupní) právo – dědičný nájem půdy, osvobození od placení nájmu a roboty (12-20 let) – lhůta (Lhota)

10 Středověká vesnice sedláci, řemeslníci, bezzemci, zemané, kněží
majetkové rozdíly

11 Středověká vesnice pravidelné uspořádání (náves, cesta), obytné domy, hospodářská stavení krčmy, mlýny, kovárny zemanská tvrz, fara, kostel

12 Středověká vesnice

13 Společnost Jaké vrstvy tvořily středověkou společnost?

14 Společnost trojí lid (šlechta, duchovenstvo, poddaní)
nová společenská vrstva – měšťané (řemeslníci, obchodníci, inteligence)

15 Středověká města centra řemesel a obchodu
nejstarší ve Středozemí (Janov, Benátky) a v západní Evropě – 11.století – návaznost na antická centra st. ostatní Evropa spojnice obchodních cest

16 Středověká města řemeslnické a obchodní osady a tržiště
v podhradí knížecích sídel a klášterů křižovatky obchodních cest brody řek nově vznikající – „na zelené louce“ – horní města (těžba kovů), přístavy 1300 – založeno na 120 měst

17 Středověká města - druhy
královská (založena panovníkem), patřila králi, bohatší, více privilegií, obyvatelé svobodní, podřízeni králi horní, báňská – těžba stříbra věnná – patřila královně Praha, Brno, Plzeň, Litoměřice, Hradec Králové, Kutná Hora, Jihlava ....

18 Středověká města - druhy
poddanská (založena šlechtou) – církevní při klášterech, světské panstvo méně privilegií obyvatelé nesvobodní – poddaní vrchnosti

19 Zakládání měst předem vybrané místo (strategická poloha, křižovatka cest...) lokátor – úředník zajišťující osídlení přesný stavební plán půdorys – náměstí (tržiště) s radnicí, kostelem (hřbitov), síť ulic – hlavní, vedlejší (šachovnice)

20 Středověká města hradby – kamenné, dřevěné, bašty, obranné věže, městské brány, valy, vodní příkopy, padací mosty městské domy – kamenné, cihlové, hrázděné, doškové střechy, podloubí, pavlače

21 Městské domy

22 Předměstí kovárny, hrnčírny, koželužny (hluk, zápach, nebezpečí požáru) chudinská obydlí, katovny, popraviště pole měšťanů velikost měst – do 3 tisíc (max.10 tisíc) obyvatel

23 Městská práva - privilegia
Hospodářská: tržní – pořádání trhů (výroční, týdenní) mílové – monopol výroby v okruhu 1 míle (cca 9 km) skladu – povinnost vystavit zboží na prodej celní - výběr poplatků várečné – vaření piva hradební - hradby

24 Městská práva Občanská: právo osobní svobody – uděleno zřizovatelem
městská samospráva – purkmistr, konšelé, rychtář (soudce, výběr daní)

25 Městská společnost městský patriciát – bohatí řemeslníci, obchodníci, majitelé domů, často Němci, voleni do samosprávy,cechovní mistři, plnoprávní občané střední vrstva – tovaryši (vyučení řemeslníci), kupci, kramáři chudina – učedníci, nádeníci, pomocné síly, služebnictvo, vysloužilí vojáci, žebráci, zloději

26 Městská společnost Zvláštní postavení: duchovenstvo (mniši, faráři)
šlechta univerzitní učitelé, studenti Židé – uzavřená ghetta

27 Městská společnost Cechy – sdružení výrobců jednoho řemesla
kontrola kvality, určování cen, množství výrobků, počtu zaměstnanců, výše mzdy, pracovní doby sociální ochrana – pomoc vdovám, zchudlým členům slavnostní znaky – korouhve, erby

28 Obchodování hlavní centra . západní Evropa (Benátky, Janov, Pisa, Marseille, Bruggy...) obilí, víno, olivový olej, ryby, vosk, dřevo, kůže, kožešiny, vlna, plátno, sůl, kovy nejcennější – koření, luxusní zboží (Orient)

29 Obchodování doprava – špatné silnice, mýta (mosty, přívoz), cla, nebezpečí přepadení – ozbrojený doprovod moře, řeky, obchodní stezky

30 Obchodování Jak se nazývaly dvě nejznámější obchodní cesty středověku?

31 Obchodování Hedvábná stezka Jantarová stezka

32 Peněžnictví s rozvojem obchodu sílí význam
nové druhy plateb – dlužní úpisy, směnky, úvěry, pojištění negativní jevy – lichva nejstarší banky v Itálii – Janov (1407) nejstarší burza - Bruggy

33 Obchodní společnosti kontrola dovozu cizího zboží
distribuce surovin, hledání odbytišť gildy (Flandry, Vlámsko, Francie) hanza (Německo,Pobaltí),100 – 150 měst v čele Lübeck význam i vojenský a politický – kontrola území sev.Evropy postupně upadala s vzrůstem moci Nizozemí a Anglie

34 Hanza

35 Městské znaky Znáš městské znaky?

36 Městské znaky Brusel Berlín Paříž Londýn


Stáhnout ppt "Vrcholný středověk."

Podobné prezentace


Reklamy Google