Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OMC Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OMC Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém."— Transkript prezentace:

1 OMC Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém

2 Co je OMC? OMC = Open Method of Coordination (Otevřená metoda koordinace). Součástí lisabonské strategie. Mechanismus spolupráce mezi jednotlivými členskými státy, který by měl umožnit efektivnější dosažení společných cílů EU i v oblastech, kde pravomoci zůstávají do velké míry na úrovni členských států, ale kde je společný evropský „názor“ a postup nezbytný. OMC je dle EC velmi dobrým pracovním prostorem právě pro oblast kultury. V rámci OMC jsou zřízeny přípravné orgány Rady EU Výbory mohou spravovat různý počet menších pracovních skupin.

3 Struktura V letech 2008 – 2010 se ke vzdělávání a kultuře se vázaly čtyři přípravné orgány Rady EU (ustanoveny Komisí k implementaci pracovního plánu Rady EU na léta 2008 – 2010): K.1 Výbor pro vzdělávání K.2 Pracovní skupina pro mládež K.3 Výbor pro kulturní otázky K.4 Pracovní skupina pro audiovizuální média K.3 Výbor pro kulturní otázky spravoval 4 pracovní skupiny: 1. Mobilita umělců a ostatních odborníků v oblasti kultury 2. Potenciál kulturních a kreativních průmyslů 3. Mobilita muzejních sbírek a aktivit 4. Součinnost mezi kulturou a vzděláváním Výstupem Závěrečná zpráva OMC Expertních pracovních skupin

4 OMC pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Členy byli vždy 2 zástupci z každého členského státu EU (jeden z resortu kultury a druhý z resortu školství). Skupina se scházela 3x ročně v Bruselu na valných zasedáních. Předsednictví pracovní skupiny Francie (Jean-Marc Lauret, François Marie). Za ČR dva zástupci z resortu kultury (Mgr. Kateřina Doležalová a Mgr. Barbora Novotná)

5 Témata pracovní skupiny V letech 2008 – 2009 práce ve 3 podskupinách: – obsah kulturního a uměleckého vzdělávání – občanská společnost: úloha kulturních institucí a umělců – vzdělávání umělců a učitelů, hodnocení a certifikace V letech 2009 – 2010 práce ve 3 podskupinách: – mediální výchova, včetně audiovizuálních médií – partnerství s občanskou společností – odborná příprava umělců a kulturních pracovníků spolupracujících se vzdělávacími institucemi

6 Závěrečná zpráva Skupina pracovala velmi dynamicky a intenzivně. Vypracovala Závěrečnou zprávu. Kompletní zprávu v anglickém znění a překlad závěrečných doporučení (překlad MK ČR) dostupné na www.nipos-mk.cz v sekci EU. www.nipos-mk.cz V Závěrečné zprávě je přehled 16 doporučení.

7 Přehled doporučení Doporučení č. 1- Podporovat transdisciplinaritu Doporučení č. 2 - Podporovat a posilovat vzdělávání v oblasti kulturního dědictví, vycházející z filozofie založené na širokém přístupu ke vzdělávání v oblasti kulturního dědictví Doporučení č. 3 - Studovat a prosazovat v každé zemi nové strategie a služby k zajištění přístupu k médiím a jejich úplného využívání v oblasti kultury a vzdělávání Doporučení č. 4 - V každé zemi uskutečňovat a posilovat iniciativy mediální gramotnosti

8 Přehled doporučení Doporučení č.5 - Provádět a zdokonalovat politiku podpory tvůrčího využívání médií Doporučení č.6 - Vyzdvihnout, podporovat a hodnotit tvůrčí talent a dovednosti získané dětmi a mládeží zapojených do těchto činností Doporučení č.7 - Zapojit všechny partnery ve vzdělávání a kulturní aktivity do výše uvedených cílů Doporučení č.8 - Pevně zakotvit spolupráci mezi školami a kulturními organizacemi do dlouhodobé politické strategie a struktury, které se aktivně účastní obě strany a která je sledována a pravidelně hodnocena. Tím se spolupráce stane udržitelnější a nebude probíhat pouze na základě projektů

9 Přehled doporučení Doporučení č. 9 - Podporovat další výměnu informací a znalostí mezi členskými státy o spolupráci mezi sektory vzdělávání a kultury vytvářením sítí v rámci EU a realizace celoevropského glosáře a portálu kulturního vzdělávání Doporučení č.10 - Prosazovat spolupráci mezi partnerstvími škol a kulturními organizacemi z různých zemí v rámci celé EU Doporučení č.11 - Investovat do partnerství pro kvalitu vytvářením zprostředkovacích týmů a zajištěním jejich dovedností Doporučení č.12 - Poskytovat dostatečnou podporu počátečnímu vzdělávání učitelů, umělců a jiných odborníků v oblasti kultury a jejich dalšímu profesnímu rozvoji

10 Přehled doporučení Doporučení č.13 - Zvýšit statut, financování a viditelnost uměleckého vzdělávání a jeho prospěšných účinků na mládež a občany v naší společnosti obecně Doporučení č.14 - Zahrnout programy hodnocení do národních politik Doporučení č.15 - Přispívat k podpoře vzdělávání učitelů a kulturních pracovníků v oblasti metod hodnocení, poskytnout jim nástroje pro provádění těchto hodnocení Doporučení č.16 - Zřídit observatoř (či alespoň pracovní prostor pro sdílení informací mezi výzkumnými pracovníky v oblasti hodnocení) na evropské úrovni. Toto by mělo zajistit možnost shromažďovat dobrá hodnocení od členských států a poskytnout je ostatním a zadávat srovnávací analytické studie a jiné studie v oblasti umění a vzdělávání s cílem zvýšit kvalitu informací dostupných členským státům

11 Děkuji za pozornost. Barbora Novotná, NIPOS


Stáhnout ppt "OMC Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém."

Podobné prezentace


Reklamy Google