Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešte své zahraniční pohledávky opravdu rychle!. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR byl založen v roce 1949; v posledních deseti letech rozhodoval více než.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešte své zahraniční pohledávky opravdu rychle!. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR byl založen v roce 1949; v posledních deseti letech rozhodoval více než."— Transkript prezentace:

1 Řešte své zahraniční pohledávky opravdu rychle!

2 Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR byl založen v roce 1949; v posledních deseti letech rozhodoval více než 15 000 sporů je jediným stálým rozhodčím soudem v ČR s neomezenou věcnou a místní příslušností k rozhodování majetkových sporů nikdo není oprávněn používat při výkonu své činnosti takové označení, které vyvolá klamnou představu, že se jedná o stálý rozhodčí soud podle zákona o rozhodčím řízení, není-li k používání takového označení oprávněn podle jiného právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu

3 Doporučené znění rozhodčí doložky „Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci.“ Doložku je nezbytné uvést do smlouvy nebo kdykoli do dodatku ke smlouvě. Jsou možné i další varianty (jeden rozhodce, bez ústního jednání, atd.) podle typu a velikosti sporu U spotřebitelských sporů musí odpovídat zákonu 216/1994 Sb. v platném znění (samostatný list,…)

4 Výhody rozhodčího řízení Jednoinstančnost – nelze se odvolat (obdobu odvolání lze sjednat v rozhodčí doložce) Efektivita a rychlost – průměrná doba sporu je šest měsíců, je možné urychlené řízení ( 2 nebo 4 měsíce) Výše poplatku je 4% Výběr rozhodců a místa rozhodčího řízení Vykonatelnost rozhodčího nálezu v České republice i v zahraničí (149 zemí v rámci New York Convention) Rozhodčí řízení je neveřejné Spor může být rozhodnut podle zásad spravedlnosti s výjimkou sporů ze spotřebitelských smluv, pokud k tomu strany rozhodce výslovně pověřily

5 Nevýhody rozhodčího řízení Nelze ukládat předběžná opatření –to lze řešit mezitímním rozhodčím nálezem Nelze předvolávat svědky –Je povinností stran zajistit jejich účast

6 Doménové spory Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR je reálně největším doménovým sudištěm na světě neboť: Je jediným sudištěm domén.EU na světě Je jedním ze dvou míst v Evropě, kde lze rozhodovat spory o generické domény (.COm,.ORG,.NET, atd.) Je jediným sudištěm, které může rozhodovat spory o doménu.CZ

7 Od 1.7.2012 platí nový Řád: Mezi novinky patří: o o pravomoci Rozhodčího soudu rozhodují pouze rozhodci; o již nerozlišuje mezi vnitrostátním a zahraničním sporem; o zavádí možnost jmenování předsedy senátu stranami v případě neshody rozhodců; o upravuje možnost přezkoumání usnesení o zastavení řízení pro nedostatek pravomoci Rozhodčího soudu

8 Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR Další informace najdete na www.soud.cz Zde naleznete i Konzultační centrum Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR Dotazy můžete posílat i na mail vzdelavani@soud.cz


Stáhnout ppt "Řešte své zahraniční pohledávky opravdu rychle!. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR byl založen v roce 1949; v posledních deseti letech rozhodoval více než."

Podobné prezentace


Reklamy Google