Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Test: rozdíly v odměňování žen a mužů Vítáme vás na stránkách testu k rozdílům v odměňování žen a mužů! Náš krátký test obsahuje otázky s nabídkou odpovědí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Test: rozdíly v odměňování žen a mužů Vítáme vás na stránkách testu k rozdílům v odměňování žen a mužů! Náš krátký test obsahuje otázky s nabídkou odpovědí."— Transkript prezentace:

1 1 Test: rozdíly v odměňování žen a mužů Vítáme vás na stránkách testu k rozdílům v odměňování žen a mužů! Náš krátký test obsahuje otázky s nabídkou odpovědí zaměřené na příčiny a důsledky rozdílného mzdového hodnocení žen a mužů v Evropské unii. Mimo jiné se také dozvíte, kam se obrátit, pokud potřebujete podrobnější informace nebo radu. Prověřte již dnes své znalosti o této důležité problematice.* *U některých otázek může být správně několik odpovědí.

2 2 1.Co znamenají rozdíly v odměňování žen a mužů? A.Jedná se o rozdíl v měsíčním výdělku u mužů a žen. B.Jedná se o průměrný rozdíl ve výši hodinové mzdy u mužů a žen. C.Jedná se o rozdíl v dávkách, které pobírají muži a ženy na rodičovské dovolené.

3 3 1.Co znamenají rozdíly v odměňování žen a mužů? Odpověď: B Ženy v Evropě stále ještě vydělávají méně než muži. Hovoříme-li o rozdílech v odměňování žen a mužů, máme na mysli průměrný rozdíl ve výši hodinové mzdy u mužů a žen (před odečtením daně z příjmu a příspěvků na sociální zabezpečení). Tak zní oficiální definice Evropské unie.

4 4 2.Jaký je rozdíl v odměňování žen a mužů v České republice? A.25,5% B.11% C.29,5%

5 5 2.Jaký je rozdíl v odměňování žen a mužů v České republice? Odpověď: A V roce 2010 byl rozdíl mezi mzdami mužů a žen v České republice 25,5%. Rozdíly v odměňování žen a mužů se v jednotlivých členských státech Evropské unie poměrně výrazně liší. Pohybují se zhruba od 5% do 30%. Zdroj: Eurostat 2010.

6 6 3.Jaký je průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů v Evropské unii? A.16,4% B.24% C.33%

7 7 3.Jaký je průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů v Evropské unii? Odpověď: A V roce 2010 činil průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů v Evropské unii 16,4%. Zdroj: Eurostat 2010.(Prozatímní zdroj)

8 8 4.Smí zaměstnavatelé platit ženám za stejnou práci méně než mužům? A.Ano B.Ne C.V některých případech ano

9 9 4.Smí zaměstnavatelé platit ženám za stejnou práci méně než mužům? Odpověď: B Ne. Platit ženám za stejnou práci méně než mužům je v rozporu se zákonem. Předpisy Evropské unie o rovném odměňování za rovnocennou práci (směrnice 2006/54/ES) zakazují diskriminaci na základě pohlaví, pokud jde o všechna hlediska a podmínky odměňování. Všechny členské státy již směrnici 2006/54/ES začlenily do svého právního systému.

10 10 5.Kdy Evropská unie přijala první předpisy, jejichž cílem bylo eliminovat rozdíly v odměňování žen a mužů? A.1984 B.1975 C.1991

11 11 5.Kdy Evropská unie přijala první předpisy, jejichž cílem bylo eliminovat rozdíly v odměňování žen a mužů? Odpověď: B První předpisy Evropská unie přijala v roce 1975. Úmysl zaručit rovné odměňování žen a mužů za rovnocennou práci však vyjádřila již dříve, a to v Římských smlouvách z roku 1957.

12 12 6.Co je příčinou rozdílů v odměňování žen a mužů? A.Zaměstnavatelé platí zaměstnankyním za stejnou práci méně než jejich mužským kolegům. B.Ženy pracují v jiných sektorech a vykonávají jinou práci než muži. C.Ženy mají často zkrácenou pracovní dobu, nebo pracují na částečný úvazek, aby mohly pečovat o děti.

13 13 6.Co je příčinou rozdílů v odměňování žen a mužů? Odpověď: A, B a C Existuje celá řada příčin rozdílů v odměňování žen a mužů. V některých případech ženy jednoduše dostávají nižší mzdu než muži, ačkoli vykonávají stejnou nebo rovnocennou práci.

14 14 6.Co je příčinou rozdílů v odměňování žen a mužů? Odpověď: A, B a C Existuje celá řada příčin rozdílů v odměňování žen a mužů. Ženy často pracují na jiných pozicích a v jiných sektorech než muži. To může do jisté míry vysvětlovat rozdíl v jejich mzdách. V sektorech, kde ženy zpravidla převažují, například ve zdravotnictví, bývají mzdy nižší než v sektorech, které jsou tradičně doménou mužů.

15 15 6.Co je příčinou rozdílů v odměňování žen a mužů? Odpověď: A, B a C Existuje celá řada příčin rozdílů v odměňování žen a mužů. Rozdíly v odměňování přetrvávají navzdory tomu, že ženy mívají často vyšší vzdělání než muži. V roce 2010 ženy tvořily téměř 60% z celkového počtu vysokoškolských studentů v Evropské unii.

16 16 6.Co je příčinou rozdílů v odměňování žen a mužů? Odpověď: A, B a C Existuje celá řada příčin rozdílů v odměňování žen a mužů. Ženy mají většinou větší podíl na péči o děti. Proto mají často zkrácenou pracovní dobu nebo pracují na částečný úvazek, a tudíž logicky pobírají nižší plat.

17 17 7.V které fázi života se ženy mzdová nerovnost dotýká nejcitelněji? A.Když nastupuje do prvního zaměstnání. B.Když se rozhodne založit rodinu. C.Když odchází do penze.

18 18 7.V které fázi života se ženy mzdová nerovnost dotýká nejcitelněji? Odpověď: A, B a C Rozdíly v odměňování se žen znatelně dotýkají v průběhu celého života. Při vstupu na trh práce může řada žen kvůli poměrně nižší výši mezd v oborech a sektorech, v nichž tradičně ženy dominují, získat dojem, že jejich schopnosti jsou v porovnání s mužskými podhodnocovány. Tento pocit je často provází po celou jejich kariéru.

19 19 7.V které fázi života se ženy mzdová nerovnost dotýká nejcitelněji? Odpověď: A, B a C Rozdíly v odměňování se žen znatelně dotýkají v průběhu celého života. Matky mají zpravidla větší podíl na péči o děti, a proto často volí práci na zkrácený či částečný pracovní úvazek a neucházejí se o manažerské funkce. Jedno i druhé má samozřejmě vliv na jejich výdělečnou schopnost po celý pracovní život. V mnoha zemích je právě založení rodiny moment, kdy se ještě výrazněji prohlubují rozdíly mezi mzdami žen a mužů.

20 20 7.V které fázi života se ženy mzdová nerovnost dotýká nejcitelněji? Odpověď: A, B a C Rozdíly v odměňování se žen znatelně dotýkají v průběhu celého života. Vzhledem k tomu, že ženy po celý život vydělávají méně, pobírají po odchodu z aktivního pracovního života nižší důchod, a proto u nich v porovnání s muži existuje vyšší riziko, že budou ve stáří trpět chudobou.

21 21 8.Proč je nutné odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů? A.Je to zkrátka spravedlivé – ženy mají právo na stejné podmínky jako muži. B.Odstranění rozdílů by pomohlo ekonomickému růstu. C.Odstranění rozdílů by bylo prospěšné z pohledu zaměstnavatelů.

22 22 8.Proč je nutné odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů? Odpověď: A, B a C Vedle morálního aspektu rovného odměňování žen a mužů za rovnocennou práci nelze opomíjet ani aspekt ekonomický. Ženy mají dovednosti a potenciál, které na pracovišti často nemají příležitost dostatečně využít. Pokud by dostaly možnost více se realizovat, mohl by se částečně vyřešit problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků, s nímž se řada společností potýká.

23 23 8.Proč je nutné odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů? Odpověď: A, B a C Ohodnocení žen na základě práce, kterou vykonávají, odměňování jejich dovedností a spravedlivé zacházení může zlepšit výkonnost a efektivitu podniku. Takový přístup může také společnostem pomoci získat a udržet si schopné pracovníky a pozitivně se zapsat u zákazníků a investorů. Odtud je již jen krůček k ekonomickému růstu.

24 24 9.Jakým způsobem se Evropská unie zasazuje o odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů? A.Vyzývá zaměstnavatele, aby ženám nabízeli spravedlivé mzdové podmínky. B.Snaží se zvýšit povědomí veřejnosti o rozdílech v odměňování žen a mužů. C.Žádá vlády členských států, aby k této otázce zaujaly aktivní postoj.

25 25 9.Jakým způsobem se Evropská unie zasazuje o odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů? Odpověď: A, B a C Rovnost žen a mužů je v Evropské unii jedním ze základních práv. Unie se v tomto směru neomezuje pouze na kontrolu dodržování zákonů. Organizuje také různé iniciativy, jejichž cílem je změnit pohled veřejnosti na muže, ženy a jejich role – ve školách, v rodinné sféře, na pracovišti i ve společnosti obecně.

26 26 9.Jakým způsobem se Evropská unie zasazuje o odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů? Odpověď: A, B a C V roce 2011 například Evropská komise vyhlásila první Evropský den rovného odměňování (EEPD). Tento den bude každoročně upozorňovat na přetrvávající rozdíly v odměňování žen a mužů a na možnosti jejich odstranění. Datum konání tohoto dne se každý rok mění v závislosti na průměrném rozdílu v odměňování žen a mužů v EU a označuje, kolik dní navíc musí ženy odpracovat, aby obdržely stejný plat jako muži za celý rok práce.

27 27 9.Jakým způsobem se Evropská unie zasazuje o odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů? Odpověď: A, B a C Rovnost žen a mužů je v Evropské unii jedním ze základních práv. Evropská komise také spustila informační kampaň zaměřenou na zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zúčastněné skupiny, která má zvýšit jejich informovanost o rozdílech v odměňování žen a mužů, jejich příčinách a možnostech jejich odstranění.

28 28 9.Jakým způsobem se Evropská unie zasazuje o odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů? Odpověď: A, B a C Rovnost žen a mužů je v Evropské unii jedním ze základních práv. Nedávno Komise také zahájila kampaň, jež má k této problematice přitáhnout pozornost podniků. Chce podpořit zejména školicí činnost a vzájemnou výměnu zkušeností a osvědčených postupů v souvislosti s „obchodním využitím“ genderové rovnosti.

29 29 10.Pracuji ve společnosti, kde podle mého názoru dostávají ženy nižší mzdu než muži. Co mám dělat? A.Zjistit pomocí mzdové kalkulačky na stránce věnované rozdílům v odměňování žen a mužů, jak výrazný je rozdíl mezi mzdami mužů a žen ve vaší společnosti. B.Požádat přímo svého nadřízeného o vysvětlení. C.Obrátit se s žádostí o radu na národní orgán pro rovné příležitosti žen a mužů.

30 30 10.Pracuji ve společnosti, kde podle mého názoru dostávají ženy nižší mzdu než muži. Co mám dělat? Odpověď: A a C Díky mzdová kalkulačka získáte základní představu o tom, zda se v konkrétním případě skutečně jedná o rozdílné odměňování žen a mužů.mzdová kalkulačka Pokud jste přesvědčeni, že ano, můžete kontaktovat národní orgán pro rovné příležitosti žen a mužů.národní orgán pro rovné příležitosti žen a mužů

31 31 10.Pracuji ve společnosti, kde podle mého názoru dostávají ženy nižší mzdu než muži. Co mám dělat? Odpověď: A a C Národní orgány pro rovné příležitosti žen a mužů jsou nezávislé organizace, které pomáhají obětem diskriminace, sledují dílčí problémy diskriminace a informují o nich a prosazují genderovou rovnost. Příslušná národní organizace vám sdělí podrobné informace a pokyny, a bude-li třeba, pomůže vám připravit podklady pro řízení.

32 32 10.Pracuji ve společnosti, kde podle mého názoru dostávají ženy nižší mzdu než muži. Co mám dělat? Odpověď: A a C Můžete také kontaktovat odbory, které vám mohou v případě, že se rozhodnete jednat, poskytnout podporu a užitečné rady. Pokud vás zajímá, jaké zkušenosti mají s podobnými záležitostmi ostatní, přečtěte si případové studie týkající se soudních kauz, v nichž se na návrh zaměstnanců projednávalo nerovné odměňování mužů a žen.případové studie

33 33 11.Jsem vlastníkem společnosti a mám obavu, že ženy jsou u nás placeny hůře než muži. Co mám dělat? A.Zjistit pomocí mzdové kalkulačky na stránce věnované rozdílům v odměňování žen a mužů, jaký je rozdíl mezi mzdami mužů a žen ve vaší společnosti. B.Zhodnotit mzdovou strukturu ve vaší společnosti. C.Obrátit se s žádostí o radu na národní orgán pro rovné příležitosti žen a mužů.

34 34 11.Jsem vlastníkem společnosti a mám obavu, že ženy jsou u nás placeny hůře než muži. Co mám dělat? Odpověď: A, B a C Díky mzdová kalkulačka získáte základní představu o tom, zda se v konkrétním případě skutečně jedná o rozdílné odměňování žen a mužů.mzdová kalkulačka Samotná skutečnost, že muži a ženy ve vaší organizaci pobírají rozdílné mzdy, však ještě nemusí znamenat, že se jedná o nerovné odměňování zaměstnanců a zaměstnankyň.

35 35 11.Jsem vlastníkem společnosti a mám obavu, že ženy jsou u nás placeny hůře než muži. Co mám dělat? Odpověď: A, B a C Díky mzdová kalkulačka získáte základní představu o tom, zda se v konkrétním případě skutečně jedná o rozdílné odměňování žen a mužů.mzdová kalkulačka Pokud však máte dojem, že muži a ženy ve vaší společnosti nemají rovné podmínky, měli byste zhodnotit mzdovou strukturu a zamyslet se nad tím, zda mzdové rozdíly nelze logicky vysvětlit.

36 36 11.Jsem vlastníkem společnosti a mám obavu, že ženy jsou u nás placeny hůře než muži. Co mám dělat? Odpověď: A, B a C Díky mzdová kalkulačka získáte základní představu o tom, zda se v konkrétním případě skutečně jedná o rozdílné odměňování žen a mužů.mzdová kalkulačka Můžete také požádat o radu a podporu národní orgán pro rovné příležitosti žen a mužů. Národní orgány pro rovné příležitosti žen a mužů jsou nezávislé organizace, které pomáhají obětem diskriminace, sledují dílčí problémy diskriminace a informují o nich a prosazují genderovou rovnost.národní orgán pro rovné příležitosti žen a mužů

37 37 11.Jsem vlastníkem společnosti a mám obavu, že ženy jsou u nás placeny hůře než muži. Co mám dělat? Odpověď: A, B a C Díky mzdová kalkulačka získáte základní představu o tom, zda se v konkrétním případě skutečně jedná o rozdílné odměňování žen a mužů.mzdová kalkulačka Můžete také kontaktovat odbory, které mohou podpořit opatření, jež přijmete, a poskytnout vám užitečné rady.

38 38 Bližší informace o rozdílech v odměňování žen a mužů a jejich příčinách a také příklady národních iniciativ a aktivit Evropské unie, které si dávají za cíl odstranění těchto rozdílů, jsou k dispozici na stránce http://ec.europa.eu/equalpay Podrobnosti o rozdílech v odměňování žen a mužů ve vaší zemi naleznete v části Situace ve vaší zemi, kde jsou uvedeny i informace o národních organizacích, jež se zabývají prosazováním rovných příležitostí.Situace ve vaší zemi


Stáhnout ppt "1 Test: rozdíly v odměňování žen a mužů Vítáme vás na stránkách testu k rozdílům v odměňování žen a mužů! Náš krátký test obsahuje otázky s nabídkou odpovědí."

Podobné prezentace


Reklamy Google