Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Administrace projektů Mgr. Jiří Kinský

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Oprávněnost žadatelů a aktivit

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 právnická nebo fyzická osoba se sídlem v ČR oprávněným partnerem může být právnická i fyzická osoba se sídlem v EU typ žadatele dle specifikace v opatření programu přímá zodpovědnost za přípravu a řízení projektu realizace projektu s dopadem na cílovou skupinu v hl. m. Praze Oprávněnost žadatelů

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 aktivity projektu jsou určeny pro cílovou skupinu, jejíž členové uskutečňují činnost rozhodnou pro zařazení do cílové skupiny převážně na území hl. m. Prahy klienti služeb – více než polovinu roku se zdržují na území hl. m. Prahy zaměstnanci – vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy žáci a studenti – účastní se prezenčního či distančního studia, které se převážně uskutečňuje ve vzdělávacích zařízeních na území hl. m. Prahy organizace – mají sídlo na území hl. m. Prahy Územní uznatelnost cílových skupin

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 1. Nařízení Rady (ES) a Evropského parlamentu č. 1784/1999 o ESF Zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů Struktury a systémy Doprovodná opatření 2. Popisem v rámci jednotlivých opatření programového dodatku Oprávněné aktivity

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Administrace žádostí

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Příjem žádostí  kontinuální průběžné předkládání od vyhlášení výzvy do vyčerpání prostředků posuzování jednotlivých žádostí „soutěž v rychlosti“ opatření 4.2 a část 2.2  periodický vyhlašování několika výzev, předkládání vždy do určitého termínu posuzování všech žádostí předložených v příslušné výzvě mezi sebou „soutěž v kvalitě“ opatření 1.1, 2.1. část 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 a 4.3

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Postup administrace žádostí Vypracování žádosti Předložení žádosti Formální hodnoceníDoplnění údajů Věcné hodnocení Rozhodnutí o výběru Uzavření smlouvyVyřazení projektu Hodnocení přijatelnosti

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Rámcový harmonogram administrace žádostí 1. měsíc2. měsíc3. měsíc4. měsíc5. měsíc6. měsíc7. měsíc Vyhlášení výzvy Ukončení příjmu žádostí Hodnocení formální a přijatelnosti Věcné hodnocení Rozhodnutí výběrové komise, Rady a Zastupitelstva HMP Vyhlášení výsledků Uzavření smlouvy

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Předběžný harmonogram 2. výzvy MHMP Vyhlášení výzvy 5. 4. 2005 Ukončení příjmu žádostí 17. 6. 2005 Ukončení formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti 18. 7. 2005* Ukončení věcného hodnocení 17. 8. 2005* Zasedání výběrových komisí 1. – 14. 9. 2005* Zasedání Rady hl. m. Prahy 4. 10. 2005* Zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 20. 10. 2005* Vyhlášení výsledků 25. 10. 2005* Uzavření smlouvy / rozhodnutí o dotaci do 30. 11. 2005* * předběžný termín

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Vyhlášení 2. výzvy  pro opatření 2.1, 3.1, 3.2 a 4.3 vyhlašuje Magistrát hl. m. Prahy – jednotné podmínky  výzva obsahuje podmínky, termíny a místo pro předkládání projektů  velikosti projektů 1 – 10 mil. Kč  Příručka pro žadatele  2. výzva končí 17. června

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Předložení žádosti  v elektronické podobě (např. CD, disketa)  1 x vytištěný podepsaný originál (včetně příloh, nepovinné přílohy 3 x pokud nejsou předloženy elektronicky)  předložení pouze osobně na adresu uvedenou ve výzvě (Rytířská 10, Praha 1, 4. p.) v návštěvních hodinách, jinak pro předchozí domluvě

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Formální hodnocení žádosti  kompletnost žádosti  doložení všech požadovaných příloh  kontrola počtu stran  podpis oprávněnými osobami  v 1. výzvě nebyla žádná žádost vyřazena kvůli nesplnění kritérií formálního hodnocení

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Hodnocení přijatelnosti žádosti  oprávněnost žadatele  územní oprávněnost projektové žádosti  doba trvání projektu není větší než 24 měsíců  požadovaná podpora je v mezích určených ve výzvě  struktura výdajů v souladu s pravidly  soulad s pravidly veřejné podpory

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Formulář žádosti

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Formulář žádosti I  Identifikace operačního programu a výzvy  Identifikace projektu Stručný obsah Místo realizace Umístění projektu  Identifikace žadatele Statutární zástupce právnické osoby Úřední adresa Kontaktní osoba - adresa pro doručení  Identifikace partnerů žadatele Úřední adresa

17 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Formulář žádosti II  Popis projektu Zdůvodnění a vazby projektu (potřebnost, vazba na program a strategické dokumenty) Zaměření, cílové skupiny a činnosti projektu Doprovodná opatření Udržitelnost Rizika  Realizace projektu Popis realizace projektu (klíčové aktivity, zapojení partnerů, postupy pro řízení, publicita, inovativnost) Složení realizačního týmu Zkušenosti žadatele a partnerů  Harmonogram realizace

18 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Formulář žádosti III  Náklady projektu Rozpočet Náklady na aktivity  Předpokládané zdroje financování  Očekávané efekty projektu Multiplikační efekty Přidaná hodnota  Výstupy a výsledky projektu Výstupy Výsledky

19 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Formulář žádosti IV  Horizontální témata Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj Informační společnost Místní iniciativy  Politiky Evropského Společenství Veřejná podpora Veřejné zakázky  Další projekty a žádosti o podporu z veřejných zdrojů  Seznam příloh  Prohlášení žadatele

20 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Kritéria věcného hodnocení

21 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Věcné hodnocení žádosti kritérium váha kritéria 1. zdůvodnění projektu30 bodů 2. cílová skupina15 bodů 3. realizace projektu16 bodů 4. výsledky a výstupy14 bodů 5. horizontální témata10 bodů 6. vazba na JPD 210 bodů 7. specifické kritérium – kvalita partnerství 5 bodů celkem100 bodů

22 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Zdůvodnění projektu (30)  zdůvodnění záměru (12)  vazba na strategické dokumenty (12)  přínos pro cílovou skupinu (6)

23 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Cílová skupina (15)  přiměřenost cílových skupin (10)  zapojení cílových skupin (5)

24 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Realizace projektu (16)  klíčové aktivity a stádia realizace (5)  monitorování projektu (3)  předchozí zkušenosti žadatele s řízením obdobných projektů (2)  publicita (3)  udržitelnost projektu (3)

25 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Výsledky a výstupy (14)  výsledky a výstupy (10)  zajištění výsledků a výstupů (4)

26 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Horizontální témata (10)  rovné příležitosti (4)  udržitelný rozvoj (2)  informační technologie (2)  místní iniciativy (2)

27 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Vazba na JPD 2 (10)  vazba na území JPD 2 (8)  vazba na projekt JPD 2 (2)

28 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Specifické kritérium (5)  Kvalita partnerství (5)

29 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Vyřazení projektu  nesplnění formálních kritérií (příp. nedoplnění chybějících údajů po výzvě)  nesplnění kritérií přijatelnosti  dosažení méně než 55 bodů ve věcném hodnocení  zamítnutí výběrovou komisí, Radou či Zastupitelstvem HMP

30 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahr. vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Jiri.Kinsky@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google