Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lekce III – Antidopingová politika Cíle antidopingové politiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lekce III – Antidopingová politika Cíle antidopingové politiky"— Transkript prezentace:

1 Lekce III – Antidopingová politika Cíle antidopingové politiky
Chránit základní právo sportovců na účast ve sportu bez dopingu, propagovat zdraví a rovnoprávnost v soutěžích pro všechny\ sportovce Zajistit harmonizaci, koordinaci a efektivitu mezinárodních a národních antidopingových programů s ohledem na kontrolu a prevenci dopingu

2 Lekce III – Antidopingová politika Mezinárodní aspekty antidopingové politiky
Státem kontrolovaný systém Odpovědnost státu za realizaci antidopingového programu Státní dohled nad antidopingovou činností sportovního prostředí Decentralizovaný systém Odpovědnost za antidopingový program a jeho realizaci nese nevládní sektor Antidopingová pravidla jsou zakotvena v řádech sportovních organizací Smíšený systém Odpovědnost za antidopingový program a právní rámec zajišťuje stát Antidopingový program realizuje sportovní prostředí nebo ve spolupráci se státem

3 Lekce III – Antidopingová politika a Mezinárodní právo (1)
Antidopingová úmluva Rady Evropy Přijatá ve Štrasburku Závazek pro členské státy přijmout opatření k implementaci Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě Přijatý ve Varšavě Harmonizace dopingových kontrol na mezinárodní úrovni Uznání WADA

4 Lekce III – Antidopingová politika a Mezinárodní právo (2)
Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu (UNESCO) Přijatá Generální konferencí UNESCO 19. října 2005 Úmluva má dvě přílohy, (které jsou nedílnou součástí) Seznam zakázaných látek a metod dopingu Standardy pro udělování terapeutických výjimek 3 dodatky, (které nezakládají mezinárodní závazky) Světový antidopingový kodex Mezinárodní standard pro laboratoře Mezinárodní standard pro testování

5 Lekce III – Antidopingová politika a Mezinárodní nevládní organizace
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) Olympijská charta proti dopingu Signatář Světového antidopingového kodexu Mezinárodní sportovní federace (MSF) Signatáři Světového antidopingového kodexu Garant antidopingového programu pro národní svazy Světová antidopingová agentura (WADA) Vydavatel Světového antidopingového kodexu Vydavatel mezinárodních standardů Koordinátor mezinárodní antidopingové politiky Arbitrážní soud pro sport (CAS) Řešení sporů při porušení antidopingových pravidel

6 Lekce III – Antidopingová politika a Mezinárodní nevládní legislativa (1)
Olympijská charta proti dopingu Závazek sportovního prostředí pro sport bez dopingu (z hlediska práva je dokument nevymahatelný) Vyhlášena v r při OH v Soulu Světový antidopingový kodex Sestaven mezinárodní komisí WADA a přijatý na Světové konferenci v Kodani s platností od Závazný dokument pro signatáře (MOV, MPV, MSF, pořadatele světových soutěží, NOV a NADO

7 Lekce III – Antidopingová politika a Mezinárodní nevládní legislativa (2)
Světový antidopingový kodex (pokračování) 4 části kodexu: Dopingová kontrola Výchova a výzkum Role a odpovědnost signatářů Výklady ustanovení a pojmů Nedílnou součástí kodexu jsou: Mezinárodní standard pro testování Mezinárodní standard pro laboratoře Mezinárodní standardy pro udělování terapeutických výjimek Seznam zakázaných látek a metod dopingu

8 Lekce III – Antidopingová politika v České republice (1)
Mezinárodní závazky Přistoupení k Antidopingové úmluvě Rady Evropy – vstup v platnost k (vyhlášeno v Sbírce m.s ) Přistoupení k Dodatkovému protokolu vstup v platnost Přistoupení k Úmluvě UNESCO (vyhlášeno ve Sbírce m.s ) Veřejnoprávní úprava Zákony související (č.167/1988 Sb., o návykových látkách, č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem, č. 79/1997Sb., o léčivech, č. 13/1993 Sb., celní zákon a č. 110/1997 Sb., o potravinách) Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu upravuje odpovědnost za antidopingovou politiku a činnost laboratoře Trestní zákon § 218 a, o podávání anabolických steroidů mládeži

9 Lekce III – Antidopingová politika v České republice (2)
Soukromoprávní úprava Česká charta proti dopingu vyhlášená Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, platné znění z r. 2004

10 Lekce III – Antidopingový výbor
Legislativní postavení Příspěvková organizace MŠMT od Zajišťuje realizaci státní politiky v oblasti antidopingového programu Vydává předpisy k realizaci antidopingových opatření Zdrojem financování je státní rozpočet, včetně úhrady analýzy vzorků a dopingových kontrol Úkoly antidopingového programu Koncipování antidopingového programu Plánování a provádění dopingových kontrol Organizace preventivních a výchovných akcí Spolupráce se sportovními organizacemi v ČR a v zahraničí Koncipování výzkumných programů

11 Struktura Antidopingového výboru ČR


Stáhnout ppt "Lekce III – Antidopingová politika Cíle antidopingové politiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google