Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference SI Praha Ladislav Přívozník is:energy czech a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference SI Praha Ladislav Přívozník is:energy czech a.s."— Transkript prezentace:

1 Konference SI2004 - Praha Ladislav Přívozník is:energy czech a.s.
Problematika integrace aplikací při implementaci rozsáhlého informačního systému v utilitních společnostech Konference SI Praha Ladislav Přívozník is:energy czech a.s.

2 is:energy czech a.s. Ladislav Přívozník Krátké představení
Full Service Provider Cílový tržní segment: utility (energetika, plyn, voda, teplo ...) Komplexní portfolio služeb pro celý životní cyklus ICT Hlavní SW platforma: mySAP.com for Utilities Kanceláře společnosti: - Praha: Pobřežní 3 - Brno: Ptašínského 8 - České Budějovice: Křižíkova 7 Ladislav Přívozník Project Manager Zahájení , představení, zavést do světa utilitních společností, energetika, plyn, voda, teplo Hlavně se budu věnovat oblasti energetiky informace kde a co pracuji já Projektový vedoucí – projekt ZIS JME a JČE Co má projekt na starosti Přednáška je koncipována na základě zkušeností s implementacemi rozlehlých systémů pro energetické společnosti Na základě zkušeností z implementací mySAP pro utility se budu snažit předložit zobecněné poznatky , týkající se oblastí implementace iínformačního systému se zaměřením na nutnosti komplexní integrace řešení

3 Osnova 1. Problematika integrace aplikací v utilitních společnostech
2. Interní integrace řešení při implementaci komplexního informačního systému 3. Integrace s externími aplikacemi při implementaci komplexního informačního systému 4. Sjednocení řešení pro více společností v rámci implementace komplexního informačního systému osnova přednášky je stručná, ale obsahuje základní oblasti, které na sebe vzájemně navazují, a které postupně ukazují stavy, které takové řešení přináší První oblast „problematika integrace aplikací“ se zaměřuje především na nutnost posouzení výchozího stavu a očekávané budoucnosti Druhá část „ interní integrace řešení..“ je výběrem z implementačních poznatků při implementaci mySAP.com, zabývá se místy , které i přes komplexnost dodávaného systému zasluhují významnou pozornost, ktomu aby konečný výsledek byl efektivní a výkonný systém Třetí bod je shrnutím nejvýznamnějších nutných integrací z energetického a utilitního informačního systému. Je zaměřen na předepsané a doporučené spojování řešení např. různých dodavatelů , nebo různých vlastníků Poslední oblast je předkládána jako významná zkušenost ISE v oblasti integrace řešení pro více energetických společností. Vzhledem k významným vlastnickým propojením , která v oblasti utilitních společností nastávají je tato tématika velmi zajímavou

4 1. Problematika integrace aplikací v utilitních společnostech
Integrace začíná výběrem informačního systému Vysoké portfolio dosavadních aplikací Nahrazení dosavadních řešení jedním integrovaným systémem Standardizace Potřeba podkladů – procesní mapy Existence procesních postupů zviditelňuje nutné integrační oblasti Jak pokrýt procesní postup IT technologií a udržet aktualizovatelnost Tvorba konceptu Oblast interní a externí integrace jako nedílná součást celkového konceptu Ověření technologické proveditelnosti Integrace začíná výběrem informačního systému Při výběru informačního systému musí být jako jedno z kritérií výběru uvažováno kritérium vzájemné možné integrovatelnosti, je možné použít například řešení více dodavatelů, za předpokladu, že již před zahájením implementace je zřejmé jaké integrační nástroje je možné využít V uUtilitních společnostech se v poslední době například významně implementují systémy pro obsluhu zákaznických vztahů. Jde rozsahem o mohutné aplikace. Které musí spolupracovat s ostatními částmi informačního systému, například fakturací , řízením prací a podobně. Je nutné posoudit, zda implementovat CRM systém na již existující bilingový systém,, nebo aplikovat komplexní řešení. Je zřejmé , že jde o specifické řešení, které vyžaduje komplexní posouzení všech oblastí, které má budoucí systém pokrývat Vysoké portfolio dosavadních aplikací Ze zkušeností víme, že v utilitních společnostech, které v devadesátých letech prošly rozčleněním, samostatným vývojem a naslednými slučováními, došlo k situacím, kdy specifické požadavky na informační obsluhu byly pokrývány nejdříve vlastním vývojem, který mnohde přetrvává až dodnes, dále nákupem sofistikovaných řešení až po sjednocování procesních postupů pod novými vlastníky a nastavováním komplexní IT podpory. V první polovině devadesátých let se v každé utilitní společnosti daly napočítat v průměru čtyři základní obslužné systémy se zhruba třiceti dalšími doplňkovými aplikacemi Nahrazení dosavadních řešení jedním integrovaným systémem Dnešní řešení jsou stavěna tak , aby v plné míře nahrazovala partikulární řešení a snižovala na maximum množství doplňkových aplikací Standardizace Sestavují se tzv. „bílé knihy“, tyto jsou souhrnem osvědčených řešení, např. na základě mezinárodních zkušeností, muasí být koncipovány tak , aby vyhověly i budoucím potřebám např. liberalizace trhu a přechodu na řešení v rámci LU Potřeba podkladů – procesní mapy Existence procesních postupů zviditelňuje nutné integrační oblasti Procesní mapa je základním vodítkem jak při výběru řešení , ale při tvorbě konceptu a následné implementaci. Dobře zpracovaný procesní postup nedává žádné pochybnosti o přechodových mezisystémových místech. Usnadňiuje to velmi práci jak utilitní společnosti , tak i implementátorovi řešení, nedochází ke zbytečným ztrátovým konzultacím a existuje jedno místo, kde lzepotřebné informace získat Jak pokrýt procesní postup IT technologií a udržet aktualizovatelnost V oblasti výběru řešení je nutné prověřit . Zda příslušný procesní postup je možné pokrýt vybranou technologií, používají se různé porovnávací způsoby, ovšem velmi důležité je to , aby řešení , které nabízí IT technologie nikdy nepředbíhalo obchodní a provozní procesní nastavení. To ve většině případů později způsobí nemožnost aktualizace řešení a komplexnost bývá významně narušena Je velmi důležité přemýšlet o tom, jakým způsobem je nutné dále vybraný systém aktualizovat na základě úprav v procesním modelu, zda IT řešení je schopné pokrýt procesní změny vyvolané legislativou v souvislosti s přechodem na liberalizovaný trh, zda je možné realizovat další integrační vazby na interní či externí subjekty v souvislosti například s řešením LU Tvorba konceptu Oblast interní a externí integrace jako nedílná součást celkového konceptu Při tvorbě konceptu řešní je nedílnou součástí samostatný koncept integrace. V ISE je nastaven tak, že je řešen nejen jako samostatný koncepční blok, ale současně v každé dílčí oblasti zpracování konceptu je nezbytná část integračních vazeb , a to jak mezi jednotlivými moduly SAP řešení, tak i mezi SAP systémy např. R/3 versus IS-U, nebo mezi nezávislými systémy Ověření technologické proveditelnosti Koncepci integrovatelnosti řešení ověřujeme v demo systému, již v této části tvorby konceptu je vhodné mít k dispozici přednatstavený testovací systém. Předejde se tak velmi často vysokým časovým a finančním ztrátám. Modelování situací je nezbytnou částí první fáze projektového zpracování. V oblasti SAP lze v podstatě takto namodelovat všechny interní integrační vazby, je možné rozhodnout o použití vhodné technologie pro tvorbu rozhraní, musí se brát v úvahu, že většina společností staví své SAP systémy nad již provozovanými systémy R/3 a je nutné respektovat technologické specifikace dřívějších řešení a sladit je například vhodným použitím integračních či midlewarových komponent.

5 1. Problematika integrace aplikací v utilitních společnostech
Integrace začíná výběrem informačního systému Vysoké portfolio dosavadních aplikací Nahrazení dosavadních řešení jedním integrovaným systémem Standardizace Potřeba podkladů – procesní mapy Existence procesních postupů zviditelňuje nutné integrační oblasti Jak pokrýt procesní postup IT technologií a udržet aktualizovatelnost Tvorba konceptu Oblast interní a externí integrace jako nedílná součást celkového konceptu Ověření technologické proveditelnosti Integrace začíná výběrem informačního systému Při výběru informačního systému musí být jako jedno z kritérií výběru uvažováno kritérium vzájemné možné integrovatelnosti, je možné použít například řešení více dodavatelů, za předpokladu, že již před zahájením implementace je zřejmé jaké integrační nástroje je možné využít V uUtilitních společnostech se v poslední době například významně implementují systémy pro obsluhu zákaznických vztahů. Jde rozsahem o mohutné aplikace. Které musí spolupracovat s ostatními částmi informačního systému, například fakturací , řízením prací a podobně. Je nutné posoudit, zda implementovat CRM systém na již existující bilingový systém,, nebo aplikovat komplexní řešení. Je zřejmé , že jde o specifické řešení, které vyžaduje komplexní posouzení všech oblastí, které má budoucí systém pokrývat Vysoké portfolio dosavadních aplikací Ze zkušeností víme, že v utilitních společnostech, které v devadesátých letech prošly rozčleněním, samostatným vývojem a naslednými slučováními, došlo k situacím, kdy specifické požadavky na informační obsluhu byly pokrývány nejdříve vlastním vývojem, který mnohde přetrvává až dodnes, dále nákupem sofistikovaných řešení až po sjednocování procesních postupů pod novými vlastníky a nastavováním komplexní IT podpory. V první polovině devadesátých let se v každé utilitní společnosti daly napočítat v průměru čtyři základní obslužné systémy se zhruba třiceti dalšími doplňkovými aplikacemi Nahrazení dosavadních řešení jedním integrovaným systémem Dnešní řešení jsou stavěna tak , aby v plné míře nahrazovala partikulární řešení a snižovala na maximum množství doplňkových aplikací Standardizace Sestavují se tzv. „bílé knihy“, tyto jsou souhrnem osvědčených řešení, např. na základě mezinárodních zkušeností, muasí být koncipovány tak , aby vyhověly i budoucím potřebám např. liberalizace trhu a přechodu na řešení v rámci LU Potřeba podkladů – procesní mapy Existence procesních postupů zviditelňuje nutné integrační oblasti Procesní mapa je základním vodítkem jak při výběru řešení , ale při tvorbě konceptu a následné implementaci. Dobře zpracovaný procesní postup nedává žádné pochybnosti o přechodových mezisystémových místech. Usnadňiuje to velmi práci jak utilitní společnosti , tak i implementátorovi řešení, nedochází ke zbytečným ztrátovým konzultacím a existuje jedno místo, kde lzepotřebné informace získat Jak pokrýt procesní postup IT technologií a udržet aktualizovatelnost V oblasti výběru řešení je nutné prověřit . Zda příslušný procesní postup je možné pokrýt vybranou technologií, používají se různé porovnávací způsoby, ovšem velmi důležité je to , aby řešení , které nabízí IT technologie nikdy nepředbíhalo obchodní a provozní procesní nastavení. To ve většině případů později způsobí nemožnost aktualizace řešení a komplexnost bývá významně narušena Je velmi důležité přemýšlet o tom, jakým způsobem je nutné dále vybraný systém aktualizovat na základě úprav v procesním modelu, zda IT řešení je schopné pokrýt procesní změny vyvolané legislativou v souvislosti s přechodem na liberalizovaný trh, zda je možné realizovat další integrační vazby na interní či externí subjekty v souvislosti například s řešením LU Tvorba konceptu Oblast interní a externí integrace jako nedílná součást celkového konceptu Při tvorbě konceptu řešní je nedílnou součástí samostatný koncept integrace. V ISE je nasatven tak, že je řešen nejen jako samostatný koncepční blok, ale současně v každé dílčí oblasti zpracování konceptu je nezbytná část integračních vazeb , a to jak mezi jednotlivými moduly SAP řešení, tak i mezi SAP systémy např. R/3 versus IS-U, nebo mezi nezávislými systémy Ověření technologické proveditelnosti Koncepci integrovatelnosti řešení ověřujeme v demo systému, již v této části tvorby konceptu je vhodné mít k dispozici přednatstavený testovací systém. Předejde se tak velmi často vysokým časovým a finančním ztrátám. Modelování situací je nezbytnou částí první fáze projektového zpracování. V oblasti SAP lze v podstatě takto namodelovat všechny interní integrační vazby, je možné rozhodnout o použití vhodné technologie pro tvorbu rozhraní, musí se brát v úvahu, že většina společností staví své SAP systémy nad již provozovanými systémy R/3 a je nutné respektovat technologické specifikace dřívějších řešení a sladit je například vhodným použitím integračních či midlewarových komponent.

6 1. Problematika integrace aplikací v utilitních společnostech
Integrace začíná výběrem informačního systému Vysoké portfolio dosavadních aplikací Nahrazení dosavadních řešení jedním integrovaným systémem Standardizace Potřeba podkladů – procesní mapy Existence procesních postupů zviditelňuje nutné integrační oblasti Jak pokrýt procesní postup IT technologií a udržet aktualizovatelnost Tvorba konceptu Oblast interní a externí integrace jako nedílná součást celkového konceptu Ověření technologické proveditelnosti Integrace začíná výběrem informačního systému Při výběru informačního systému musí být jako jedno z kritérií výběru uvažováno kritérium vzájemné možné integrovatelnosti, je možné použít například řešení více dodavatelů, za předpokladu, že již před zahájením implementace je zřejmé jaké integrační nástroje je možné využít V uUtilitních společnostech se v poslední době například významně implementují systémy pro obsluhu zákaznických vztahů. Jde rozsahem o mohutné aplikace. Které musí spolupracovat s ostatními částmi informačního systému, například fakturací , řízením prací a podobně. Je nutné posoudit, zda implementovat CRM systém na již existující bilingový systém,, nebo aplikovat komplexní řešení. Je zřejmé , že jde o specifické řešení, které vyžaduje komplexní posouzení všech oblastí, které má budoucí systém pokrývat Vysoké portfolio dosavadních aplikací Ze zkušeností víme, že v utilitních společnostech, které v devadesátých letech prošly rozčleněním, samostatným vývojem a naslednými slučováními, došlo k situacím, kdy specifické požadavky na informační obsluhu byly pokrývány nejdříve vlastním vývojem, který mnohde přetrvává až dodnes, dále nákupem sofistikovaných řešení až po sjednocování procesních postupů pod novými vlastníky a nastavováním komplexní IT podpory. V první polovině devadesátých let se v každé utilitní společnosti daly napočítat v průměru čtyři základní obslužné systémy se zhruba třiceti dalšími doplňkovými aplikacemi Nahrazení dosavadních řešení jedním integrovaným systémem Dnešní řešení jsou stavěna tak , aby v plné míře nahrazovala partikulární řešení a snižovala na maximum množství doplňkových aplikací Standardizace Sestavují se tzv. „bílé knihy“, tyto jsou souhrnem osvědčených řešení, např. na základě mezinárodních zkušeností, muasí být koncipovány tak , aby vyhověly i budoucím potřebám např. liberalizace trhu a přechodu na řešení v rámci LU Potřeba podkladů – procesní mapy Existence procesních postupů zviditelňuje nutné integrační oblasti Procesní mapa je základním vodítkem jak při výběru řešení , ale při tvorbě konceptu a následné implementaci. Dobře zpracovaný procesní postup nedává žádné pochybnosti o přechodových mezisystémových místech. Usnadňiuje to velmi práci jak utilitní společnosti , tak i implementátorovi řešení, nedochází ke zbytečným ztrátovým konzultacím a existuje jedno místo, kde lzepotřebné informace získat Jak pokrýt procesní postup IT technologií a udržet aktualizovatelnost V oblasti výběru řešení je nutné prověřit . Zda příslušný procesní postup je možné pokrýt vybranou technologií, používají se různé porovnávací způsoby, ovšem velmi důležité je to , aby řešení , které nabízí IT technologie nikdy nepředbíhalo obchodní a provozní procesní nastavení. To ve většině případů později způsobí nemožnost aktualizace řešení a komplexnost bývá významně narušena Je velmi důležité přemýšlet o tom, jakým způsobem je nutné dále vybraný systém aktualizovat na základě úprav v procesním modelu, zda IT řešení je schopné pokrýt procesní změny vyvolané legislativou v souvislosti s přechodem na liberalizovaný trh, zda je možné realizovat další integrační vazby na interní či externí subjekty v souvislosti například s řešením LU Tvorba konceptu Oblast interní a externí integrace jako nedílná součást celkového konceptu Při tvorbě konceptu řešní je nedílnou součástí samostatný koncept integrace. V ISE je nasatven tak, že je řešen nejen jako samostatný koncepční blok, ale současně v každé dílčí oblasti zpracování konceptu je nezbytná část integračních vazeb , a to jak mezi jednotlivými moduly SAP řešení, tak i mezi SAP systémy např. R/3 versus IS-U, nebo mezi nezávislými systémy Ověření technologické proveditelnosti Koncepci integrovatelnosti řešení ověřujeme v demo systému, již v této části tvorby konceptu je vhodné mít k dispozici přednatstavený testovací systém. Předejde se tak velmi často vysokým časovým a finančním ztrátám. Modelování situací je nezbytnou částí první fáze projektového zpracování. V oblasti SAP lze v podstatě takto namodelovat všechny interní integrační vazby, je možné rozhodnout o použití vhodné technologie pro tvorbu rozhraní, musí se brát v úvahu, že většina společností staví své SAP systémy nad již provozovanými systémy R/3 a je nutné respektovat technologické specifikace dřívějších řešení a sladit je například vhodným použitím integračních či midlewarových komponent.

7 Osnova 1. Problematika integrace aplikací v utilitních společnostech
2. Interní integrace řešení při implementaci komplexního informačního systému 3. Integrace s externími aplikacemi při implementaci komplexního informačního systému 4. Sjednocení řešení pro více společností v rámci implementace komplexního informačního systému osnova přednášky je stručná, ale obsahuje základní oblasti, které na sebe vzájemně navazují, a které postupně ukazují stavy, které takové řešení přináší První oblast „problematika integrace aplikací“ se zaměřuje především na nutnost posouzení výchozího stavu a očekávané budoucnosti Druhá část „ interní integrace řešení..“ je výběrem z implementačních poznatků při implementaci mySAP.com, zabývá se místy , které i přes komplexnost dodávaného systému zasluhují významnou pozornost, ktomu aby konečný výsledek byl efektivní a výkonný systém Třetí bod je shrnutím nejvýznamnějších nutných integrací z energetického a utilitního informačního systému. Je zaměřen na předepsané a doporučené spojování řešení např. různých dodavatelů , nebo různých vlastníků Poslední oblast je předkládána jako významná zkušenost ISE v oblasti integrace řešení pro více energetických společností. Vzhledem k významným vlastnickým propojením , která v oblasti utilitních společností nastávají je tato tématika velmi zajímavou

8 2. Interní integrace při implementaci informačního systému
Integrace řešení v rámci mySAP.com pro utility Integrace mezi SAP R/3, CRM, IS-U… Integrace s komponentami nové dimenze Řešení odečtů měřících přístrojů Specifika řešení pro utility Velké objemy spravovaných dat Komplexní obslužnost prostřednictvím telefonního centra Propojení na portálový zákaznický přístup Potřeba komplexního pokrytí procesního nastavení Zajištění integrace nastavení systému při postupné deregulaci trhu Zajištění integrace nastavení při řešení LU tyto informace (o interní a externí integraci)vychází ze zkušenosti z implementace řešení mySAP.com pro utilitní společnosti JME a JČE…. Integrace řešení v rámci mySAP.com pro utility Integrace mezi SAP R/3, CRM, IS-U… Interní integrací je myšlena spojitost a propojitelnost řešení v rámci SAP, vzhledem k tomu že jde o implementaci nad již nastavenými systémy R/3 je nutné vzít v úvahu technologická specifika těchto řešení , doplnit je případně renovovat a upravit nadstavbové systémy. Jde o nastavení systémů IS-U , CRM, BW, někiteré doplnění modulů R/3, připravit řešení, které bude využívat i bázově odlišné komponenty. Systémy mySAP a jejich další rozšíření představují platformu vhodnou pro kombinace technologií a jedná se o rozhodnutí v jaké míře a rozsahu budou integrační platformy nastaveny a customizovány. Integrace s komponentami nové dimenze Komponenty nových dimenzí typů báze technologie WAS, využití interních XML rozhraní, technologicky odlišná řešení tiskových výstupů z CRM a R/R a IS-U komponent, SEI. Enterprice portál …, Řešení odečtů měřících přístrojů Specifika řešení pro utility Velké objemy spravovaných dat Jde o stovky tisíc kmenových záznamů, ve většině replikací nutných pro mezisystémové propojení Komplexní obslužnost prostřednictvím telefonního centra Telefonní centrum je navázáno na CRM, to spravuje vlastní datovou bázy, která je on.line propojena s datovou základnou IS-U a R/3, to vyžaduje masivní řešení propojení formou master data generátoru, což je specifický nástroj pro komuinikaci hlavně mezi systémy IS-U a CRM, vyžaduje nejen precizní koncepční přípravu a nastavení ¨ale i dodržování uživatelské technologické kázně aby nezůstávaly záznamy stát ve frontách apod. CRM online aplikace používají IPC - Internet Pricing and Configurator, pro účely stanovení konfigurace produktu nebo služby používá systém vzdálené volání funkcí (RFC - Remote Function Call) jako rozhraní získání informací z IPC. Toto rozhraní RFC je založeno na SAP Java konektoru (JCO). Konfigurace probíhá interaktivně prostřednictvím uživatelského rozhraní. Použití je nakonfigurováno technologicky na různých platformách UNIX a NT. Propojení na portálový zákaznický přístup Portálové řešení SAP zajiš‘tuje sedm základních scénářů on.line obsluhy, které je možné rozšiřovat vlastním vývojem, jde technologicky o specifické způsoby volání a replikace datových zdrojů, tak že jsou on-line realizována na příslušných webových stránkách zmínit se o řešení enterprice portálu, kde prostřednictvím přednastavených řešení se realizuje webový přístup pro zákazníky, kde mohou kompletně vyřizovat svoji agendu on-line Potřeba komplexního pokrytí procesního nastavení Zajištění integrace nastavení systému při postupné deregulaci trhu Integrační prostředky uvnitř systému mySAP musí být realizovány tak, aby je bylo možné relativně snadno upravit pro změny, které je možné očekávat v souvislosti s deregulací trhu s energiemi a s nastavením řešení pro LU. Speciální je např. nastavení systému , které je schopné v okamžiku vstupu příslušného odběratele do deregulované skupiny odběratelů vygenerovat paraelní virtuální datové prostředí , ve kterém se realizuje oblast distribučních procesů. To je možné bez dodatečného přenastavování uzavřených SAP systémových komponent Zajištění integrace nastavení při řešení LU Využití připravených deregulačních scénářů umožňuje nasatvení systému – komponent EDM a IDE tak aby byly připraveny komplexně přejímat data v rámci systému SAP, (průběhy měření apod)

9 2. Interní integrace při implementaci informačního systému
Objektové schema interní integrace mezi SAP systémy CRM a IS-U

10 2. Interní integrace při implementaci informačního systému
Schéma integrace na technologické úrovni SAP systémů Schéma integrace na technologické úrovni SAP systémů Schéma integrace na technologické úrovni SAP systémů V utilitním řešení je vzájemná integrace uvnitř systému často nazývána jako správa společných objektů. To jsou SAP objekty, které se nacházejí ve více než jednom SAP systému, a jejich údržba vyžaduje specifické zacházení. Jedná se o data obchodních partnerů a relace mezi nimi, data smluv, odběrných míst, produktů a prodejních zakázek. V customizačních nastaveních je nutné nastavit takové iniciální downloady, aby při příslušných skutečnostech nastaly replikace prostřednictvím generátoru kmenových dat ve správných časech. Tímto způsobem je řešena interní komunikace hlavně mezi SAP systémy IS-U , CRM a SD.

11 2. Interní integrace při implementaci informačního systému
Integrace řešení v rámci mySAP.com pro utility Integrace mezi SAP R/3, CRM, IS-U… Integrace s komponentami nové dimenze Řešení odečtů měřících přístrojů Specifika řešení pro utility Velké objemy spravovaných dat Komplexní obslužnost prostřednictvím telefonního centra Propojení na portálový zákaznický přístup Potřeba komplexního pokrytí procesního nastavení Zajištění integrace nastavení systému při postupné deregulaci trhu Zajištění integrace nastavení při řešení LU tyto informace (o interní a externí integraci)vychází ze zkušenosti z implementace řešení mySAP.com pro utilitní společnosti JME a JČE…. Integrace řešení v rámci mySAP.com pro utility Integrace mezi SAP R/3, CRM, IS-U… Interní integrací je myšlena spojitost a propojitelnost řešení v rámci SAP, vzhledem k tomu že jde o implementaci nad již nastavenými systémy R/3 je nutné vzít v úvahu technologická specifika těchto řešení , doplnit je případně renovovat a upravit nadstavbové systémy. Jde o nastavení systémů IS-U , CRM, BW, někiteré doplnění modulů R/3, připravit řešení, které bude využívat i bázově odlišné komponenty. Systémy mySAP a jejich další rozšíření představují platformu vhodnou pro kombinace technologií a jedná se o rozhodnutí v jaké míře a rozsahu budou integrační platformy nastaveny a customizovány. Integrace s komponentami nové dimenze Komponenty nových dimenzí typů báze technologie WAS, využití interních XML rozhraní, technologicky odlišná řešení tiskových výstupů z CRM a R/R a IS-U komponent, SEI. Enterprice portál …, Řešení odečtů měřících přístrojů Specifika řešení pro utility Velké objemy spravovaných dat Jde o stovky tisíc kmenových záznamů, ve většině replikací nutných pro mezisystémové propojení Komplexní obslužnost prostřednictvím telefonního centra Telefonní centrum je navázáno na CRM, to spravuje vlastní datovou bázy, která je on.line propojena s datovou základnou IS-U a R/3, to vyžaduje masivní řešení propojení formou master data generátoru, což je specifický nástroj pro komuinikaci hlavně mezi systémy IS-U a CRM, vyžaduje nejen precizní koncepční přípravu a nastavení ¨ale i dodržování uživatelské technologické kázně aby nezůstávaly záznamy stát ve frontách apod. CRM online aplikace používají IPC - Internet Pricing and Configurator, pro účely stanovení konfigurace produktu nebo služby používá systém vzdálené volání funkcí (RFC - Remote Function Call) jako rozhraní získání informací z IPC. Toto rozhraní RFC je založeno na SAP Java konektoru (JCO). Konfigurace probíhá interaktivně prostřednictvím uživatelského rozhraní. Použití je nakonfigurováno technologicky na různých platformách UNIX a NT. Propojení na portálový zákaznický přístup Portálové řešení SAP zajiš‘tuje sedm základních scénářů on.line obsluhy, které je možné rozšiřovat vlastním vývojem, jde technologicky o specifické způsoby volání a replikace datových zdrojů, tak že jsou on-line realizována na příslušných webových stránkách zmínit se o řešení enterprice portálu, kde prostřednictvím přednastavených řešení se realizuje webový přístup pro zákazníky, kde mohou kompletně vyřizovat svoji agendu on-line Potřeba komplexního pokrytí procesního nastavení Zajištění integrace nastavení systému při postupné deregulaci trhu Integrační prostředky uvnitř systému mySAP musí být realizovány tak, aby je bylo možné relativně snadno upravit pro změny, které je možné očekávat v souvislosti s deregulací trhu s energiemi a s nastavením řešení pro LU. Speciální je např. nastavení systému , které je schopné v okamžiku vstupu příslušného odběratele do deregulované skupiny odběratelů vygenerovat paraelní virtuální datové prostředí , ve kterém se realizuje oblast distribučních procesů. To je možné bez dodatečného přenastavování uzavřených SAP systémových komponent Zajištění integrace nastavení při řešení LU Využití připravených deregulačních scénářů umožňuje nasatvení systému – komponent EDM a IDE tak aby byly připraveny komplexně přejímat data v rámci systému SAP, (průběhy měření apod)

12 2. Interní integrace při implementaci informačního systému
Integrace řešení v rámci mySAP.com pro utility Integrace mezi SAP R/3, CRM, IS-U… Integrace s komponentami nové dimenze Řešení odečtů měřících přístrojů Specifika řešení pro utility Velké objemy spravovaných dat Komplexní obslužnost prostřednictvím telefonního centra Propojení na portálový zákaznický přístup Potřeba komplexního pokrytí procesního nastavení Zajištění integrace nastavení systému při postupné deregulaci trhu Zajištění integrace nastavení při řešení LU tyto informace (o interní a externí integraci)vychází ze zkušenosti z implementace řešení mySAP.com pro utilitní společnosti JME a JČE…. Integrace řešení v rámci mySAP.com pro utility Integrace mezi SAP R/3, CRM, IS-U… Interní integrací je myšlena spojitost a propojitelnost řešení v rámci SAP, vzhledem k tomu že jde o implementaci nad již nastavenými systémy R/3 je nutné vzít v úvahu technologická specifika těchto řešení , doplnit je případně renovovat a upravit nadstavbové systémy. Jde o nastavení systémů IS-U , CRM, BW, někiteré doplnění modulů R/3, připravit řešení, které bude využívat i bázově odlišné komponenty. Systémy mySAP a jejich další rozšíření představují platformu vhodnou pro kombinace technologií a jedná se o rozhodnutí v jaké míře a rozsahu budou integrační platformy nastaveny a customizovány. Integrace s komponentami nové dimenze Komponenty nových dimenzí typů báze technologie WAS, využití interních XML rozhraní, technologicky odlišná řešení tiskových výstupů z CRM a R/R a IS-U komponent, SEI. Enterprice portál …, Řešení odečtů měřících přístrojů Specifika řešení pro utility Velké objemy spravovaných dat Jde o stovky tisíc kmenových záznamů, ve většině replikací nutných pro mezisystémové propojení Komplexní obslužnost prostřednictvím telefonního centra Telefonní centrum je navázáno na CRM, to spravuje vlastní datovou bázy, která je on.line propojena s datovou základnou IS-U a R/3, to vyžaduje masivní řešení propojení formou master data generátoru, což je specifický nástroj pro komuinikaci hlavně mezi systémy IS-U a CRM, vyžaduje nejen precizní koncepční přípravu a nastavení ¨ale i dodržování uživatelské technologické kázně aby nezůstávaly záznamy stát ve frontách apod. CRM online aplikace používají IPC - Internet Pricing and Configurator, pro účely stanovení konfigurace produktu nebo služby používá systém vzdálené volání funkcí (RFC - Remote Function Call) jako rozhraní získání informací z IPC. Toto rozhraní RFC je založeno na SAP Java konektoru (JCO). Konfigurace probíhá interaktivně prostřednictvím uživatelského rozhraní. Použití je nakonfigurováno technologicky na různých platformách UNIX a NT. Propojení na portálový zákaznický přístup Portálové řešení SAP zajiš‘tuje sedm základních scénářů on.line obsluhy, které je možné rozšiřovat vlastním vývojem, jde technologicky o specifické způsoby volání a replikace datových zdrojů, tak že jsou on-line realizována na příslušných webových stránkách zmínit se o řešení enterprice portálu, kde prostřednictvím přednastavených řešení se realizuje webový přístup pro zákazníky, kde mohou kompletně vyřizovat svoji agendu on-line Potřeba komplexního pokrytí procesního nastavení Zajištění integrace nastavení systému při postupné deregulaci trhu Integrační prostředky uvnitř systému mySAP musí být realizovány tak, aby je bylo možné relativně snadno upravit pro změny, které je možné očekávat v souvislosti s deregulací trhu s energiemi a s nastavením řešení pro LU. Speciální je např. nastavení systému , které je schopné v okamžiku vstupu příslušného odběratele do deregulované skupiny odběratelů vygenerovat paraelní virtuální datové prostředí , ve kterém se realizuje oblast distribučních procesů. To je možné bez dodatečného přenastavování uzavřených SAP systémových komponent Zajištění integrace nastavení při řešení LU Využití připravených deregulačních scénářů umožňuje nasatvení systému – komponent EDM a IDE tak aby byly připraveny komplexně přejímat data v rámci systému SAP, (průběhy měření apod)

13 2. Interní integrace při implementaci informačního systému
Schéma integrace na technologické úrovni SAP systémů Schéma integrace na technologické úrovni SAP systémů Schema integrace odečtových systémů a SAP IS-U Červeně označen import hodnot a profilů do systému mySAP IS-U Modře označen export definice technických PoD (Point of Delivery) a příkazů k odečtu (Metering order) do externího systému. Implementace IS-U pro JME, JČE probíhá podle tohoto schématu. Schéma zahrnuje pouze rozhraní pro import dat z měření do SAP. Nastavení rozhraní na systém Operátora trhu probíhá v rámci implementace modulu IDE (Intercompany Data Exchange). Rozhraní na systém CDS Operátora trhu nevyužívá žádné komponenty stávajícího řešení od Siemens Landys & Gyr.

14 2. Interní integrace při implementaci informačního systému
Integrace řešení v rámci mySAP.com pro utility Integrace mezi SAP R/3, CRM, IS-U… Integrace s komponentami nové dimenze Řešení odečtů měřících přístrojů Specifika řešení pro utility Velké objemy spravovaných dat Komplexní obslužnost prostřednictvím telefonního centra Propojení na portálový zákaznický přístup Potřeba komplexního pokrytí procesního nastavení Zajištění integrace nastavení systému při postupné deregulaci trhu Zajištění integrace nastavení při řešení LU tyto informace (o interní a externí integraci)vychází ze zkušenosti z implementace řešení mySAP.com pro utilitní společnosti JME a JČE…. Integrace řešení v rámci mySAP.com pro utility Integrace mezi SAP R/3, CRM, IS-U… Interní integrací je myšlena spojitost a propojitelnost řešení v rámci SAP, vzhledem k tomu že jde o implementaci nad již nastavenými systémy R/3 je nutné vzít v úvahu technologická specifika těchto řešení , doplnit je případně renovovat a upravit nadstavbové systémy. Jde o nastavení systémů IS-U , CRM, BW, někiteré doplnění modulů R/3, připravit řešení, které bude využívat i bázově odlišné komponenty. Systémy mySAP a jejich další rozšíření představují platformu vhodnou pro kombinace technologií a jedná se o rozhodnutí v jaké míře a rozsahu budou integrační platformy nastaveny a customizovány. Integrace s komponentami nové dimenze Komponenty nových dimenzí typů báze technologie WAS, využití interních XML rozhraní, technologicky odlišná řešení tiskových výstupů z CRM a R/R a IS-U komponent, SEI. Enterprice portál …, Řešení odečtů měřících přístrojů Specifika řešení pro utility Velké objemy spravovaných dat Jde o stovky tisíc kmenových záznamů, ve většině replikací nutných pro mezisystémové propojení Komplexní obslužnost prostřednictvím telefonního centra Telefonní centrum je navázáno na CRM, to spravuje vlastní datovou bázy, která je on.line propojena s datovou základnou IS-U a R/3, to vyžaduje masivní řešení propojení formou master data generátoru, což je specifický nástroj pro komuinikaci hlavně mezi systémy IS-U a CRM, vyžaduje nejen precizní koncepční přípravu a nastavení ¨ale i dodržování uživatelské technologické kázně aby nezůstávaly záznamy stát ve frontách apod. CRM online aplikace používají IPC - Internet Pricing and Configurator, pro účely stanovení konfigurace produktu nebo služby používá systém vzdálené volání funkcí (RFC - Remote Function Call) jako rozhraní získání informací z IPC. Toto rozhraní RFC je založeno na SAP Java konektoru (JCO). Konfigurace probíhá interaktivně prostřednictvím uživatelského rozhraní. Použití je nakonfigurováno technologicky na různých platformách UNIX a NT. Propojení na portálový zákaznický přístup Portálové řešení SAP zajiš‘tuje sedm základních scénářů on.line obsluhy, které je možné rozšiřovat vlastním vývojem, jde technologicky o specifické způsoby volání a replikace datových zdrojů, tak že jsou on-line realizována na příslušných webových stránkách zmínit se o řešení enterprice portálu, kde prostřednictvím přednastavených řešení se realizuje webový přístup pro zákazníky, kde mohou kompletně vyřizovat svoji agendu on-line Potřeba komplexního pokrytí procesního nastavení Zajištění integrace nastavení systému při postupné deregulaci trhu Integrační prostředky uvnitř systému mySAP musí být realizovány tak, aby je bylo možné relativně snadno upravit pro změny, které je možné očekávat v souvislosti s deregulací trhu s energiemi a s nastavením řešení pro LU. Speciální je např. nastavení systému , které je schopné v okamžiku vstupu příslušného odběratele do deregulované skupiny odběratelů vygenerovat paraelní virtuální datové prostředí , ve kterém se realizuje oblast distribučních procesů. To je možné bez dodatečného přenastavování uzavřených SAP systémových komponent Zajištění integrace nastavení při řešení LU Využití připravených deregulačních scénářů umožňuje nasatvení systému – komponent EDM a IDE tak aby byly připraveny komplexně přejímat data v rámci systému SAP, (průběhy měření apod)

15 2. Interní integrace při implementaci informačního systému
Integrace řešení v rámci mySAP.com pro utility Integrace mezi SAP R/3, CRM, IS-U… Integrace s komponentami nové dimenze Řešení odečtů měřících přístrojů Specifika řešení pro utility Velké objemy spravovaných dat Komplexní obslužnost prostřednictvím telefonního centra Propojení na portálový zákaznický přístup Potřeba komplexního pokrytí procesního nastavení Zajištění integrace nastavení systému při postupné deregulaci trhu Zajištění integrace nastavení při řešení LU tyto informace (o interní a externí integraci)vychází ze zkušenosti z implementace řešení mySAP.com pro utilitní společnosti JME a JČE…. Integrace řešení v rámci mySAP.com pro utility Integrace mezi SAP R/3, CRM, IS-U… Interní integrací je myšlena spojitost a propojitelnost řešení v rámci SAP, vzhledem k tomu že jde o implementaci nad již nastavenými systémy R/3 je nutné vzít v úvahu technologická specifika těchto řešení , doplnit je případně renovovat a upravit nadstavbové systémy. Jde o nastavení systémů IS-U , CRM, BW, někiteré doplnění modulů R/3, připravit řešení, které bude využívat i bázově odlišné komponenty. Systémy mySAP a jejich další rozšíření představují platformu vhodnou pro kombinace technologií a jedná se o rozhodnutí v jaké míře a rozsahu budou integrační platformy nastaveny a customizovány. Integrace s komponentami nové dimenze Komponenty nových dimenzí typů báze technologie WAS, využití interních XML rozhraní, technologicky odlišná řešení tiskových výstupů z CRM a R/R a IS-U komponent, SEI. Enterprice portál …, Řešení odečtů měřících přístrojů Specifika řešení pro utility Velké objemy spravovaných dat Jde o stovky tisíc kmenových záznamů, ve většině replikací nutných pro mezisystémové propojení Komplexní obslužnost prostřednictvím telefonního centra Telefonní centrum je navázáno na CRM, to spravuje vlastní datovou bázy, která je on.line propojena s datovou základnou IS-U a R/3, to vyžaduje masivní řešení propojení formou master data generátoru, což je specifický nástroj pro komuinikaci hlavně mezi systémy IS-U a CRM, vyžaduje nejen precizní koncepční přípravu a nastavení ¨ale i dodržování uživatelské technologické kázně aby nezůstávaly záznamy stát ve frontách apod. CRM online aplikace používají IPC - Internet Pricing and Configurator, pro účely stanovení konfigurace produktu nebo služby používá systém vzdálené volání funkcí (RFC - Remote Function Call) jako rozhraní získání informací z IPC. Toto rozhraní RFC je založeno na SAP Java konektoru (JCO). Konfigurace probíhá interaktivně prostřednictvím uživatelského rozhraní. Použití je nakonfigurováno technologicky na různých platformách UNIX a NT. Propojení na portálový zákaznický přístup Portálové řešení SAP zajiš‘tuje sedm základních scénářů on.line obsluhy, které je možné rozšiřovat vlastním vývojem, jde technologicky o specifické způsoby volání a replikace datových zdrojů, tak že jsou on-line realizována na příslušných webových stránkách zmínit se o řešení enterprice portálu, kde prostřednictvím přednastavených řešení se realizuje webový přístup pro zákazníky, kde mohou kompletně vyřizovat svoji agendu on-line Potřeba komplexního pokrytí procesního nastavení Zajištění integrace nastavení systému při postupné deregulaci trhu Integrační prostředky uvnitř systému mySAP musí být realizovány tak, aby je bylo možné relativně snadno upravit pro změny, které je možné očekávat v souvislosti s deregulací trhu s energiemi a s nastavením řešení pro LU. Speciální je např. nastavení systému , které je schopné v okamžiku vstupu příslušného odběratele do deregulované skupiny odběratelů vygenerovat paraelní virtuální datové prostředí , ve kterém se realizuje oblast distribučních procesů. To je možné bez dodatečného přenastavování uzavřených SAP systémových komponent Zajištění integrace nastavení při řešení LU Využití připravených deregulačních scénářů umožňuje nasatvení systému – komponent EDM a IDE tak aby byly připraveny komplexně přejímat data v rámci systému SAP, (průběhy měření apod)

16 Osnova 1. Problematika integrace aplikací v utilitních společnostech
2. Interní integrace řešení při implementaci komplexního informačního systému 3. Integrace s externími aplikacemi při implementaci komplexního informačního systému 4. Sjednocení řešení pro více společností v rámci implementace komplexního informačního systému osnova přednášky je stručná, ale obsahuje základní oblasti, které na sebe vzájemně navazují, a které postupně ukazují stavy, které takové řešení přináší První oblast „problematika integrace aplikací“ se zaměřuje především na nutnost posouzení výchozího stavu a očekávané budoucnosti Druhá část „ interní integrace řešení..“ je výběrem z implementačních poznatků při implementaci mySAP.com, zabývá se místy , které i přes komplexnost dodávaného systému zasluhují významnou pozornost, ktomu aby konečný výsledek byl efektivní a výkonný systém Třetí bod je shrnutím nejvýznamnějších nutných integrací z energetického a utilitního informačního systému. Je zaměřen na předepsané a doporučené spojování řešení např. různých dodavatelů , nebo různých vlastníků Poslední oblast je předkládána jako významná zkušenost ISE v oblasti integrace řešení pro více energetických společností. Vzhledem k významným vlastnickým propojením , která v oblasti utilitních společností nastávají je tato tématika velmi zajímavou

17 3. Integrace s externími aplikacemi při implementaci IS
Externí integrace uvnitř utilitní společnosti Propojení mezi SAP a nonSAP řešeními Propojení telefonního centra se SAP CRM Externí integrace mimo utilitní společnost Komunikace s operátorem trhu (OTE) V této oblasti, kdy lze předpokládat, že požadavky na externí komunikaci a integraci budou narůstat v čase, a s ohledem na to, že v roce 2004 počítáme s implementací integrační platformy SAP SEI (SAP exchange infrastrukture), jsme systém nakonfigurovali tak, aby zahrnoval obsáhlé spektrum standardních komunikačních kanálů. Umožňujeme přímé volání prostřednictvím BAPI, přímé volání prostřednictvím http, XML, IDOC, ASCII file, využíváme WAS (web aplication server) pro komunikaci na konečné utilitní zákazníky a integraci s OTE (operátorem trhu energie) a ostatními kooperujícími objekty Externí integrace uvnitř utilitní společnosti Propojení mezi SAP a nonSAP řešeními Jednou z významných oblastí organizačního a technologického propojení procesů utilitní společnosti je vazba mezi obchodními a provozními činnostmi. Jedná se o velmi složité průřezové procesy, které je možno pokrývat většinou více než jedním IT systémovým řešením. Konkrétně jde o oblast zadávání pracovních činností pro pracovníky zajišťující provoz a údržbu energetických zařízení, sloužících k zajištění dodávek, a tudíž mající přímou vazbu na obchodní procesy. Tyto činnosti jsou vyvolávány téměř výhradně v systémech obsluhy zákazníků, v našem případě je pokrývají moduly SAP CRM a IS-U - zde se řeší prvotní vznik, definice a start Workflow, které je nositelem procesního postupu, nabírá základní datové zdroje energetického zařízení ze SAP systémů, řeší problematiku pracovního příkazu po stránce personální, provádí primární plánování prostřednictvím modulu PM a v určitém okamžiku přechází prostřednictvím datového rozhraní EDI do sousedního distribučního systému k doplnění technických dat a konečnému doplánování a dořešení. Odtud potom následuje zpětná vazba. Systém je nataven tak, aby vše, co lze, bylo využito ve standardním řešení dodávaném společností SAP. Rrozhraní je potom optimalizováno na nezbytné datové množství a jeho frekvence je nastavena ve většině případů jako off-line dávkové řešení. Na obrázku je znázorněno schéma možného řešení interní integrace v oblasti SAP a nonSAP systému, jednotlivé integrační vazby jsou realizovány na úrovni pohybových (transakčních) dat systémů. Propojení telefonního centra se SAP CRM Samostatnou kapitolou je rozhraní CRM systému na telefonní centrum, kde je integrováno řešení CTI serveru a komponenty SAPphone, komunikačního centra jako řešení v CRM ve vazbě na rozhraní web aplication serveru a prostřednictvím SAP conectu na server. Externí integrace mimo utilitní společnost Komunikace s operátorem trhu (OTE) Navržené řešení využívá společné platformy na obou stranách (WAS), aplikace mySAP v energetických společnostech a totožná aplikace na straně operátora trhu s elektřinou. Princip řešení je postaven na komponentě SAP IDE (Inter Company Data Exchange), která obecně umožňuje komunikaci s okolním prostředím z nitra systému IS-U. V našem případě se jedná o komunikaci s podobným prostředím CDS (Centrum Datových Služeb) na straně OTE. Jedná se o nastavení nutné k obsluze liberalizovaných (oprávněných) zákazníků v energetice. Na obrázku je znázorněn výčet všech zúčastněných modulů, které jsou nezbytné pro implementaci modulu IDE. Cílem je kompletní přechod ze současného řešení aplikacemi, například www200 a další zajišťující konvertování dat do formátu EDI a odeslání zpráv jako přílohy kanálem SMTP do CDS a rovněž příjem dat kanálem SMTP z CDS ve formátu EDI a jejich konvertování do čitelných datových struktur, na nový způsob komunikace s OTE , případně ostatními účastníky energetického trhu. Bude zaveden nový způsob komunikace kanálem HTTPS (XML), který představuje nově zavedenou funkcionalitu na straně OTE. Využitím kanálu HTTPS dojde k zjednodušení průběhu komunikace. Společnost is:energy czech a.s. se po dohodě s vedením OTE, vedením společnosti EGU a Jihomoravskou energetikou rozhodla v rámci implementace integrované komunikace prostřednictvím komponenty SAP IDE a WAS zahájit práce na pilotním projektu řešení typových diagramů dodávky pro zákazníky bez průběhového měření s tím, že se předpokládá ověření komunikace mezi zákaznickým systémem SAP IS-U a jeho komponent EDM a IDE a na druhé straně obdobným řešením na straně OTE do podzimu 2004.

18 3. Integrace s externími aplikacemi při implementaci IS
3. Integrace s externími aplikacemi při implementaci IS CRM DIS R/ IS-U SS SD PS FI, CO DM MM, DM, WM, PM Požadavky Stanoviska Smlouva o řešení Faktura Platba Smlouva o dodávce Smlouva o dodávce Připojení Prac. příkaz O.M. Smlouva o připojení inv. Řešení žádosti Stanovisko Smlouva o připojení schema interní integrace v rámci systému SAP a systému distribuce Jednou z významných oblastí organizačního a technologického propojení procesů utilitní společnosti je vazba mezi obchodními a provozními činnostmi. Jedná se o velmi složité průřezové procesy, které je možno pokrývat většinou více než jedním IT systémovým řešením. Konkrétně jde o oblast zadávání pracovních činností pro pracovníky zajišťující provoz a údržbu energetických zařízení, sloužících k zajištění dodávek, a tudíž mající přímou vazbu na obchodní procesy. Tyto činnosti jsou vyvolávány téměř výhradně v systémech obsluhy zákazníků, v našem případě je pokrývají moduly SAP CRM a IS-U - zde se řeší prvotní vznik, definice a start Workflow, které je nositelem procesního postupu, nabírá základní datové zdroje energetického zařízení ze SAP systémů, řeší problematiku pracovního příkazu po stránce personální, provádí primární plánování prostřednictvím modulu PM a v určitém okamžiku přechází prostřednictvím datového rozhraní EDI do sousedního distribučního systému k doplnění technických dat a konečnému doplánování a dořešení. Odtud potom následuje zpětná vazba. Systém je nataven tak, aby vše, co lze, bylo využito ve standardním řešení dodávaném společností SAP. Rrozhraní je potom optimalizováno na nezbytné datové množství a jeho frekvence je nastavena ve většině případů jako off-line dávkové řešení. Na obrázku je znázorněno schéma možného řešení interní integrace v oblasti SAP a nonSAP systému, jednotlivé integrační vazby jsou realizovány na úrovni pohybových (transakčních) dat systémů

19 3. Integrace s externími aplikacemi při implementaci IS
Externí integrace uvnitř utilitní společnosti Propojení mezi SAP a nonSAP řešeními Propojení telefonního centra se SAP CRM Externí integrace mimo utilitní společnost Komunikace s operátorem trhu (OTE) V této oblasti, kdy lze předpokládat, že požadavky na externí komunikaci a integraci budou narůstat v čase, a s ohledem na to, že v roce 2004 počítáme s implementací integrační platformy SAP SEI (SAP exchange infrastrukture), jsme systém nakonfigurovali tak, aby zahrnoval obsáhlé spektrum standardních komunikačních kanálů. Umožňujeme přímé volání prostřednictvím BAPI, přímé volání prostřednictvím http, XML, IDOC, ASCII file, využíváme WAS (web aplication server) pro komunikaci na konečné utilitní zákazníky a integraci s OTE (operátorem trhu energie) a ostatními kooperujícími objekty Externí integrace uvnitř utilitní společnosti Propojení mezi SAP a nonSAP řešeními Jednou z významných oblastí organizačního a technologického propojení procesů utilitní společnosti je vazba mezi obchodními a provozními činnostmi. Jedná se o velmi složité průřezové procesy, které je možno pokrývat většinou více než jedním IT systémovým řešením. Konkrétně jde o oblast zadávání pracovních činností pro pracovníky zajišťující provoz a údržbu energetických zařízení, sloužících k zajištění dodávek, a tudíž mající přímou vazbu na obchodní procesy. Tyto činnosti jsou vyvolávány téměř výhradně v systémech obsluhy zákazníků, v našem případě je pokrývají moduly SAP CRM a IS-U - zde se řeší prvotní vznik, definice a start Workflow, které je nositelem procesního postupu, nabírá základní datové zdroje energetického zařízení ze SAP systémů, řeší problematiku pracovního příkazu po stránce personální, provádí primární plánování prostřednictvím modulu PM a v určitém okamžiku přechází prostřednictvím datového rozhraní EDI do sousedního distribučního systému k doplnění technických dat a konečnému doplánování a dořešení. Odtud potom následuje zpětná vazba. Systém je nataven tak, aby vše, co lze, bylo využito ve standardním řešení dodávaném společností SAP. Rrozhraní je potom optimalizováno na nezbytné datové množství a jeho frekvence je nastavena ve většině případů jako off-line dávkové řešení. Na obrázku je znázorněno schéma možného řešení interní integrace v oblasti SAP a nonSAP systému, jednotlivé integrační vazby jsou realizovány na úrovni pohybových (transakčních) dat systémů. Propojení telefonního centra se SAP CRM Samostatnou kapitolou je rozhraní CRM systému na telefonní centrum, kde je integrováno řešení CTI serveru a komponenty SAPphone, komunikačního centra jako řešení v CRM ve vazbě na rozhraní web aplication serveru a prostřednictvím SAP conectu na server. Externí integrace mimo utilitní společnost Komunikace s operátorem trhu (OTE) Navržené řešení využívá společné platformy na obou stranách (WAS), aplikace mySAP v energetických společnostech a totožná aplikace na straně operátora trhu s elektřinou. Princip řešení je postaven na komponentě SAP IDE (Inter Company Data Exchange), která obecně umožňuje komunikaci s okolním prostředím z nitra systému IS-U. V našem případě se jedná o komunikaci s podobným prostředím CDS (Centrum Datových Služeb) na straně OTE. Jedná se o nastavení nutné k obsluze liberalizovaných (oprávněných) zákazníků v energetice. Na obrázku je znázorněn výčet všech zúčastněných modulů, které jsou nezbytné pro implementaci modulu IDE. Cílem je kompletní přechod ze současného řešení aplikacemi, například www200 a další zajišťující konvertování dat do formátu EDI a odeslání zpráv jako přílohy kanálem SMTP do CDS a rovněž příjem dat kanálem SMTP z CDS ve formátu EDI a jejich konvertování do čitelných datových struktur, na nový způsob komunikace s OTE , případně ostatními účastníky energetického trhu. Bude zaveden nový způsob komunikace kanálem HTTPS (XML), který představuje nově zavedenou funkcionalitu na straně OTE. Využitím kanálu HTTPS dojde k zjednodušení průběhu komunikace. Společnost is:energy czech a.s. se po dohodě s vedením OTE, vedením společnosti EGU a Jihomoravskou energetikou rozhodla v rámci implementace integrované komunikace prostřednictvím komponenty SAP IDE a WAS zahájit práce na pilotním projektu řešení typových diagramů dodávky pro zákazníky bez průběhového měření s tím, že se předpokládá ověření komunikace mezi zákaznickým systémem SAP IS-U a jeho komponent EDM a IDE a na druhé straně obdobným řešením na straně OTE do podzimu 2004.

20 3. Integrace s externími aplikacemi při implementaci IS
3. Integrace s externími aplikacemi při implementaci IS CTI SAP Web AS Call Center Telephone systém (PBX) SAP CRM aplikace Gateway SAP Phone SAP Connect server Schéma integrace telefonního centra a SAP CRM Samostatnou kapitolou je rozhraní CRM systému na telefonní centrum, kde je integrováno řešení CTI serveru a komponenty SAPphone, komunikačního centra jako řešení v CRM ve vazbě na rozhraní web aplication serveru a prostřednictvím SAP conectu na server.

21 3. Integrace s externími aplikacemi při implementaci IS
Externí integrace uvnitř utilitní společnosti Propojení mezi SAP a nonSAP řešeními Propojení telefonního centra se SAP CRM Externí integrace mimo utilitní společnost Komunikace s operátorem trhu (OTE) V této oblasti, kdy lze předpokládat, že požadavky na externí komunikaci a integraci budou narůstat v čase, a s ohledem na to, že v roce 2004 počítáme s implementací integrační platformy SAP SEI (SAP exchange infrastrukture), jsme systém nakonfigurovali tak, aby zahrnoval obsáhlé spektrum standardních komunikačních kanálů. Umožňujeme přímé volání prostřednictvím BAPI, přímé volání prostřednictvím http, XML, IDOC, ASCII file, využíváme WAS (web aplication server) pro komunikaci na konečné utilitní zákazníky a integraci s OTE (operátorem trhu energie) a ostatními kooperujícími objekty Externí integrace uvnitř utilitní společnosti Propojení mezi SAP a nonSAP řešeními Jednou z významných oblastí organizačního a technologického propojení procesů utilitní společnosti je vazba mezi obchodními a provozními činnostmi. Jedná se o velmi složité průřezové procesy, které je možno pokrývat většinou více než jedním IT systémovým řešením. Konkrétně jde o oblast zadávání pracovních činností pro pracovníky zajišťující provoz a údržbu energetických zařízení, sloužících k zajištění dodávek, a tudíž mající přímou vazbu na obchodní procesy. Tyto činnosti jsou vyvolávány téměř výhradně v systémech obsluhy zákazníků, v našem případě je pokrývají moduly SAP CRM a IS-U - zde se řeší prvotní vznik, definice a start Workflow, které je nositelem procesního postupu, nabírá základní datové zdroje energetického zařízení ze SAP systémů, řeší problematiku pracovního příkazu po stránce personální, provádí primární plánování prostřednictvím modulu PM a v určitém okamžiku přechází prostřednictvím datového rozhraní EDI do sousedního distribučního systému k doplnění technických dat a konečnému doplánování a dořešení. Odtud potom následuje zpětná vazba. Systém je nataven tak, aby vše, co lze, bylo využito ve standardním řešení dodávaném společností SAP. Rrozhraní je potom optimalizováno na nezbytné datové množství a jeho frekvence je nastavena ve většině případů jako off-line dávkové řešení. Na obrázku je znázorněno schéma možného řešení interní integrace v oblasti SAP a nonSAP systému, jednotlivé integrační vazby jsou realizovány na úrovni pohybových (transakčních) dat systémů. Propojení telefonního centra se SAP CRM Samostatnou kapitolou je rozhraní CRM systému na telefonní centrum, kde je integrováno řešení CTI serveru a komponenty SAPphone, komunikačního centra jako řešení v CRM ve vazbě na rozhraní web aplication serveru a prostřednictvím SAP conectu na server. Externí integrace mimo utilitní společnost Komunikace s operátorem trhu (OTE) Navržené řešení využívá společné platformy na obou stranách (WAS), aplikace mySAP v energetických společnostech a totožná aplikace na straně operátora trhu s elektřinou. Princip řešení je postaven na komponentě SAP IDE (Inter Company Data Exchange), která obecně umožňuje komunikaci s okolním prostředím z nitra systému IS-U. V našem případě se jedná o komunikaci s podobným prostředím CDS (Centrum Datových Služeb) na straně OTE. Jedná se o nastavení nutné k obsluze liberalizovaných (oprávněných) zákazníků v energetice. Na obrázku je znázorněn výčet všech zúčastněných modulů, které jsou nezbytné pro implementaci modulu IDE. Cílem je kompletní přechod ze současného řešení aplikacemi, například www200 a další zajišťující konvertování dat do formátu EDI a odeslání zpráv jako přílohy kanálem SMTP do CDS a rovněž příjem dat kanálem SMTP z CDS ve formátu EDI a jejich konvertování do čitelných datových struktur, na nový způsob komunikace s OTE , případně ostatními účastníky energetického trhu. Bude zaveden nový způsob komunikace kanálem HTTPS (XML), který představuje nově zavedenou funkcionalitu na straně OTE. Využitím kanálu HTTPS dojde k zjednodušení průběhu komunikace. Společnost is:energy czech a.s. se po dohodě s vedením OTE, vedením společnosti EGU a Jihomoravskou energetikou rozhodla v rámci implementace integrované komunikace prostřednictvím komponenty SAP IDE a WAS zahájit práce na pilotním projektu řešení typových diagramů dodávky pro zákazníky bez průběhového měření s tím, že se předpokládá ověření komunikace mezi zákaznickým systémem SAP IS-U a jeho komponent EDM a IDE a na druhé straně obdobným řešením na straně OTE do podzimu 2004.

22 3. Integrace s externími aplikacemi při implementaci IS
3. Integrace s externími aplikacemi při implementaci IS Celkový kontext a aplikační architektura integrace s OTE Schéma nově řešené komunikace s OTE Navržené řešení využívá společné platformy na obou stranách (WAS), aplikace mySAP v energetických společnostech a totožná aplikace na straně operátora trhu s elektřinou. Princip řešení je postaven na komponentě SAP IDE (Inter Company Data Exchange), která obecně umožňuje komunikaci s okolním prostředím z nitra systému IS-U. V našem případě se jedná o komunikaci s podobným prostředím CDS (Centrum Datových Služeb) na straně OTE. Jedná se o nastavení nutné k obsluze liberalizovaných (oprávněných) zákazníků v energetice. Na obrázku je znázorněn výčet všech zúčastněných modulů, které jsou nezbytné pro implementaci modulu IDE. Cílem je kompletní přechod ze současného řešení aplikacemi, například www200 a další zajišťující konvertování dat do formátu EDI a odeslání zpráv jako přílohy kanálem SMTP do CDS a rovněž příjem dat kanálem SMTP z CDS ve formátu EDI a jejich konvertování do čitelných datových struktur, na nový způsob komunikace s OTE , případně ostatními účastníky energetického trhu. Bude zaveden nový způsob komunikace kanálem HTTPS (XML), který představuje nově zavedenou funkcionalitu na straně OTE. Využitím kanálu HTTPS dojde k zjednodušení průběhu komunikace.

23 Osnova 1. Problematika integrace aplikací v utilitních společnostech
2. Interní integrace řešení při implementaci komplexního informačního systému 3. Integrace s externími aplikacemi při implementaci komplexního informačního systému 4. Sjednocení řešení pro více společností v rámci implementace komplexního informačního systému osnova přednášky je stručná, ale obsahuje základní oblasti, které na sebe vzájemně navazují, a které postupně ukazují stavy, které takové řešení přináší První oblast „problematika integrace aplikací“ se zaměřuje především na nutnost posouzení výchozího stavu a očekávané budoucnosti Druhá část „ interní integrace řešení..“ je výběrem z implementačních poznatků při implementaci mySAP.com, zabývá se místy , které i přes komplexnost dodávaného systému zasluhují významnou pozornost, ktomu aby konečný výsledek byl efektivní a výkonný systém Třetí bod je shrnutím nejvýznamnějších nutných integrací z energetického a utilitního informačního systému. Je zaměřen na předepsané a doporučené spojování řešení např. různých dodavatelů , nebo různých vlastníků Poslední oblast je předkládána jako významná zkušenost ISE v oblasti integrace řešení pro více energetických společností. Vzhledem k významným vlastnickým propojením , která v oblasti utilitních společností nastávají je tato tématika velmi zajímavou

24 4. Sjednocení řešení pro více společností
Sloučení řešení pro více společností v jednom implementačním projektu Procesní integrace Principy společného řešení Definice a řešení rozdílů v nastavení Nastavení sjednoceného landscape Společná aplikační a systémová architektura Efekty vzniklé integrací projektů Sjednocená procesní řešení Sjednocené IT pokrytí Synergické efekty společného řešení Sloučení řešení pro více společností v jednom implementačním projektu Procesní integrace Jedním z významných projektů, které realizuje ISE je implementace řešení mySAP pro Jihomoravskou a Jihočeskou energetiku. Obě společnosti zahájily nasazování samostatně, zhruba v polovině roku 2003 došlo k rozhodnutí řešení optimalizovat a najít společnou cestu. To byl moment, který se stal pro is:energy czech a.s. velkou výzvou, neboť bylo nutné v již rozpracovaných samostatných projektech vytvořit společnou platformu. Spolu s pracovníky energetik byly zahájeny v podstatě unikátní práce na rychlém a efektivním slučování procesních postupů a jejich pokrytí řešení IT. Principy společného řešení Výhodou byl stav, kdy obě společnosti měly jasně vybranou společnou platformu řešení zákaznické obsluhy od společnosti SAP v rozsahu mySAP pro utility. Bylo nutné vrátit se ke koncepčním otázkám, mnohé upravit a doplnit. Integrace byla organizačně nastavena do formy rozdílového řešení, byly vytipovány tři skupiny problémů: skupina problémů, kterou je možné koncepčně a implementačně řešit přímo na úrovni implementačního projektu, relativně velmi rychle, zhruba do jednoho měsíce skupina problémů, kterou může vyřešit implementační projekt, ovšem časově a organizačně je nastavení koncepce a realizace náročné a bude řešeno nejméně tři měsíce skupina problémů, kterou projekt identifikoval jako procesní problém s hlubšími dopady, je nutné důkladné posouzení procesního postupu a jeho optimalizace s následným pokrytím IT službou. V těchto případech byla přijata premisa, že je možné nastavit přechodně duální řešení Definice a řešení rozdílů v nastavení rozsah nastavení zákaznické obsluhy v modulech CRM nastavení vazeb a integrace modulů IS-U a CRM do stávajících modulů R/3 nastavení vazeb zákaznického systému IS-U a jeho komponent technologické zajištění systémů v datovém centru, které zajišťuje veškerou HW a systémovou podporu v průběhu implementace i v reálném provozu Nastavení sjednoceného landscape Efekty vzniklé integrací projektů optimalizaci bázového nastavení systémů SAP technologickou integraci komponent SAP mezi UNIX a NT platformou integraci prostředí klientských stanic v rámci řešení SSO optimalizaci datových přenosů, definice priorit v čase pro různé systémy Cca 90% shodných postupů a pokrytí Problémy při shodách v šablonách apod.

25 4. Sjednocení řešení pro více společností
Sloučení řešení pro více společností v jednom implementačním projektu Procesní integrace Principy společného řešení Definice a řešení rozdílů v nastavení Nastavení sjednoceného landscape Společná aplikační a systémová architektura Efekty vzniklé integrací projektů Sjednocená procesní řešení Sjednocené IT pokrytí Synergické efekty společného řešení Sloučení řešení pro více společností v jednom implementačním projektu Procesní integrace Jedním z významných projektů, které realizuje ISE je implementace řešení mySAP pro Jihomoravskou a Jihočeskou energetiku. Obě společnosti zahájily nasazování samostatně, zhruba v polovině roku 2003 došlo k rozhodnutí řešení optimalizovat a najít společnou cestu. To byl moment, který se stal pro is:energy czech a.s. velkou výzvou, neboť bylo nutné v již rozpracovaných samostatných projektech vytvořit společnou platformu. Spolu s pracovníky energetik byly zahájeny v podstatě unikátní práce na rychlém a efektivním slučování procesních postupů a jejich pokrytí řešení IT. Principy společného řešení Výhodou byl stav, kdy obě společnosti měly jasně vybranou společnou platformu řešení zákaznické obsluhy od společnosti SAP v rozsahu mySAP pro utility. Bylo nutné vrátit se ke koncepčním otázkám, mnohé upravit a doplnit. Integrace byla organizačně nastavena do formy rozdílového řešení, byly vytipovány tři skupiny problémů: skupina problémů, kterou je možné koncepčně a implementačně řešit přímo na úrovni implementačního projektu, relativně velmi rychle, zhruba do jednoho měsíce skupina problémů, kterou může vyřešit implementační projekt, ovšem časově a organizačně je nastavení koncepce a realizace náročné a bude řešeno nejméně tři měsíce skupina problémů, kterou projekt identifikoval jako procesní problém s hlubšími dopady, je nutné důkladné posouzení procesního postupu a jeho optimalizace s následným pokrytím IT službou. V těchto případech byla přijata premisa, že je možné nastavit přechodně duální řešení Definice a řešení rozdílů v nastavení rozsah nastavení zákaznické obsluhy v modulech CRM nastavení vazeb a integrace modulů IS-U a CRM do stávajících modulů R/3 nastavení vazeb zákaznického systému IS-U a jeho komponent technologické zajištění systémů v datovém centru, které zajišťuje veškerou HW a systémovou podporu v průběhu implementace i v reálném provozu Nastavení sjednoceného landscape Efekty vzniklé integrací projektů optimalizaci bázového nastavení systémů SAP technologickou integraci komponent SAP mezi UNIX a NT platformou integraci prostředí klientských stanic v rámci řešení SSO optimalizaci datových přenosů, definice priorit v čase pro různé systémy Cca 90% shodných postupů a pokrytí Problémy při shodách v šablonách apod.

26 4. Sjednocení řešení pro více společností
4. Sjednocení řešení pro více společností Příklad systémového layoutu při integrovaném řešení implementace

27 4. Sjednocení řešení pro více společností
Sloučení řešení pro více společností v jednom implementačním projektu Procesní integrace Principy společného řešení Definice a řešení rozdílů v nastavení Nastavení sjednoceného landscape Společná aplikační a systémová architektura Efekty vzniklé integrací projektů Sjednocená procesní řešení Sjednocené IT pokrytí Synergické efekty společného řešení Sloučení řešení pro více společností v jednom implementačním projektu Procesní integrace Jedním z významných projektů, které realizuje ISE je implementace řešení mySAP pro Jihomoravskou a Jihočeskou energetiku. Obě společnosti zahájily nasazování samostatně, zhruba v polovině roku 2003 došlo k rozhodnutí řešení optimalizovat a najít společnou cestu. To byl moment, který se stal pro is:energy czech a.s. velkou výzvou, neboť bylo nutné v již rozpracovaných samostatných projektech vytvořit společnou platformu. Spolu s pracovníky energetik byly zahájeny v podstatě unikátní práce na rychlém a efektivním slučování procesních postupů a jejich pokrytí řešení IT. Principy společného řešení Výhodou byl stav, kdy obě společnosti měly jasně vybranou společnou platformu řešení zákaznické obsluhy od společnosti SAP v rozsahu mySAP pro utility. Bylo nutné vrátit se ke koncepčním otázkám, mnohé upravit a doplnit. Integrace byla organizačně nastavena do formy rozdílového řešení, byly vytipovány tři skupiny problémů: skupina problémů, kterou je možné koncepčně a implementačně řešit přímo na úrovni implementačního projektu, relativně velmi rychle, zhruba do jednoho měsíce skupina problémů, kterou může vyřešit implementační projekt, ovšem časově a organizačně je nastavení koncepce a realizace náročné a bude řešeno nejméně tři měsíce skupina problémů, kterou projekt identifikoval jako procesní problém s hlubšími dopady, je nutné důkladné posouzení procesního postupu a jeho optimalizace s následným pokrytím IT službou. V těchto případech byla přijata premisa, že je možné nastavit přechodně duální řešení Definice a řešení rozdílů v nastavení rozsah nastavení zákaznické obsluhy v modulech CRM nastavení vazeb a integrace modulů IS-U a CRM do stávajících modulů R/3 nastavení vazeb zákaznického systému IS-U a jeho komponent technologické zajištění systémů v datovém centru, které zajišťuje veškerou HW a systémovou podporu v průběhu implementace i v reálném provozu Nastavení sjednoceného landscape Efekty vzniklé integrací projektů optimalizaci bázového nastavení systémů SAP technologickou integraci komponent SAP mezi UNIX a NT platformou integraci prostředí klientských stanic v rámci řešení SSO optimalizaci datových přenosů, definice priorit v čase pro různé systémy Cca 90% shodných postupů a pokrytí Problémy při shodách v šablonách apod.

28 Osnova 1. Problematika integrace aplikací v utilitních společnostech
2. Interní integrace řešení při implementaci komplexního informačního systému 3. Integrace s externími aplikacemi při implementaci komplexního informačního systému 4. Sjednocení řešení pro více společností v rámci implementace komplexního informačního systému osnova přednášky je stručná, ale obsahuje základní oblasti, které na sebe vzájemně navazují, a které postupně ukazují stavy, které takové řešení přináší První oblast „problematika integrace aplikací“ se zaměřuje především na nutnost posouzení výchozího stavu a očekávané budoucnosti Druhá část „ interní integrace řešení..“ je výběrem z implementačních poznatků při implementaci mySAP.com, zabývá se místy , které i přes komplexnost dodávaného systému zasluhují významnou pozornost, ktomu aby konečný výsledek byl efektivní a výkonný systém Třetí bod je shrnutím nejvýznamnějších nutných integrací z energetického a utilitního informačního systému. Je zaměřen na předepsané a doporučené spojování řešení např. různých dodavatelů , nebo různých vlastníků Poslední oblast je předkládána jako významná zkušenost ISE v oblasti integrace řešení pro více energetických společností. Vzhledem k významným vlastnickým propojením , která v oblasti utilitních společností nastávají je tato tématika velmi zajímavou

29 Děkuji za pozornost Ladislav Přívozník ladislav.privoznik@is-energy.cz


Stáhnout ppt "Konference SI Praha Ladislav Přívozník is:energy czech a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google