Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční plán 2008 LEDEN 2008 Excerpt - Confidential.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční plán 2008 LEDEN 2008 Excerpt - Confidential."— Transkript prezentace:

1 Finanční plán 2008 LEDEN 2008 Excerpt - Confidential

2 Strana 2 Východiska finančního plánu pro rok 2008 VÝVOJ TRHU  Poptávka v segmentu automotive ze strany tier-1 nadále přetrvává a umožňuje navýšit využití existujících kapacit v lisovně Hlinsko z 50% na cílových 80%.  Trh SDA vzroste v ČR o 2,5%, ve SR o 6%. Prodeje ETA porostou totožným tempem jako trh. TRENDY NÁKLADOVÉ STRUKTURY  Nárůst cen elektrické energie o 19% pro Hlinsko, resp. 16% pro Liberec. Ceny elektrické energie jsou sjednány s platností na dva roky. Ceny plynu vzrostou o 8%.  V návaznosti na výsledky kolektivního vyjednávání, došlo k navýšení mezd v Hlinsku o 7,1% v roce 2008 a 0% v roce 2009. Další 3% navýšení je sjednáno v bonusu, jehož vyplacení je podmíněno splněním zisku a není zahrnuto v plánu.  Navýšení mezd v Liberci bude činit 3%. KURZOVÉ RIZIKO  Plán předpokládá směnné kurzy 26,80 CZK/EUR, 20,30 CZK/USD a 0,81 CZK/SKK. Při udržení současné úrovně směnných kurzů by Plastkov realizoval kursovou ztrátu 2 mil. Kč a ETA kursový zisk 34,2 mil. Kč. Tento zisk je spíše teoretický viz. podrobnější analýza v příloze. Kurzové zisky a ztráty nejsou v plánu obsaženy.

3 Strana 3 Manažerské cíle pro rok 2008  Dosáhnout kladného hospodářského výsledku PLASTKOV za rok 2008 S hlavním důrazem na zvýšením provozní efektivnosti závodu Hlinsko Zároveň provést restrukturalizaci nástrojárny: obslužný útvar pro Plastkov s kladným hospodářským výsledkem  Udržet stávající úroveň prodeje a ziskovosti ETA Při udržení stávajícího tržního podílu v ČR a SK V plánu nejsou obsaženy přínosy ani náklady na připravovaný projekt repozice značky  Organizačně a právně rozdělit Plastkov a ETA  Implementovat nový informační systém pro Plastkov v Hlinsku

4 Strana 4 Investice a mimořádné náklady INVESTICE  Plán investic zahrnuje investice v celkovém objemu 80 mil. Kč PLASTKOVETA 55 mil. 25 mil. Obnova strojního vybavení lisoven 20 mil. x Ostatní investice do strojního zařízení 9 mil. 7 mil. Nové formy na výrobu spotřebičů v Číně x12 mil. Stavební investice v areálu Hlinsko16 mil. 3 mil. Výpočetní technika 10 mil. 3 mil. MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY  Finanční plán obsahuje mimořádné náklady pro Plastkov v celkové výši 7,0 mil Implementace nového IT systému*2,0 mil Náklady na odstupné5,0 mil  Finanční plán neobsahuje náklady na rozdělení společnosti. * neobsažené v investicích

5 Strana 5 PLASTKOV

6 Strana 6 Tržby a hrubá marže Plastkov podle činností Lisovna Liberec Lisovna Hlinsko Komponenty I. Komponenty II. Nástrojárna* Tržby celkem Lisovna Liberec Lisovna Hlinsko Komponenty I. Komponenty II. Nástrojárna Hrubá marže celkem Lisovna Liberec Lisovna Hlinsko Komponenty I. Komponenty II. Nástrojárna % marže celkem 2007 2008 %růst 333 807 371 847 +11,4% 202 798 239 780 +18,2% 232 677 223 400 - 4,0% 202 008 234 780 +16,2% 70 000 76 200 + 8,9% 1 041 290 1 146 007 + 10,1% 56 191 75 006 +33,5% - 9 304 5 697 x 48 732 50 905 + 4,5% 9 240 26 977 +192,0% 2 582 8 514 +229,7% 107 441 167 099 + 55,5% 16,8% 20,2% -4,6% 2,4% 20,9% 22,8% 4,6% 11,5% 3,7% 11,2% 10,3% 14,6% *Jedná se o externí tržby. Struktura veškerých výkonů nástrojárny je uvedena na str.10.

7 Strana 7 Provozní zisk – Plastkov 2007 2008 %růst Tržby Náklady výroby Hrubá marže % Marže Nákup a logistika Jakost Obchodní náklady Průmyslové inženýrství Vedení divize Plastkov (Hlinsko) Správní a alokované náklady (Liberec) Správní a alokované náklady (Hlinsko) Provozní zisk % Marže 1 041 290 1 146 007+10,0% 933 849 978 908+ 4,8% 107 441 167 099+55,5% 10,3% 14,6% 26 809 43 831+63,5% 24 169 32 447+34,3% 18 573 13 990- 24,7% 2 125 1 992- 6,3% 6 270 6 626+ 5,7% 17 940 18 328+ 2,2% 50 380 45 003- 10,5% - 38 825 + 4 882 x - 3,7% +4,3%

8 Strana 8 Opatření - Plastkov -34,1 mil. Kč Výchozí stav provozního HV 2007  + 7,0 mil. - optimalizace výrobních procesů, zvýšení produktivity práce, úspora 38 zaměstnanců na lisovně Hlinsko pokud by ke snížení počtu pracovníků proběhlo k 1.1.2008 byla by úspora o 0,8 mil. vyšší  +4,0 mil. - snížení interní zmetkovitosti z 3,5% na 2% snížení nákladů na zmetky bude o 1,6 mil. vyšší pokud by ke snížení došlo k 1.1.2008  +4,5 mil. - racionalizace a optimalizace obslužných činností  +21,4 mil. - navýšení marže a krycího příspěvku prostřednictvím navýšených tržeb o 98 mil. Kč ( 38 mil.Kč Liberec a 60 mil. Kč Hlinsko) +2,8 mil. Kč Plán provozního HV pro rok 2008

9 Strana 9 Opatření - Nástrojárna -4,7 mil. KčVýchozí stav provozního HV 2007  +2,0 mil. - snížení počtu pracovníků o 10,7% ( k 31.12.2008 o12 zaměstnanců ) pokud by snížení počtu pracovníků proběhlo k 1.1.2008 byla by úspora o 1,3 mil. Kč vyšší  +0,9 mil. - racionalizace a optimalizace obslužných činností  +3,9 mil. - marže z nárůstu tržeb o 6,2 mil. Kč +2,1 mil. Kč Plán provozního HV pro rok 2008 Plánovaná struktura obchodní aktivityv tis. Kč servis pro Plastkov + ETA11 800 z toho :Plastkov MR 6 000 Plastkov Hlinsko 5 200 Spotřebiče 600 nové projekty pro Plastkov + ETA21 000 z toho:aktivace 1 000 vlastní obchodní oddělení 50 200  83 000

10 Strana 10 Přílohy

11 Strana 11 Kurzové riziko  Jedním z klíčových vstupních faktorů při sestavování plánu jsou směnné kurzy cizích měn, jejichž výše je uvedena v následující tabulce.  Z předpokládané struktury nákupu a prodeje vyplývá následující citlivost skupiny ETA a Plastkov na případný vývoj v oblasti směnných kurzů : PLASTKOV  EUR : V obchodech realizovaných v euru převažují tržby nad nákupy. Přebytek činí cca 2,5 mil. EUR. ETA  USD : V obchodech realizovaných v dolaru převažují nákupy nad tržbami. Deficit odpovídá potřebě nakoupit cca 16 mil. USD za rok, a to především na nákup obchodního zboží v Číně. Trh domácích spotřebičů na případnou změnu reaguje poměrně elasticky změnou cenové hladiny v korunách. Stejně tak se čínští vývozci snaží kompenzovat ztráty z klesajícího dolaru navyšováním dolarových cen. Kursový vliv je tak výrazně eliminován.  EUR : V obchodech realizovaných v euru převažují tržby nad nákupy. Přebytek činí cca 2,5 mil. EUR.  SKK : V obchodech realizovaných ve slovenské koruně převažují tržby nad nákupy. Přebytek odpovídá potřebě prodat 200 mil. SKK za rok.  Kromě operací v EUR, USD a SKK jsou operace v ostatních cizích měnách málo významné.


Stáhnout ppt "Finanční plán 2008 LEDEN 2008 Excerpt - Confidential."

Podobné prezentace


Reklamy Google