Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Infekce horních cest dýchacích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Infekce horních cest dýchacích"— Transkript prezentace:

1 Infekce horních cest dýchacích
Infekční rýma Akutní faryngitida - chronická faryngitida Akutní tonzilitida - chronická tonzilitida Akutní otitis media - chronická otitis media Akutní sinusitida - chronická sinusitida Akutní epiglotitida Akutní laryngitida

2 Zásady odběru vzorku z HCD
Pro bakteriologickou diagnostiku Výtěr z krku - z tonzil a zadní stěny faryngu punktát z paranasálních dutin výtěr z nosu (vyjímečně) Pro virologickou diagnostiku Výtěr z nosohltanu (častěji výtěr z faryngu + nosu, ne tonzil) Pro serologickou diagnostiku sražená krev

3 Transport vzorku z HCD Bakteriologické vyšetření Virologické vyšetření
Suchý tampon nutno zpracovat do 2 hodin Tampon v transportním mediu zpracovat do 24 hodin, uchovávat při pokojové teplotě Virologické vyšetření Tampon vždy v transportním mediu, uchovávat v +4° C, transport co nejrychlejší Serologické vyšetření Sraženou krev lze uchovávat v v +4° C 24 hod.

4 Infekční rýma Virový původ Bakteriální superinfekce
rhinoviry, coronaviry, adenoviry a další Bakteriální superinfekce vzácná Diferenciální dg. - alergická rýma Léčba -symptomatická, antibiotika nepodávat! Prevence specifická prevence není, přenos lze omezit zvýšenou hygienou

5 Akutní faryngitida Původci
viry ve více než 70%(většina respiračních virů) bakterie - Streptococcus pyogenes, méně často jiné bakterie HCD Laboratorní vyšetření -při podezření na streptokokovou etiologii výtěr z krku na bakterologii Příznaky horečka, bolest v krku, rýma, zvětšené uzliny (krční), kašel Léčba - jen streptokokovou inf. (Penicilin) jinak symptomatická

6 Chronická faryngitida
Původ - často na podkladě alergie, mechanického nebo chemického dráždění, bakterie mohou spolupůsobit, ale nejsou většinou hlavní původce Klinický obraz -vleklý průběh (více než 2 měsíce) Laboratorní vyšetření - vyšetření alergologem imunologem, výtěr z krku při podezření na bakteriální původ Léčba - klidový režim, inhalace…antibiotika jen vyjímečně při prokázaném bakteriálním původu

7 Akutní tozilitida Původci
Bakterie - Str. pyogenes, vyjímečně jiné Viry - Adenovirus, EB virus Klinický obraz - bolest v krku, sytě červené hrdlo, horečka, zvětšené mandle, krční uzliny Laboratorní vyš. - výtěr z krku na kultivaci nebo rychlý test (Str. pyogenes), případně další vyšetření Léčba - streptokoková infekce - penicilin, jiné bakterie podle citlivosti, viry symptomatická.

8 Chronická tonzilitida
Původ - nejčastěji smíšená infekce s alergickou složkou Klinický obraz - pobolíváni v krku, únava, subfebrilie, zvětšené nebolestivé uzliny Vyšetření - bakteriologické při exacerbaci Léčba - individuální, podle doporučení ORL odborníka

9 Akutní otitis media Původci - viry, z bakterií Str. pneumoniae, Haemophilus influenzae Klinický obraz - horečka, neklid, bolestivost ucha, otoskopický nález Diagnostika - otoskopie, posouzení sekretu, výtěr na bakteriologické vyšetření Léčba - paracentéza, lokální léčba, ATB podle výsledku bakteriologického vyšetření (orientačně podle toho, zda je sekret čirý nebo hnisavý).

10 Otitis media chronica Původ - na podkladě opakovaných akutních zánětů a individuální dispozice (nejčastější nálezy S. aureus, Ps. aeruginosa) Klinický obraz - nedoslýchavost, šelesty, bolest Diagnostika - ORL, výtěr ze středouší na bakteriol. vyšetření Léčba - chirurgická, lokální, celkově ATB jen při akutní exacerbaci

11 Akutní sinusitida Původci
viry, Str. pneumoniae, H. influenzae, anaeroby, alergie, cizí těleso Klinický obraz - bolesti, výtok z nosu, bolest hlavy, zvýšená teplota Laboratorní vyšetření - RTG, punktát (včetně mikrobiologického vyšetření) Léčba - dekongesce, reflexní terapie, ATB při prokázaném původci (při horečce empirická)

12 Chronická sinusitida Původ - alergie, smíšená bakteriální flóra
Klinické příznaky -trvalá sekrece, zatékání sekretu do nosohltanu, hyposmie, blokáda nosní průchodnosti Diagnostika - RTG, alergologické, stomatologické, bakteriologické vyšetření sektretu Léčba - dekongesce, lokálně kortikoidy, antibotika při prokázaném původci, chirurgická

13 Akutní epiglotitida Původce - Haemophillus influenzae typ b
Klinický obraz - vysoká horečka, nemožnost polykat, dušnost, poloha v sedu. Jde o život ohrožující onemocnění! Diagnostika - na pohled prosáklá epiglotis. Neprovádět výtěr z krku (riziko spasmu), hemokultivace . Léčba - intenzivní péče (JIP), antibiotika (aminopeniciliny)

14 Akutní subglotická laryngitida
Původce - virová inf. (influenza, RS virus, adeno, parainfluenza) Klinický obraz - náhlý začátek, kašel, dušnost, zatahování jugula, cyanóza Diagnostika - klinická, mikrobiologický průkaz většinou neúspěšný Léčba - jako první pomoc ochlazení, kortikoidy, hospitalizace

15 Infekce dolních cest dýchacích
Tracheitida Akutní bronchitida Akutní exacerbace chronické bronchitidy Bronchiolitida Komunitní pneumonie Nosokomiální pneumonie Ventilátorová pneumonie

16 Zásady odběru vzorku z DCD
Sputum - vykašlané sputum je nejsnáze dostupné. Nutno zhodnotit validitu vzorku (leukocyty, epitelie, kontaminující nasofaryngeální flora) Bronchoalveolární laváž - z bronchoskopie nebo od intubovaného pacienta Ostatní invazivně získané vzorky Krev na hemokultivaci Krev na průkaz protilátek Výtěr z nosohltanu na průkaz virů

17 Tracheitida Etiologie - většinou virová (influenza, RS, Adeno, parainfluenza), méně často bakteriální (H. influenzae, S. pneumoniae) Klinický obraz - bolest za sternem, horečka, kašel Diagnostika - většinou klinická, vyloučit pneumonii Léčba - symptomatická, ATB jen při hnisavé expektoraci

18 Akutní bronchitida Etiologie - respirační viry (u dospělých více než v 50%, u dětí v 80-90%), z bakterií Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, H. influenzae, u dětí B. pertussis a parapertussis Klin. obraz - kašel bez expektorace, subfebrilie až febrilie Vyšetření - fyzikální nález, bakteriologické vyšetření při hnisavém sputu Léčba - antipyretika, mukolytika, ATB jen při hnisavé expektoraci (pokud možno podle bakteriol. nálezu)

19 Akutní exacerbace chronické bronchitidy
Etiologie - většinou bakteriální (H. influenzae, Str. pneumoniae, Moraxella catarrhalis (méně často Klebsiela pneumoniae, S. aureus, chlamydie, mykoplasmy, Ps. aeruginosa) Klin. obraz - zhoršení dušnosti, zvýšení expektorace, hnisavé sputum (zvýš. teplota) Vyšetření - sputum na bakteriologické vyš., serologie, RTG, pneumologické vyšetření Léčba -antibiotika (přednostně podle citlivosti, empiricky aminopeniciliny),

20 Bronchiolitida Etiologie - virová (60-90% RS virus, parainfluenza)
Klin. obraz - z banální infekce vznikne dušnost, tachypnoe, tachykardie, alterace stavu, horečka Diagnostika - rychlý průkaz (příp. kultivace) RS viru klinická diagnotika Léčba - často je nutná hospitalizace, léčba symptomatická. Preventivně pro rizikové skupiny (nedonošence) monoklonální protilátky na doporučení perinatologického centra.

21 Komunitní pneumonie dospělých - typická
Etiologie - Str. pneumoniae (30-50%), H. influenzae M. catarrhalis, méně často enterobakterie, S. aureus, vzácně anaeroby (aspirační pneumonie) Klin. obraz - horečka, produktivní kašel, poslechový nález, vysoký CRP Diagnostika - kultivace sputa, hemokultivace (klinická a RTG diagnóza) Léčba - antibiotika (aminopeniciliny, cefalosporiny stabilní vůči beta laktamázám), symptomatická

22 Komunitní pneumonie dospělých - atypická
Etiologie - Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella sp., viry (Influenza) Klin. obraz - kašel dráždivý, málo sputa, poslechový nález malý, typický RTG obraz, zvýšený CRP Diagnostika - serologie mykoplasmat, chlamydií a virů, průkaz antigenu influenzy, legionelly Léčba - při bakteriální etiologii makrolidy, tetracykliny, jinak symptomatická

23 Komunitní pneumonie u dětí
Etiologie - častěji atypická a virová (Mycoplasma, Chlamydia, RS virus, Adeno, Influenza), z bakterií Str. pneumoniae, H. influenzae, bordetely Klin. obraz - horečka, bolest na hrudi, kašel Diagnostika - RTG, CRP, hemokultivace, serologie (sputum se u malých dětí nedá získat) Léčba - ATB podle výsledku vyšetření nebo empiricky a podle epidemiologické situace, symptomatická léčba

24 Mycoplasma pneumoniae
Charakteristika - bakterie s genetickým defektem buněčné stěny Diagnostika - kultivace obtížná, trvá cca 7 dní, průkaz DNA je perspektivní, zatím není běžně dostupný. Průkaz protilátek je nejdostupnější a citlivý: KFR (párové vzorky), průkaz IgG, IgM, IgA metodou ELISA. Léčba - ATB makrolidy a tetracykliny (primárně rezistentní na beta laktamová ATB)

25 Chlamydia pneumoniae Charakteristika - intracelulární bakterie s defektem metabolismu, množí se jen v hostitelské buňce Diagnostika - kultivace na tkáňových kulturách obtížná, průkaz DNA perspektivní, není běžně dostupný. Průkaz protilátek je nejpoužívanější. ELISA méně citlivá, většinou není druhově specifická. Nejcitlivější imunofluorescence (MIF) ve třídách IgG, IgM, IgA. Léčba - makrolidy, tetracykliny, (částečně účinný amoxycilin)

26 Nosokomiální a ventilátorové pneumonie
Původci i klinický obraz různý podle základního onemocnění a epidemiologické situace Pacienti oslabení Diagnostika je vhodná invazivními metodami (bronchoalveolární laváž, chráněný seškrab cytobrushem, transtracheální punkce, hemokultivace) Léčba cílená podle mikrobiologického nálezu

27 Vyšetřovací metody - přehled 1
Výtěr z krku - Streptococcus pyogenes cílené vyš. - Arcanobacterium haemolyticum Corynebacterium diphteriae N. meningitidis, NGO Výtěr z nosu, nosohltanu - cílený B. pertussis, B. parapertussis Výtěr z hltanu a nosu na virologické vyš. Influenza, Adenovirus,RS virus,(Parainfluenza)

28 Vyšetřovací metody - přehled 2
Punktát z paranasálních dutin mikroskopie a kultivace bakteriologická, cílená anaerobní kultivace, mykologická kultivace Punktát ze středouší kultivace případně mikroskopie bakteriolgická

29 Vyšetřovací metody - přehled 3
Sputum získané expektorací mikroskopie a posouzení validity vzorku kultivace bakteriologická, mykologická, TBC Bronchiální sekret, BAL (laváž) mikroskopie a kultivace bakteriologická speciální kultivace (Legionella, Chlamydia, Mycoplasma) průkaz antigenu a kultivace virů (resp. viry, CMV) speciální vyš. (Pneumocystis carinii…)

30 Vyšetřovací metody - přehled 4
Vyšetření hemokultury Vyš. antigenu z moče (Legionely, Pneumokoky) Protilátky z krve (serologie) Bordetella pertussis, parapertussis Respirační viry Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae


Stáhnout ppt "Infekce horních cest dýchacích"

Podobné prezentace


Reklamy Google