Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 1 Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 1 Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová,"— Transkript prezentace:

1 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 1 Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28, 30, 31 a 33 IAS/IFRS Zákon o CP č. 591/1992 Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Zákon o dluhopisech č. 190/2004

2 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 2 Cenné papíry obecně jde zpravidla o povinnost jedné osoby zaplatit druhé osobě předem nějak určenou částku. Nositelem nároku je cenný papír

3 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 3 Typy cenných papírů v účetnictví Akcie Dluhopisy Směnky

4 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 4 Důvod pořízení CP 1)K dlouhodobému držení (zejména akcie a dluhopisy do splatnosti ) 2) Ke krátkodobému držení (zejména jak akci, tak dluhopisy k obchodování ) Důvod se může i změnit!

5 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 5Holínská, E.: Účetnictví cenných papírů 5 Cenné papíry v účetnictví Emitované cenné papíry - akcie i dluhopisy jsou v pasivech Nakoupené cenné papíry – akcie i dluhopisy jsou v aktivech

6 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 6 Účetní pojmy k nakoupeným akciím a dluhopisům 1)majetkové CP – Akcie (ale např. i podíly v s.r.o.) 2) dluhové CP – Dluhopisy (ale např. i pokladniční poukázky)

7 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 7 Jak účetně nakládáme s nakoupenými CP 1)S CP k dlouhodobému držení, investice - tam záleží na tom, jaká máme hlasovací práva 2) U CP ke krátkodobému držení – nezáleží na míře práv

8 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 8 Přeceňování dlouhodobých nakoupených CP V ročních rozvahách jsou CP oceněny 1)Reálnou hodnotou 2)Ekvivalencí

9 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 9 Rozdíly akcií a dluhopisů v účetnictví Typ kapitálu (vlastní x cizí) Jistota pro emitenta akcií x nutnost vrátit hodnotu dluhopisu Riziko pro investora (ta nejvyšší u akcií, poměrně vysoká u dluhopisů) Jistota odměny (nejistá dividenda x jistý úrok) Typ odměny (dividenda ze zisku x úrok snižuje zisk)

10 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 10 Akcie Je cenný papír, umožňující akcionářům podílet se na: řízení zisku likvidačním zůstatku

11 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 11 Založení a.s. Zakladatel: 1 právnická osoba (zakladatelská listina) nebo alespoň 2 fyzické osoby (zakladatelská smlouva) Základní kapitál 2.000.000,- Veřejná nabídka zakladatele (ZK alespoň 20.000.000,- )

12 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 12 Účtování o vzniku a.s. K datu zápisu do obchodního rejstříku se zavádí účetnictví a sestavuje se Zahajovací rozvaha V ní je: V aktivech: splacené vklady (peníze) a nesplacené vklady (pohledávka za upisovateli) V pasivech zapsaný ZK v OR

13 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 13 Zahajovací rozvaha akciové společnosti … Pohledávky za upsaný základní kapitál Peníze Základní kapitál (určitý počet vydaných akcii o určité jmenovité hodnotě) zapsaný do Obchodního rejstříku

14 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 14Holínská, E.: Účetnictví cenných papírů 14 Zvýšení základního kapitálu 1)Upisováním nových akcií 2)Z vlastních zdrojů a.s. (ze zisku) 3)Kombinovaným způsobem (zejména u zaměstnaneckých akcií) 4)Nebo i z cizího kapitálu (z dluhopisů)

15 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 15 Snížení základního kapitálu 1)Snížením jmenovité hodnoty akcií 2)Vzetí akcií z oběhu na základě losování 3)Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu a) snížení jmenovitých hodnot akcií vzatých z oběhu nebo b) snížení o pevnou částku (tj. proplacení akcie akcionářům) 4) Koupě vlastních akcií na trhu 5) Snížení při úhradě ztráty

16 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 16 Účtování o snížení ZK-základní PenízeZákladní kapitál PZ 1) 1.000.000,-

17 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 17 Účtování o koupí vlastních akcií za jinou než jmenovitou hodnotu PenízeZákladní kapitál Vlastní akcie PZ 1) 800.000,- 2a)1.000.000,- „Kapitálové fondy“ 2b) 200.000,-

18 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 18Holínská, E.: Účetnictví cenných papírů 18 Změny základního kapitálu (i účtování o tom) Zvýšení ZK Snížení ZK Nebo i ředění základního kapitálu

19 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 19Holínská, E.: Účetnictví cenných papírů 19 Ředění základního kapitálu Hodnota základního kapitálu se nemění, dochází ke změně struktury uvnitř základního kapitálu 1)Štěpení akcií (větší počet akcií za nižší JH) 2) Konsolidace akcií (menší počet akcí s vyšší JH)

20 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 20 Emisní ážio v a.s. Emitované a upsané akcie jsou prodávány za emisní kurs (prodejní cena): Prodejní cena= = 1) jmenovitá hodnota + 2) něco navíc = emisní ážio

21 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 21 Emisní ážio Emisní ážio jako součást vlastního kapitálu, vzniká: 1)Při založení akciové společnosti 2)Později za dobu existence akciové společnosti

22 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 22 Účtování emisního ážia/1 Zřizovací výdaje Peníze Základní kapitál Emisní ážio 1b 1a 1b

23 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 23 Výpočet výše emisního ážia Jmenovitá hodnota stávajících akcií = 1.000,-, vydáno = 1.000 ks akcií Dosavadní zhodnocení majetku 500.000,- Dosavadní výsledek hospodaření 300.000,- Dosavadní reálná hodnota 1 akcie = 1.800,- Emisní kurs nově emitovaných akcií = někde mezi 1.000,- Kč a 1.800,- Kč (např. 1.500,- Kč)

24 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 24 Zjednodušená zahajovací rozvaha a.s./2 Zahajovací rozvaha… Majetek, např. Peníze Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy: * emisní ážio * ostatní kapitálové fondy

25 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 25 Účtování emisního ážia/2 Pohledávky za upsaný kapitál Peníze Základní kapitál Emisní ážio 1) 700 1) 1.000 1) 8001) 500 2) 700

26 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 26 Investování do akcií JH = jmenovitá hodnota (je na akcii napsaná) Koupě na trhu za tržní cenu V aktivech jsou na trhu nakoupené akcie (např. za 800.000,- i když jmenovitá hodnota je 1.000.000,-) Chci aby tyto akcie : a) přinesly průběžný výnos (dividendu) b) přinesly konečný „zisk“ při prodeji

27 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 27 Průběžný výnos držených akcií = dividenda Dividenda = odměna investorovi za poskytnutí peněz akciové společnosti

28 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 28 Účtování přijatých dividend Cenné papíry Peníze / BÚ Finanční výnos z dividend PZ 1) 10.000,-

29 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 29 Účtování prodeje akcií (zisk) Akcie (cenné papíry) Peníze / BÚ Výnosy z prodeje akcií PZ 80.000 1a) 100.000,- Náklady na prodané akcie 1b)80.000 Porovnáním výnosů a nákladů vzniká zisk

30 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 30Holínská, E.: Účetnictví cenných papírů 30 Co hodnotíme u dluhopisů 1)zda je zaplacená při prodeji právě JH, zda je zaplaceno méně než JH a zda je zaplaceno více než JH 2)Jaká je úroková míra, a to tržní úrok nominální úrok

31 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 31Holínská, E.: Účetnictví cenných papírů 31 Typy dluhopisů a)v pari (je zaplacená JH, tržní úroková míra=nominální úroková míra) b) pod pari (je zaplaceno méně než JH, tržní úroková míra > nominální úroková míra) c) nad pari = dluhopisy s prémií (zaplaceno více než JH, tržní úroková míra < nominální úroková míra

32 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 32 Druhy dluhopisů a další problémy 1)dluhové cenné papíry (DCP) emitované vládními institucemi nebo podnikem 2)DCP koupené jako realizovatelné nebo držené do splatnosti 3)DCP poskytnuté jako kolaterál v repo obchodech a zapůjčené dluhové cenné papíry * Řeší opravnou položku k dluhovým cenným papírům (DCP) * Řeší přeceňování DCP výnosově nebo rozvahově

33 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 33 Příklad koupě a prodeje dlouhodobých dluhopisů-státní povodňové 1. Koupě dluhopisu za JH 100.000,- (po předložení bude dluhopis proplacen a uhrazen i úrok ročně 5% (ze JH) 2. Po 12 letech předložíme dluhopisy k proplacení a přijmeme JH 100.000 a úrok 12 x 5.000,-=60.000 Celkem přijmeme 160.000,-

34 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 34 Účtování koupě a prodeje státních povodňových dluhopisů Peníze/BÚ Investice koupené dluhopisy-JH PZ 2a) 100.000 2a) 100.000,- 2b)60.000,- Přijaté (výnosové úroky 1) 100.000,- 1) 100.000

35 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 35 Co je směnka = to listina, obsahující zákonem předepsané náležitosti, ze které jejímu majiteli vyplývá právo na zaplacení Předpokládáme, že jsme držiteli směnky

36 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 36 Směnka působí 1) Jako cenný papír 2) Jako platební prostředek 3) Jako zajišťovací prostředek (u bank jen v podrozvaze) Ručení 1. příjemce dalším majitelům Eskont směnky

37 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 37 Co je eskont směnky =odkoupení směnky bankou = úvěrový vztah mezi bankou a prodejcem směnky + banka v dospělosti předkládá k proplacení směnečnému dlužníkovi

38 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 38 Účtování při eskontu směnky Směnky (CP) Směnka daná k eskontu 1) 170.000 2)160.000 PZ 170.000 Peněžní prostředky/BÚ 2)160.000 Eskontní úvěr 1) 160.000 Finanční náklad - úrok 1) 10.000

39 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 39 Účtování při eskontu směnky a) dlužník zaplatil Směnky (CP) Směnka daná k eskontu 1) 170.000 2)160.000 PZ 170.000 Peněžní prostředky/BÚ 2)160.000 Eskontní úvěr 1) 160.000 3)160.000 1) 10.000 Finanční náklad - úrok

40 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 40 Účtování při eskontu směnky b) dlužník nezaplatil Směnky (CP) Směnka daná k eskontu 1) 170.000 2)160.000 PZ 170.000 Peněžní prostředky/BÚ 2)160.000 Eskontní úvěr 1) 160.000 3a)160.000 1) 10.000 3b)160.000 Finanční náklad - úrok 3b)160.000

41 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 41 Kolaterál = majetek, zpravidla cenné papíry, kterými se mezi bankami „zastavuje“ půjčení peněz: repo (já přijímám úvěr a poskytuji kolaterál) reversní repo (já poskytnu úvěr a přijmu kolaterál)

42 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 42 Kolaterál * majitel (banka) ho v má v účetnictví a v rozvaze * příjemce (banka) ho má jen v podrozvaze

43 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 43Holínská, E.: Účetnictví cenných papírů 43 Účetní závěrka finančních institucí zahrnuje rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovku) přílohu přehled o změnách vlastního kapitálu.

44 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 44Holínská, E.: Účetnictví cenných papírů 44 Nákupy a prodeje CP - klienti Finanční instituce umožňují klientům Úschovu CP Uložení CP Správu CP

45 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 45Holínská, E.: Účetnictví cenných papírů 45 Obchody pro klienty Obchodování zejména na burze a)Vlastní investoři obchodují s vlastními CP b)Pro klienty – makléři

46 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 46 Derivátové finanční nástroje Podstatou derivátových finančních nástrojů jsou vznik práv a závazků mezi smluvními stranami, za příznivých či nevýhodných podmínek DFN mají formu zejména : Opce Forwardy Swapy Futures

47 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 47 Deriváty = nástrojem zajišťování pohledávek a závazků proti rizikům = smluvní orientace na budoucnost = výnos derivátu odvozen od výkonnosti aktiv Např. proti kursovým rizikům (měnové) proti úvěrovým rizikům (úrokové) komoditní na akcie či na dluhopisy

48 Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 48 Členění finančních derivátů Podle závaznosti: 1.Nepodmíněné neboli pevné s jednorázovým vypořádáním (forwardy, futures) 2.Pevné s periodickým vypořádáním (swapy) 3.Podmíněné (opce)


Stáhnout ppt "Holínská E.: Účetnictví cenných papírů 1 Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google