Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PaedDr. Pavla Břusková prezidentka Národní klastrové asociace 1 Směřování evropských klastrů a trendy evropské klastrové politiky Směřování evropských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PaedDr. Pavla Břusková prezidentka Národní klastrové asociace 1 Směřování evropských klastrů a trendy evropské klastrové politiky Směřování evropských."— Transkript prezentace:

1 PaedDr. Pavla Břusková prezidentka Národní klastrové asociace 1 Směřování evropských klastrů a trendy evropské klastrové politiky Směřování evropských klastrů a trendy evropské klastrové politiky

2 European Cluster Conference Brusel 29.9.-1.10.2010 Prezentace NCA, 450 účastníků Prezentace NCA, 450 účastníků Doporučení Evropské skupiny pro klastrovou politiku: Doporučení Evropské skupiny pro klastrovou politiku: změnit těžiště klastrových programů od podpory kapacitní k podpoře excelence se zaměřením na klastry se schopností a ochotou zdokonalovat se tváří v tvář globální soutěži při trvalé spolupráci s veřejnou znalostní infrastrukturou změnit těžiště klastrových programů od podpory kapacitní k podpoře excelence se zaměřením na klastry se schopností a ochotou zdokonalovat se tváří v tvář globální soutěži při trvalé spolupráci s veřejnou znalostní infrastrukturou Nové podpůrné služby a iniciativy pro klastrové aktéry: Nové podpůrné služby a iniciativy pro klastrové aktéry: Club of Cluster Managers Club of Cluster Managers European Cluster Collaboration Platform http://www.clustercollaboration.eu/ European Cluster Collaboration Platform http://www.clustercollaboration.eu/ http://www.clustercollaboration.eu/ European Cluster Observatory http://www.clusterobservatory.eu/index.html European Cluster Observatory http://www.clusterobservatory.eu/index.html http://www.clusterobservatory.eu/index.html Transnational Alliance of Clusters Towards Improved Cooperation Support (TACTCS): od vyhodnocování klastrové excelence k jejímu financování v budoucích programech EU. Transnational Alliance of Clusters Towards Improved Cooperation Support (TACTCS): od vyhodnocování klastrové excelence k jejímu financování v budoucích programech EU. 2

3 Evropská klastrová politika Sdělení EK “Směrem ke klastrům světové třídy” jako součást Široce založené inovační strategie Evropské komise na podporu klastrů s cílem zvýšit inovační výkonnost EU k zachování a zvyšování životní úrovně doporučuje: Sdělení EK “Směrem ke klastrům světové třídy” jako součást Široce založené inovační strategie Evropské komise na podporu klastrů s cílem zvýšit inovační výkonnost EU k zachování a zvyšování životní úrovně doporučuje: překonat přetrvávající tržní roztříštěnost s slabé vazby mezi průmyslem a výzkumem pomocí zvyšování klastrových synergií překonat přetrvávající tržní roztříštěnost s slabé vazby mezi průmyslem a výzkumem pomocí zvyšování klastrových synergií využít potenciál klastrů pro „otevřené inovace“ – hlavní faktor konkurenční výhody v globální ekonomice využít potenciál klastrů pro „otevřené inovace“ – hlavní faktor konkurenční výhody v globální ekonomice identifikovat silné klastry na regionální úrovni a podporovat jejich spolupráci v nadnárodní úrovni identifikovat silné klastry na regionální úrovni a podporovat jejich spolupráci v nadnárodní úrovni aby národní vlády integrovaly koncepci klastrů světové třídy do svých politik aby národní vlády integrovaly koncepci klastrů světové třídy do svých politik podporovat klastrovou excelenci tak,aby klastrové organizace mohly lépe plnit potřeby podniků a řídit znalosti podporovat klastrovou excelenci tak,aby klastrové organizace mohly lépe plnit potřeby podniků a řídit znalosti Regionální diskusní fórum Košice 4.11.2010 3

4 Úspěchy klastrové politiky ČR 4 t MPO programy podpory klastrů jako součást OP strukturálních fondů EU 2004-06, 2007-13 Národní klastrová strategie 2005-2008 Czech Invest široká osvěta a publicita, budování kapacit – vzdělávání a certifikace facilitátorů (2004-2006) vytvoření podmínek pro zapojení KO do jiných dotačních programů SF; metodika a pravidla kraje, univerzity mapování klastrů, facilitace vzniku klastrových organizací a jejich rozvoj, studie, výzkumná, vývojová a inovační infrastruktura

5 Klastrové organizace Klastrové iniciativy Klastr ENWIWA (odpad) Klastr AQUARIUS CzechBio ATOMEX CLUTEX – klastr technické textilie Czech Glass Cluster CEVTECH (vodárenské technologie) EKOGEN (životní prostředí) Jihočeský dřevařský klastr MAESTROJ Klastr obecného strojírenství Klastr technické plasty - PLASTICOR Czech Stone Cluster Královéhradecký lesnicko -dřevařský klastr Klastr výrobců obalů OMNIPACK Hradecký IT cluster Klastr NUTRIPOL Klastr přesného strojírenství Vysočina Dřevozpracující klastr Vysočina NANOMEDIC ITEKO Český nanotechno- logický klastr Klastr MedChemBio Olomoucký inovační klastr ENERGOKLASTR Water Treatment Alliance CEITEC Cluster - bioinformatics Klastr českých nábytkářů CREA Hydro&Energy Network Security Monitoring Cluster Innovation in Transport Plastikářský klastr PLASTR ABC WOOD (dřevařsko- nábytkářský klastr) Klastr kreativního průmyslu CreaClust Národní strojírenský klastr Moravskoslezský dřevařský klastr Moravskoslezský automobilový klastr IT Cluster ENVICRACK (biowaste2energy) HYDROGEN CZ Moravskoslezský energetický klastr KLACR (cestovní ruch) Bezpečnostně technologický klastr Knowledge Management Cluster K0 a KI v ČR – od několika úspěšných klastrových ostrůvků … ke konkurenceschopné ekonomice 5 Mechatronický klastr

6 Národní klastrová strategie 2005-2008 přijatá usnesením vlády č. 883 ze dne 13. července 2005 Cíle 1 – 6 jsou oficiálním dokumentem vlády ČR vydaným formou Přílohy k usnesení vlády – nejsou splněny Potřeba řešit kontinuitu národní klastrové politiky ve spolupráci několika resortů a partnerů NCA jako organizace založená s cílem udržitelného rozvoje klastrů a klastrové koncepce v ČR 6

7 Cluster-Excellence.eu Iniciativa PRO INNO Europe® k zvýšení excelence v řízení klastrů v EU 14 projektových partnerů rozvíjí smysluplnou sadu kvalitativních indikátorů a vyhodnocovacích postupů pro hodnocení a dokumentaci excelence v řízení klastru Projekt trvá od září 2009 do srpna 2012 Koordinátor projektu: Emiliano Duch, International Center for Competitiveness, IESE Business School 4 Moduly: Identifikace indikátorů pro měření klastrové excelence. Označení kvality - Excelence v řízení klastru - indikátory Znalostní excelence – výukové materiály Propagace excelence – Evropský klub manažerů klastrů 7

8 Proč na řízení klastrů záleží? Řízení klastrů je motorem pro Spolupráci mezi členy klastru Externí kontakty klastru a jeho členů Národní a mezinárodní uznání klastru V budoucnu bude veřejná podpora stále víc zaměřena jen na „vysoce kvalitní klastry“, management klastru je zodpovědný za zlepšování procesů Členové klastru měří svou „value for money“, očekávají přidanou hodnotu! Excelence v řízení klastru podporuje udržitelnost klastru 8

9 Soubor 18 indikátorů s minimem požadavků na získání “Cluster Organisation Management Excellence Label” – “Seznam kladů” 1. Struktura klastru Indikátor “Definice členství v klastrové organizaci”: V KO budou převažovat tzv. angažovaní členové, což je doloženo podepsaným „prohlášením o členství“, ve které je určena role, povinosti a práva člena v KO. 2. Typologie, governance, spolupráce Indikátor “Zralost managementu KO”: Aktivity managementu klastru by měly být realizovány alespoň 2 roky. Indikátor “Stupeň spolupráce v klastru”: V rámci 1 roku by alespoň 15 % členů KO mělo být zapojeno do dvoustranné a/nebo vícestranné spolupráce mezi sebou navzájem 9

10 Seznam kladů, pokr. 3. Financing Cluster Management Indikátor “Vyhlídky finančních zdrojů pro management KO”: Finanční zdroje pro management KO by měly být zajištěny alespoň na jeden další rok. 4. Strategie, cíle, služby Indikátor “Formát strategických výzev klastru”: Strategické výzvy klastru by měly existovat formou dokumentu (v písemné, multimediální podobě …), uvádět provedené analýzy, strategická rozhodnutí členů klastru a plány k dosažení dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých cílů. “Internetová stránka KO”: Indikátor “Internetová stránka KO”: Pravidelně aktualizovaný web … accessible in English language,.. 10

11 Internacionalizace 1. Mezinárodní spolupráce mezi klastry mezi dvěma a více klastry, kdy může dojít k vyšší formě klastrování, jako je např. virtuální klastr nebo “metaklastr”. Takové klastry v klastru se zaměřují na podobné trhy nebo sdílejí stejné technologické výzvy mezi dvěma a více klastry, kdy může dojít k vyšší formě klastrování, jako je např. virtuální klastr nebo “metaklastr”. Takové klastry v klastru se zaměřují na podobné trhy nebo sdílejí stejné technologické výzvy Aktivity v síti vedou primárně k vybudování kontaktů a důvěry, což umožní efektivní výměnu informací, zatímco byznys přichází sekundárně jako výsledek interakcí v síti a na základě identifikace konkrétních společných trhů a tržních nik. Aktivity v síti vedou primárně k vybudování kontaktů a důvěry, což umožní efektivní výměnu informací, zatímco byznys přichází sekundárně jako výsledek interakcí v síti a na základě identifikace konkrétních společných trhů a tržních nik. 11

12 2. Internacionalizace komerční činnosti klastru umožňuje firmám v klastru exportovat své produkty / služby na vhodné zahraniční trhy (kde žádný „partnerský klastr“ nemusí existovat) na základě společného plánu pro internacionalizaci komerčních aktivit. umožňuje firmám v klastru exportovat své produkty / služby na vhodné zahraniční trhy (kde žádný „partnerský klastr“ nemusí existovat) na základě společného plánu pro internacionalizaci komerčních aktivit. Primární jsou podnikatelské cíle klastrových firem; networking v novém teritoriu nastupuje sekundárně jako výsledek podnikatelských interakcí. Tento typ internacionalizace může vést k vytváření nových klastrů v “hostitelském” teritoriu - transfer mechanismů klastrové spolupráce ze strany exportujícího či expandujícího (FDI) klastru. Primární jsou podnikatelské cíle klastrových firem; networking v novém teritoriu nastupuje sekundárně jako výsledek podnikatelských interakcí. Tento typ internacionalizace může vést k vytváření nových klastrů v “hostitelském” teritoriu - transfer mechanismů klastrové spolupráce ze strany exportujícího či expandujícího (FDI) klastru. 12

13 Evropské projekty - příležitosti pro nové klastrové koncepce, internacionalizaci a rozvoj mezioborových klastrů, klastrů ve službách a kreativním průmyslu Zapojení NCA do projektů Programu nadnárodní spolupráce Střední Evropa : Zapojení NCA do projektů Programu nadnárodní spolupráce Střední Evropa : projekt CLUSTERS-CORD – vytvoření tří metaklastrů ve specifikovaných odvětvích, ICT jako pilotní fáze projekt CLUSTERS-CORD – vytvoření tří metaklastrů ve specifikovaných odvětvích, ICT jako pilotní fáze projekt CNCB (Clusters and Network Cooperation for Success in Business) – vzdělávání, optimalizace a internacionalizace klastrů projekt CNCB (Clusters and Network Cooperation for Success in Business) – vzdělávání, optimalizace a internacionalizace klastrů Připravovaný strategický projekt CluStrat – „ – mezioborová témata, průřezová témata, politický dialog, akční plán, pilotní projekt - za ČR: NCA, KARP a KVK Připravovaný strategický projekt CluStrat – „Vytváření rámcových podmínek pro inovace pomocí nových klastrových koncepcí“– mezioborová témata, průřezová témata, politický dialog, akční plán, pilotní projekt - za ČR: NCA, KARP a KVK Projekt „Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu“, UTB Zlín a TnUAD Trenčín, OPERAČNÝ PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013 Projekt „Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu“, UTB Zlín a TnUAD Trenčín, OPERAČNÝ PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013 13

14 pro rozvoj a udržitelnost klastrů v ČR pro rozvoj a udržitelnost klastrů v ČR Udržitelnost lidských zdrojů Kritická míra odborných personálních kapacit pro klastrové kompetence (facilitátor, manažer klastru, tým pro řízení klastru, odborné kapacity na VŠ, ve veřejném sektoru, v podnikání) vzdělávání a kultivace podnikatelského prostředí ve vnímání role manažera klastru – ne manažer „projektu klastr“ ale „manažer pro strategický rozvoj oboru“ profesionální management klastru - manažer v roli kouče v řízení procesu změn potřebných pro úspěšnou realizaci cílů KO Zprostředkování vzdělávacích aktivit (Cluster Academy, Barcelona Cluster Summer School, REG X – The Danish Cluster Academy) a vytvoření národního systému kurzů pro rozvoj a certifikaci klastrových kompetencí 14 Vzdělávací projekty: OP VK -Inovace vzdělávacích programů (VŠP, UTB), Partnerství a sítě (MSDK); mezinárodní výměny a mentoring (In2WOOD), vzdělávací kurzy pro facilitátory a manažery klastrů (CNCB)

15 Vzdělávání manažerů klastrů a zainteresovaných aktérů (stakeholderů) Rozvoj klastrových iniciativ - facilitátor pracovníci samospráv, regionálních institucí, univerzit a VŠ, poradenských firem, hospodářských komor, médií, bankovního sektoru schopnosti napomáhat vzniku klastrové iniciativy, metody zkoumání klastru a jeho vyhodnocení, facilitace regionálních aktérů ke spolupráci 15 Výstup projektu CNCB - osnovy kurzů celoživotního vzdělávání Řízení klastrových organizací - manažer klastru profesní odborníci, výzkumníci, manažeři, konzultanti základy mikroekonomie, konkurenceschopnost strategie klastru, řízení inovací a změn, internacionalizace řízení sítě, operativní řízení, řízení týmu, řízení projektu, lidské zdroje osobní rozvoj a kompetence, komunikace a integrace

16 Rozlišujme „cluster management“ a „cluster governance“ Management klastru – manažeři klastrů  zajišťuje vlastní řízení klastru a zabývá se každodenními aktivitami, jako je plánování, alokace lidských a finančních zdrojů, monitorování rozvoje klastru atd.  organizuje a koordinuje aktivity klastru v souladu s konkrétní strategií k dosažení jasně definovaných cílů  manažeři klastrů se snaží o plnění potřeb klastrových stakeholderů 16 Governance klastru – aktéři „trojité šroubovice“  zajišťuje, aby byl klastr správně řízen  reprezentuje zájem klastrových stakeholderů (tj. univerzit a výzkumných institucí, velkých a malých firem, vlády, podpůrných struktur atd.)  mimo jiné se vztahuje na jmenování manažerů klastru a vyhodnocování jejich výkonu, stanovování vize a strategie klastru a schvalování jeho akčního plánu Pro dosažení klastrové excelence je nutno uplatňovat vedle klasického řízení klastru také formu vládnutí - governance = záměrné kolektivní aktivity klastrových stakeholderů vedoucí k rozvoji udržitelné konkurenční výhody. „We were able to observe that clusters driven exclusively by the efforts of cluster managers and without joint commitment of the stakeholders are doomed to fail.“ PWC http://www.tci-network.org/cluster/resources

17 Náročnost profese manažera klastru Manažer klastru = ředitel cirkusu, který musí umět všechno: Manažer klastru = ředitel cirkusu, který musí umět všechno: chodit po laně (balancovat nad propastí) chodit po laně (balancovat nad propastí) tahat za provázky – vodit maňásky tahat za provázky – vodit maňásky krotit tygry a jiné šelmy krotit tygry a jiné šelmy nechat si po sobě házet nože nechat si po sobě házet nože nechat se vystřelit kanónem někam do neznáma nechat se vystřelit kanónem někam do neznáma musí ho to ale bavit a také to musí bavit klastr! musí ho to ale bavit a také to musí bavit klastr! 17 „Profesi manažera klastru je nutno uznat jako novou profesi, které toho ještě hodně dlužíme“, Emiliano Duch, European Cluster Conference, Brusel 2010 Eric Bunis, manažer klastru Alluminium Rikket, Švédsko

18 Pavla Břusková prezidentka Národní klastrové asociace info@nca.czinfo@nca.cz; www.nca.cz www.nca.cz info@nca.czwww.nca.cz Tel: 552 308 348, 731 505 929 Děkuji za pozornost 18 Mysleme klastrově: spolupráce spolupráce otevřenost otevřenost férová konkurence férová konkurence vzájemné učení se a sdílení zkušeností vzájemné učení se a sdílení zkušeností hledání synergií a rozvojových příležitostí hledání synergií a rozvojových příležitostí zacílení na oborovou excelenci zacílení na oborovou excelenci Všem se to vyplatí Všem se to vyplatí


Stáhnout ppt "PaedDr. Pavla Břusková prezidentka Národní klastrové asociace 1 Směřování evropských klastrů a trendy evropské klastrové politiky Směřování evropských."

Podobné prezentace


Reklamy Google