Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2010 1 HLOUBKOVÝ PŘEZKUM ENERGETICKÝCH POLITIK ČESKÉ REPUBLIKY 2010 IN-DEPTH REVIEW OF ENERGY POLICIES OF THE CZECH REPUBLIC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Ministerstvo průmyslu a obchodu 2010 1 HLOUBKOVÝ PŘEZKUM ENERGETICKÝCH POLITIK ČESKÉ REPUBLIKY 2010 IN-DEPTH REVIEW OF ENERGY POLICIES OF THE CZECH REPUBLIC."— Transkript prezentace:

1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2010 1 HLOUBKOVÝ PŘEZKUM ENERGETICKÝCH POLITIK ČESKÉ REPUBLIKY 2010 IN-DEPTH REVIEW OF ENERGY POLICIES OF THE CZECH REPUBLIC 2010 Martin Kocourek Ministr průmyslu a obchodu Tisková konference Press conference Praha 7. října 2010 Prague, 7th October 2010

2  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2010 2 Proces hloubkového přezkumu In-depth review process  Oceňujeme profesionální přístup sekretariátu IEA, pana Shinji Fujina, celého týmu a vedoucího přezkumu - Tima Abrahama We appreciate a very professional approach of the IEA Office, of Mr. Shinji Fujino, of the entire team and its leader Tim Abraham  Přípravy a průběhu Přezkumu se pod gescí MPO účastnilo 20 asociací, 40 podnikatelských partnerů, 20 výzkumných subjektů a 20 správních orgánů v energetickém sektoru Over 20 associations, 40 business partners, 20 research institutions and 20 administrative authorities from energy sector participated on the review under MIT authority.

3  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2010 3 Regionální trh s elektřinou Regional Electricity Market  IEA ocenila náš přínos pro rozvoj regionálního trhu s elektřinou IEA appreciated our contribution towards regional electricity market SK CZ Market coupling

4  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2010 4 Sjednocování politik Policies Unification Vláda České republiky hodlá: The Czech Government plans to:  vzájemně provázat mutually link  Státní energetickou koncepci  Politiku ochrany klimatu  Politiku ochrany životního prostředí  Surovinová politika State Energy Concept, Climate Protection Policy, Policy on Environmental Protection, Raw Materials Policy  zajistit přiměřenou surovinovou a energetickou bezpečnost ČR a vyvážený energetický mix provide adequate raw materials and energy security of the Czech Republic together with a balanced energy mix

5  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2010 5 KompetenceCompetencies Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade státní energetická koncepce State Energy Concept surovinová politika Raw Materials Policy Ministerstvo životního prostředí Ministry of Environment politika ochrany klimatu Climate Protection Policy politika ochrany životního prostředí Environmental Protection Policy

6  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2010 6 Energetická účinnost Energy Efficiency  Platná Státní energetická koncepce předpokládá snižování energetické náročnosti Current State Energy Concept anticipates a decrease in energy intensity  Energetická náročnost se snižovala v průměru o 2,5% meziročně od roku 1990 do roku 2008. Toto je výrazně rychlejší snižování než je průměr v rámci zemí IEA. Energy intensity declined on average by 2.5% per year from 1990 to 2008. This is much faster decline than the average among all IEA member countries.

7  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2010 7 Shrnutí a závěr Closing Remarks  Připravuje se aktualizace Státní energetická koncepce An update of the State Energy Concept is being prepared  Rozpracujeme doporučení hloubkového přezkumu In-depth review of the Key Recommendations will be worked out  Připravíme zapojení do vědecko výzkumných aktivit IEA Working out ways to participate on IEA R&D activities  Odborná veřejnost se zájmem očekává výsledky Experts eagerly await the in-depth review of the Key Recommendations

8  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2010 8 Děkuji za pozornost, Thank you for your attention, vaše otázky prosím your questions please


Stáhnout ppt " Ministerstvo průmyslu a obchodu 2010 1 HLOUBKOVÝ PŘEZKUM ENERGETICKÝCH POLITIK ČESKÉ REPUBLIKY 2010 IN-DEPTH REVIEW OF ENERGY POLICIES OF THE CZECH REPUBLIC."

Podobné prezentace


Reklamy Google