Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha

2 Výsledný programový dokument ČR reagující na doporučení Evropské Komise předložit na programovací období 2004- 2006 jediný regionálně orientovaný operační program, pomocí kterého mohou regiony soudržnosti čerpat finanční pomoc ze strukturálních fondů. Společný regionální operační program 

3  www.strukturalni-fondy.cz Strukturální fondy – operační programy – SROP  www.mmr.cz  www.evropska-unie.cz  e-mail pro dotazy: srop@mmr.cz Důležité odkazy 

4 454 mil €31% SROP 174 mil €12% OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 319 mil €22%OP Rozvoj lidských zdrojů 246 mi l €17%OP Infrastruktura 261 mil €18%OP Průmysl a podnikání Podíl z SF NÁZEV Alokace na operační programy (2004 - 2006)  Finanční pomoc z ERDF a ESF

5 NUTS 0 (1) NUTS I (1) NUTS II (8) Region soudržnosti NUTS III (14) kraj Česká republika Praha Střední ČechyStředočeský Severozápad Ústecký Karlovarský Jihozápad Plzeňský Jihočeský Severovýchod Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihovýchod Vysočina Jihomoravský Střední Morava Olomoucký Zlínský MoravskoslezskoMoravskoslezský Rozložení ČR - NUTS 0 - NUTS III 

6  Národní rozvojový plán  Rámec podpory Společenství  Operační programy: programový dokument programový dokument programový dodatek programový dodatek operační manuál včetně příloh: operační manuál včetně příloh: - příručka pro žadatele; - příručka administrace; - příručka kontrolora; - příručka příjemce * brožury, letáky, web Struktura dokumentů SROP 

7  1. Regionální podpora podnikání  2. Regionální rozvoj infrastruktury  3. Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech  4. Rozvoj cestovního ruchu Podporované oblasti – priority Společného regionálního operačního programu 

8 Priorita 1 – Regionální podpora podnikání  Cílem priority je zvýšit prosperitu problémových regionů rozvojem malých a středních podniků a řemesel a vytváření nových pracovních příležitostí Podpora ERDF cca 45 mil €

9 Priorita 1 – Regionální podpora podnikání  opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech Podpora ERDF 45 mil € V rámci projektu je možno podpořit nákup počítačů, software, příslušenství, tvorbu místní sítě jako doplňujících aktivit projektu.

10 Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury  Cílem priority je zkvalitnění regionální dopravní a telekomunikační infrastruktury při respektování ochrany životního prostředí. Podpora ERDF cca 197 mil Podpora ERDF cca 197 mil €

11 Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury  opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech Podpora ERDF 152 mil € opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Podpora ERDF 22,5 mil € opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst Podpora ERDF 22,5 mil €

12 Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech  Cílem priority je zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména minorit, zvýšit jejich participaci na celoživotním učení a integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity k pracovnímu uplatnění. Podpora ERDF a ESF cca 92 mil €

13 Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech  opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Podpora ERDF 45 mil € opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Podpora ESF 37 mil € opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů Podpora ESF 10 mil €

14 Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu  Cílem priority je zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionů a vytvářet nové pracovní příležitosti. Podpora ERDF cca 108 mil Podpora ERDF cca 108 mil €

15 Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu  opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podpora ERDF 36 mil € opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podpora ERDF 72 mil €

16  přibližně 3 krát ročně na místně příslušném sekretariátu Regionální rady /v reg. kanceláři CzechInvestu;  předkládání žádostí v elektronické podobě;  forma zapečetěných obálek: 1x elektronická verze žádosti 2 paré tištěných žádostí, 2 paré povinných příloh (originál + kopie) Předkládání projektů 

17  3 fáze posouzení : Posouzení formálních náležitostíPosouzení formálních náležitostí Posouzení přijatelnostiPosouzení přijatelnosti Hodnocení projektu (bodování)Hodnocení projektu (bodování)  Schopnosti a zkušenosti žadatele  Potřeba, relevance projektu  Kvalita projektu  Naplňování horizontálních kritérií  výběr projektů na úrovni Regionálních rad (= NUTS II)podle dosažené bodové úrovně  výběr projektů na úrovni Regionálních rad (= NUTS II) podle dosažené bodové úrovně Výběr projektů 

18  až po ukončení realizace celého projektu či jeho etapy  předpokladem je kladný výsledek administrativní i fyzické kontroly ze strany Centra pro regionální rozvoj  na základě již proplacených faktur  vztahuje se pouze na způsobilé náklady  probíhá bezhotovostně převodem na k tomu určený bankovní účet Proplácení projektů 

19 Individuální projekty

20 řídicí orgán SROP: Ministerstvo pro místní rozvoj útvar pověřený výkonem funkce řídicího orgánu: odbor Řídicího orgánu SROP a JPD Praha sídlo: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15, ČR jméno odpovědné osoby: Mgr. Věra Jourová (ředitelka odboru) telefon: +420 224 861 557 e-mail: vera.jourova@mmr.cz Kontakt na Řídící orgán SROP 

21 Děkuji Vám za pozornost. Ing. Michaela Havrdová RP MMR Hradec Králové NUTS II Severovýchod michaela.havrdova@mmr.cz Tel.: 49 58 17 560 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google