Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření kvality a výkonu činnosti veřejných knihoven: příklad německého Bibliotheksindex Regionální funkce knihoven 2005 1. listopadu 2005 Národní knihovna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření kvality a výkonu činnosti veřejných knihoven: příklad německého Bibliotheksindex Regionální funkce knihoven 2005 1. listopadu 2005 Národní knihovna."— Transkript prezentace:

1 Měření kvality a výkonu činnosti veřejných knihoven: příklad německého Bibliotheksindex Regionální funkce knihoven 2005 1. listopadu 2005 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Tel. 603 223 627

2 Hlavní témata  Proč měřit kvalitu činnosti knihovny?  Metodický pokyn MK – standard kvality poskytování VKIS  Problémy měření kvality  České knihovny v mezinárodním srovnání  Měření kvality v SRN – BIX – Bibliotheksindex  Co je to „benchmarking“  Jak dál s měřením kvality v ČR

3 Knihovny pod dvojím tlakem

4 Knihovna musí:  Poskytovat kvalitní služby  Získat kladné hodnocení od svých uživatelů  Prokázat, že knihovna je užitečnou a využívanou institucí  Prokázat svou ekonomickou efektivnost   Jak měřit kvalitu svých služeb?  Jak prokázat svou efektivnost?  Jak a s čím se srovnávat?

5 2 metody srovnávání a měření  Porovnávání se „standardem nejlepší možné praxe“  Metodicky pokyn MK - standard kvality poskytování VKIS v ČR  Mezikrok k vzájemnému porovnávání mezi knihovnami  Porovnávání s jinou knihovnou - benchmarking

6 3 problémy měření kvality  Ze statistických dat nelze zatím odvodit kvalitativní ukazatele  Sbíráme velké množství statistických dat, ale tato data neuvádějí vymezení komunity, které sloužíme  Statistická data knihoven nejsou veřejná  Nelze provádět vzájemné srovnání knihoven stejné velikosti a funkce  Známe pouze celostátní či krajské průměry  Nelze efektivně použít pro knihovny různých velikostí

7 Úskalí veřejných statistických dat STATISTICKÁ DATA BY MĚLA BÝT VEŘEJNÁ  Hospodaříme s veřejnými prostředky – maximální průhlednost  Provozovatel i veřejnost je informován, jak a k čemu jsou peníze využity ALE MÁME OBAVU:  Výsledky měření výkonu mohou být zneužity jako zbraň proti knihovně

8 České knihovny si v mezinárodním srovnání nevedou špatně

9

10 Struktura VK v USA a ČR dle počtu obyvatel USA ČR

11

12

13 Systém měření kvality a výkonu knihoven v SRN  Využití metody „benchmarkingu“  BIX – Bibliotheksindex  Financováno Berstelmannovou nadací  Porovnávání kvality a výkonu knihoven různých velikostí  Veřejné knihovny  Vědecké knihovny

14 http://www.bix-bibliotheksindex.de/

15 Co je BENCHMARKING?  Benchmarking =  Standard  Značka zeměměřiče pro měření výšky  Komparativní bod  Porovnávací ukazatel

16 Co je BENCHMARKING?  Podstatou benchmarkingu je zlepšování se učením od druhých.  Je to neustále pokračující činnost, která se snaží nalézt nejlepší praktické postupy uvnitř knihovny a jejím smyslem je dosáhnout lepších výkonů ve vlastní knihovně.

17 Co je BENCHMARKING?  Je to postup, při němž jsme tak skromní, že přiznáme, že je někdo jiný v něčem lepší a potom….  …jsme tak chytří, že zjistíme, jak se jim v tom můžeme vyrovnat nebo je dokonce předstihnout.

18 Postup benchmarkingu 1.Analýza vlastních výkonů a situace 2.Nalézt knihovnu, která je nejlepší 3.Zjistit příčiny, které vedly k dosažení vynikajících výsledků 4.Porovnat to s vlastní situací 5.Využít ověřené postupy a řešení 6.Měřit dosažené výsledky  1.Analýza vlastních výkonů a situace ……..

19 BIX – Bibliotheksindex  BIX – Bibliotheksindex  Veřejné knihovny – 5 velikostních kategorií knihoven  Vědecké knihovny  Nejsou stanoveny standardy  Provádí se vzájemné srovnání kvalitativních parametrů, které dosahují konkrétní knihovny  Určuje se pořadí knihoven  Vstup knihovny do projektu je dobrovolný  Každá knihovna vyplní dotazník: statistická data + slovní popis  Poskytnutá data jsou veřejná - databáze

20 4 cílové dimenze  4 cílové dimenze  Základní podmínky pro uspokojení požadavků uživatelů  Orientace na uživatele  Ekonomická efektivnost  Pracovníci knihovny  17 indikátorů  Přepočet hodnoty indikátoru na počet bodů  Každý ukazatel má svou váhovou kategorii

21 Základní podmínky pro uspokojení požadavků uživatelů StředMaximumMinimum Knihovní fond na obyvatele 2,44,51,4 Plocha m2 na 1000 obyvatel 469712 Počet pracovníků na 1000 obyvatel 0,260,600,13 % obnovy knihovního fondu 11,234,55,5 Nabídka počítačů v hodinách na obyvatele 0,591,410,13 Internetové služby 360 Pro uspokojení oprávněných požadavků uživatelů jsou nezbytné určité zdroje. Zajištění těchto zdrojů je úkolem provozovatelů knihoven.

22 Orientace na uživatele StředMaximumMinimum Počet návštěv na obyvatele 4,214,21,5 Počet výpůjček na obyvatele 9,217,64,5 Obrat knihovního fondu 4,17,02,0 Týdenní provozní doba pro veřejnost 23,442,06,7 Počet obslužných míst 131 Odpovídá nabídka médií a služeb přáním a požadavkům uživatelů? Vysoká míra využívání knihovny je závislá na tom, zda jsou posouzeny všechny uživatelské potřeby.

23 Ekonomická efektivnost StředMaximumMinimum Výdaj na nákup KF na výpůjčku 0,230,460,06 Počet pracovních hodin na jednu otevírací hodinu 4,19,71,7 Počet návštěv na jednu otevírací hodinu 35,3105,57,6 Výdaje na jednu návštěvu (EUR) 4,298,571,39 Knihovny jako nevýdělečná zařízení nemohou pracovat na pokrytí svých nákladů. Jsou ale povinny využívat všechny zdroje s maximální efektivností. Cílem je, aby veškeré vybavení a využívání zdrojů bylo ve vzájemné rovnováze se službami knihovny.

24 Pracovníci knihovny StředMaximumMinimum Čistá pracovní kapacita knihovny 97,299,877,6 Procento pracovní kapacity věnované na zvyšování kvalifikace pracovníků 2,220,80,0 Míra fluktuace 7,733,30,0 Pro plnění úkolů knihovny musí být k dispozici dostatečné množství kvalifikovaných pracovníků. Vysoká fluktuace, například na základě termínovaných úvazků nebo vysoký podíl důchodců způsobují růst nákladů na organizaci a zajištění činnosti.

25

26

27 Jak dál s měřením kvality v ČR  Využít nově přijatý standard VKIS  Seznámit provozovatele knihoven se standardem  Měřit si svou vlastní knihovnu  Porovnávání se „standardem nejlepší možné praxe“  Měřit knihovny ve svém regionu  Provázat standard s dotačními programy  Do statistiky zahrnout údaj o počtu obyvatel, respektive o „obsluhované populaci“  Ověřit funkčnost standardu

28 Projekt českého „Knihovníhoindexu“?  NIPOS – sběr statistických dat – provoz databáze  Využití databáze pro hodnocení knihoven  NK ČR + NIPOS – projekt „Knihovníhoindexu“  Spolupracující knihovny?  Spolupráce na celkovém konceptu indexu  Poskytnutí vlastních dat  Zveřejnění vlastních dat

29 Měření kvality a výkonu činnosti veřejných knihoven: příklad německého Bibliotheksindex Regionální funkce knihoven 2005 1. listopadu 2005 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Tel. 603 223 627

30 Standard pro VK ve Velké Británii  Dostupnost knihoven  Delší zavírací doba (např. letní přestávka)  Otevírací doba  Online-katalog  Přístup k internetu a PC na obyvatele  Výpůjční lhůta  Počet výpůjček  Vyžádané tituly, které jsou ihned k dispozici  Web - Měření doby přijetí online požadavku  Návštěvnost knihovny  Vyhledávání informací  Kvalifikace zaměstnanců  Ochota pomoci a přívětivost, vlídnost  Kvalita nabídky médií  Doplňování KF  Úroveň obnovy KF  Zaměstnanci knihovny

31 Rozvojové trendy veřejných knihoven  Poskytovat kvalitní klasické knihovnické služby  Dostatečná nabídka knihovních fondů  Dostatečná provozní doba  Knihovna jako místo – dostupnost, kvalita prostor  Nabídka nových médií, informačních zdrojů a služeb na bázi ICT  Propojení služeb klasické knihovny a internetu  Veřejný internet – kvalifikovaná asistence  Elektronické informační zdroje – kvalita a spolehlivost informací  Elektronické dodávání dokumentů  Digitalizace sbírek – spolupráce s paměťovými institucemi  Posílení vazby na školní a celoživotní vzdělávání  Propojení lidí a znalostí  Knihovna jako informační a komunitní centrum obce  Rozšíření funkcí knihoven  Propojení knihoven s životem obce a jednotlivých komunit  Znalost zájmů a potřeb uživatelů knihoven  Zvýšení vlastní efektivnosti – sdílení zdrojů a služeb  Vzdělaný knihovník


Stáhnout ppt "Měření kvality a výkonu činnosti veřejných knihoven: příklad německého Bibliotheksindex Regionální funkce knihoven 2005 1. listopadu 2005 Národní knihovna."

Podobné prezentace


Reklamy Google