Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyziologie dýchání - úvod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyziologie dýchání - úvod"— Transkript prezentace:

1 Fyziologie dýchání - úvod
Daniel Hodyc Ústav fyziologie UK 2.LF

2 Fyziologie dýchání 1. Ventilace plic – úvod 2. Mechanika dýchání 3. Regulace poměru ventilace/perfúze 4. Regulace dýchání

3 Mechanismy transportu plynů v plicích
1. Plicní ventilace - transport plynů k alveolokapilární membráně 2. Plicní difůze - co určuje přechod plynů přes membránu 3. Plicní perfúze - transport plynů v krvi ke tkáním 4. Poměr ventilace/prfúze

4 Ventilace plic- úvod 1. Parciální tlak plynu 2. Plicní objemy a kapacity, měření 3. Alveolární vzduch, ventilace 4. Anatomický a funkční mrtvý prostor, efektivní alveolární ventilace

5 Parciální tlak plynu - je dán koncentrací plynu ve směsi a
celkovým tlakem této směsi PatmO2 = Patm * FO2 PatmO2 = 740 torr * 0,21 - v tekutině – parciální tlak plynné fáze, která je v rovnováze s tekutinou

6 Plicní objemy a kapacity
dechový objem expirační rezervní objem inspirační rezervní objem reziduální objem

7 Plicní objemy a kapacity
Spirometr - měření dechových objemů - měření spotřeby kyslíku

8 Měření reziduálního objemu a FRC
- uzavřená metoda s heliem C1 * V1 C2 * (V1 + V2) Nerovnoměrná ventilace Nepřesnosti měření

9 Měření funkční reziduální kapacity
- celotělový pletysmograf - hermeticky uzavřená místnost - pokus o vdech při uzavření přívodu vzduchu Boylův zákon: P * V = const P1* V1 = P1´* (V1 - dV) P2* V2 = P2´* (V2 + dV) V2 = FRC P1* V1 P2* V2

10 Složení vzduchu v respiračním systému

11 Alveolární ventilace ventilace anatomického mrtvého prostoru 02 C02

12 Alveolární ventilace

13 Vztah mezi dechovým objemem, frekvencí a efektivní ventilací
Minutová ventilace ml/min Dechový objem ml Frekvence c/s Alveolární Ventilace Anat. mrt. prostoru Efektivní % 8000 250 32 3200 4800 40 500 16 5600 2400 70 1000 8 6800 1200 85 Proč není výhodné dýchat s minimální frekvencí? Dechová práce

14 Měření anatomického mrtvého prostoru
Fowlerova metoda - nádech 100% 02 - výdech - analýza koncentrace dusíku VD

15 - ventilované ale neperfundované alveoly
Funkční mrtvý prostor - ventilované ale neperfundované alveoly PCO2 V (ml/min) VD PaCO2 - PECO2 Bohrova rovnice = PaCO2 VT VT ventilace anatomického mrtvého prostoru VA ventilace funkčního mrtvého prostoru VAeff PECO2 PACO2 PaCO2

16 Nerovnoměrnost ventilace
nejhorší ventilace - apikální oblasti plic

17 Shrnutí - plicní objemy měřitelné spirometrem (VT,IRV,ERV) - RV, FRC - měřitelné He-dilucí, pletysmografem - anatomický mrtvý prostor - závislost efektivní ventilace na frekvenci dýchání, dechová práce - funkční mrtvý prostor, nedokonalá perfúze

18 Děkuji Vám za pozornost
Obrázky a schémata – J.B.West - Respiratory Physiology, LWW - Guyton, Hall - Textbook of Medical Physiology, 11th


Stáhnout ppt "Fyziologie dýchání - úvod"

Podobné prezentace


Reklamy Google