Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO METEOROLOGICKÉHO PERSONÁLU Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO METEOROLOGICKÉHO PERSONÁLU Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013."— Transkript prezentace:

1 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO METEOROLOGICKÉHO PERSONÁLU Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013

2 Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 Hodnocení způsobilosti v roce 2013 bude provedeno v následujících etapách: 1.PŘÍPRAVNÁ FÁZE 2.PRAKTICKÉ PŘEZKOUŠENÍ 3.VYHODNOCENÍ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC PŘÍPRAVNÁ FÁZE AUDIT OPAKOVANÉ HODNOCENÍ PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

3 Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC KV MT TB PR HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013

4 Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 AMOAMF pracující AMO PŘÍMÉ POZOROVÁNÍ trvání 4 hodin zaměřené na AMO trvání 4 hodin zaměřené na AMO 4 hodin zaměřené na AMO plus další 4 hodiny jako AMO ÚSTNÍ OTÁZKY PŘÍPADOVÉ SIMULACE doplněk přímého pozorování zaměřené na AMO doplněk přímého pozorování zaměřené na AMF doplněk přímého pozorování zaměřené na AMF i AMO PÍSEMNÝ TEST 40 otázek pro AMO40 otázek pro AMF celkem 40 otázek pro AMO i AMF PŘÍPADOVÉ STUDIE Studie 1-2hod NOWCASTING, jinak simulace studie pro AMF HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013

5 Základním prvkem hodnocení je přímé pozorování práce AMP doplněné o ústní a písemné přezkoušení, případové simulace a případové studie. Každá součást hodnocení je zaměřena na odlišnou oblast znalostí. Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 Samotné přezkoušení se skládá ze tří částí: 1.Příprava na hodnocení. 2.Samotné hodnocení. 3.Vyhodnocení. HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013

6 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 PŘÍPRAVA NA HODNOCENÍ Hodnotitel musí v součinnosti s V/LMSl, LMSt s hodnoceným dohodnout individuálně čas a místo hodnocení. Dále si musí připravit odpovídající dokumentaci, kontrolní listy a protokoly nutné k vyplnění. Před samotným přezkoušením hodnotitel musí seznámit hodnoceného se smyslem, účelem, obsahem, kritérii hodnocení, nástroji a metodami hodnocení, které budou při hodnocení způsobilosti hodnoceného použity. Toto poučení by mělo proběhnout minimálně den před hodnocením. Hodnocená osoba by měla být na hodnocení připraven tak, aby se mohla plně soustředit na svoji hodnocenou práci.

7 Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 SAMOTNÉ HODNOCENÍ HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013 Přímé pozorování by mělo začínat převzetím směny hodnocenou osobou a trvat následující 4 hodiny. Hodnotitel by se měl zaměřit na: dodržování náplně práce definované platnou legislativou, používání pracovních postupů a metod, které jsou v souladu s odpovídajícími provozními pokyny, Může přihlédnout i úrovni kooperace v rámci směny, Zaměření ústních dotazů by mělo vyplývat z průběhu přímého pozorování a mělo by se použít na doplnění, rozšíření či opravu. Zvolená případová simulace by měla být alespoň jedna. V tom případě by měla řešit „Co uděláte když… ?“ Konkrétní obsah ústních otázek a případových simulací bude záviset i na typu či projevech počasí (CAVOK, NSW..)

8 Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 SAMOTNÉ HODNOCENÍ HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013 Písemný test obsahuje 40 náhodně vybraných otázek a trvá maximálně 1 hodinu. Otázky jsou generovány automaticky pomocí webové aplikace. Hodnocená osoba zodpovídá otázky na PC. Test je vyhodnocen automaticky pomocí webové aplikace. Při zadání případové studie je vybrána jedna studie ze seznamu na příslušné webové stránce. Podkladové materiály jsou dostupné buď na webové stránce nebo mohou být vytištěny. Hodnocená osoba provede analýzu materiálů a připraví si odpovědi na otázky. Test je vyhodnocen hodnotitelem s využitím webové aplikace.

9 Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 VYHODNOCENÍ Každá část auditu je ukončena zpracováním hodnocení. HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013 Případová studie se kontroluje manuálně s využitím záznamů z odpovídající databáze. Přímé pozorování, stejně jako ústní dotazy a případové simulace, je hodnoceno průběžně. Hodnocení využívá schválené klasifikační stupnice. Na závěr je zpracován protokol „Závěrečné hodnocení“. Pokud hodnocená osoba nesouhlasí s hodnocením či má nějaké výhrady k průběhu hodnocení, musí tuto skutečnost napsat do závěrečného protokolu, nejlépe i se zdůvodněním. Tento rozpor je potom nutné řešit v souladu s platnou legislativou. Písemný test je obvykle vyhodnocován pomocí webové aplikace.

10 Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 VYHODNOCENÍ Závěrečný protokol jev tištěné podobě uložen v příslušném portfoliu. HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013 Případová studie se kontroluje manuálně s využitím záznamů z odpovídající databáze. Kromě závěrečného protokolu mohou být při auditu zpracovány i kontrolní listy. Ty jsou potom uloženy u konkrétního hodnotitele a to po dobu minimálně 1 měsíce od zpracování hodnocení. Součástí složky hodnocení je kromě protokolu i vytištěný písemný test a případová studie. V elektronické podobě jej potom má k dispozici kromě hodnotitele i V/OLM.


Stáhnout ppt "HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO METEOROLOGICKÉHO PERSONÁLU Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google