Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Health Technology Assessment biomedicínské techniky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Health Technology Assessment biomedicínské techniky"— Transkript prezentace:

1 Health Technology Assessment biomedicínské techniky
Doc. Ing. Juraj Borovský, PhD. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

2 Kořeny vzniku HTA Poslední tři desetiletí dochází k prudkým změnám ve zdravotnictví a v poptávce po zdravotní péči Poznatky vědy a techniky přichází s novými řešeními v různých oblastech medicíny Zobrazovací metody v diagnostice Molekulární diagnostika Transplantace a náhrada orgánů a tkání Chirurgické techniky (např. uplatňování robotů) Genetické inženýrství Imunologie Farmakologie a jiné To vše s pozitivními důsledky na možnosti účinné léčby a ostatní zdravotní péče i pro dosud neléčitelné nemoci, ale zároveň s důsledky na růst finančních zdrojů

3 Kořeny vzniku HTA Na druhé straně však roste poptávky po zdravotní péči jako důsledek Prodlužujícího se věku obyvatelstva Jednak jako důsledek demografického vývoje, ale I rostoucího vlivu nových poznatků Vědy,které umožňují prodlužování života i u těch pacientů, kteří by bez těchto poznatků umírali Zhoršování životního stylu na úkor zdravotního stavu s šířením tzv. civilizačních nemocí Obrovská migrace obyvatelstva s přenosem infekčních onemocnění Zvýšená informovanost obyvatelstva která vede k zvýšené poptávce po kvantitě ale i kvalitě zdravotní péče

4 Kořeny vzniku HTA Důsledkem těchto trendů je otvírající se nůžky mezi nárůstem nákladů na zdravotní péči a možnostmi ekonomiky krýt je patřičnými zdroji Tyto trendy mají celosvětový charakter, bez ohledu na systém financování zdravotní péče. Problematikou se zabývá řada prominentních světových výzkumných pracovišť a vědců (M.Porter, IBM , McKinsey), ale i světových organizací (OECD, WHO aj.)

5 6,7% %-12% cca15%

6 Porovnání vývoje růstu HDP a výdajů na ZP v České republice (rok 2000 = 100%)

7 HTA jako jedna z metod řešení
Výrobci; pojišťovny, politici, manažéři zdravotnictví stojí mnohdy před rozhodnutím zda příslušné nové technologie budou pořízeny a zda jejich dostupnost bude všeobecná nebo diferencovaná V současnosti se většina těchto rozhodnutí se uskutečňuje pouze na základě zjednodušených kriterií, typu Máme na to ? Zlepší to zdravotní péči ? Politická kriteria ? Okouzlení vědeckými poznatky HTA poskytuje komplexní informace zohledňující všechny aspekty a dopady příslušných rozhodnutí

8 HTA jako jedna z metod řešení
Nejfrekventovanější využití HTA je v oblasti farmakologie která představuje 74% provedených studií Druhou oblastí pozorností jsou diagnostické a terapeutické postupy s 24% provedených studií Na okraji je pouze 2% studií týkající se Biomedicínské techniky Poznatky HTA vedou k takovým rozhodnutím, které podporují vedle kvality zdravotní péče zohledňování ekonomických hledisek – dostupnosti finančních zdrojů

9 Význam HTA biomedicinské techniky
Podklad pro rozhodnutí o vhodnosti využití BMT z hlediska Účinnosti pro diagnózu anebo terapii Nákladové efektivnosti (se zohledněním pořizovacích i provozních nákladů) Konvenience pro pacienta i pro personál Výnosnosti pro poskytovatele ZP Benefitů pro společnost Nejfrekventovanější HTA BMT jsou ty, které bezprostředně ovlivňují zdravotní stav pacienta nebo Zvyšují diagnostickou hodnotu Zkracují dobu pro včasný nástup léčby

10 Význam HTA biomedicinské techniky
HTA BMT je zpravidla spojeno z konkrétní diagnózou , například : Nákladové hodnocení hydroterapie ve srovnání se suchou fyzioterapií při léčbě artritíd Hodnocení efektivnosti domácí a ambulantní hemodialýzy u pacientů s chronickým selháním ledvin Význam telemetrie při monitorování geriatrických pacientů Hodnocení kontinuálního subkutánního podávání inzulinu Hodnocení vhodnosti použití vysokofrekvenční ventilace u pacientů s plicními obstrukcemi Hodnocení výhod použití chirurgických robotů ve vybraných diagnózách, atd.

11 Význam HTA biomedicinské techniky
Výsledky HTA BMT mohou sloužit pro Rozhodování o investicích a jejich alokaci Rozhodování o zařazení do standardních léčebných postupů financovaných zdravotními pojišťovnami Rozhodování o výši úhrad zdravotními pojišťovnami Rozhodování o povolování použití BMT Rozhodování o dalším výzkumu Rozhodování o zařazení BMT do léčebných standardů

12 Závěr HTA není samospasitelný nástroj na řešení financování zdravotnictví HTA v BMT může pomoci optimalizovat výběr vhodné techniky, která bude odpovídat ekonomickým možnostem státu a tomu odpovídající kvalitě zdravotní péče


Stáhnout ppt "Health Technology Assessment biomedicínské techniky"

Podobné prezentace


Reklamy Google