Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Lenka Jelínková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Lenka Jelínková"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Lenka Jelínková
číslo: Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/ Název: BOŽENA NĚMCOVÁ Autor: Mgr. Lenka Jelínková Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. ročník

2 Metodický list - anotace:
Cílem prezentace je podat souvislý přehled o Boženě Němcové, jejím životě a díle, nejvýznamnější ženy – spisovatelky, představitelky 4. fáze národního obrození. Díla psaná v duchu realismu zobrazují život venkovských lidí. Prezentace představuje nejen sběratelskou činnost Boženy Němcové – sbírky pohádek a báchorek z různých koutů Čech, Moravy a Slovenska, ale i vlastní tvorbu – povídky, romány a rozbor nejznámějšího díla Babička. Obsahuje podrobnější fakta, je určena pro souhrnné opakování literatury v 9. ročníku, kdy žáci již mají v podvědomí základní data. Ale vyučující mohou tuto prezentaci využít i v 8. ročníku při prvním setkání žáků s danou tématikou. Prezentaci uzavírá ověřovací znalostní test, jenž vychází pouze z informací uvedených v prezentaci, včetně správných odpovědí.

3 Božena Němcová

4 Život vlastním jménem Barbora Panklová
o datu a místu narození se dosud vedou spekulace, je možné, že se narodila o 3-4 roky dříve, asi ve Vídni vychována Panklovými v Ratibořicích na Starém bělidle (otec kočí, matka služebná) do školy chodila v České Skalici, vychovávána byla také na Chvalkovickém zámku (asi tři roky) měla soukromého učitele velký vliv babička

5 v 17 letech je provdána za příslušníka finanční stráže Jiřího Němce (o 15 let starší), manželství bylo velice nešťastné pro neshody s úřady se Němcovi často stěhují – B. Němcová poznává různá prostředí (Praha, Chodsko, Litomyšl, Slovensko,… - rozšiřování sběratelské činnosti (sbírala LS) citlivá k sociálním otázkám: snaha o spravedlivější společnosti, lepší postavení ženy vlastenectví: položila na hrob K. Havlíčka trnový věnec

6 Lidová slovesnost uvádí typicky české prostředí a postavy českého lidu
v jejích dílech jsou úpravy – vítězí dobro nad zlem snaží se svými pohádkami vychovávat Národní báchorky a pověsti - např.: Sedmero krkavců, Hrnečku vař, Perníková chaloupka, Chytrá horákyně, Bajaja,…… Slovenské pohádky a pověsti

7 Povídková činnost v povídkách vystupuje všestranně dobrý člověk, „most“ mezi světem bohatých a chudých v mnoha povídkách najdeme samostatnou – emancipovanou ženu – boj proti vžitým předsudkům a konvencím Pan učitel – vzpomínky na školní léta Divá Bára – smělá, statečná dcera pastýře, v zájmu přítelkyně se staví proti celé vesnici Chýše pod horami – z období pobytu na Slovensku

8 V zámku a podzámčí V zámku a podzámčí – srovnává život chudých a bohatých, projevuje se zde „utopický socialismus“ dvojí svět: a) zámek – Skočdopolovi, mamsel Sára, komorník Jacques, pes Joli b) podzámčí – vdova Karásková s dětmi, krejčí Sýkora x postava lékaře utopický socialismus - představa společnosti, kde lidé budou společně pracovat a žít, společnost nebude rozdělovat majetek, vše bude společné

9 Babička dílo Babička píše v době nejtěžší, je vyčerpána neshodami v manželství, rodina žije rozděleně a v chudobě B. Němcové umírá nejstarší syn – Hynek vzpomínkami do svého dětství uniká z reality snaha ukázat harmonický život prostých lidí

10 Kompozice nedějová próza, sled volně spojených obrazů z autorčina dětství, život je propojen s obrazy přírody jednotlivých ročních období 2 dějová pásma: a) příjezd babičky,popis jejího všedního dne, hosté b) od 8. kapitoly Staré bělidlo v proměnách ročního období dobro konané kněžnou=dobro konané babičkou – autorčina idealizace skutečnosti

11 Postavy babička Magdaléna Novotná – životní zkušenost, moudrost, ušlechtilost Barunčini rodiče Proškovi (Panklovi) – zpanštělá matka x dobrosrdečný otec děti – Barunka(B. Němcová), Adélka, Jan, Vilém prostí lidé: mlynář s rodinou – dcera Kristla a Jakub, rodina Kudrnova, bláznivá Viktorka panský svět: paní kněžna (Kateřina Zaháňská), komtesa Hortensie psi – Sultán a Tyrl

12 Ověřovací test Jaké je původní jméno Boženy Němcové?
Jak B. Němcovou inspirovala LS? Jaká postava nejčastěji vystupuje v povídkách B. Němcové? V jakém svém životním období píše Babičku? Vyjmenuj 2 postavy – prostí lidé a 2 postavy – panský svět z díla Babička? Co znamená „utopický socialismus“?

13 Odpovědi ověřovacího testu
Barbora Panklová. Sbírala LS a upravovala ji – psala pohádky, pověsti. Dobrý člověk – chápe společnost bohatou a chudou, snaží se, aby se vzájemně chápaly a pomáhaly si. Dále často vystupuje samostatná, emancipovaná žena. V období chudoby, je nemocná vyčerpaná, zemřel jí syn Hynek. Prostí lidé babička, Barunka, Proškovi,… panský svět – paní kněžna, Hortensie. Představa o společnosti, kde lidé budou společně pracovat a žít, společnost nebude rozdělovat majetek, vše bude společné.

14 Zdroje a citace: HRABÁK Josef, JEŘÁBEK Dušan, TICHÁ Zdeňka: Průvodce po dějinách české literatury. Praha: Orbis 1976. BALAJKA Bohuš: Přehledné dějiny literatury I. Praha: Fortuna ISBN SOCHROVÁ Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment 1999. ISBN ČORNEJ Petr, ČORNEJOVÁ Ivana, RADA Ivan, VANÍČEK Vratislav: Dějiny zemí Koruny české II. . Praha: Paseka ISBN VLAŠÍN Štěpán a kol.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel 1984.


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Lenka Jelínková"

Podobné prezentace


Reklamy Google