Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

29. května 2008 Operační program Podnikání a inovace Soňa Michálková Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "29. května 2008 Operační program Podnikání a inovace Soňa Michálková Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest."— Transkript prezentace:

1 29. května 2008 Operační program Podnikání a inovace Soňa Michálková Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

2 Kdo jsme… státní agentura (pod MPO) a služby jsou bezplatné působnost nejen v Praze, ale také ve všech krajských městech podpora přílivu investic (zahraniční i české firmy) nabídka programů na podporu podnikání a investic podpora inovačního prostředí a VaV aktivit poradenství v oblasti strukturálních fondů EU a alternativních způsobů financování

3 Naši klienti potenciální žadatelé o podporu ze strukturálních fondů EU -- podniky ze zpracovatelského průmyslu hlavně malé a střední -- univerzity, vzdělávací instituce a výzkumné ústavy -- municipality firmy, které významně investují do: -- zpracovatelského průmyslu -- výzkumu a vývoje -- strategických služeb

4 Maximální míra veřejné podpory SF 2007 – 2013 30/40/50 (2011–2013) 40/50/60 36/46/56 (2007–2010) (velké/střední/malé podniky) v % ze způsobilých výdajů

5 Priority, programy, alokace Prioritní osaOblast podporyProgramAlokace 1. Vznik firem1.1 Podpora začínajícím podnikatelůmSTART 2,6 % 1.2 Využití nových finančních nástrojůJeremie 2. Rozvoj firem2.1 Bankovní nástroje podpory MSPPROGRES 21,8 % ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ ICT a strategické služby ICT v podnicích 3. Efektivní energie3.1 Úspory energie a obnovitelné zdrojeEKO-ENERGIE 4,0 % 4. Inovace4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podnikůINOVACE 22,4 % 4.2 Kapacita pro průmyslový V a VPOTENCIÁL 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráceSPOLUPRÁCE 38,4 % PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojůŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikáníNEMOVITOSTI 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služebPORADENSTVÍ 7,9 % 6.2 Podpora marketingových služebMARKETING

6 Vyhlášené výzvy OPPI OP Podnikání a inovace

7 Vyhlášené výzvy Nemovitosti – má za cíl stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí. Alokace 2 mld. Kč, Výzva I. v lednu 2008, RŽ od 1.4. Pro MSP i velké podniky Podpořeny budou projekty přípravy zóny, výstavby nájemního objektu, rekonstrukce objektu a zhotovení projektové dokumentace ICT v podnicích – cílem je podpořit konkurenceschopnost MSP pořizováním a rozšiřováním jejich informačních systémů včetně dalších prvků ICT Alokace 1 mld. Kč Výzvu II., Výzva květen 2008, RŽ od 11.7. Pro MSP

8 Vyhlášené výzvy Inovace – projekty na ochranu práv prům. vlastnictví – má za cíl iniciovat větší aktivitu na poli průmyslově-právní ochrany Alokace 60 mil. Kč za Výzvu, Výzva leden 2008, RŽ od 3.3. Pro MSP Patenty a užitné vzory v zahraničí i v ČR Průmyslové vzory (design) a ochranné známky jen v zahraničí Inovace – inovační projekt – cílem je vytvoření vhodných podmínek pro posílení konkurenceschopnosti, podpory udržitelného růstu a regionálního rozvoje české ekonomiky Alokace 2 mld. Kč Výzvu II., Výzva květen 2008, RŽ od 11.7. Inovace produktu, inovace procesu, organizační inovace, marketingová inovace

9 Vyhlášené výzvy Potenciál – cílem je zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj Alokace 2,58 mld. Kč, Výzva leden 2008, RŽ od 3.3. Pro MSP i velké podniky

10 Vyhlášené výzvy Spolupráce – cílem je podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky. Alokace 100 mil. Kč Výzvu I. (kolová), Výzva květen 2008, RŽ od 11.7. Pro občanská sdružení a zájmové sdružení právnických osob ICT a strategické služby – cílem je podpora nových ICT/IT řešení, popř. jejich aplikací a aktivity v oblasti strategických služeb. Alokace 500 mil. Kč, Výzva v lednu 2008, RŽ od 3.3. Pro MSP i velké podniky

11 Vyhlášené výzvy Prosperita – cílem je podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Alokace 2 mld. Kč + 2 mld. Kč, Výzva duben 2008, RŽ od 1.8. 1.Podpora nezakládající veřejnou podporu Vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, samostatná územně správní jednotka, … 2.Podpora zakládající veřejnou podporu Pro MSP i velké podniky

12 Vyhlášené výzvy Školící střediska – cílem je zajistit kvalitnější podmínky pro rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání Alokace 400 mil. Kč, Výzva leden 2008, RŽ od 3.3. (pozastaven příjem RŽ do podzimu 2008) Pro MSP, velké podniky, sdružení Povinnost školení aspoň 50% pro firmy z podpořeného sektoru Pozemky, nemovitosti, stavby, učební pomůcky a programy, HW, SW, projektová dokumentace

13 Implementace OPPI

14 Proces administrace SF 2007 - 13 Založení Master účtu Registrační žádost (RŽ) Ekonomické hodnocení Plná žádost (PŽ) Hodnocení projektu Podmínky, přílohy, metodiky Rozhodnutí o poskytnutí dotace Žádost o platbu a kontroly na místě Monitoring projektu -- získání elektronického podpisu -- využití internetového systému eAccount -- „elektronizace“ dokumentů (Registrační žádost, Plná žádost, Žádost o platbu, většina příloh a zpráv…) -- elektronická komunikace mezi žadatelem a projektovým manažerem -- podání žádosti o dotaci ve 2 stupních (Registrační a Plná žádost) Fáze procesu: 5 dní 14 - 30 dní 30 – 90 dnů (ale i 10 měsíců) dle konkrétní výzvy

15 Elektronické podání žádostí ve 2 stupních, tj. Registrační (RŽ) a Plná žádost (PŽ) -- kontextová nápověda při vyplňování žádostí -- automatická kontrola při odesílání žádostí -- předkládání složitějších příloh až po ekonomickém hodnocení -- elektronická komunikace mezi žadatelem a projektovým manažerem -- formuláře RŽ a PŽ se vyplňují on-line přímo do aplikace eAccount přes internet -- finanční výkazy v RŽ a finanční realizovatelnost projektu (FRP) v PŽ – uživatel si stáhne formuláře do počítače, vyplní je a nahraje zpět do eAccountu - nutná instalace softwaru 602XML Filler 2.5 eAccount – podání žádosti

16 Informace www.czechinvest.org

17 Internetové stránky ╌ Ministerstvo průmyslu a obchodu ╌ www.mpo.cz www.mpo.cz ╌ Agentura CzechInvest ╌ www.czechinvest.org ╌ Českomoravská záruční a rozvojová banka ╌ www.cmzrb.cz www.cmzrb.cz ╌ Dotace ╌ www.edotace.cz www.edotace.cz

18 Důležité dokumenty Text programu Výzva /podporované okeč, způsobilé výdaje…/ Pokyny pro žadatele Výběrová kritéria Osnova podnikatelského záměru/SP Pravidla pro výběr dodavatelů Vzorové podmínky poskytnutí dotace Postup získání podpory Vzor registrační žádosti

19 Přehled vyhlášených výzev v OPPI

20 ProgramNemovitosti Školicí střediska ICT a strategické služby PotenciálPatent Začátek přijmu RŽ 1.4.20083.3.2008 pozastaven 3.3.2008 Konec příjmu RŽ 31.12.200828.2.200930.6.200830.9.200931.12.2008 Začátek příjmu PŽ 18.8.200811.7.2008 Lhůta na podání PŽ 10 měsíců4 měsíce90 dní3 měsíce90 dní Shrnutí Harmonogram aktuálně vyhlášených programů

21 ProgramInovace ICT v podnicích Spolupráce Technologické platformy Prosperita Začátek přijmu RŽ 11.7.2008 1.3.20081.8.2008 Konec příjmu RŽ 30.9.200828.2.20091.10.200831.7.2009 Začátek příjmu PŽ 3.10.2008 1.9.2008 Lhůta na podání PŽ 90 dní 4 měsíce Shrnutí Harmonogram aktuálně vyhlášených programů

22 Ing. Soňa Michálková 595 198 483 Ing. Lenka Matýsková595 198 481 Mgr. Pavel Dominik595 198 484 Šárka Fišnarová595 198 482 Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Nádražní 923/118, Ostrava E-mail: ostrava@czechinvest.org www.czechinvest.org Fax: 595 198 488 Kontakty

23 Další operační programy Program rozvoje venkova www.mze.cz, www.szif.czwww.mze.cz Operační program životního prostředí (OPŽP) www.mzp.cz, www.opzp.czwww.mzp.czwww.opzp.cz Operační program lidské zdroje a zaměstnanost www.esfcr.cz


Stáhnout ppt "29. května 2008 Operační program Podnikání a inovace Soňa Michálková Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest."

Podobné prezentace


Reklamy Google