Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Lenka Hrušková Datum: 12. 9. 2012 Název: VY_ 32 _INOVACE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Lenka Hrušková Datum: 12. 9. 2012 Název: VY_ 32 _INOVACE."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Lenka Hrušková Datum: 12. 9. 2012 Název: VY_ 32 _INOVACE _6.3.4 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 Téma: Koncepce austroslavismu, česko-německé vztahy Anotace: Prezentace slouží k zopakování probraného učiva. Studenti si písemně i ústně procvičí poznatky o dějinách 2. pol. 19. stol.

2 N ÁRODNOSTNÍ OTÁZKA V E VROPĚ POL. 19. STOL Ve 40. letech diskuse o další existenci dosud roztříštěného Německa – to způsobilo národnostní nepokoje i v dalších částech Evropy. I český národ nebyl v otázkách postavení Čechů v rakouské monarchii jednotný: PANSLAVISTÉ – chtěli odtržení od monarchie, sloučení s dalšími slovanskými národy pod vládou carského Ruska. AUSTROSLAVISTÉ – chtěli v rámci monarchie bojovat o větší práva v oblasti kultury, vzdělávání, hospodářství.

3 P ŘESTAVITELÉ : Panslavismus – K. J.. Erben. Austroslavismus – Fr. Palacký, K. H. Borovský. Ve 40. letech stoupl význam spolků v českém národním hnutí – Matice česká, Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách, Měšťanská beseda. Na přelomu let 1844 – 1845 vznesen požadavek na zřízení stálé české divadelní scény.

4 V ZNIK ČESKÉ NÁRODNÍ HYMNY Nejvýznamnějším českým dramatikem 1. pol. 19. stol. byl Josef Kajetán Tyl (1808 – 1856). Při premiéře jeho lidové zábavné hry se zpěvy Fidlovačka v prosinci 1834 zazněla poprvé píseň Kde domov můj. Bylo to ve Stavovském divadle, hudbu složil Josef Škroup (1801-1862).

5 Č ESKO – NĚMECKÉ VZTAHY Situace se vyostřuje v roce 1848 – revoluce v Německu měla přispět ke sjednocení německy mluvících států. Německý spolek svolává na 12. 4. 1848 sněm do Frankfurtu nad Mohanem, kterého se měl účastnit i F. Palacký – odmítá dopisem O poměru Čech a Rakouska k říši německé – důraz na ústavně zreformovanou habsburskou monarchii pro další existenci Čechů v ní.

6 Č ESKO – NĚMECKÉ VZTAHY Protiváha k celoněmeckému Národnímu shromáždění ve Frankfurtu nad Mohanem – Slovanský sjezd v Praze 2. – 12. 6. 1848 – přerušen revolučním povstáním. 1849 – 1859 období BACHOVA ABSOLUTISMU –konec národnostních snah, spolky zakázány, přísná cenzura, tajná policie. Na druhou stranu podpora podnikání, vývoj průmyslu a řemesel.

7 O BNOVENÍ ÚSTAVNOSTI 1859 bitva u Magenty a Solferina – porážka Františka Josefa – ztráta Milánska = zrušení absolutismu. 1860 vydán Říjnový diplom = náznak federalismu v monarchii, vznik tzv. únorové ústavy. Zákonodárný sbor = říšská rada – rozdělena na širší – záležitosti celé monarchie, užší – jen pro neuherské země. Dále rozdělena na panskou sněmovnu a poslaneckou sněmovnu. Přijetí nového zákona – souhlas obou komor a panovníka.

8 F EDERALIZACE MONARCHIE 1866 katastrofální porážka rakouské armády v prusko-rakouské válce – bitva u Hradce Králové. Z toho vyplynuly pokusy národů monarchie o osamostatnění. Radikální ve svých požadavcích byli Maďaři – 1867 – dualismus – monarchie rozdělena na Rakousko- Uhersko, podle řeky Litavy – Předlitavsko, Zalitavsko.

9 V YPRACOVALA M GR. L ENKA H RUŠKOVÁ Seznam zdrojů: http://commons.wikimedia.org/wiki/http://commons.wikimedia.org/wiki/ [cit. 2012-09-12]


Stáhnout ppt "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Lenka Hrušková Datum: 12. 9. 2012 Název: VY_ 32 _INOVACE."

Podobné prezentace


Reklamy Google