Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Mechanika s Inventorem 4. Prostředí aplikace Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace FEM výpočty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Mechanika s Inventorem 4. Prostředí aplikace Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace FEM výpočty."— Transkript prezentace:

1 1 Mechanika s Inventorem 4. Prostředí aplikace Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace FEM výpočty Optimalizace CAD data

2 2 Obsah cvičení: Prostředí 3 Nástroje zatížení 5 Vazby 10 Nastavení pevnostní analýzy 12 Aktualizace pevnostní analýzy 13 Menu pevnostní analýzy 14 Výstupy a závěrečná diskuse 15

3 3 Prostředí: Autodesk Inventor Professional 11 – Prvky součásti

4 4 Prostředí: Autodesk Inventor Professional 11 – Pevnostní analýza

5 5 Nástroje: Síla  změna plochy následkem úprav geometrie – celková síla se nemění  použitelná na množinu ploch, hran a vrcholů  působiště na ploše – automaticky směřuje kolmo do nitra součásti  jiný směr definovatelný plochami, rovinnými hranami, dvěma vrcholy a osami  síla působící v bodě – singularita – neodpovídá skutečnosti, místo vyloučíme z interpretace výsledků

6 6 Nástroje: Tlak (rovnoměrně rozložený na plochu)  jednotný a působící kolmo k ploše ve všech bodech plochy  použitelný pouze na plochy  kladná hodnota působí do plochy – součást stlačována  změna plochy následkem úprav geometrie – celkový tlak se nemění (ekvivalentní změna výsledné síly)

7 7 Nástroje: Zatížení ložiska  pouze pro válcové plochy  definováno proměnlivé rozložení síly pro válcové plochy  tlak působí ve 180° kruhového oblouku ve směru síly  osová složka rozložena rovnoměrně  směr zatížení určena rovinnou plochou či hranou

8 8 Nástroje: Moment  určen pomocí vektoru (pravidlo pravé ruky)  použitelný pouze pro plochy  směr definován plochami, rovnými hranami, dvěma vrcholy a osami

9 9 Nástroje: Zatížení tělesa  objemová zatížení  definovány všechny tíhové síly  zadání: zrychlení, odstředivých sil či gravitačního zatížení Zrychlení  vlastní tíha či jiné zrychlení Úhlová rychlost  výpočty při působení odstředivé síly (rotující tělesa)  zjišťování výchylky v závislosti na otáčkách

10 10 Vazby: Pevná vazba  upevnění plochy  zamezení deformacím  zamezení posunutí plochy  upevnění plochy, hrany a bodu  další definice: posunutí plochy (deformační zatížení na ploše), posunutí hrany, posunutí bodu (vrcholu) – předepsaná deformace

11 11 Vazby: Vazba svorky  uplatněna na válcové a zakřivené plochy  upevněn: radiální, axiální a tečný směr  válcové plochy se nesmějí hýbat, otáčet či deformovat v upevněném směru Ideální vazba  uplatněna na plochy  ochrana povrchů před posunutím či deformací ve směru kolmém k povrchu  povrch se může v tečném směru otáčet, posouvat i deformovat

12 12 Nastavení pevnostní analýzy:  volba typu analýzy: pevnostní analýza, modální analýza, obě analýzy  nastavení přesnosti sítě – diskretizace (volba velikosti elementů)  sbíhavost výsledku – adaptivní vylepšení sítě (zjemnění) v problematických oblastech  sbíhavost výsledku – zpravidla vylepšení přesnosti výsledku za cenu delší časové náročnosti výpočtu  náhled sítě – zobrazení sítě na 3D geometrickém modelu

13 13 Aktualizace pevnostní analýzy:  nástroj spouští řešič  časová náročnost výpočtu závisí na jemnosti (kvalitě) sítě a tvaru řešené geometrie  výpočet MKP analýzy Provádět budeme pouze pevnostní analýzy na samostatných součástech.

14 14 Menu pevnostní analýzy:  další možnosti pevnostní analýzy viz aplikační cvičení  využití animování výsledků  generování výpočtové zprávy  definice parametrů panelu barev  export pro FEM systém ANSYS

15 15 Výstupy přednášky a závěrečná diskuse  seznámení s prostředím pevnostní analýzy  upřesnění možností aplikace Autodesk Inventor 11 Professional  popis okrajových podmínek Závěrečná diskuse, dotazy


Stáhnout ppt "1 Mechanika s Inventorem 4. Prostředí aplikace Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace FEM výpočty."

Podobné prezentace


Reklamy Google