Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programové vybavení počítače SOFTWARE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programové vybavení počítače SOFTWARE"— Transkript prezentace:

1 Programové vybavení počítače SOFTWARE
Software je opak hardware Software je nehmotnou stránkou výpočetního systému (počítače) a tvoří ho programy. Software je trvale uložen ve vnější paměti počítače ??námitka??

2 Počítačový program Každý počítač má v procesoru zabudovanou množinu nejjednodušších činností, které dovede vykonat – instrukce (sčítání, odčítání, porovnávání, přesun, ...) Každý program je zapsán jako posloupnost těchto instrukcí.

3 Počítačový program Program je posloupnost instrukcí, které počítač vykonává a uskutečňuje tím nějakou činnost: např: - předpovídá počasí - vytváří dokumenty - odesílá textové zprávy - zabíjí mimozemšťany a mnoho dalšího  někdo musí takovou posloupnost instrukcí nejprve vymyslet a pak také vytvořit (= zapsat tak, aby jí počítač rozuměl)

4 Počítačový program jako duševní vlastnictví
Počítačový program je duševním vlastnictvím a jako takový je v ČR chráněn zákonem číslo 121/2000 Sb při nákupu softwaru si nekupujeme vlastní program, ale jen licenci na jeho užívání. Tato licence určuje, jakým způsobem lze se softwarem nakládat

5 Softwarová kriminalita - PIRÁTSTVÍ
Softwarové pirátství znamená neoprávněné užívání softwaru, který je chráněn autorskými právy. nejběžnější formy: - kopírování mezi koncovými uživateli (fyzicky, prostřednictvím internetu) - padělání – kopírování a prodej - instalace více kopií softwaru, než umožňuje zakoupená licence (nadužívání softwaru)

6 Možné tresty U trestních soudů: Odnětí svobody až na pět let
Citelné pokuty a nebo konfiskace majetku U občanských soudů: Soudní příkaz k zastavení dalšího používání softwaru a ke smazání nebo odevzdání nelegálních kopií (i s možností uvěznění v případě porušení) Náhrada škod či ušlého zisku vzniklých vlastníkovi autorských práv v důsledku nelegálního užívání nebo rozšiřování Náhrada soudních výloh (které mohou být značné). Soudy mohou udělit souhlas ke vstupu do objektů a k jejich prohlídce i k zabavení nelegálních kopií a počítačů, na nichž byly umístěny.

7 Do předmětu zprávy napište s1, zprávu
Úkol s1 Zpracujte následující úkoly a odešlete je prostřednictvím elektronické pošty na adresu: Jaké běžné označení se používá pro zákon číslo 121/2000 Sb ? Jak se nazývá mezinárodní organizace, která se při ochraně autorských práv soustřeďuje právě na software? Vysvětli význam cizího slova licence. Co znamená slovní spojení „nadužívání software“ ? Do předmětu zprávy napište s1, zprávu nezapomeňte podepsat!!!

8 Typy programů BIOS operační systémy programy pro práci se soubory
antivirové programy programy pro kompresi dat programovací jazyky textové editory tabulkové kalkulátory prezentační software DTP (Desktop Publishing) grafické programy databázové programy

9 BIOS Basic Input Output Systém
Jedná se o jakýsi firmware osobního počítače zprostředkovává komunikaci mezi technickým a programovým vybavením počítače

10 BIOS je uložen v paměti typu ROM na základní desce – Z ní lze pouze číst a její obsah se nevymaže ani po odpojení paměti od napájení Poznámka: U modernějších desek je program BIOS uložen v novějších typech paměti ROM, které umožňují tzv. upgrade

11 Základní funkce BIOSu detekce použitého hardwaru (konfigurace a množství paměti, typ pevného disku, CD ROM,…) provedení základních testů a nahlášení případných chyb nastavení parametrů chipsetu ( to ovlivní rychlost, spolehlivost a funkčnost systému) inicializace zařízení PnP – Plug And Play

12 Jak BIOS pracuje ... Po zapnutí počítače BIOS nejprve na relativně krátkou dobu vypíše do levého horního rohu obrazovky informace o obsažené grafické kartě. Poté se vypíše výrobce, verze a identifikační kód našeho Biosu – z něho se dá vyčíst výrobce základní desky a použitý čipset. Následně jsou prohledány všechny rozšiřující sloty základní desky (AGP, PCI,…), je zjištěno, jaká zařízení jsou připojena ke sběrnici počítače (pevné disky, disketové mechaniky,…), velikost paměti RAM. Druh procesoru zasazený v patici apod Poté se inicializuje program POST (Power On Self Test) -základní test, který kontroluje, zda jsou připojena všechna základní zařízení nutná k práci počítače (grafická karta, paměti RAM, klávesnice a zda fungují.

13 Jak BIOS pracuje ... Pokud se porucha ale vyskytne, tak počítač začne buď hlasitě pípat, odborně se tomu říká BEEP kód a nebo BIOS chybu vypíše na obrazovku. Pokud vše proběhne, ale jak má, tak BIOS začne startovat operační systém a všechny informace o použitém hardware mu předá.

14 Do předmětu zprávy napište s2, zprávu
Úkol s2 Zpracujte následující úkoly a odešlete je prostřednictvím elektronické pošty na adresu: Co je to firmware? Charakterizuj zařízení typu Plug And Play, uveď aspoň 3 příklady. Co se rozumí slovem upgrade? Do předmětu zprávy napište s2, zprávu nezapomeňte podepsat!!!

15 Operační systém základní programové vybavení počítače (tj. software), které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. funguje jako prostředník mezi počítačem, ostatními programy a uživatelem (člověkem) každý počítač musí mít nějaký operační systém vytváří pracovní prostředí na počítači

16 Operační systém - historie
První počítače vůbec operační systém neměly S rozvojem výpočetní techniky potřeba programu, který by základní funkce systému obstarával  ulehčení

17 Operační systém - současnost
Nejužívanější – verze OS Windows (firma Microsoft) Win 97, Win XP, Win Vista, komerční software – za licenci je třeba zaplatit

18 Operační systém - současnost
Hlavní konkurent OS Windows: Volně šiřitelný OS : LINUX - původně používán jen nadšenci, ale postupně se rozšiřuje - otevřený systém - sami uživatelé zasahují a upravují. - dostupný v mnoha verzích (distribucích)

19 Operační systém - současnost
Další OS: - MS DOS, UNIX – starší operační systémy (příkazový řádek) - BeOS 5, DragonFly BSD,... amd - Google – 2010 OS Chrome

20 Do předmětu zprávy napište s3, zprávu
Úkol s3 Zpracujte následující úkoly a odešlete je prostřednictvím elektronické pošty na adresu: Jmenuj aspoň 3 distribuce LINUXu? Jako přílohu pošli logo (obrázek) OS Google Chrome. Jaké označení má nejnovější verze OS MS Windows? Do předmětu zprávy napište s3, zprávu nezapomeňte podepsat!!!

21 Textové editory nahrazují psací stroj pro psaní dokumentů, moderní textové editory toho ale zvládnou daleko víc.

22 Textové editory Nejjednodušší editory umí jen psát, mazat a základní úpravy (velikost, styl,...) Příklady: T602 – první textový editor umožňující psát česky firmy Software602 AmiPro – textový editor firmy Lotus Notepad – textový editor firmy Microsoft

23 Textové editory Moderní editory (někdy též procesory) zvládají daleko složitější úpravy dokumentů (obrázky, zvuky, tabulky, grafy, vývojové diagramy, atd.) Příklady: MS Word – textový editor firmy Microsoft WordPerfect – textový editor firmy WordPerfect OpenOffice.org Writer – součást balíčku OpenOffice.org

24 Textové editory Typografický systém TeX: - Pro náročnější uživatele
- oblíbený hlavně v akademické sféře - využíván při sazbě knih - velmi vhodný pro sazbu matematických či chemických vzorců

25 Do předmětu zprávy napište s4, zprávu
Úkol s4 Zpracujte následující úkoly a odešlete je prostřednictvím elektronické pošty na adresu: Kdo je autorem typografického systému TeX? Z jakého roku pochází poslední verze českého programu T602 ? Jaké jiné (české) označení se užívá pro textový editor Notepad ? Do předmětu zprávy napište s4, zprávu nezapomeňte podepsat!!!

26 Další kancelářské programy
Textové editory se spolu s dalšími aplikacemi často označují jako kancelářské programy. Patří sem zejména: tabulkové procesory databázové programy programy pro tvorbu prezentací

27 Tabulkové procesory umožňují vytvářet tabulku buněk uspořádanou v řádcích a sloupcích Příklady použití: statistické zpracování dat numerické výpočty (programy obsahují velké množství funkcí různých typů) tvorba grafů třídění seznamů Příklady programů: MS Excel, QuatroPro (Borland), OpenOffice.org Calc Historie: Současnost:

28 Ukázka jednoduché databáze: zde
Databázové programy databáze - strukturovaný soubor informací  databázové systémy poskytují nástroje pro vyhledávání, modifikaci, vkládání a mazání dat Ukázka jednoduché databáze: zde Příklady programů: MS Acces - Microsoft Paradox – Borland OpenOffice.org Base velké systémy Informix, ORACLE

29 Prezentační programy umožňují vytvořit prezentaci, tj. sérii stránek s přehledně zobrazenými informacemi. Příklady programů: MS PowerPoint (Microsoft) OpenOffice.org Impress Corel presentation (dříve komerční) lze použít i systém TeX

30 Kancelářské balíčky Kancelářské programy lze získat jednotlivě, existuje ovšem i možnost pořídit jich více najednou v tzv. programovém balíčku. Nejznámější: MS Office (Microsoft) OpenOffice.org

31 Do předmětu zprávy napište s5, zprávu
Úkol s5 Zpracujte následující úkoly a odešlete je prostřednictvím elektronické pošty na adresu: K čemu je určen program Math v balíčku OpenOffice.org? K čemu slouží program FrontPage z balíčku MS Office? Jak se nazývá kancelářský balíček vyvinutý firmou Apple Inc. pro počítače Apple ? Do předmětu zprávy napište s5, zprávu nezapomeňte podepsat!!!


Stáhnout ppt "Programové vybavení počítače SOFTWARE"

Podobné prezentace


Reklamy Google