Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národné porovnávacie skúšky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národné porovnávacie skúšky"— Transkript prezentace:

1 Národné porovnávacie skúšky

2 Kdo jsme Bohumil Kartous – mluvčí Scio, PR, média
Marian Golis – spolupráce s VŠ Eliška Vanclová – projekt NPS Hosté doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., prodekan Farmaceutickej fakulty UK doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD., prodekan Fakulty architektúry STU PhDr. Pavol Juhás, prodekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

3 Obsah Společnost Scio Národné porovnávacie skúšky (NPS)
Test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) Uchazeči z ČR

4 Složka Informační materiál o NPS Seznam fakult využívajících NPS
Ukázky testů

5 POJMY Národné porovnávacie skúšky (NPS) =
Národní srovnávací zkoušky (NSZ) Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) Obecné studijní předpoklady (OSP)

6 Společnost Scio Educational measurement (od 1996)
pomáhá s přijímáním studentů na podstatnou část VŠ a na SŠ poskytuje své služby základním a středním školám výzkum, členství AEA-E (Association for Educational Assessment Europe), vlastní konference Program paralelního vzdělávání, např.: deskové vzdělávací hry pro školy osobní rozvoj dětí

7 Národné porovnávacie skúšky

8 Národné porovnávacie skúšky
V přijímacím řízení na VŠ v ČR od roku 2000. Výsledků využívá 57 fakult v ČR a SR. Každoročně jimi projde více než uchazečů o studium. Vychází z obdobných zkoušek využívaných v zahraničí (např. SAT, GRE).

9 Národné porovnávacie skúšky
Testy Všeobecné študijné predpoklady Základy společenských věd Matematika Testy z cizích jazyků (Aj / Nj) Přírodní vědy (Fy, Che, Bi) Důraz na precizní vývoj trvale vysoká míra reliability trvá rok, obsáhlý realizační tým (autoři, pilotáže, pretestace, oponentury,…)

10 Národné porovnávacie skúšky
termín datum testy NPS I VŠP, OSP * NPS II VŠP, OSP, ZSV / Matematika NPS III OSP, ZSV / Matematika, Aj / Nj NPS IV VŠP, OSP, ZSV / Matematika, Bi, Ch NPS V VŠP,  OSP, ZSV, Aj / Nj NPS VI VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch VŠP (Všeobecné študijné predpoklady; SK verze) = OSP (Obecné studijní předpoklady; CZ verze) možnost zkoušku zopakovat (stres, nevolnost, tréma) fakulta nepřicházejí o kvalitní uchazeče, kteří neuspěli jen kvůli momentální indispozici

11 Národné porovnávacie skúšky
Místa konání 33 měst v ČR 10 na Slovensku Dostupnost zkoušek snižuje náklady uchazeče (doprava, ubytování) Snižuje stres a hendikep daný únavou z cestování

12 Národné porovnávacie skúšky
Platba za NPS hradí uchazeč (ušetří na cestovném, jedna zkouška pro více fakult) zkouška VŠP 16 euro některé fakulty uchazečům hradí zkoušku Sociální podpora Pokud uchazeč prokáže (stejně jako např. u nároku na sociální stipendium), že by pro něj mohla být částka nutná k úhradě NPS limitující, hradí pouze malou část z ceny NPS (4 euro).

13 Národné porovnávacie skúšky
Transparentnost Rovné podmínky pro všechny (obtížnost testů, průběh zkoušek, …) Automatizované vyhodnocení testů Účastník má okamžitě a vše pod kontrolou (zadání testů, záznamové archy) Jedinečný institut veřejné oponentury námitky k průběhu zkoušek námitky k obsahu testů námitky ke správnosti zpracování záznamového archu a k vyhodnocení zkoušky Reziduum pro VŠ: odpadají důvody k podávání žádostí o přezkum.

14 Národné porovnávacie skúšky
Modulárnost = výhoda pro VŠ výběr a kombinace libovolných předmětů nastavení různé váhy oddílům testu využití NPS jen pro některé obory propojení s vlastními přijímacími zkouškami, resp. s dalšími kritérii přijímacího řízení, alternativa k vlastním přijímacím zkouškám atd. Rozhodování o přijetí či nepřijetí zůstává zcela v rukou fakulty.

15 Modely využití NPS NPS povinné NPS nepovinné
vhodné pro fakulty s převisem poptávky nepořádá přijímací zkoušky a přijímá jen na základě výsledku NPS získává všechny výhody, které NPS nabízí Např.: Farmaceutická fakulta UK Bratislava, Fakulta sociálnych vied UCM Trnava, UVLF Košice, Právnická fakulta UK Praha, Fakulta sociálních věd MU Brno a další. NPS nepovinné Fakulty s nízkým převisem poptávky, ale i fakulty s vysokým převisem Nemění kritéria PŘ, jen přidají alternativu přijetí na základě dobrého výsledku NPS Příležitost pro uchazeče, pro něž jsou překážkou stávající kritéria (např. známky SŠ, přijímací zk. fakulty) Příležitost pro uchazeče ze vzdálených regionů Možnost vyřešit přijetí už v období prosinec až květen Např. Fakulta riadenia a informatiky ŽU, Ekonomická fakulta UMB, Fakulta informatiky MU Brno, Fakulta ekonomie a manažmentu SPU, Fakulta managementu VŠE Praha, a další. NPS jako doplněk (může být povinně i nepovinně) fakulta kombinuje výsledek NPS a zároveň pořádá vlastní PZ (ústní, talentové, oborové) Např.: Fakulta architektury STU, Fakulta sociálních věd UK Praha, Fakulta manažmentu PU

16 Všeobecné študijné predpoklady (VŠP)
Využívá ho 85% fakult, které využívají NPS. Netestuje znalosti, ale obecné dovednosti, které jsou nezbytné pro studium každého vysokoškolského oboru. Vychází z testů SAT a GRE (v USA od roku 1966). Mezi VŠP a SAT korelace 0,761 Z jeho výsledku lze dobře odhadnout, zda bude uchazeč úspěšným studentem (predikční validita). Vysoce stabilní (podobně jako IQ).

17 Všeobecné študijné predpoklady (VŠP)
Verbální oddíl orientace v delších souvislých textech a jejich správné chápání, jazyková výbava uchazečů Argumentační oddíl schopnost vyvozování závěrů, porozumění logickým souvislostem a argumentaci Analytický oddíl schopnost dělat logické závěry ze sady podmínek, orientaci ve větším množství uspořádaných informací a abstraktivní formy uvažování Kvantitativní oddíl rychlá orientaci v základních početních úkolech, selský rozum použitý k řešení jednoduchých matematických úloh

18 Všeobecné študijné predpoklady (VŠP)
Jedná se o srovnávací test (na rozdíl např. od maturitních testů, které jsou ověřovací) Řeší se v časovém stresu (90 otázek na 110 minut) Nikdo ho nestihne celý, neznamená to neúspěch Průměrná úspěšnost má být a je 50% Cílem je porovnat uchazeče, oddělit lepší od horších, a to velmi citlivě

19 Ostatní předměty Základy společenských věd Cizí jazyky (AJ, NJ)
látka v rozsahu učiva na gymnáziu 3 oddíly: Stát a právo: právo, politologie Hospodářství a svět: ekonomie, moderní dějiny, evropská integrace Společnost a jedinec: filozofie, psychologie, sociologie Cizí jazyky (AJ, NJ) úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce poslech, čtení a porozumění textu, konverzační situace, komplexní cvičení, gramatika Matematika látka v rozsahu učiva na gymnáziu (bez diferenciálního a integrálního počtu) rozdělen do dvou oddílů. První oddíl obsahuje 20 jednodušších úloh, na jejich řešení mají účastníci 40 minut. Druhý oddíl obsahuje 20 obtížnějších úloh a na jejich řešení mají účastníci 80 minut. Přírodní vědy testy z Biologie, Chemie a Fyziky obsahově lze přizpůsobit zaměření fakulty

20 Důvody proč fakulty přechází na NPS

21 Fakulty řeší tyto situace
Kolísá počet uchazečů a mění se jejich struktura Přijímací řízení je velkou zátěží pro celou fakultu Vysoký počet přezkumů - někdy se řeší i právní cestou Problémy a pochybnosti spojené s přípravou testů, průběhem zkoušek a vyhodnocením (utajení, transparentnost, srovnatelnost variant testů, kvalita a bezchybnost testů, rovné podmínky pro všechny) Výběr nevhodných studentů, použití nevhodných nástrojů pro výběr Snaha o diferenciaci kritérií přijímacího řízení (získání nového okruhu uchazečů, diferenciace struktury přijatých) Rozdílná úroveň SŠ, rozdílná hodnocení ze SŠ (nemožnost využívat známky ze SŠ jako objektivní kritérium)

22 Uchazeči

23 nepřijatí na veřejnou VŠ
Uchazeči v ČR Počty českých uchazečů hlásících se v ČR na veřejné VŠ (r. 2012) Počty nepřijatých přihlášek podle zaměření fakult (r. 2012) veřejné VŠ uchazečů nepřijati 43736 přijatí 88472 132208 zaměření přijatí na veřejnou VŠ nepřijatí na veřejnou VŠ pedagogika, učitelství a sociální péče 12886 19938 humanitní a společenské vědy a nauky 14980 17966 ekonomické vědy a nauky 18976 13889 zdravotnictví, lékař. a farmac. vědy a nauky 5324 8742 technické vědy a nauky 25267 7337 právní vědy a nauky 2151 6009 přírodní vědy a nauky 8379 3736 zemědělsko-lesnické a veter. vědy a nauky 6342 2914 vědy a nauky o kultuře a umění 701 2793 chemicko-technologické 3139 801

24 Uchazeči v ČR Počty nepřijatých na veřejné VŠ podle kraje (r. 2012)
Jihomoravský 6791 Moravskoslezský 5979 Zlínský 2661 Olomoucký 3357 Jihočeský 1929 Karlovarský 822 Královéhradecký 2128 Liberecký 1394 Pardubický 2210 Plzeňský 2044 Praha 5036 Středočeský 4364 Ústecký 2568 Vysočina 2251

25 Uchazeči ČR v. SR Počty českých uchazečů hlásících se na slovenské fakulty (r. 2012) pro srovnání: Počty slovenských uchazečů hlásících se na české fakulty (r. 2012) štátne občianstvo Počet prihlášok prijatí zápisov Česko 1 924 1 567 1 195 celkem z toho Slováci podíl Slováků počet uchazečů v ČR 164164 13385 8,2%

26 Uchazeči v ČR: povědomí
Výstupy dotazníkového šetření mezi českými uchazeči o studium na VŠ Poznáte ponuku odborov štúdia na niektorých atraktívnych slovenských fakultách? Podal/a by ste si prihlášku na slovenskú fakultu, pokiaľ by uznávala výsledok testu OSP (VŠP)? r. 2013, 7265 respondentů

27 Uchazeči v ČR: povědomí
Pokiaľ ste uviedol/la, že by ste si prihlášku podal/a, spresnite prosím sídlo VŠ Pokiaľ ste uviedol/la, že by ste si prihlášku nepodal/a, spresnite prosím dôvod r. 2013, 7265 respondentů

28 Děkuji za pozornost 28


Stáhnout ppt "Národné porovnávacie skúšky"

Podobné prezentace


Reklamy Google