Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ošetřovatelský proces při zajištění hygieny dětí a dospělých

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ošetřovatelský proces při zajištění hygieny dětí a dospělých"— Transkript prezentace:

1 Ošetřovatelský proces při zajištění hygieny dětí a dospělých
Management ošetřování ran a dekubitů

2 Význam hygienické péče:
Základní biologická potřeba → uspokojuje potřeby psychické (estetické, sebeúcty, ocenění) Péče o vlastní osobu - pomáhá udržet si zdraví Hygienické návyky od nejútlejšího věku Nemoc mění nároky na hygienickou péči Rozhodující faktor – míra soběstačnosti

3 Účel hygieny: Odstranění mikroorganizmů – podpora čistoty
Relaxace – vytvoření příjemného prostředí Zlepšuje vlastní obraz vzhledu Zlepšuje sebepojetí, ↑ sebeúctu – odstranění zápachu Udržuje periferní cirkulaci Zlepšuje navázání vztahů, kontaktů

4 Zahrnuje: Péči o kůži a sliznice Péči o čisté osobní a ložní prádlo
Hygienické vyprazdňování Péči o dutinu ústní Ranní a večerní hygienu, česání, úpravu nehtů Celkovou koupel Prevenci vzniku dekubitů a opruzenin Mytí vlasů Pravidelné sledování hmotnosti nemocných Očišťování náhlých sekretů

5 Zásady: Mytí rukou – před každým jídlem, po použití toalety, po práci, při znečištění (mýdlo, kartáč – po lokty, ošetření krémem) Celé tělo – min.1x denně – sprchování Péče o nohy – denně, teplou vodou a mýdlem, vodní masáž nohou, krém na nohy, změkčující krém – zatvrdlá kůže na patách, správné obutí, ponožky – bavlna, denní výměna Vlasy – 1x týdně nebo 10 dnů – přípravky dle požadavku nemocných

6 Péče o nehty na rukou – úprava 1x za týden
Péče o nehty na nohou 1x za 14 dnů – pedikér Osobní prádlo – výměna min. 1x denně Intimní hygiena ženy - ↑ v období menstruace Péče o chrup – správná technika čištění, vhodné pomůcky, po každém jídle – min. 2x denně, 2 minuty Péče o kůži - ↑ péče o suchou pokožku (oleje, hydratace, vlhký vzduch)

7 Ošetřovatelská anamnéza
V oblasti péče o kůži zjišťujeme: klientovy běžné návyky- sprcha, koupel, hygienické výrobky, kožní problémy (suchost kůže, svědění, vyrážky, pocení, hematomy, alergie…) Dutina ústní: běžnou péči nemocného, přípravky, kontroly stomatologem, problémy (krvácení – zánět dásní, afty, stav sliznice, bolesti zubů) Nohy, nehty: běžná péče, přípravky, rizikové faktory – pohybové a kožní problémy, DM, porucha cirkulace

8 Oblast péče o vlasy, oči, uši, nos
Oblast péče o genitál Oblast péče o osobní a ložní prádlo Hodnocení soběstačnosti v oblasti hygieny

9 Ošetřovatelské problémy:
Porucha sebepéče – zhoršení zdravotního stavu, úraz, vysoký věk, oslabení zraku, zhoršení hybnosti, bolest Porušení kožní integrity – imobilita, porucha výživy a tekutin, vlhkost, dráždění kůže, radioterapie, léčba Bolest Riziko infekce Změny na sliznici dutiny ústní Narušené sebepojetí Nedostatek informací

10 Cíle ošetřovatelské péče:
Pacient má dostatek informací o významu a způsobech provádění hygieny Pacient má vytvořené správné hygienické návyky Pacient se podílí dle svého zdravotního stavu na hygienické péči o své tělo Pacient vyjadřuje uspokojení v oblasti potřeby hygieny

11 Hygienická péče u soběstačného pacienta
nepotřebuje pomoc ošetřovatelského personálu pomoc s přípravou pomůcek na mytí připravit sprchový kout či vanu zajistit signalizaci nebo pravidelně kontrolovat pacienta (nenadálá situace)

12 Hygienická péče u částečně soběstačného pacienta
je schopen s pomocí ošetřovatelského personálu provést hygienickou péči zjistit soběstačnost pacienta a tomu přizpůsobit pomoc připravit na dosah pomůcky na mytí pomoc s přepravou do sprchy podporovat pacienta v získávání soběstačnosti a dovednosti zvládat nové činnosti

13 Hygienická péče u nesoběstačného pacienta
mytí celého těla na lůžku nahrazuje sprchování či koupel ve vaně u těch, kteří nemohou opustit lůžko provádí se podle potřeby, nejméně jednou denně někde se provádí hygiena v koupelně – pacient je přesunut do vany pomocí speciálního zařízení pro imobilní pacienty; poté je pacient převezen na čistě převlečené lůžko

14 OSEP u imobilního klienta
Maximální intervence ošetřovatelského personálu Ranní toaleta: - péče o dutinu ústní - umytí horní poloviny těla - umytí perianální – genitální oblasti - péče o kůži (masáž zad, kontrola stavu kůže) - péče o vlasy (účes) - úprava lůžka - u zcela imobilního nemocného – celková koupel na lůžku

15 Celková koupel na lůžku:
Pomůcky – umyvadlo, 2 ručníky, žínka, mýdlo, prostěradlo, čisté prádlo, podložní mísa, gumové rukavice, krémy atd.) Seznámení nemocného s postupem Příprava prostředí – soukromí, intimita, teplota okolí, vody, odstranit přikrývku a polštář Obličej – ramena – paže – ruce – hrudník – břicho – DK – nohy – záda – genitál Ošetření kůže, masáž zad Úprava lůžka Dokumentace

16 Večerní toaleta: Příprava nemocného ke spánku
Respektování spánkových návyků nemocného Péče o dutinu ústní a chrup

17 Hodnocení hygienické péče spolu s nemocným

18 Použitá literatura KOLEKTIV AUTORŮ,. Základy ošetřování nemocných. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 145 s. ISBN MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče I.. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 248 s. ISBN MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče II.. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 171 s. ISBN RICHARDS, A – EDWARDS, S. Repetitorium pro zdravotní sestry. 1. vydání. Praha : Grada, 2004. 376 s. ISBN ROZSYPALOVÁ, M – ŠAFRÁNKOVÁ, A. Ošetřovatelství I., II.. 1. vydání. Praha : Informatorium, 2002. 239 s. ISBN WORKMAN, B – BENNETT, C., L.. Klíčové dovednosti sester. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 259 s. ISBN X.

19 Chronická rána Sekundárně hojící se rána – i přes terapii nevykazuje po dobu 8 týdnů tendenci k hojení Vznik: – kombinace zevního (traumatického) působení a lokální poruchy - chorobný stav → poškození cév – porucha výživy kůže a podkoží – hypoxie a ischémie podkoží → odumírání buněk a vznik nekróz → rozvoj chronické rány Vzhled – různorodý

20 Typ rány Příčiny vzniku Chronická posttraumatická rána Z akutní rány – infekce, neadekvátní primární ošetření Dekubitus Lokální působení tlaku s poruchou cirkulace Ulcus cruris venosum Chronická žilní insuficience Ulcus cruris arteriosum Obliterující (uzavírající) ateroskleróza cév Diabetická noha Mikro- a makroangiopatie, polyneuropatie Exulcerované nádory (časopis Sestra 3/2006 tab.č. 1 str. 35)

21 Proces hojení: 4 fáze hojení: 1. exsudativní fáze - trvá asi 3 dny, začíná poraněním - zástava krvácení → exsudace plazmy, migrace leukocytů → ↑hladina laktátu – aktivace makrofágů → uvolnění mediátorů stimulující buňky → další fáze hojení 2. proliferační fáze – 4. den od vzniku rány - proliferace buněk → cíl – vytvořit nové cévy, vyplnit defekt granulační tkání – pro následnou epitelizaci

22 Proces hojení: 4. reparační fáze – 6.–10. den - fibrózní tkáň nahrazována kolagenními vlákny - kontrahování rány, začátek epitelizace 5. diferenciační fáze – (i několik měsíců) - konečná fáze - přestavba nahodile uspořádaných kolagenních vláken ve svazky → pevná, epitelizovaná, retrahovaná rána

23 Systémové příčiny poruch hojení: (časopis Sestra 3/2006 tab. č. 2 str
Stárnutí, polymorbidita Redukce buněčných aktivit Cévní poruchy Ateroskleróza, žilní insuficience, poruchy lymfatické drenáže, přetrvávající vazokonstrikce Metabolické poruchy DM, dehydratace, malnutrice, obezita Nádorová onemocnění Kardiopulmonální subkompenzace Poruchy prokrvení-ischémie, městnání ve velkém oběhu s periferními otoky Hematologické poruchy Poruchy hemokoagulace, anemie, ↓ nebo ↑ neutrofilních granulocytů

24 Systémové příčiny poruch hojení: (časopis Sestra 3/2006 tab. č. 2 str
Poruchy imunity a abnormální zánětlivá odpověď Imunodefekty různé etiologie Chronická infekční onemocnění TBC, septické stavy Nedostatek vitamínů vitamín C – syntéza kolagenu Farmakologické příčiny Imunosupresiva, celkově podávané kortikoidy, aktino - či chemoterapie nádorů Psychosociální aspekty Narušená compliance pacientů s demencí, cerebropatií, sebepoškozovací tendencí

25 Lokální příčiny poruch hojení: (časopis Sestra 3/2006 tab. č. 3 str
Mechanismus vzniku rány, rozsah poškození velikost, hloubka, zasažení hlubších struktur Stav okrajů rány hladké, nepravidelné, rozeklané, navalité,“podminované“, napětí okrajů Stav spodiny rány, otok, ischemie nekrotická tkáň, povaha nekróz, krusty, znečištění, cizí tělesa Povaha exsudace, hematom, píštěl hemoragická, serózní, purulentní Lokalizace rány, dříve poškozená tkáň dobře či špatně prokrvená oblast, jizevnatě, fibrózně změněná tkáň Stáří rány akutní trauma,doba od vzniku úrazu po prvotní ošetření, chronická rána

26 Lokální příčiny poruch hojení: (časopis Sestra 3/2006 tab. č. 3 str
Nevhodný způsob ošetření, nedostatek klidu časté převazy Infekce rány nejzávažnější porucha v hojení ran

27 Opruzenina Časté podráždění kůže v místě kontaktu 2 kožních řas a působením vlhkosti (třísla, pod prsy, u obézních lidí v kožních řasách, na zátylku, u inkontinentních nemocných – na stehnech, v tříslech, na hýždích) 1. zčervenání → zduření, drobné puchýřky (pálení, bolest, baktérie, plísně) Řádné omytí, osušení, bariérová mast, záložky, častá výměna prádla, „vzduchová sprcha fénem“ (Šamánková, M.: Základy ošetřovatelství, str. 342)

28 Dekubitus (proleženina):
Etiologie: - traumatická, zánětlivá, neurologická Mechanizmus vzniku: - dlouhodobý tlak, tření, střižné síly, nepohyblivost, cévní faktory, výživa, tělesná hmotnost, inkontinence, zdravotní stav, imunosuprese, věk

29 Predilekční místa a fáze vzniku:
Křížová krajina, paty, boky, hřebeny lopatek, lokty, kotníky, kolena, temeno hlavy 1. stupeň: zčervenání 2. stupeň: puchýř 3. stupeň: vřed s nekrózou – pokožka-rozhraní fascie 4. stupeň: vřed do hlubších struktur – destrukce svalové tkáně 5. stupeň: suchá černá nekróza, vlhká měkká nekróza

30 Klasifikace dekubitů:
Danielova škála: 5 stupňů (0. zarudnutí – rozsáhlé nekrózy) Seilerova škála: A, B, C („čistá“rána-infiltrace) Torrancova šk.: (1 – blednoucí hyperémie – rozpad tkáně) Válkova šk.: (1.- 4.) Norton score: 25b. a ↓ - riziko vzniku Knollova šk.: ↑ 12b. – riziko vzniku Waterlowova šk. Bradenova šk.: 16b. – minim. riziko, 12 a ↓ - vysoké riziko

31 Léčba chronických ran a druhy obvazů:
Polohování a rehabilitační program: (po 1 – 2 hodinách) Zdravotní matrace a speciální lůžka: - statické - dynamické: elektrický agregát- střídavé napouštění vzduchu do komůrek v matraci Antidekubitní chrániče, podložky ↑ hygienická péče Vhodný výživový program, hydratace Psychická podpora

32 Ozonoterapie: (O3- 10x lépe rozpustný ve vodě než kyslík) - regenerační prostředek, lepší prokrvení tkání, rychlejší granulace - formy: Ozónová voda: čistá voda sycená ozónem kratší dezinfekční vlastnosti Ozonizovaný olej: nasycený olivový olej Plynný ozon - způsoby aplikace: výplach, savý obvazový materiál, plněné vaky Léčba larvami (Lucillia sericata) - Produkt LARV-E (sterilní, 2mm dorostou do 1 cm, v ráně 3 dny, po přípravě larev použít do 8 hod.) UV lampy (časopis Sestra 4/2004 str. 6; 4/2005 str. 24)

33 Užití obvazů: Účel obvazu: zástava krvácení a ochrana rány
Metoda vlhkého hojení ran: - vědecký základ: práce Wintera rychlejší redukce plochy rány, tvorba většího množství granulační tkáně a epitelizace - dobrý čistící efekt, ↓ traumatizace rány při převazech, nepoškozuje imunokompetentní bb.

34 Obvazové materiály: (Šamánková, M. : Základy ošetřovatelství, str
Neadhezivní kontaktní obvazy: - bavlněná nebo viskózní vlákna nebo nylonový materiál - porézní, napuštěny indiferentní mastí, né déle než 24 hod. - chrání granulační tkáň, krytí povrchových ran, sutur, popálenin, nevytvářejí bakteriální barieru, nepotřebují sekundární krytí (Atrauman, Silicone, Melolin) Antiseptické obvazy: - netkaný porézní materiál s antimikrobiální látkou - ochrana granulační tkáně, volná pasáž exsudátu, nutné sekundární krytí, na ráně i několik dní - možná alergická reakce (Inadine, Iodoflex)

35 Obvazy s aktivním uhlím: - tkanina s aktivním uhlím - dobrá čistící schopnost, redukuje zápach a přebytek exsudátu, i u ran s přítomností kvasinek (Actisorb, Carbonet) Algináty: - základem jsou hnědé mořské řasy (alginát sodný a vápenatý) - během působení vytvářejí neadhezivní gel – posléze z rány odstranit FR, nutné sekundární krytí - ve formě provazců – do rány nebo jako plošné obvazy – na povrch - rány s velkou sekrecí, povleklé, hluboké (Algosorb, Kaltostat) Hydrogelové obvazy: - z hydrogelových polymérů – 96% vody, v tubách, průhledný, tvárný, chladící, tlumí bolest - absorpční schopnost – tkáň. mok, mikroorgan., odloučení nekrotické tkáně (Nu-Gel, Intrasite Gel)


Stáhnout ppt "Ošetřovatelský proces při zajištění hygieny dětí a dospělých"

Podobné prezentace


Reklamy Google