Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Artprogram 1 (Podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ)‏ Komu je projekt určen? - řídícím a budoucím řídícím pracovníkům.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Artprogram 1 (Podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ)‏ Komu je projekt určen? - řídícím a budoucím řídícím pracovníkům."— Transkript prezentace:

1 Artprogram 1 (Podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ)‏ Komu je projekt určen? - řídícím a budoucím řídícím pracovníkům ZUŠ Kterým školám je projekt určen? - školám MSK sdruženým v MÚZA a vybraným školám krajů Olomouckého a Zlínského Kdy projekt začíná a končí? - 21.7.2009 - 20.7.2011

2 Artprogram 2 Komu je projekt určen? - učitelům ZUŠ Kterým školám je projekt určen? - školám MSK sdruženým MÚZA Kdy projekt začíná a končí? - 2.12.2009 - 30.6.2012

3 Artprogram 1 Na co je projekt zaměřen a k čemu to bude dobré? - projekt počítá se sérií školení, workshopů, seminářů, kurzů e-learningových i „reálných“, se zahraniční cestou... - vždy na téma, které je úzce spjato se zaváděním dvoustupňového kurikula do ZUV tak, aby bylo dosaženo cíle projektu Co je cílem projektu? - na konci projektu by neměl mezi zúčastněnými školami být nikdo, kdo by mohl říci, že nic neví o dvoustupňovém kurikulu a že s tvorbou ŠVP nechce mít nic společného - jde o “prosté” podání informací, učitelé si s nimi jistě dobře poradí sami

4 Artprogram 2 Na co je projekt zaměřen a k čemu to bude dobré? - projekt počítá se sérií školení, workshopů, seminářů, se vznikem metodického centra - vždy na téma, které je úzce spjato se zaváděním dvoustupňového kurikula do ZUV tak, aby bylo dosaženo cíle projektu Co je cílem projektu? - na konci projektu by neměl mezi zúčastněnými školami být nikdo, kdo by mohl říci, že nic neví o dvoustupňovém kurikulu a že s tvorbou ŠVP nechce mít nic společného - jde o “prosté” podání informací, učitelé si s nimi jistě dobře poradí sami

5 Artprogram 1 další základní informace Jakou částku představuje výše dotace? - 8,4 milionu Kč Kdo je poskytovatelem grantu? Kdo je nositelem grantu? - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - registrační číslo projektu je CZ.1.07/1.3.00/08.0231 - sdružení MÚZA se sídlem v Orlové - Porubě

6 Artprogram 2 další základní informace Jakou částku představuje výše dotace? - 11,9 milionu Kč Kdo je poskytovatelem grantu? - Moravskoslezský kraj Kdo je nositelem grantu? - sdružení MÚZA se sídlem v Orlové - Porubě

7 Artprogramy 1 i 2 další základní informace Z čí iniciativy projekt vznikl? - iniciativa vzešla především ze strany pilotních škol RVP – ZUŠ Rýmařov, ZUŠ E.Marhuly Ostrava – Mariánské Hory, dále pak ZUŠ J.Míši Orlová - Poruba Jak bude projekt organizován? - všechny aktivity jsou po obsahové stránce realizovány společně pod vedením obsahových manažerů Pavly Kovalové a Jiřího Taufera (a ostatních členů realizačního týmu)‏ Kdo to všechno zaplatí? - Všechny projektové aktivity budou plně hrazeny z poskytnutých grantů, pro zúčastněné školy budou tedy zdarma (s výjimkou cestovních a nadstandardních výdajů).

8 Klíčové aktivity Školení ředitelů škol Školení pro experty – garanty oborů Benchlearningové akce a poradenské centrum E-learning Artprogramy 1 a 2 Školení ředitelů škol Vznik metodického centra Školení pro školní týmy

9 Artprogram 1 Klíčová aktivita 1 – Školení ředitelů škol - 8 dvoudenních školení na důležitá témata související s kurikulární reformou Školení budou vedena lektory s největšími zkušenostmi v oblasti řízení škol v období zavádění nových kurikulárních dokumentů. Účastníci kurzů budou rozděleni do 2 skupin po 25, celkem tedy proběhne 16 dvoudenních akcí. Tématy školení budou: o motivace ředitelů a dalších řídících pracovníků o Projektové řízení ve školství o Personální řízení ve školství o Finanční řízení ve školství o Legislativa školství o Kurikulární dokumenty (tvorba a aplikace)‏ o Vztah RVP ZUV a ŠVP o Autoevaluace na školách

10 Artprogram 1 Klíčová aktivita 2 - Školení pro experty - garanty oborů V rámcovém vzdělávacím programu lze nalézt 15 důležitých kapitol - výtvarný, dramatický, taneční obor a hudební obor pak rozdělený do nástrojů smyčcových, klávesových, strunných... V tomto projektu vznikne skupina 15 garantů - expertů na každou z těchto částí RVP. Jejich práci bude představovat nejdříve proškoleních jich samých a poté budou oni organizovat pro své kolegy se stejným zaměřením školení, semináře a především utvoří metodické centrum, které bude poskytovat informační servis kolegům učitelů ZUŠ, kteří právě píší svůj školní vzdělávací program.

11 Artprogram 1 Klíčová aktivita 2 - Školení pro experty - garanty oborů - pro garanty bude připraveno: - 15 školení, reagujících na nové trendy v uměleckém vzdělávání - navíc podstoupí školení na téma prezentačních dovedností tak, aby mohli dále působit jakožto "metodická pomoc" pro své kolegy, - a také budou mít možnost zúčastnit se zahraničního výjezdu. - zde budeme respektovat doporučení Evropské unie hudebních škol (EMU) a navštívíme země, kde mají prokazatelně výborné výsledky v jednotlivých sekcích RVP. - školení, které budou garanti organizovat pro své kolegy - 15 dvoudenní školení (z důvodu velkého počtu účastníků ve 2 opakováních)‏, v každém kurzu bude účast asi 15 - 22 osob. - školení budou tématicky respektovat aktuální témata při psaní ŠVP, prezentaci výsledků pedagogické práce, metodické rady, výměny zkušeností - bude proškoleno cca 600 osob ve 33 bězích

12 Artprogram 1 Klíčová aktivita 3 - Benchlearningové akce a poradenské centrum V rámci této klíčové aktivity bude provedeno: - 15 vzdělávacích akcí pro zhruba 400 osob - každá akce bude pro 25 - 50 osob, v závislosti na tom, jaké obory mají jednotlivé ZUŠ - půjde o výměnu vzájemných zkušeností v oblasti vedení kolektivů s akcentem na specifika jednotlivých nástrojů či uměleckých oborů. - akce budou vedeny učiteli - garanty jednotlivých oborů - tyto akce umožní efektivní výměnu informací mezi jednotlivými ZUŠ

13 Artprogram 1 Klíčová aktivita 3 - Benchlearningové akce a poradenské centrum - vznik poradenského centra Vytvořená pracovní skupina fungující jakožto metodické centrum ZUŠ, organizující školící a vzdělávací akce a poskytující poradenství pro jednotlivé ZUŠ. Členové této sítě budou geograficky rovnoměrně rozprostřeni v rámci 3 cílových krajů a budou mít za povinnost průměrně měsíčně provést aspoň jedno školení na aktuální téma a poskytnout aspoň 3 konzultace, které budou následovat jak po školení v předchozí etapě, tak i po školeních v této etapě. -... které budou tvořit 15 expertů - garantů každého oboru ZUŠ. Tito experti budou mít za úkol shromažďování materiálů za svoji oblast a provádění konzultací se svými kolegy ze ZUŠ.

14 Artprogram 1 Klíčová aktivita 4 - E-learning E-learningový kurz bude vytvořen a provozován externí dodavatelskou firmou. - popis aktivity V rámci projektu si necháme dodavatelem vytvořit a provozovat e-learningový kurz zaměřený na dovednosti řídících pracovníků v uměleckém vzdělávání, který bude povinný i pro všechny prezenční účastníky projektu. Kurz bude o dvou úrovních, o té základní úrovni pro budoucí řídící pracovníky a vedoucí nástrojových sekcích, a o pokročilé úrovni pro současné ředitele ZUŠ. Výstupem této klíčové aktivity bude vytvořený e-learningový kurz pro řídící pracovníky v uměl. vzdělávání, který bude provozován i po ukončení projektu, a také cca 500 proškolených účastníků kurzů.

15 Artprogram 2 Klíčová aktivita 1 - semináře pro ředitele škol 14 dvoudenních školení na témata související s kurikulární reformou: Vztah RVP – ŠVP Vztah RVP – ŠVP Vztah RUP – ŠUP Vztah RUP – ŠUP Autoevaluace Autoevaluace Jak na ŠVP v uměleckém vzdělávání? Jak na ŠVP v uměleckém vzdělávání? Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti

16 Artprogram 2 Klíčová aktivita 2 – vznik metodického centra - 13 členná pracovní skupina, představující „pojistku“ pro kolegy píšící ŠVP vedení portálu www.artprogram.cz a jeho zásobení informacemi vedení portálu www.artprogram.cz a jeho zásobení informacemiwww.artprogram.cz spolupráce s univerzitami a středními školami uměleckého a pedagogického zaměření spolupráce s univerzitami a středními školami uměleckého a pedagogického zaměření metodická pomoc – formou online konzultací, případně i školení metodická pomoc – formou online konzultací, případně i školení tvorba metodických materiálů tvorba metodických materiálů organizace benchlearningových akcí organizace benchlearningových akcí

17 Artprogram 2 Klíčová aktivita 3 – školení školních týmů Každá škola MSK bude po dobu realizace projektu (do 30.6.2012) proškolena třikrát na téma související s kurikulární reformou. Většinou půjde o přednášky a workshopy, kde si učitelé vyzkouší konkrétní činnosti související s psaním ŠVP. Ve sdružení MÚZA je 52 škol – půjde tedy o 156 školení.

18 Artprogramy 1 a 2 Časový harmonogram

19 Artprogramy 1 a 2 Realizační tým Mgr. Hynek Böhm - projektový manažer Blanka Zátopková - manažer akreditací - předsedkyně sdružení MÚZA Mgr. Jiří Taufer, Ph.D. - obsahový manažer 1, - webmaster Mgr. Pavla Kovalová - obsahový manažer 2 Ing. Jana Barteczková - finanční manažer Artprogramu 1 i 2 Ing. Šárka Adamčíková - finanční manažer Artprogramu 2 Božena Oslizloková - projektová asistentka, účetní Eva Sekelová - účetní Lektoři dvoudenních kurzů, garanti – experti

20 Artprogramy 1 a 2 Komunikační kanály s realizačním týmem telefony - používejte, prosím, jen v nejnutnějších případech, jinak se utelefonujeme k smrti e-mailem - nejfrekventovanější způsob oběma směry (od realizačního týmu k partnerským školám a obráceně)‏ Internetové stránky - www.artprogram.cz - v projektu zaujímají velmi důležité místo. - obsahují totiž informační kanály, které budeme využívat všichni - publikace vlastních článků - komentáře k článkům - diskuze na zvolené téma


Stáhnout ppt "Artprogram 1 (Podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ)‏ Komu je projekt určen? - řídícím a budoucím řídícím pracovníkům."

Podobné prezentace


Reklamy Google