Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Test A B 1. Slinné žlázy 2. Anatomie a funkce tlustého střeva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Test A B 1. Slinné žlázy 2. Anatomie a funkce tlustého střeva"— Transkript prezentace:

1

2 Test A B 1. Slinné žlázy 2. Anatomie a funkce tlustého střeva
3. Trávení v tenkém střevě B Hltan 2. Anatomie a funkce duodena 3. Trávení v dutině ústní a žaludku

3 UROGENITÁLNÍ SYSTÉM MUDr. Vladimír Compeľ

4 UROGENITÁLNÍ SYSTÉM Močový systém Pohlavní systém – reprodukční systém
-reguluje objem a složení tekutin (vody) v těle, -odstraňuje odpadní produkty metabolismu a přebytečnou tekutinu -voda = vitální médium pro distribuci látek, tepla, živin, hormonů, aminů, ředění toxických látek … Pohlavní systém – reprodukční systém -umožňuje reprodukovat se … tj.prvořadá funkce lidského těla, „jako biologické bytosti“ ..Pudy sexuální a rodičovské jsou nejsilnější z našich základních pudů…

5 MOČOVÝ SYSTÉM Patří sem: Ledviny Nadledviny Močovody Močový měchýř
Močová trubice

6 Topografické poznámky
-Ledviny pod bránicí v retroperitoneu (NL,Ledviny, močovody) na m.psoas – „panenka“ -kontakt s játry pr.ledvina se slezinou - l.ledvina -na horním pólu ledvin jsou NL -cévní zásobení – a.renalis dx, sin, - v.renalis dx., sin

7 ledviny Párový orgán, 15x5cm, fazolovitý tvar Složení:
-Vazivový obal + tukový polštář -Kůra (1 milion nefronů) -dřeň (pyramidy,cévy..) -dutý systém ledviny - kalíšky - pánvička -pyramida -papila-bradavka (vrchol pyramidy)

8 NEFRON zákl. stavební a funkční jednotka ledvin Skládá se z:
1.Malpigiho tělíska - glomerulus=klubíčko kapilár - Bowmanův váček - kapsička 2.systému kanálků – horní, Henleova klička dolní, sběrný 3.přívodní cévy (vas afferens) a odvodní cévy (vas efferens) -pyramida -papila-bradavka (vrchol pyramidy)

9 Malpigiho tělísko Tvoří: Glomerulus- klubíčko kapilár
Bowmanův váček (pouzdro) -jako výchlipka kanálku -má 2 blány - vnitřní na kapilárách - zevní -štěrbina, kde se hromadí glomer. filtrát (primární moč) Juxtaglomerulární aparát- buňky na vas afferens a dist.kanálku regulují prokrvení ledviny přes tvorbu Reninu…RAA (renin AKTIVUJE angiotenzinogen na Angiotenzin II, který kontrahuje vas afferens a tím zpomalí prokrvení glomerulu)

10 Glomerulus - klubíčko kapilár
-vnější filtrační plocha kapilár obou ledvin = 1,5m2 (tj. 2miliony glomerulů) filtruje se plazma a v ní rozpuštěné minerály, malé molekuly, toxické látky glukosa, AK (ne velké bílkoviny, ne krevní elementy…) denně 180litrů (150ml /min) -vzniká primární moč (glomerul.filtrát) tj. 180 litrů /24 hod … koncentruje se v kanálcích na 1,5l definitivní moče

11 NEFRON-kanálky Proximální kanálek Distální kanálek Henleova klička
Sběrný kanálek Funkce: -resorpce minerálů, AK, glc, vody Regulace kanálků: Dis.kanálek – Antidiuretický hormon z HF (resorpce vody) Sběrný kanálek – Aldosteron – z NL (resorpce Na iontů…)

12 NEFRON-cévy Cévy: Vas afferens – přívod krve tepnami k filtraci
Vas efferens – odvod profiltrované krve -dělají pleteň kolem kanálků nefronů, vstřebávají vodu, minerály, AK, glukosu apod. -pokračují do renálních žil,

13 NEFRON cévy kanálky

14 MOČ Definitivní moč: 1-1,5 litrů. Negativní je nález normální
(voda + odpadní látky metabolismu zejména bílkovin a NK a to: Močoviny, Kys.močové, kreatininu, amonných iontů ..jejich hladina kolísá dle metabolického obratu těla a příjmu bílkovin). Negativní je nález normální tj. bez bílkovin, cukru, bilirubinu bez ERY, Leu, bez krystalů Pozitivní nález svědčí pro poruchu funkce nefronů. Bílkoviny-(proteinúrie) glomerulonefritis, pyelonefritis Cukr – (glykosurie) překročení prahu vstřebávání cukru, DM ERY – Glomerulonefritis, pyelonefritis, záněty moč.cest, urolithiasa LEU – záněty močových cest, měchýře, krystaly – kameny, nemoci tubulů Bilirubin – žloutenky.

15 NADLEDVINY Kůra Dřeň -produkuje hormony: kortikoidy aldosteron
ženské a mužské pohlavní Dřeň -produkuje Adrenalin a Noradrenalin

16 Močové cesty Kalíšky (Calices renales) Pánvička (pelvis renales)
(zánět pyelitida) Močovody (uretery) Močový měchýř (vesica urinaria) Močová trubice (uretra) (zánět uretritída)

17 Močové cesty Kalíšky zde moč odkapává z pyramid
Pánvička – zde se moč hromadí – 2ml jsou podnětem k peristaltickým stahům svaloviny pánvičky Močovod- peristaltické vlny 1-5/min Močový měchýř-max.500ml, nucení již od 150ml, Močení = MIKCE Močová trubice- začíná na spodině moč.měchýře svěračem (sfincterem)

18 Stěna močových cest 3 vrstvy: 1. Sliznice 2. 3 vrstvy hladké svaloviny
3. Serosa, povrchní vazivo

19 Močový měchýř (vesica urinaria)
-svalový orgán v pánvi za stydkou k. -nařasená sliznice -dle náplně se mění tvar, velikost při náplní 200ml se vyklenuje nad sponu -max.náplň 500ml, nucení na močení vzniká od 150ml Močení = MIKCE … je složitý děj regulován napětím svalů MM a autonomních nerv.vláken. Vůli jsme schopní ovlivnit zevní svěrač močové trubice a tím potlačit močení Trigonum – hladká sliznice (mezi ústími ureterů a uretry) (zánět- trigonitida)

20 Mužské pohlavní ústrojí
Tvoří -Varlata – párový orgán- testes -Nadvarlata - epididymis -Chámovod –ductus deferens -Semenné váčky-vesiculae seminales -Prostata -Penis-pyj

21 ZEVNÍ pohlavní orgány muže
Genitálie -scrotum – šourek .. volně uložený kožní vak s pojivovou tkání a varlaty. Rozdělen přepážkou=SEPTUM ..pozice mimo dutinu břišní je velice zranitelná- ale důležitá pro udržení nižší teploty … zrání spermií ..tenká pigmentovaná kůže (bez tuku, nižší teplota) ..vrstva vaziva s hladkou svalovinou=tunika dartos ..3 obaly se svaly- m.cremaster -penis -(pubické ochlupení)

22 ZEVNÍ pohlavní orgány muže
Genitálie -scrotum – šourek -penis – pyj ..3 topořivá tělesa, párové cavernosus a nepárové spongiosus, která se při vzrušení plní krví, nastává erekce ..dutinky caverny- ..močovou trubicí odváděná moč a ejakulát -kořen pyje, tělo pyje a žalud – glans penis předkožka preputium, uzdička – frenulum preputii -(pubické ochlupení)

23 Semenné váčky vesiculae seminales
Ductus ejaculatorius -vzniká spojením chámovodu + vývodů vesiculae seminales Semenné váčky – vesiculae seminales -velikost malíčku, uloženy za MM, a před rektem -produkuje hustý, alkalický a na cukry bohatý sekret, tvořící značnou část ejakulátu

24 Prostata -žláza, má 30-50 rozvětvených žlázek
produkuje tekutinu bohatou na Enzymy, která tvoří až 1/3 ejakulátu -4x3cm, 10-15ml, pod MM, obklopuje moč.trubici… zvanou prostatická část m.t. -Pevné vazivové pouzdro – capsula propria a další pouzdro – prostatická fascie- fascia prostatica -laloky: přední, střední, zadní, 2xboční

25 …prostata… -Pevné vazivové pouzdro – capsula propria
-další pouzdro – prostatická fascie- fascia prostatica = chirurgické pouzdro -laloky: přední, zadní, 2xboční, střední -žlázy – kanálky -močová trubice - uretra

26 VARLATA Nadvarle: stočený tuhý kanálek, při natažení 6m !!
-Zavěšená v šourku na semenném provazci -vznik spermatu v semenotvorných kanálcích teplota zrání spermatu o 3st nižší jako teplota těla Svaly pomáhají regulaci teploty – při chladu nahoru-blíž k tělu v horku uvolněny, relaxovány - poklesnou. Nadvarle: stočený tuhý kanálek, při natažení 6m !! -hlava, tělo, ocas-kauda..pokračuje do chámovodu

27 VARLATA Semenotvorný kanálek ve varlatech

28 Ženské zevní pohl.orgány
VULVA -mons pubis- v dospělosti ochlupený -labia majora –velké stydké pysky (podložené tukem a erektilní tkání= bulbus vestibuli) -labia minora – malé stydké pysky (ústí žlázek ) -vestibulum -clitoris-erektilní tkáň bohatě inervována -ústí močové trubice -hymen-panenská blána- slizniční duplikatura (vchod poševní)

29 Ženské pohlavní orgány
Vnitřní: Adnexa děložní -Vaječníky -ovaria -Vejcovody-tubae uterinae Děloha- uterus Vagína - pochva Zevní: Vulva

30 OVÁRIUM Velikost 25mm - švestka Produkuje vajíčka a estrogeny
Obal - na povrchu=tuhá vazivová tkáň Kůra-produkuje vajíčka=oocyty, nejdůležitější vrstva Dřeň- metabolismus-výživa,nervy-cévy Normálně v 1cyklu se uvolní 1 vajíčko

31 Kůra ovaria produkuje vajíčka=oocyty Cyklické dozrávání vajíček =
..7mil u embryí, tisíc při narození, tisíc v pubertě..rychlé dozrávání vlivem hormonů Adenohypofýzy (LT-luteotropin, FSH-folikulotropný) Cyklické dozrávání vajíček = ovulační cyklus, 28 dnů, začíná v pubertě a končí létech Za plodné období ženy dozraje 400 vajíček Normálně v 1cyklu se uvolní 1 vajíčko.

32 Ovulační cyklus 1.vajíčko-obklopeno plochými buňkami 2.folikul – ploché buňky vytvoří váček s tekutinou 3.Graffův folikul –2cm, zralý folikul s obaly. buňky folikulu jsou endokrinně aktivní a tvoří ESTROGENY – -přes CNS ovlivňuje ženské chování, cítění, jednání -vývoj sekund.pohlavních znaků, ukládání tuků, formování ženské postavy, růst prsů, cyklické změny děložní sliznice 4.žluté tělísko= prasklý G.F. Buňky žlutého tělíska jsou endokrinně aktivní a tvoří PROGESTERON: má za úkol udržet těhotenství = těhotenský hormon působí na děložní sliznici- sekreční fáze a buňky mléčné žlázy -po oplodnění vajíčka až do 6.měsíce..pak zaniká a funkci převezme placenta. -nedošlo k oplodnění- za 10dnů zaniká tvorba Progesteronu 5.bílé tělísko – vazivová jizva = jizvy na povrchu v. Ovulace= prasknutí G.F.a vyplavení vajíčka na povrch vaječníku Menstruační cyklus…menstruace-odloučení, proliferace, sekrece, ischémie endometria

33 VEJCOVOD 13cm dlouhý Stěna vejcovodu Vnitřní ústí je volně otevřeno
do dutiny břišní Chapadla vejcovodu zachytí vajíčko a transportuje ho do dělohy… -oplození spermiemi dochází ve vejcovodu…vajíčko se dostává do dělohy ve stadiu DESÍTEK BUNĚK Stěna vejcovodu (vystlána 2typy buněk) -sekrečními – výživa vajíčka -řasinkové b. - transport

34 DĚLOHA- UTERUS Mezi MM a konečníkem Složení:
-děložní krček – cervix uteri -děložní tělo-corpus uteri -děložní dno-fundus uteri -děložní rohy ..sliznice-endometrium (menstruační cyklus, usídlení vajíčka) ..hladká svalovina-myometrium (spirálovitě od děl.rohů-vypuzování plodu) ..vazivo-parametrium

35 POCHVA- vagína H L E N -svalová trubice upínající se na děložní krček
nulipara -svalová trubice upínající se na děložní krček -kolem děložního čípku jako poševní klenba -kolem pochvy- řídké vazivo, které umožňuje značné roztažení pochvy při porodu -epitel pochvy dlaždicový event. přechodný (v místě přechodu „v oblasti čípku“ ) -sliznice pochvy je pokrytá hlenem, který tvoří žlázky čípku, Hlen a oloupané buňky sliznice tvoří bělavý sekret, který je štěpen mikroorganizmy na kys.mléčnou… kyselé pH tvoří bariéru-ochranu proti průniku chorob.zárodků do dělohy - Hymen- panenská blána – slizniční výchlipka ..soudní lékař“ multipara H L E N

36 Důvod pro preventivní prohlídky gynekologem !!!
Přechodová zóna -sliznice pochvy=dlaždicový epitel -sliznice dělohy – žlázový epitel -sliznice krčku – cylindrický epitel -sliznice čípku – přechodný epitel (místo vzniku prekanceróz. ) buňky žlázové z krčku dělohy a přechodné z čípku ………………….. jsou náchylné na vznik rakoviny (zde se množí viry Papilloma humani očkování – Cervarix, Silgard inj) Důvod pro preventivní prohlídky gynekologem !!!

37 prsa - mléčná žláza - mamma
-leží na m.pectoralis major -mléčná žláza je obklopena tukovou tkání, která určuje tvar prsu -prsní dvorec- areola mammae -prsní bradavka – papilla Mléčná žláza lalůčků (lobi) s mlékovody (ductus lactiferus) -před vyústěním je každý mlékovod rozšířen na sinus lactiferus. Na povrch bradavky ústí zúženým kanálkem asi 8-15 pórů

38 děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Test A B 1. Slinné žlázy 2. Anatomie a funkce tlustého střeva"

Podobné prezentace


Reklamy Google