Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Histologie a embryologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Histologie a embryologie"— Transkript prezentace:

1 Histologie a embryologie
Imunitní systém Histologie a embryologie

2 Lymfatické orgány Brzlík (thymus) Slezina (lien)
Lymfatické uzliny (nodi lymphatici) Tonzily (tonsillae)

3 Thymus - charakteristika
lymfoepitelový orgán primární lymfatický orgán relativně největší při narození (12-14g) podléhá involuci pozůstatky jsou patrné i ve stáří

4 Thymus - vývoj ventrální výběžek 3. žaberní výchlipky
mediokaudální sestup proliferace endodermu srůst obou polovin 10. týden - osídlení kmen. bb. - lymfocyty z krevních ostrůvků, jater i kostní dřeně z mesenchymu vrůst vazivových sept

5 Thymus - vývoj

6 Thymus - stavba obalen vazivem (mediastinální) kůra (cortex thymi)
obsahuje cévy vrůstá do tkáně - nepravé lalůčky kůra (cortex thymi) temnější vzhled dřeň (medulla thymi) světlejší vzhled

7 Thymus HE (x 15)

8 Thymus HE (x 75)

9 Thymus - kůra epitelové retikulární bb. množství malých thymocytů
hvězdicovité bb. spojené desmozomy vytvářejí prostorovou síť množství malých thymocytů jsou to především T-lymfocyty během vývoje se mohutně dělí makrofágy velké T-lymfocyty

10 Thymus - kůra HE (x 480) imunoperoxidáza (x 100)

11 Thymus - dřeň epitelové retikulární bb. thymocyty (malé a střední)
nejsou již tak hustě Hassalova tělíska ( um) koncentrické vrstvy oploštělých retik. bb. keratinizace, karyolýza vznikají a zase zanikají myoidní bb., makrofágy

12 Thymus - dřeň HE (x 480)

13 L6 – thymus HE

14 L6 – thymus HE

15 L6 – thymus HE (Hassalovo tělísko)

16 Thymus - cévní zásobení
nefenestrované kapiláry hematothymická bariéra endotel kapilár BL kapilár (+ příp. pericyty) trocha vaziva (+ makrofágy) BL retikul. bb. retikulární bb. vyvinuta především v kůře

17 Thymus - histofyziologie
množení T-lymfocytů opouštějí thymus (dření) (cca 10%) do uzlin, Peyer. plaků, sleziny * růstových faktorů (prolif. a dif. T-lymf.) kortikoidy a pohl. hormony tlumí proliferaci, urychlují involuci sy DiGeorgův - aplazie thymu málo B-, žádné T-lymfocyty

18 Slezina - charakteristika
největší lymfoidní orgán (150g) imunologický filtr krve zdroj protilátek krevní „hřbitov“

19 Slezina - vývoj derivát mezenchymu dors. mezogastria vývoj od 5.týdne
mesenchymové bb. – diferenciace  pouzdro pojivovou síť parenchym ve 4. měsíci - hematopoeza od 2. měsíce formování bílé složky

20 Slezina - vývoj

21 Slezina - stavba vazivové pouzdro (kolagenní vazivo)
sporé hladké sval. bb. překryto serózou (krom hilu) vysílá vazivová septa (trabeculae lienalis) retikulární vazivo červená pulpa bílá pulpa

22 Slezina HE (x 12)

23 Slezina retikulin (x 42)

24 Slezina - cévní zásobení
aa. trabeculares aa. centrales - v lymfatické pochvě větvičky zásobující bílou pulpu sinusy marginální zóny končí jako aa. penicillatae přechod do slezinných sinusů otevřený vs. uzavřený oběh protáhlé endotelie, štěrbiny, BL přerušovaná venae trabeculares, vena lienalis

25 Slezina - bílá pulpa retikulární vazivo obsahuje lymfocyty
provazce vaziva obalují tepny - PALS T-lymfocyty folikuly umístěné excentricky Malpighiho tělíska B-lymfocyty marginální zóna - mezi bílou a červenou p. sinusy a lymf. tkáň makrofágy (prezentace antigenu)

26 Slezina - bílá pulpa HE (x 150)

27 Slezina - bílá pulpa HE (x 225)

28 Slezina - červená pulpa
Billrothovy provazce buňky mezi sinusoidami lymfocyty, makrofágy, erytrocyty retikulární vlákna - obručovitě uspořádána krevní sinusy endotelie protáhlé, nesouvislé vázány na retikul. vlákna

29 Slezina - červená pulpa HE (x 800)

30 L3 – slezina HE

31 L4 – slezina PAS

32 L5 – slezina Ag

33 Slezina - histofyziologie
produkce lymfocytů destrukce erytrocytů obrana organismu

34 Lymfatické uzliny konvexní část - „aferentní“
konkávní hilus - „eferentní“ vazivové poudro - trabekuly kůra parakortikální vrstva dřeň

35 Lymfatická uzlina HE (x 8)

36 Lymfatická uzlina retikulin (x 30) HE (x 30)

37 Lymfatická uzlina - kůra
subkapsulární sinus intermediální sinusy lymfatické folikuly marginální zóna - B-lymfocyty reakční centrum - imunoblasty „jádro“ - paměťové bb. primární vs. sekundární folikuly parakortikální zóna - četné T-lymfocyty

38 Lymfatická uzlina HE (x 128)

39 Lymfatická uzlina HE (x 50)

40 Lymfat. uzlina - dřeň lymfatické provazce dřeňové sinusy
četné B-lymfocyty a plasmatické bb. retikulární bb. - dendritické, prezent. antigen dřeňové sinusy vystlané retikul. bb. a makrofágy retik. vlákna přemosťují sinus - síťovina

41 Lymfatická uzlina HE (x 20)

42 L1 – lymfatická uzlina HE

43 L1 – lymfatická uzlina HE

44 L1 – lymfatická uzlina HE

45 L2 – lymfatická uzlina Ag

46 L2 – lymfatická uzlina Ag

47 Recirkulace lymfocytů
postkapilární venuly jsou opatřeny vysokým endotelem, mezi kterými lymfocyty volně prostupují („homing“) na povrchu lymfocytů jsou specifické molekuly (stejně jako na epiteliích) - každý lymfocyt má „svou“ uzlinu informační funkce v rámci organismu

48 Tonzily agregace část. opouzdřené lymf. tkáně pod epitelem
produkce lymfocytů tonsillae palatinae krypty, silné pouzdro tonsilla pharyngea nejsou krypty, slabší pouzdro tonsilla lingualis menší, jediná krypta

49 Tonsilla palatina HE (x 6)

50 L7 – tonsilla palatina HE

51 L7 – tonsilla palatina HE

52 Neopouzdřená lymfatická tkáň
lymfatické uzlíky v některých orgánech stejná stavba jako folikuly uzlin např. Peyerovy plaky, hustě jsou i v appendixu

53 Peyerův plak HE (x 150)


Stáhnout ppt "Histologie a embryologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google