Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_EKO_10 MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_EKO_10 MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova:"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_EKO_10 MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ

2 Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: marketingové prostředí, mikroprostředí, makroprostředí Anotace: Prezentace na upevnění znalostí, ověření dosavadních vědomostí a rozšíření základních informací z oblasti marketingového prostředí. Způsob využití: Žáci zhlédnou prezentaci s odborným výkladem. Zodpoví otázky v závěru prezentace. Následně provedena kontrola správnosti ve spolupráci učitele a žáků, vysvětlení špatných odpovědí – zpětná vazba. EKO VY_32_INOVACE_EKO_10

3 Marketingové prostředí  firmy – kontakt s prostředím, kde působí, nemohou existovat uzavřeně vůči okolí  na firmu působí vlivy – zevnitř firmy, z okolí  makroprostředí – nemůže ovlivnit, přizpůsobit se  mikroprostředí – firma může ovlivnit  marketingové prostředí – tvořeno vnějšími vlivy, které ovlivňují řízení EKO VY_32_INOVACE_EKO_10

4 Marketingové prostředí  mikroprostředí tvoří: 1.firmy  vnitřní struktura  organizační struktura (TOP management, střední stupeň řízení, operativní řídící pracovníci – výkonný management, oddělení – finanční, marketingové, výroba, výzkum a vývoj, personalistika  působit jako celek EKO VY_32_INOVACE_EKO_10

5 Marketingové prostředí 2.dodavatelé  obchodní partner – spolehlivost a solidnost 3.marketingoví zprostředkovatelé  společnosti, které pomáhají financovat, prodávat, propagovat, distribuovat výrobek ke spotřebiteli  distributoři = nakupují zboží za účelem dalšího prodeje, pomáhají firmám prodat zboží EKO VY_32_INOVACE_EKO_10

6 Marketingové prostředí  marketingové agentury - výzkum a komunikace se zákazníky  finanční společnosti - obchodování s kapitálem (banky, úvěrové společnosti) 4.konkurence  firma nabízející stejný nebo podobný výrobek, službu  kvalita, cena – již nemusí stačit  zákazníka získat přístupem, vážit si ho EKO VY_32_INOVACE_EKO_10

7 Marketingové prostředí  význam pro zákazníka:  snižuje cenu  zvyšuje kvalitu  rozšiřuje sortiment  zlepšuje přístup k zákazníkovi 5.zákazníci  konečný spotřebitel (jednotlivec, domácnost, organizace, stát)  kontakt zprostředkovávají maloobchodní organizace EKO VY_32_INOVACE_EKO_10

8 Marketingové prostředí  zákazník reaguje na nabídku zboží a při koupi zohledňuje všechny doprovodné faktory – úroveň a serióznost obchodu, kvalitu, záruky, přístup, servis  reference potencionálním zákazníkům 6.veřejnost  místní komunity – nejbližší okolí firmy – pracovní místa, sponzoring  zájmové skupiny – občanská sdružení, ovlivňují veřejné mínění – význam pro firmu (ochrana ŽP, spotřebitelské org.) EKO VY_32_INOVACE_EKO_10

9 Marketingové prostředí  široká veřejnost – firmy se snaží o dobré jméno v očích veřejnosti  sdělovací prostředky – ovlivňují pohled na firmu  zaměstnanci – snaha firem o dobrý vztah zaměstnanců k firmě  motivace, výhody EKO VY_32_INOVACE_EKO_10

10 Marketingové prostředí  makroprostředí 1.demografické prostředí  firma – znát strukturu obyvatelstva, nelze ovlivnit 2.ekonomické prostředí  zahrnuje faktory ovlivňující kupní sílu, nákupní zvyklosti  tvořeno makroekonomickými veličinami – inflace, nezaměstnanost, daňová soustava, měnová politika, míra HDP EKO VY_32_INOVACE_EKO_10

11 Marketingové prostředí 3.přírodní prostředí  zahrnuje zdroje potřebné pro zajištění výroby  narušování ŽP – znečištění vody, půdy, přírody  trend - produkty neničící přírodu 4.technologické prostředí  firmy musí reagovat na technický pokrok  investice do nového vybavení, technologií EKO VY_32_INOVACE_EKO_10

12 Marketingové prostředí 5.politické prostředí  legislativa, politické strany, státní orgány  firma – respektovat politická rozhodnutí  dodržovat platné právní normy  zákony chránící zájmy spotřebitele  pravidla v podnikání – ochrana hospodářské soutěže 6.kulturní prostředí  vychází z tradic, hodnot, zvyků, obyčejů obyvatel dané země EKO VY_32_INOVACE_EKO_10

13 Marketingové prostředí  firma – musí pochopit kulturní prostředí – pak pochopí zákazníka  vliv náboženství – výrobky, propagace firem - nesmí urážet věřící, znevažovat jejich vyznání EKO VY_32_INOVACE_EKO_10

14 Opakování Co tvoří marketingové prostředí? Co řadíme do mikroprostředí? Kam patří přírodní prostředí? EKO VY_32_INOVACE_EKO_10

15 Zdroje Moudrý, M. Základy marketingu. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7402-002-5. Boučková, J. a kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. ISBN 80-7079-527-1. Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. ISBN 978-80-247-4209-0. EKO VY_32_INOVACE_EKO_10


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_EKO_10 MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova:"

Podobné prezentace


Reklamy Google