Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Jitka Smejkalová Název materiálu: Zkratky a tituly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PUK.OA2.914 Datum vytvoření: 20. prosince 2013 Vzdělávací oblast: Písemná a ústní komunikace Ročník: druhý – obchodní akademie, první – masér sportovní a rekondiční, třetí – sociální činnost Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Tento učební materiál seznamuje žáky s pravidly pro psaní zkratek a se psaním akademických titulů a vojenských hodností.

3 Metodické pokyny Tento materiál je určen k výkladu a procvičování probraných pravidel. Určeno pro výuku v počítačové učebně vybavenou dataprojektorem.

4 Zdroje KULDOVÁ, O.,FLEISCHMANNOVÁ, E. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. 6., upravené vydání. Praha: Fortuna, 2007, 200 s. ISBN

5 Zkratky

6 Zkracování slov Za zkratkami, které tvoříme začátkem slova, se píše tečka. p. (pan), popř., r. (rok), zvl. (zvláště) Při zkracování prvním a posledním písmenem slova, tečka za zkratku nepatří. fa (firma), fy, fu, fou, pí (paní), cca (circa) Uvnitř zkratek více slov je za každou tečkou mezera. a. s., t. r., v. r., Ústí n. Orl.

7 Zkracování slov Zkratky více slov se píší buď zvlášť
t. r., t. m., v. r. nebo dohromady tj., tzv., atd., tzn., mj., apod., atp., např., popř. nebo je možný obojí zápis č. j., čj., č. p., čp. Za iniciálovými zkratkami (utvořenými z velkých počátečních písmen) se tečka nepíše. ČR, MŠMT, ČD, UNICEF, OSN

8 Zkracování slov Zkratka právního označení uvedená před názvem firmy se čárkou neodděluje. a. s. Slunečnice; v. o. s. LAGUNA Právní označení uvedené za názvem firmy se odděluje čárkou. Slunečnice, a. s. RENA, spol. s r. o., Pelhřimov RENA, s. r. o., Pelhřimov Označení podnikatelského subjektu musí odpovídat zápisu v obchodním rejstříku!

9 Akademické tituly Oficiální zkratky akademických titulů a vojenských hodností mají závaznou podobu. Titul patří ke jménu člověka, který jej získal. Je projevem zdvořilosti uvést jej a napsat správně. Pozor na velká písmena, tečky a čárky!

10 Akademické tituly Bc. JUDr. RNDr. Mgr. MgA. PhDr. PharmDr. MUDr.
MVDr. MDDr. JUDr. RNDr. PhDr. PharmDr. PaedDr. Ing. Ing. arch.

11 Tituly za jménem Oddělují se čárkami!
Jan Rak, Ph.D. (filozofie doktor) Jan Rak, Th.D. (teologie doktor) Jan Rak, dr. h. c. (doktor honoris causa, čestný doktor) Jan Rak, BA (Bachelor of Arts) Jan Rak, MBA (Master of Business Administration) Jan Rak, DiS. (diplomovaný specialista)

12 Vojenské hodnosti por. Jan Málek (poručík)
npor. Jan Málek (nadporučík) kpt. Jan Málek (kapitán) mjr. Jan Málek (major) pplk. Jan Málek (podplukovník) plk. Jan Málek (plukovník) brig.gen. Jan Málek (brigádní generál) genmjr. Jan Málek (generálmajor) genpor. Jan Málek (generálporučík) arm.gen. Jan Málek (armádní generál)

13 Vyberte správně napsaný výraz
p. Novák s pí. Novákovou p Novák s pí Novákovou p. Novák s pí Novákovou Judr. Kaleta JUdr. Kaleta JUDr. Kaleta Josef Malý, Dis. Josef Malý, DiS. Josef Malý, DiS

14 MUDr. Pavel Koutný Mudr. Pavel Koutný MuDr Pavel Koutný PHDr. Jana Konečná PhDr. Jana Konečná Phdr. Jana Konečná Ing.arch. Eva Jiřičná Ing. arch. Eva Jiřičná Ing. Arch. Eva Jiřičná

15 č.j. 14N 68/ čj. 14N 68/ č. j. 14N 68/ 12. ledna t. r. 12. ledna t.r. 12. ledna t r. Firma Květ a.s. Firma Květ a. s. Firma Květ, a. s.

16 Medea spol s r. o. Medea spol. s. r. o. Medea, spol. s r. o. Zdislava, o.p.s. zahajuje svou činnost. Zdislava o. p. s. zahajuje svou činnost. Zdislava o.p.s., zahajuje svou činnost. Zdislava, o. p. s., zahajuje svou činnost. Zdislava, o. p. s. zahajuje svou činnost.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google