Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

tráviCÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "tráviCÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE"— Transkript prezentace:

1 tráviCÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE
[40] tráviCÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE [9] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Autor: Mgr. Věra Pavlátová Anotace: Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, Biologie živočichů. Žák se věnuje vývoji (fylogenezi) základních orgánových soustav živočichů. Materiál obsahuje obrázky, odkazy, úkoly a aktivity. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák popíše evoluci a adaptaci jednotlivých orgánových soustav. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity je na 2 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní. Gymnaziální. 16−17 let, 6. třída = sexta / II. ročník KLIKNĚTE NA F 5

3 Co je to fylogeneze? Fylogeneze orgánových soustav sleduje, jak se tyto soustavy v živočišné říši postupně vyvíjely a zdokonalovaly. (X ontogeneze – vývoj jedince) [1]

4 Otázky na začátek… Jaké znáte projevy života?
Jaká je souvislost mezi trávicí a oběhovou soustavou? Jaké znáte typy trávicí soustavy? Co je to láčka? Kolik žaludků mají přežvýkavci? Jaká znáte onemocnění trávicí soustavy?

5 výživa Výživa je jedním z projevů .............................
Jedná se o příjem z Dle výživy rozdělujeme organismy na a ( = výživa). Vysvětlete rozdíly mezi těmito způsoby výživy. Znáte ještě jiný způsob výživy? Co je to například chemolitotrofie? života organismů živin okolí [2] autotrofní heterotrofní trofie

6 Z čeho se skládá trávicí soustava?
buňky tkáně orgány soustava [3]

7 trávení Trávení je proces tak, aby produkty trávení mohly vstupovat do metabolických procesů organismu. Trávicí soustava je vyvinuta u většiny živočichů kromě a rozkladu potravy [4] [5] prvoků endoparazitů

8 Trávení u prvoků [6] Přijímají potravu celým povrchem buňky - difúze, endocytóza (fagocytóza, pinocytóza) U některých stálé trávicí organely: buněčná ústa (cytostom), buněčný hltan (cytopharynx), peristom (prohlubeň v pelikule), potravní vakuoly (pohybují se v buňce po určité dráze), buněčná řiť (cytopyge). Ú.: Zařaďte do systému tohoto prvoka.

9 ENDOCYTÓZA − ROZDĚLENÍ:
[7]

10

11 TRÁVENÍ U hub − PORIFER [10] Potravu přijímají límečkovitými (ty slouží i k mírnému pohybu Porifer). Potrava je dále zpracována a roznášena Zbytky potravy a vody jsou vyvrženy choanocyty amoebocyty Houby se živí filtrováním drobných organismů z vody. Houba Leucandra takto denně přefiltruje více než 22 litrů vody! Úkol: Jaké jsou tělní typy u Porifer a jak jsou v nich uspořádány choanocyty? osculem

12 Řešení úkolu: [11] [12] [13] Askon je nejjednodušší typ. Kanálky, kterými nasává vodu, jsou v podstatě rovné a choanocyty se vyskytují jen ve spongocoelu (trávicí dutině). U Sykonu jsou choanocyty soustředěny v přívodních kanálcích, které bývají částečně rozšířeny i do komůrek. Leukon má mohutně zesílenou stěnu protkanou sítí kanálků spojujících mezi sebou komůrky vystlané choanocyty.

13 Trávení U ŽAHAVCŮ (cnidaria)
Ramena jsou poseta žahavými buňkami knidocyty, které pomáhají v lovu potravy. Neprůchodná trávicí soustava je z dermu s jediným otvorem, který je zároveň přijímací i vyvrhovací. Nazývá se (gastrovaskulární dutina). U polypovců je to vakovitá dutina, u medúzovců je tvořena radiálními kanálky. ento [15] láčka LÁČKA Ú.: Který symbiont čistí žahavci sasance věnec chapadel od potravy? Co je symbióza?

14 Řešení úkolu: Klaun očkatý čistí sasankám věnec chapadel od potravy a je chráněn jejich žahavými buňkami (sám je proti nim imunní). [16] [17]

15 Trávení u ploštěnců [18] Trávicí soustava není průchodná, stále chybí řitní otvor. Ústní otvor na straně v různé pozici (vpředu, uprostřed i vzadu)  Hltan často vychlípitelný (stěny vyztuženy svaly) Střevo jednoduché i větvené, kromě trávení rozvádí i živiny − gastrovaskulární dutina. trávicí soustava se slepými rameny břišní Pokožka s obrannými tyčinkami (rhabdity) a brvami ústní otvor a svalnatý vychlípitelný hltan

16 Trávení hlístic (nematoda)
Trávicí soustava je poprvé průchodná. Je členěna na ústní otvor, hltan, střevo a řitní otvor. 1 – ústní otvor 2 – střevo 3 – řitní otvor 4, 9 – vylučovací systém = postranní lišty 5 – samčí pohlavní soustava 6, 7, 8 – provazcovitá nervová soustava [19] Trávicí trubice prochází tělní dutinou pseudocoelem a má na jedné straně ústní otvor s pístovitým hltanem, určený pro nasávání potravy z hostitele. Ú.: Kteří živočichové patří ještě do Pseudocoela? Vířníci

17 Trávení vířníků věnec brv Hlava nese věnec brv, který slouží k přihánění potravy a k pohybu. Trávicí soustavu tvoří: ústní otvor mastax = žvýkací hltan, kde se potrava drtí svalnatými stěnami s vnitřními chitinózními zuby‘ a lištami sekreční část s trávicími enzymy jaterní klička (hepatopankreas) řitní otvor ústní otvor mastax Ú.: Vířníci jsou schopni anabiózy − co to znamená? [20]

18 Trávení kroužkovců (annelida)
Trávení kroužkovců (annelida) Trávicí soustava: ústní otvor  hltan  žvýkací žaludek  žláznatý žaludek + střevní řasa ( pro vstřebávání)  řitní otvor tyflosolis zvětšuje povrch střevo řasa tyflosolis štětinky kutikula krevní oběh příčná svalovina podélná svalovina septum (přepážka) sběrný kanálek metanefridie nervová soustava Ú.: Jak se rozdělují kroužkovci? [21]

19 Trávení členovců Vakovitá trávicí soustava; kolem ústního otvoru jsou výběžky (původně to byly ), které tvoří ústní ústrojí. Pavouci mají z důvodu úzkého jícnu zvláštní trávení: Do kořisti pavouk vypustí své trávicí šťávy a počká, až se vnitřek těla kořisti rozloží. Pak tekutý obsah nasaje. Ústní ústrojí hmyzu může být: (má kusadla, umožňuje příjem tuhé potravy; brouci, švábi, mravenci) (k sání nektaru a jiné tekuté potravy; motýl) (ostrý sosák, komár) (včela, čmelák) končetiny [23] mimotělní kousací sací bodavě sací lízací

20 Poznáte jednotlivé typy ústního ústrojí?
ŘEŠENÍ A, kousací (kobylka) B, lízací (včela) C, sací (motýl) D, bodavě sací (samička komára) [22]

21 Trávení měkkýšů − plži [25]
Ú.: K čemu slouží radula a k čemu hepatopankreas?

22 Trávení měkkýšů − mlži Do přijímacího otvoru protéká voda s drobnými živočichy. Promývá také žábry a živočichové zde zachycení jsou řasinkami přemisťováni do ústního otvoru, který je na druhé straně, a pak jsou kloakálním otvorem vyvrhnuty. Ú.: Vyjmenujte zástupce mlžů.

23 Trávení měkkýšů − plži je chitinózní páska v otvoru pokrytá zoubky, které Radula je podepřena chrupavčitým můstkem. Hepatopankreas je žláza vylučující Radula ústním strouhají potravu slinivkojaterní enzymy [26] [27]

24 Trávení měkkýšů − hlavonožci
ústní otvor (se zobákovitými čelistmi), hltan, jícen, žaludek, střevo, ústí do plášťové dutiny

25 Jaký je rozdíl mezi prvoústými a druhoústými živočichy?
(prvoústí × druhoústí) prvoústí: ústní otvor představuje embryonální blastoporus  druhoústí: blastoporus se uzavírá a v blízkosti jeho původní pozice se proráží řitní otvor, ústní otvor vzniká sekundárně vchlípením ektodermu na hlavové části těla Ú.: Jací živočichové patří mezi druhoústé? ostnokožci, polostrunatci a strunatci [28] ŘEŠENÍ

26 Trávení OSTNOKOŽCŮ Trávicí soustava je přímá, ústní a řitní otvor na protilehlých koncích těla − výjimky: u hadic není vyvinuto rectum (TS tedy není průchozí), u lilijic, poupěnců a jablovců má tvar podkovy (ústní a řitní otvor vedle sebe).  lucerna = žvýkací aparát na počátku trávicí trubice složený z pěti dlátkovitých zubů (pohyblivě uzavírají ústní otvor, ovládané svaly) − u ježovek, tak ohryzávají nárosty na skalách. Hvězdice mají vychlípitelný žaludek a mimotělní trávení (stejně jako ). [29] [30] Aristotelova pavouci

27 Trávení pláštěnců Vakovité tělo sumek má přijímací otvor nahoře a kloakální otvor po straně. Potrava se nasává do hltanožaberního vaku s endostylem. Do obžaberního prostoru se vypouští exkrementy a odkysličená voda. Vršenky mají takzvané sítko, kterým filtrují potravu. Když se toto sítko zanese, vršenky se z něj svléknou. Jejich schránku tvoří vápník a bílkovina Ú: Které další zástupce pláštěnců znáte?

28 Trávení bezlebečných TS − v ústní dutině mají vířivý orgán, který usměrňuje proud vody s potravou do hltanu [33] 1 – nervová soustava 2 – struna hřbetní = chorda dorsalis (opora těla), z chrupavky 4 – ocas, ploutevní lem končící kopinatou ploutvičkou 5 – trávicí soustava 7 – uzavřená cévní soustava (na břišní straně těla) 13 – brvy kolem úst, slouží k lovení potravy Ú: Jakého znáte zástupce?

29 Trávicí soustava obratlovců:
Ú.: Popište části a funkci TS člověka. [34]

30 Ts obratlovců − ústní dutina
strop ústní dutiny se nazývá ústní   jazyk: vzniká při přechodu obratlovců na souš ze svalů báze dutiny ústní, úpon svalů na skelet a spodní čelist slinné žlázy a jejich případná modifikace ve žlázy (obojživelníci, plazi) patro jazylky jedové [35] Ú.: Jak se nazývají 3 párové slinné žlázy u člověka?

31 Zuby (dentice) [36] Zuby tedy vznikly modifikací šupin ryb, u některých druhů ryb si tento tvar stále zachovávají. U obojživelníků a většiny plazů zuby vyrůstají přímo z čelistní kosti. U krokodýlů, vyhynulých dinosaurů a savců včetně člověka jsou zuby zasazené v Zuby pevně obemyká plakoidních zubních lůžkách dáseň Ú: Popište stavbu zubu. Kolik zubů má kompletní chrup člověka?

32 Ts obratlovců − hltan Společná část TS a DS
Původně byl perforován a sloužil nejen pro transport potravy, ale i k po každém polknutí se zavře a zamezí soustu ve vstupu do hrtanu − jinak hrozí žaberními štěrbinami A B C dýchání hrtanová příklopka udušení [37]

33 Dýchání a polykání Křížení dýchacích a trávících cest: při dýchání je měkké patro volně svěšené dolů, hrtanová příklopka zdvižena. Při polykání je měkké patro zdviženo směrem k nosohltanu a hrtanová příklopka zakrývá vchod do hrtanu

34 Ts obratlovců − jícen Svalová trubice: na počátku , směrem k žaludku už svalstvo  Potrava tudy jen prochází, pouze výjimečně se tu shromažďuje ( u ptáků). slouží zejména u žravých ptáků jako zásobárna krmiva při naplnění svalnatého žaludku u dravců i k potravy někteří ptáci mají vole se schopností , čehož využívají při (Kteří ptáci?) příčně pruhované hladké vole vole semeno natrávení zpětné peristaltiky krmení mláďat

35 Ts obratlovců − žaludek
Vznikl v souvislosti s chybí u bezčelistnatců.  Člení se na části: , , , Funkce: chemické (pepsin) mechanické (peristaltika) trávení potravy  periodicitou v přijímání potravy česlo tělo ČESLO VELKÉ ZAKŘIVENÍ dno vrátník MALÉ ZAKŘIVENÍ VRÁTNÍK TĚLO DNO [39]

36 morfologické a funkční modifikace:
ptáci − a žaludek přežvýkavci − dílný žaludek: bachor, čepec, kniha, slez žláznatý svalnatý čtyř

37 Ts obratlovců − střevo Slouží stále k trávení a vstřebávání živin (absorpci usnadňují např. klky nebo spirální řasa − mihule, paryby )  Střevo často vybíhá ve slepé výběžky („slepá střeva“) − ptáci, savci ( ) Bývá rozděleno na Střevo končí a   pokud do distální části konečníku ústí vývody močopohlavních orgánů, pak se tato část nazývá (Kteří obratlovci mají kloaku?) [34] [40] zvětšují plochu absorpce obsahují mikroflóru usnadňující trávení tenké a tlusté konečníkem řitním otvorem kloaka

38 Ts obratlovců − žlázy [41] Játra (hepar): odškrcena z ventrální části trávicí trubice, funkce: primárně sekreční (žluč), dále detoxikace, termoregulace Slinivka břišní (pankreas): odškrcena z dorzální části trávicí trubice, funkce: produkce trávicích enzymů a hormonů JÁTRA SLINIVKA ŽLUČNÍK Ú.: Které hormony produkuje pankreas?

39 opakování Na různých tělních typech Porifer vysvětlete princip trávení a také uspořádání choanocytů. [14] ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ ASKON SYKON LEUKON

40 OPAKOVÁNÍ Popište trávicí soustavu ptáků včetně funkcí jednotlivých orgánů: 1 – jícen 2 – vole 3 – žláznatý žaludek 4 – svalnatý žaludek 5 – tenké střevo 6 – tlusté střevo 7 – kloaka ŘEŠENÍ [40]

41 Ptáci a tvary zobáků U ptáků je zobák přizpůsobený potravní specializaci. Dovedete ji určit? A – živí se nektarem (strdimilovití) B – hmyzožravec (lejsek) C – živí se tvrdými zrny a ořechy (dlask) D – semínky smrků a borovic (křivka obecná) E – rybami (ledňáček) F – rybami, které vhazuje do vaku (pelikán) G – potravu filtruje z vody přes zobák (plameňák) H – loví v mělké vodě, pohybuje zobákem do stran (tenkozobec) I – larvami (půdní sondy – srpatka ibisovitá) J – pod vodu ponoří jen spodní část zobáku (zoboun americký) K – dravec (jestřáb, krahujec) [42]

42 Spojte související pojmy:
MĚŇAVKA HOUBA (PORIFERA) NEZMAR HLÍST VÍŘNÍK KROUŽKOVEC PAVOUK PLŽ OSTNOKOŽEC RADULA ARISTOT. LUCERNA TYFLOSOLIS CHOANOCYTY MIMOTĚLNÍ TRÁVENÍ FAGOCYTÓZA PÍSTOVITÝ HLTAN LÁČKA MASTAX

43 KLIKNĚTE NA ukrytý POJEM A VYSVĚTLETE HO:
CNIDOCYTY HEPATOPANKREAS OSCULUM RADULA MASTAX MIMOTĚLNÍ CHOANOCYTY ENDOSTYL TRÁVENÍ ARISTOTELOVA LUCERNA GASTROVASKULÁRNÍ TYFLOSOLIS DUTINA KLOAKA SPIRÁLNÍ ŘASA 1 2 3 5 4 7 8 6 9 10 11 12 13

44 Vyluštěte křížovku: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Slinivkojaterní žláza
Střevní řasa kroužkovců Rýhy v hltanu pláštěnců obsahující jod a hlen Chitinózní páska v ústním otvoru měkkýšů Gastrovaskulární dutina Žvýkací hltan u vířníků

45 řešení: 1. H E P A T O N K R S 2. Y F L I 3. D 4. U 5. Á Č 6. M X [40]

46 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 14. 4. 2012 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, ISBN EricDiesel. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monkey.human_to_robot,monkey.JPG> 1. Pajast. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_photosynthesis_overview_cs.png> 2. Sunshineconnelly. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_and_physiology_of_animals_for ming_digestive_systems.jpg?uselang=cs> 3. Boumphreyfr. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_gland.png> 4. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V19_D238_Common_tapeworm.jpg> 5. HonzaXJ. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapka_velka_Paramecium_caudatum.jpg > 6.

47 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 14. 4. 2012 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Endocytoza_typy.svg> 7. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinocytosis.svg> 8. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amoeba_fagocitose.jpg> 9. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esponjas_alimentacion.jpg> 10. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Askon.jpg> 11. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sykon.jpg> 12. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leukon.jpg> 13. Philcha. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porifera_body_structures_01.png> 14. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra.svg> 15.

48 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 14. 4. 2012 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphiprion_percula.JPG> 16. Eric. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphiprion_chrysogaster.JPG> 17. Andreas Neudecker. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dugesia_Anatomy_schematic.svg> Uwe Gille. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nematoda-Anatomy.svg> 19. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V19_D403_Rotifera.jpg> 20. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oligochaeta_anatomy.svg> 21. Xavier Vázquez, Siga. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evolution_insect_mouthparts_coloured_d erivate.png> 22. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petrus_Candidus_1460_Spider_%26_Fly.jp g> 23.

49 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 14. 4. 2012 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Salvör Gissurardóttir. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue-mussel.svg> 24. AI2, Jeff Dahl, Michal Maňas. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snail_diagram_cs.svg> 25. Lijealso. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radula_diagram3.png> 26. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abyssochrysos_melanioides_radula.png> YassineMrabet. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protovsdeuterostomes.svg> 28. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NSRW_Sea-Urchin.png> 29. Tsca. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:730px-Woda-4_ubt_modyf.jpg> 30. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascidia_001.png> 31. Minami Himemiya. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oikopleura_dioica.jpg> 32.

50 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 14. 4. 2012 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Piotr Jaworski. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lancetnikinside.png> 33. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digestive_system_diagram_cs.svg> 34. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_quiz_hn_02.jpg> 35. Metju. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tooth_section_international.png> 36. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_faringe.svg> 37. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_esophagus.jpg> 38. Olek Remesz. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ventriculus.svg> 39. Olga007. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gastrointestinal_track_of_the_Mallard- Uklad_pokarmowy_krzyzowki.svg> 40. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biliary_system_new-numbers.svg> 41. L. Shyamal. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BirdBeaksA_(2).svg> 42.


Stáhnout ppt "tráviCÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE"

Podobné prezentace


Reklamy Google