Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelský institut PYRAMIDA s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelský institut PYRAMIDA s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelský institut PYRAMIDA s.r.o.
UPLATNĚNÍ PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH FAKTORŮ V MANAGEMENTU ROZVOJE ZNALOSTNÍCH ORGANIZACÍ PhDr.PhMr.Štefan Medzihorský PhDr. Jitka Medzihorská 3. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE „BUDOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY VE ZNALOSTNÍ ORGANIZACI“ 13. září 2007

2 Orientace na zákazníka, stálé zdokonalování
Hlavní charakteristiky znalostní organizace: Vysoká výkonnost Orientace na zákazníka, stálé zdokonalování Vysoká pružnost a přizpůsobivost Vysoká úroveň zkušeností a znalostí Vysoká rychlost učení se a inovací Proaktivita a zaměření do budoucnosti Oceňování zkušeností a sdílení znalostí

3 Znalostní organizace:
znalosti nejen akumulují a vstřebávají, samy také nové znalosti tvoří a využívají je jako konkurenční výhodu.

4 Výkonnost Konkurenční výhodu Znalosti mají potenciál firmám zajistit:
Stabilní tempo růstu Výkonnost Konkurenční výhodu

5 Znalostní management syntetizuje koncepty
z různých oblastí lidské činnosti: Umělá inteligence Tvorba znalostních systémů Tvorba software Reingeneering firemních procesů Řízení lidských zdrojů Organizační chování Customer Care

6 Znalostní management a management znalostí
znalostně orientované řízení celé organizace Management znalostí: manipulace s konkrétními znalostmi

7 a tím umožňuje vytvářet znalost vyšší úrovně
„ Knowledge management “ - znalostní management lze charakterizovat jako disciplínu, která zajišťuje rozšíření individuálních znalostí skrze celou organizaci a tím umožňuje vytvářet znalost vyšší úrovně – znalost organizace.

8 Příklady aktivit znalostního managementu:
Motivační program Jmenování znalostních manažerů Vytvoření internetového znalostního portálu Tvorba komunit společných zkušeností Zavedení principu e-learningu Zavedení expertního nebo znalostního systému Identifikace kulturních a sociálních překážek

9 Úroveň vrcholového vedení Úroveň zaměstnanců Úroveň řešitelského týmu
Kritické faktory úspěšnosti : Úroveň vrcholového vedení Úroveň zaměstnanců Úroveň řešitelského týmu

10 JAKO OBJEKT SUBJEKTIVNÍ KOMPONENTY ZNALOSTÍ
Znalosti JAKO OBJEKT SUBJEKTIVNÍ KOMPONENTY ZNALOSTÍ Forma explicitní Ovlivňují je sociální praktiky týmu, pracovní skupiny, oddělení Forma implicitní Forma tacitní

11 Hlavní psychologické faktory:
Pocit nedostatku moci Strach z odhalení Pocit nejistoty Motivace Obava ze ztráty odměny Neuvědomování si jednotlivých prvků kultury Zaměňování povědomí a znalostí - Konflikt motivů

12 Osobní dovednosti v znalostním managementu
Způsoby, kterými lidé filtrují přehlcení informacemi Efektivní čtení Způsob pořizování si poznámek Analýza a pochopení informací Syntetizace informací Efektivní komunikace s druhými lidmi

13 Hlavní sociální faktory :
Jazyk Vyhnutí se konfliktu Byrokracie a struktura Nesouvislost předpokladů Podceňování základních úrovní organizace Neznalost či špatný odhad znalostní báze spolupracovníků Emoce Pseudoinovátoři

14 stává se nejdůležitějším strategickým zdrojem SLOŽKY:
Intelektuální kapitál organizace stává se nejdůležitějším strategickým zdrojem SLOŽKY: Lidský kapitál Znalostní kapitál

15 Lidský kapitál Zahrnuje individuální dovednosti a znalosti získané vzděláváním, školením, tréninky, zkušenostmi a poznáváním. implicitní charakter znalostí Znalostní kapitál Zahrnuje zdokumentované znalosti dostupné v různých formách explicitní charakter znalostí

16 Znalost je vytvářena v lidských sociálních systémech
Znalostní management druhé generace (McElroy) Znalost je vytvářena v lidských sociálních systémech Větší zaměření na lidi, procesy a sociální iniciativy

17 zvyšování inteligence celé organizace
Řízení lidských zdrojů v znalostních organizacích nutno zaměřit na : zvyšování inteligence celé organizace uvolněním potenciálu pracovníků formou učení, spolupráce, participace a iniciativy

18 Na konečný výsledek zavedení znalostního managementu vždy mají rozhodující vliv lidé
zmocňovat pracovníky vhodně motivovat spravedlivě hodnotit budovat organizační kulturu, která podporuje a oceňuje sdílení znalostí

19 PODNIKATELSKÝ INSTITUT PYRAMIDA, S. R. O
PODNIKATELSKÝ INSTITUT PYRAMIDA, S.R.O. KARLŠTEJNSKÁ 11/30, PRAHA 5 TEL/FAX: , , MOBIL:


Stáhnout ppt "Podnikatelský institut PYRAMIDA s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google