Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBECNÁ BIOLOGIE CYTOLOGIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBECNÁ BIOLOGIE CYTOLOGIE"— Transkript prezentace:

1 OBECNÁ BIOLOGIE CYTOLOGIE
POVRCHOVÉ STRUKTURY ZÁKLADNÍ CYTOPLAZMA CYTOPLAZMATICKÉ STRUKTURY - ORGANELY

2 Pokožkové buňky cibule Obecná biologie - Cytologie
Základní pojmy Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Buňka – lat. Cellula Termín cellula (buňka) pochází od Roberta HOOKA. Cytologie – nauka o buňkách. Pokožkové buňky cibule SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

3 Obecná biologie - Cytologie
Robert HOOK Pozoroval buňky u rostlin a použil pro ně termín „cellula“ (komůrka). SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

4 Obecná biologie - Cytologie
Co to je buňka? Může představovat: samostatný orga-nismus (například u trepky velké) nebo jen část celku neschopnou samostatného života (nervová buňka). SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

5 Eukaryota a prokaryota
Prokaryota, z řeckého pro (před) a karyon (jádro), je označení pro evolučně staré organismy. Řadíme sem bakterie a sinice. Bakterie escherichia coli Sinice SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

6 Eukaryota a prokaryota
Eukaryota, Jaderní (Eucaryota) jsou organismy tvořené buňkami a oblaněným jádrem. Slovo eukaryota vzniklo spojením řeckých slov eus (česky pravdivý, pravý) a karyon (česky jádro). K eukaryotním organismům se řadí říše: rostliny, houby, živočichové, prvoci. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

7 Eukaryota a prokaryota
Eukaryotní organismy SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

8 Porovnání eukaryotní a prokaryotní buňky
SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

9 Obecná biologie - Cytologie
Bakteriální buňka SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

10 Obecná biologie - Cytologie
Živočišná buňka SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

11 Obecná biologie - Cytologie
Rostlinná buňka Schéma rostlinné buňky: a - vakuola, b - váček, c - plazmatická membrána, d - diktyozóm (Golgiho tělísko), e - plastid, f - plazmodesm, g - endoplazmatické retikulum, h - jádro, i - jadérko, j - chromatin, k - ribozómy, l - mitochondrie, m - základní cytoplasma, n - buněčná stěna. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

12 Obecná biologie - Cytologie
Buněčné povrchy Tvoří je zejména plazmatická membrána a buněčná stěna. Plazmatická membrána je polopropustná. Její funkcí je regulovat příjem a výdej látek a chování buňky podle podnětů z prostředí. Buněčná stěna je pro většinu látek propustná. Nenachází se u živočišných buněk. Je pevná a určuje tvar buňky. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

13 Obecná biologie - Cytologie
Buněčná stěna Ohraničuje rostlinné buňky, s výjimkou pohlavních buněk (gamet), které ji nemají. Buněčné stěny dodávají buňkám potřebnou pevnost, podmiňují jejich tvar a chrání živý obsah buňky. Základní složkou buněčné stěny rostlin (některých hub) je polysacharid celulóza, která v podobě mikrofibril o tloušťce 10 až 25 nm vytváří celulózovou kostru buněčné stěny, doplněnou hlavně hemicelulózami a pektiny. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

14 Obecná biologie - Cytologie
Buněčná stěna Epidermální buňky svrchní strany dužnaté šupiny cibule kuchyňské SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

15 Cytoplazmatická membrána
Průměr asi 7,5 nm. Velmi tenká, dvojitá. Dvojvrstva fosfolipidů krytá bílkovinami, jsou tam i enzymy. Propouští jen malé částice – Semiperme-abilita – výběrová polopropustnost. Funkce: ochranná, řídí výměnu látek . SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

16 Cytoplazmatická membrána
SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

17 Obecná biologie - Cytologie
Základní cytoplazma Průhledná polotekutá hmota. Jsou zde: soli, sacharidy, tuky, bílkoviny (hodně), barviva. Je stále v pohybu. Funkce: metabolismus, prostředí pro organely. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

18 Cytoplazmatické struktury
Buněčné jádro ER GK Semiautonomní organely Ribozómy Lysozómy Vakuoly Fibrilární struktury (cytoskelet) SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

19 Obecná biologie - Cytologie
Cytoskelet Kostra buňky – fibrilární – vláknité struktury v buňce. Jsou to nitrobuněčné opěrné a pohybové struktury: Mikrotubuly Eukaryotní bičíky Řasinky SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

20 Obecná biologie - Cytologie
Jádro Jádro (Buněčné jádro, Nucleus, karyon) je organela, v níž se skrývá většina genetického materiálu buňky. Největší organela (10-20 mikrometrů). Je ohraničena dvojitou jadernou membránou, v níž se nacházejí póry tvořené speciálními bílkovinami, které mají usnadnit a řídit transport specifických makromolekul, např. RNA. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

21 Obecná biologie - Cytologie
Jádro SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

22 Endoplazmatické retikulum
Drsné ER Tento typ ER má význam především při syntéze strukturálních a enzymatických bílkovin. Ty jsou pak za pomoci ER a GK transportovány do různých míst buňky. Hladké ER Hladké ER propojuje drsné ER a GK a zajišťuje transport různých makromolekul mezi těmito dvěma systémy. Dále hraje významnou roli při syntéze lipidů, hormonů atd. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

23 Obecná biologie - Cytologie
ER SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

24 Golgiho aparát (komplex)
GK je soustava miniaturních cisteren a váčků – často se nacházejících ve shlucích – které lze najít v cytoplazmě většiny eukaryot (výjimku tvoří většina hub). Tato soustava slouží k transportu a pře-chovávání látek, postsyntetické úpravě bílkovin. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

25 Obecná biologie - Cytologie
GK SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

26 Semiautonomní organely
Jsou to organely, u nichž se předpokládá, že vznikly na základě symbiózy mezi předkem eukaryotických organismů a organismy prokaryotickými. Mitochondrie Plastidy Chromoplasty Leukoplasty SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

27 Souhrn znaků semiautnomních organel
Mají vlastní cirkulární DNA, která je prokarytního typu. Jsou schopny proteosyntézy pomocí vlastních ribosomů prokaryotního typu. Jsou kryty dvěma membránami. Rostou a dělí se nezávisle na hostitelské buňce. Probíhá v nich energetický metabolismus. Vznikly endosymbiózou. Velikostí se podobají bakteriím. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

28 Obecná biologie - Cytologie
Mitochondrie Drobné tyčinkovité až vláknité útvary. Skládají se ze dvou biomembrán. V mitochondriích se uvolňuje energie z che-mických látek . Jsou to tedy energetická centra buňky. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

29 Obecná biologie - Cytologie
Mitochondrie SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

30 Obecná biologie - Cytologie
Plastidy Plastidy – vyskytují se u rostlinných buněk. Leukoplasty Chromoplasty Chloroplasty (v nich se nachází  tylakoidy, v nichž probíhá fotosyntéza. Obsahují chlorofyl.) SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

31 Obecná biologie - Cytologie
Ribozomy Ribozomy jsou zrníčka složená z RNA a bílkovin. Probíhá na nich tvorba nových bílkovin. Kodéry genetické informace. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

32 Obecná biologie - Cytologie
Vakuoly Organely typické pro rostlinné buňky a prvoky. Obsahují buněčnou šťávu a buněčné inkluze. Membrána se nazývá tonoplast. Obsahují i enzymy, které jsou důležité v metabolických přeměnách. Vakuola vyplňuje prostor buňky buněčnou štávou Plazmolýza – vakuola se zmenšuje SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

33 Obecná biologie - Cytologie
Lysozomy Malé měchýřky tvořené biomembránou. Obsahují převážně enzymy se štěpnou funkcí (trávicí enzymy). Jejich funkcí je rozkládat některé látky buňkou přijaté a nepotřebné. U rostlin tuto funkci plní vakuola. SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

34 Které pojmy spolu souvisí?
Energetické centrum buňky Syntéza bílkovin Chlorofyl Semipermeabilita Plastidy Mitochondrie Cytoplazmatická membrána Ribozómy SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

35 Obecná biologie - Cytologie
Vyhodnocení b d a c SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

36 Obecná biologie - Cytologie
Opakování Jak se liší prokaryotní a eukaryotní buňky? Jaká je funkce ER? V čem spočívá význam buněčné stěny? Jaká může být funkce bílkovin v mem-bráně? SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie

37 Obecná biologie - Cytologie
Použité zdroje Kubišta, V.: Obecná biologie. Fortuna 2000 Nováček, J.: Biologie. Credit, Praha, 1997 SOŠS a SOU Kadaň Obecná biologie - Cytologie


Stáhnout ppt "OBECNÁ BIOLOGIE CYTOLOGIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google