Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany"— Transkript prezentace:

1 Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany
Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

2 Obsah Politika HSS a fondy EU Operační programy Realizované projekty
Informační zdroje

3 Politika hospodářské a sociální soudržnosti
Realizována v programových obdobích (současné 2007–2013) zpracování nových programových dokumentů definování cílů a priorit Cca 1/3 celkového rozpočtu EU – 347 mld. € Alokace pro ČR - 26,69 mld. €

4 Politika HSS 2007 - 2013 Cíle 2007 – 2013 Konvergence (81,5%)
Způsobilé regiony Regiony NUTS 2 s HDP V PPS nižší než 75% průměru EU27 Státy s HND na obyvatele nižším než 90% průměru EU27 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (16%) Evropská územní spolupráce (2,5%) ČR – 97% Konvergence

5 Politika HSS Hlavní nástroj realizace politiky HSS – fondy EU: Strukturální fondy Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti

6 Regiony pro politiku HSS v ČR
Klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) NUTS 2 - stěžejní pro čerpání prostředků EU

7 Operační programy

8 Tématické operační programy
8 tématických OP ŘO: příslušný ministerský resort Cíl Konvergence OP Doprava OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Integrovaný operační program OP Technická pomoc

9 Projekty OP Životní prostředí
Zateplení domu pro seniory v Benátkách nad Jizerou Ozelenění sportparku Kazín ve městě Černošice Revitalizace rybníka v k.ú. Štiřín

10 Projekty OP Podnikání a inovace
Graffin – školicí středisko Kácov Rekonstrukce nevyužívaných skladů na výrobní halu LUGI s.r.o. Výzkumné a technologické centrum EXBIO

11 Realizované projekty ESF
OP Lidské zdroje a zaměstnanost PO 1 Adaptabilita PO 2 Aktivní politiky trhu práce PO 3 Sociální integrace a rovné příležitosti PO 4 Veřejná správa a veřejné služby PO 5 Mezinárodní spolupráce OP VK (např. oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání)

12

13 Regionální operační programy (ROP)
Alokace: 4,6 mld. € ŘO: Regionální rada regionu soudržnosti Fond: ERDF Zaměření: - Dopravní dostupnost a obslužnost - Rozvoj území Rozvoj cestovního ruchu Regionální rozvoj podnikání

14 Regionální OP ROP NUTS II STŘEDNÍ ČECHY (Středočeský kraj) - 559,1 mil. € Prioritní osy: 1. Doprava 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 2. Cestovní ruch 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 3. Integrovaný rozvoj území 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova 4. Technická pomoc a absorpční kapacita

15 Projekty ROP Střední Čechy
Revitalizace Sítenského údolí - II. etapa, Kladno Zákolany – Revitalizace centra obce

16 Projekty ROP Střední Čechy
Modernizace Kulturního a společenského střediska Kass, Kralupy nad Vltavou Městské kino s novou tváří, Beroun Rekonstrukce budovy divadla Lampion, Kladno

17 Projekty ROP Střední Čechy
Fyzická revitalizace plochy Brownfield v obci Všenory Spolkový dům Rudná

18 Projekty ROP Střední Čechy
GERONTOCENTRUM-rekonstrukce a modernizace lůžkového oddělení budovy E Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Chráněné bydlení Domova Pod Lipami, Smečno Euroklíč Střední Čechy města

19 Projekty ROP Střední Čechy
Vnitřní a vnější expozice Muzea Libodřice SPORT-RELAX CENTRUM MONÍNEC, Sedlec-Prčice Cyklostezka Po stopách českých králů - 1.část, Králův Dvůr

20 OP pro Prahu OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK) http://www.oppk.cz
OP Praha Adaptabilita (OPPA) ŘO: Hl.m. Praha (Odbor fondů EU Magistrátu hl.m. Prahy)

21 OP pro Prahu Prioritní osy OP PA:
Prioritní osy OP PK: 1. Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 1.2 – Rozvoj a dostupnost ICT služeb 2. Životní prostředí 2.1 – Revitalizace a ochrana území 2.2 – Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 3. Inovace a podnikání 3.1 – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 3.2 – Podpora příznivého podnikatelského prostředí 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků Prioritní osy OP PA: 1. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 2. Podpora vstupu na trh práce 3. Modernizace počátečního vzdělávání 4. Technická pomoc

22 Projekty OP pro Prahu Cyklistická stezka Malá Chuchle - Lahovice
Revitalizace zahrady Ztracenka Vybudování výtahu ve stanici metra Chodov Víceúčelové hřiště na sídlišti Košík

23 Projekty OP pro Prahu Projekty rozvoje malých a středních podniků:
Inovace výroby v pekařské oblasti - společnosti pekařství Moravec Veterinární ordinace pro 21. století Zlepšení efektivnosti provozu v oblasti nakládání s odpady Zateplení sportovní haly Modernizace truhlářské výroby Modernizace inovace technologie výroby Solná jeskyně v centru Prahy Interaktivní vzdělávací komplex ICT, interakt. web, řízení subjektů pomocí ICT Více viz

24 Projekty OP pro Prahu Projekty OP PA: Marketing pro OSVČ a mikrofirmy
Vzdělávání zaměstnanců v mikropodnicích a osob samostatně výdělečně činných Vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území hl.m. Prahy Více viz

25 Evropská územní spolupráce
Programy pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci OP PS ČR – Polsko OP PS ČR – Sasko OP PS ČR – Rakousko OP PS ČR – Slovensko OP PS ČR – Bavorsko OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce ESPON 2013 Interact II

26 Projekt OP Meziregionální spolupráce
Projekt DART Zaměření: Demografické změny a jejich vlivy. Problematika stárnoucí a ubývající populace. Sociální a zdravotní péče. Informovanost a prevence.  

27 Další fondy a programy EU
Program rozvoje venkova (PRV) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Společná zemědělská politika ŘO/ZS: Ministerstvo zemědělství/Státní zemědělský intervenční fond Alokace: 2,8 mld. € Web: Operační program Rybářství Evropský rybářský fond 27,1 mil. € pro ČR Web:

28 Informační zdroje Seznam příjemců
Realizované projekty Mapa projektů

29

30 Informační zdroje Informace o fondech EU: www.strukturalni-fondy.cz
Budoucnost kohezní politiky – období 2014+: (sekce Kohezní politika)

31

32 Informační zdroje Stránky jednotlivých operačních programů
Stránky Evropské komise:

33 Bezplatná informační linka o EU EUROFON 800 200 200
Informační zdroje Bezplatná informační linka o EU EUROFON (PO-PÁ hodin)

34 Děkuji za pozornost! Eurofon 800 200 200 Eurocentrum Praha


Stáhnout ppt "Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany"

Podobné prezentace


Reklamy Google