Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_04_České baroko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_04_České baroko"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _04 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník Téma: České baroko Anotace: Žáci se seznámí se skvosty barokní architektury, hudby, malířství , sochařství na našem území. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: , 8. A, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_04_České baroko

2 VY_32_INOVACE_04_České baroko

3 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Baroko v Čechách České baroko má kořeny v Itálii a Španělsku. Vrchol: přelom 17. a 18. st. Baroko bylo v Čechách obohaceno domácími umělci a řemeslníky o nové prvky, došlo k přizpůsobení českému prostředí. Protože baroko u nás vrcholí v době rekatolizace po bitvě na Bílé hoře, vznikají především katolické stavby. Co je to rekatolizace? Rekatolizace – násilné znovuobracení nekatolíků na římskokatolickou víru VY_32_INOVACE_04_České baroko

4 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Architektura Při projížďce naší krajinou se s barokem setkáváme na každém kroku – nejčastěji jsou to kostelíky, velké chrámy, kláštery a poutní místa a také mnoho barokních zámků. Jezuitská kolej Klementinum s barokní knihovnou VY_32_INOVACE_04_České baroko

5 Pražské barokní stavby
Valdštejnský palác – ve městech žila šlechta v palácích Měšťané si stavěli honosné domy, najdeme je např. v Nerudově ulici. Podle koho byla ulice pojmenována? V kterém domě Neruda bydlel? Barokní dům v Tomášské ulici VY_32_INOVACE_04_České baroko

6 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Pražské chrámy Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně navrhli architekti Kryštof a Kilián Dienzenhoferové a stavba trvala přes padesát let. Zajímavostí je, že při svém pobytu v Praze zde hrál na varhany sám Wolfgang Amadeus Mozart. VY_32_INOVACE_04_České baroko

7 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Pražské chrámy Kostel sv. Mikuláše na Starém Městě je vrcholné dílo pražského baroka podle projektu K. I. Dienzenhofera. Hlavní lustr ve tvaru carské koruny, dar cara Mikuláše II., vyroben roku 1880 ve sklárnách v Harrachově. VY_32_INOVACE_04_České baroko

8 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Kláštery Břevnovský klášter benediktinů v Praze–Břevnově je nejstarší mužský klášter v Čechách; založil jej roku 993 kníže Boleslav II. a biskup Vojtěch. Dnešní barokní budovy kláštera včetně chrámu sv. Markéty pocházejí z let podle plánů Kryštofa Dientzenhofera. VY_32_INOVACE_04_České baroko VY 32 INOVACE 04 České baroko

9 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Kláštery Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1140 Vladislavem II. V klášteře sídlí také Památník národního písemnictví a součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna. VY_32_INOVACE_04_České baroko

10 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Pražská Loreta Název Loreta pochází od italského poutního místa, kde se nachází Svatá chýše, původně domek, obývaný Pannou Marií v Nazaretu v Palestině, kde jí údajně archanděl Gabriel zvěstoval, že se stane Matkou Boží. Svatá chýše se už brzy po smrti Panny Marie stala uctívanou relikvií. Když r opustilo Palestinu křižácké vojsko, stal se podle legendy zázrak. Andělé přenesli Svatou chýši nejprve do Dalmácie a odtud do města v severní Itálii, do vavřínového háje, podle nějž město nese název Loreto. Podle italského vzoru architekta Donata Bramanteho se stavěla Loreta i v jiných katolických zemích, u nás zejména po porážce na Bílé hoře r VY_32_INOVACE_04_České baroko

11 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Valdštejnská zahrada VY_32_INOVACE_04_České baroko

12 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Lékárna Mezi nádherné městské barokní stavby patří i barokní lékárna „U Bílého jednorožce“ v Klatovech – muzeum dokumentující vývoj lékárnictví od roku 1776 do roku 1966, kdy lékárna ukončila svoji činnost. VY_32_INOVACE_04_České baroko

13 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Český venkov - šlechta Příslušníci rodů pobělohorské zámožné šlechty zvelebovali svá sídla na venkově, obklopovali je nádhernými zahradami, někdy i s umělými jeskyněmi a kolonádami. Někteří šlechtici zřizovali ve svých zámcích divadla (Český Krumlov, Litomyšl). V Praze se začalo hrát ve Šporkově paláci Na Poříčí, pro první stálou operní scénu pozval hrabě Špork do Prahy a do svého zámku v Kuksu Italy, hráli tam od roku 1724 deset let. VY_32_INOVACE_04_České baroko

14 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Selský barok Ráz venkova se mění – kostelíky, kapličky, selské statky. Dochází ke spojení nového slohu s lidovou tradicí. Stavby dokonale splývají s okolní krajinou. Mluvíme o tzv. selském baroku. Móda panstva i měšťanů, s nimiž se venkované setkávali, působila na jejich vlastní tvorbu. Při stavbě obydlí, hospodářských budov, božích muk či kapliček, výrobě nábytku, šití krojů, malování obrázků i zdobení nádob ovlivňovala podobu nejrůznějších předmětů. VY_32_INOVACE_04_České baroko

15 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Barokní gotika Barokní gotika je spojena se jménem stavitele Jana Blažeje Santiniho – Aichela. Pocházel z italského rodu, který se trvale usadil v Čechách. Zvláštností českého barokního stavitelství je barokní gotika. Jejím prostřednictvím odkazovali tvůrci ke slavné minulosti českých zemí, na niž chtěli svou tvorbou navázat. Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou VY_32_INOVACE_04_České baroko

16 Které barokní památky máme v Děčíně?
Za domácí úkol si připravte prezentaci na téma Barokní Děčín. Za domácí úkol si připravte prezentaci na téma Barokní Děčín. VY_32_INOVACE_04_České baroko

17 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Sochařství Které znaky vykazují barokní sochy? Na našem území působí například Jan Jiří Bendl, otec a synové Jan Brokoff, Michal Jan Josef Brokoff a Ferdinand Maxmilián Brokoff, Rakušan Matyáš Bernard Braun nebo Matěj Václav Jäckel. Gotický Karlův most byl ozdoben barokními sochami. VY_32_INOVACE_04_České baroko

18 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Sochy Jana Nepomuckého se objevovalY na mostech a cestách především po jeho svatořečení v roce 1729. Kdo byl Jan Nepomucký? Generální vikář pražského arcibiskupa a mučedník katolické církve Jan z Pomuku se stal obětí sporu arcibiskupa Jana z Jenštejna s králem Václavem IV., byl umučen a jeho tělo vhozeno do Vltavy. Co znázorňuje pět hvězd kolem světcovy hlavy? Pět ran Kristových Znáte nějaký kostel, který byl Janu Nepomuckému zasvěcen? Např. Žďár nad Sázavou VY_32_INOVACE_04_České baroko

19 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Sochy neřestí a ctností od M. B. Brauna na zámku v Kuksu Poznáte neřesti, které sochy představují? lehkomyslnost zoufalství VY_32_INOVACE_04_České baroko

20 Poznáte neřesti nebo ctnosti, které sochy představují?
lenost cudnost VY_32_INOVACE_04_České baroko

21 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Malířství Boční oltář u Pražského jezulátka Co je to šerosvit? Náboženské náměty – obrazy na plátně a dřevě. Karel Škréta - "Skupinový portrét brusiče drahokamů Miserioniho" Petr Brandl - autor náboženských a oltářních obrazů, největší představitel českého baroka Jan Kupecký - portréty Václav Hollar - grafiky Václav Vavřinec Reiner - fresky VY_32_INOVACE_04_České baroko

22 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Hudba České země v období baroka začaly dohánět náskok evropské špičky a v tomto období se vlastně prvně významněji zapsaly do dějin hudby. Nejvýznamnějšími českými barokními skladateli jsou Adam Michna z Otradovic, Pavel Josef Vejvanovský, Jan Dismas Zelenka, Bohuslav Matěj Černohorský a Šimon Brixi. Prostředí českého hudebního baroka bylo významně vázáno na vídeňský habsburský dvůr. Velký podnět české hudbě přinesla 1723 korunovace Karla VI. českým králem, během níž se Praha rozzářila řadou skvělých barokních kompozic, zvláště oper a oratorií. Vrcholem bylo uvedení korunovační opery Constanza e Fortezza (Stálost a síla), jíž zkomponoval vrchní císařský kapelník a velká osobnost soudobé hudební Evropy Johann Joseph Fux, mj. učitel Jana Dismase Zelenky. VY_32_INOVACE_04_České baroko

23 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Hudební skladatelé Pavel Josef Vejvanovský Adam Michna z Otradovic Bohuslav Matěj Černohorský Jan Dismas Zelenka VY_32_INOVACE_04_České baroko

24 VY_32_INOVACE_04_České baroko
České baroko zápis Architektura: Praha - chrám sv. Mikuláše na Malé Straně, kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, Strahovský a Břevnovský klášter Stavitelé: Santini, Dientzehoferové Barokní gotika: propojení barokních a gotických prvků (Žďár nad Sázavou, Kladruby) Selský barok: baroko propojené s lidovou tradicí (statky, boží muka, malovaný nábytek) Sochařství: Brokoffové (sochy na Karlově mostě), Matyáš Bernard Braun (Kuks) Malířství: Karel Škréta, Petr Brandl, Václav Vařinec Reiner, Václav Hollar Hudba: Adam Václav Michna z Otradovic, Pavel Josef Vejvanovský Hudba až budou zapisovat - Zelenka VY_32_INOVACE_04_České baroko

25 VY_32_INOVACE_04_České baroko
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Klementinum I a II – soukromý archiv fotografií autorky prezentace Valdštejnský palác - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Barokní dům v Tomášské ulici - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Kostel sv. Mikuláše na Starém Městě Břevnovský klášter soukromý archiv fotografií autorky prezentace Valdštejnská zahrada soukromý archiv fotografií autorky prezentace Lék Zámek Kuks - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Děčín – Růžová zahrada, Dlouhá jízda, kostel Povýšení sv. Kříže - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Karlův most Socha sv. Jana Nepomuckého – soukromý archiv fotografií autorky prezentace Kuks socha lehkomyslnost soukromý archiv fotografií autorky prezentace Kuks socha zoufalství soukromý archiv fotografií autorky prezentace Kuks socha lenost soukromý archiv fotografií autorky prezentace Kuks socha cudnost soukromý archiv fotografií autorky prezentace Boční oltář od Pražského jezulátka soukromý archiv fotografií autorky prezentace Varhany Barokní andělíček VY_32_INOVACE_04_České baroko


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_04_České baroko"

Podobné prezentace


Reklamy Google