Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis"— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis
(2) ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis (1) VY_32_INOVACE_ 01_Vztah příroda a společnost (SADA ČÍSLO 6)

2 INFORMACE PRO UČITELE Jméno autora výukového materiálu: Bc. Milena Švermová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen: květen 2012 Ročník, pro který je VM určen: 7. – 10.ročník ZŠ speciální (možno použít i pro žáky dalších ročníků dle individuálních možností a schopností žáků) Vzdělávací obor: Člověk a příroda Učivo: Vztah příroda - společnost Metodické poznámky: Procvičování a opakování učiva POUŽITÉ ZDROJE: DVD 320 000x obrázky – Terasoft, kliparty MS Office, MS Word

3 ZEMĚPIS Co je to zeměpis?
Zeměpis je předmět ve škole, ve kterém se dovíme mnoho nových a zajímavých věcí o naší Zemi, krajině, místech a prostředí kolem nás. Čeká nás tedy vyprávění o světě, ve kterém žijeme.

4 Vztah příroda a společnost
Příroda je všechno kolem nás, co nevytvořil člověk. Společnost Společnost je skupina lidí, kteří mají stejné zájmy, svou kulturu.

5 PŘÍRODU DĚLÍME NA ŽIVOU A NEŽIVOU.
Živá příroda - do živé přírody patří všechny živé organismy v celém vesmíru Neživá příroda - do neživé přírody patří vše ostatní

6 ŽIVÁ PŘÍRODA Do živé přírody patří: rostliny, živočichové (zvířata, lidé), houby, bakterie a další mikroorganismy.

7 NEŽIVÁ PŘÍRODA Do neživé přírody patří: horniny (kameny) a nerosty (minerály-sůl), půda, voda, vzduch, světlo a teplo pocházející ze Slunce.

8 Společnost Společnost je skupina lidí, která má společné zájmy, kulturu, instituce.

9 Jak příroda působí na společnost, na člověka?
Člověk je živočich, který bez přírody nedokáže žít. Umí ovlivnit mnoho věcí, ale působení přírody ovlivnit nedokáže. Přírodní faktory zahrnují vše, na co příroda působí a co všechno ovlivňuje.

10 Přírodní faktory Biologické Pohlaví Dědičnost Věk Národnost Rasa
Mezi biologické faktory patří: Pohlaví Dědičnost Věk Národnost Rasa Potřeby

11 Pohlaví Pohlaví nám říká, zda jsme muž nebo žena.

12 Věk nám říká, jak dlouho jsme na světě.
Každý člověk má narozeniny. Je to den, na který se všichni těšíme. Víte, kdy máte narozeniny. Kolik je vám let?

13 Rasa Rasa je skupina lidí, která má společné znaky: barva pleti, barva a tvar vlasů, očí, rysy tváře, tvar lebky, nosu, atd.

14 Dědičnost Dědičnost je získaná vlastnost po rodičích (barva očí, vlasů, výška postavy, sklony k vzteku, atd.)

15 Národnost má každý člověk, většinou podle státu, ve kterém se narodil.
Národnost je příslušnost osoby k národu, skupině lidí, která má společné dějiny, území, kulturu. Národnost má každý člověk, většinou podle státu, ve kterém se narodil. Slovenská národnost Česká národnost Rómové

16 Potřeby Každý člověk musí jíst, pít, spát, dýchat, chodit pravidelně na WC, mít kolem sebe lásku, cítit se v bezpečí. Tomu všemu se říká „biologické potřeby“.

17 Přírodní faktory Geografické Jde o faktory zeměpisné: Polohu:
Kde na planetě Zemi žijeme. Nadmořskou výšku: Jak vysoko nad mořem žijeme. Reliéf (tvar) krajiny: Jak vypadá krajina kolem nás (lesy, hory, pouště). Zdroje surovin: Jaké zdroje využíváme z přírody (uhlí, dřevo, ropa).

18 Příroda ovlivňuje i počet lidí (hustota obyvatel) na planetě Zemi.
Přírodní faktory Demografické Příroda ovlivňuje i počet lidí (hustota obyvatel) na planetě Zemi. U řeky, kde je úrodná půda a roviny je lidí hodně. Postavili si zde velká města. Na poušti žije velmi málo lidí. Nedají se zde pěstovat rostliny ani chovat zvířata.

19 Jak společnost (člověk) působí na přírodu?
Lidé jsou s přírodou spojeni už od pradávna, ale stále do ní zasahují a chtějí ji měnit. Způsoby života lidí i působení na přírodu se postupem času měnily tak, jak se vyvíjel člověk.

20 Jak lidé žili? Lidé odpradávna žili v přírodě. Nejprve v jeskyních, kde hledali útočiště a ochranu před zvěří, deštěm, zimou. Později si začali stavět jednoduchá obydlí ze dřeva, slámy, spadaných stromů. Když lidem přestali tyto jednoduché úkryty stačit, začali stavět první stavby. Tato obydlí byla velmi jednoduchá. Lidé využívali ke stavbě kůže zvířat, opracované větve, hlínu.

21 Jak lidé jedli? Lidé se zpočátku živili plody, rostlinami, které v přírodě našli. Později začali lovit i zvířata. Museli se ale často stěhovat za novou obživou. Když zjistili, že si rostliny mohou sami vypěstovat, usadili se na jednom místě a stali se z nich zemědělci. U svých obydlí začali chovat i domácí zvířata.

22 Vliv společnosti na přírodu.
Vliv člověka na přírodu vedl k vytvoření druhé přírody – umělé. Do umělé přírody patří města, pole, vesnice, zkrátka vše co vytvořil člověk ke svému životu. Člověk je tvor myslící a stále přemýšlí jak si usnadnit život. Bohužel při své práci nebral ohledy na přírodu a tak se dnes potýkáme s mnoha problémy- nedostatkem vody, špinavým vzduchem, zničenou přírodou.

23 Zkuste pomocí obrázku popsat vliv společnosti na přírodu.

24 POUŽITÉ ZDROJE: (1, 2) 320 000x obrázky, Terasoft multimedia s.r.o. Ostatní použité obrázky jsou kliparty MS Office


Stáhnout ppt "ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis"

Podobné prezentace


Reklamy Google