Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013.  Je plné radosti = jásavý chvalozpěv. Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013.  Je plné radosti = jásavý chvalozpěv. Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013."— Transkript prezentace:

1 Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

2  Je plné radosti = jásavý chvalozpěv. Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

3 „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom syn a ten, komu to chce syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ V ten čas se Ježíš ujal slova a řekl: (Mt 11, 25-30) Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

4  Toto velebím je ústředním bodem a pramen každé Ježíšovy modlitby.  Při našich modlitbách: velebíme Boha, nebo myslíme jenom na své potřeby? Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

5 Toto oslovení vyjadřuje hloubku Ježíšova srdce a jeho přilnutí k tomu, co se Otci „zalíbilo“. = skutečné láskyplné přilnutí jeho lidského srdce k tajemství vůle Otce. V modlitbě máme také objevovat Boží vůli. V ní je skrytá naděje na řešení dílčích i komplexních situací našeho života. Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

6  Každé vzájemné poznání mezi lidmi vyžaduje kontakt.  Ježíš ukazuje, že pravé poznání Boha předpokládá společenství s Ním. Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

7 Při opravdové modlitbě si uvědomujeme svoji maličkost. Maličkost před obrovskou láskou. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. (Mt 5,8) Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

8 Ježíš při tomto jásotu vychází ze svého lidského srdce do společenství s Otcem díky Duchu Svatému. Chce také nás vtáhnout do tohoto společenství. Vybízí nás k otevřenosti vůči světlu Ducha Svatého. Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce, ví, do Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí. (Srov. Řím 8,26n.) Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

9 Ježíš – tichý a pokorný srdcem – nabízí své „jho“ cestu evangelní moudrosti. Nabízí sám sebe. Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

10  začíná díkůvzdáním: Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel.  ukazuje, jak prosit: Dříve než je dar udělen, se Ježíš sjednocuje s tím, který dává a který dává sám sebe ve svých darech. Dárce je mnohem cennější než udělený dar.  Při prosebné modlitbě neočekávejme splnění naší vůle, ale vše vkládejme do vůle Boží.  Každá naše prosba by měla začínat chválou Boží. Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

11 Tato modlitba  vede k naprosté důvěře v Boha a jeho vůli;  je svědectvím Boží lásky k člověku, jeho zájmu o svět a o člověka;  nám ukazuje pouto mezi láskou k Bohu a láskou k bližnímu. Pokračuje: Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš … Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

12 Naše modlitba otevírá bránu k Bohu, který nás právě skrze modlitbu učí vycházet z nás samotných. Opouštět naše já, abychom byli schopni stávat se pro bližní těmi, kteří jsou schopni jim přinést útěchu, naději a světlo. Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013


Stáhnout ppt "Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013.  Je plné radosti = jásavý chvalozpěv. Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google