Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Období císařství I. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o období římského císařství – principátu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Období císařství I. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o období římského císařství – principátu."— Transkript prezentace:

1 Období císařství I. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o období římského císařství – principátu.

2 Základní pojmy principát dominát principus dominus imperator
křesťanství katakomby stoicismus barbaři

3 Období císařství po bitvě u Actia Octavianus vládl jako samovládce a římská republika skončila období principátu a dominátu principát: období od nástupu císaře Augusta do roku 284, kdy se stal císařem Diocletianus (od titulu princeps) dominát: neomezená moc císaře = moc pána nad poddanými (pán = dominus)

4 Zápis do sešitu Období císařství období principátu a dominátu
principát: období od vlády císaře Augusta do vlády císaře Diocletiana (od titulu princeps) dominát: neomezená moc císaře (pán = dominus)

5 Období principátu Octavianus Augustus (27 př. n. l.-14 n. l.)
Caesarův adoptivní syn Octavianus přijal titul Augustus (vznešený) užíval titul princeps (první senátor, první mezi rovnými, první muž v říši), ve skutečnosti neomezený vládce – imperátor (Imperator Caesar divi filius Augustus – Caesarův božský syn Augustus) od titulu princeps název období principát obr. 1

6 Období principátu na celém území říše vyhlášen mír (pax Romana)
jeho následná vláda vedla ke konci republiky, vytvořeny základy pro nové státní zřízení – císařství postupný zánik lidových shromáždění senát se scházel i nadále, jeho pravomoci byly ovšem závislé na vůli císařů rozkvět zemědělství, řemesel a obchodu v Římě i v provinciích mnoho peněz věnováno na výstavbu Říma hranice říše zajištěny dobře vycvičenou armádou placených vojáků (20 let služba, poté veteránovi přidělen pozemek nebo peníze na zajištění stáří) jméno Augustus stejně jako jméno Caesar se po nástupu císaře Tiberia na trůn stala součástí titulatury římských císařů

7 Zápis do sešitu Období principátu
Octavianus Augustus (27 př. n. l.-14 n. l.) titul Augustus (vznešený) titul princeps (první muž v říši), neomezený vládce – imperátor od titulu princeps → principát na celém území vyhlášen mír jeho vláda vytvořila základy pro císařství zánik lidových shromáždění mnoho peněz na výstavbu Říma dobře vycvičená armáda placených vojáků jména Augustus a Caesar se stala součástí titulatury římských císařů

8 Období principátu Tiberius Octaviánův nástupce
tzv. juliánská dynastie = odvozeno od Julia Caesara císařem až v padesáti letech obr. 2

9 Období principátu Caligula syn Tiberiova synovce
přídomek Caligula = botička pravděpodobně trpěl šílenstvím je známý svojí zvráceností a násilnými činy (historicky sporné) už za svého života vyžadoval božské pocty obr. 3

10 Období principátu Claudius slabý císař
ve vleku svých ctižádostivých manželek adoptoval syna své druhé manželky Agrippiny Agrippina jej otrávila obr. 4

11 Zápis do sešitu Augustovi bezprostřední nástupci (tzv. juliánská dynastie = odvozeno od Julia Caesara): Tiberius, Caligula, Claudius, Nero

12 Období principátu Nero (54 - 68)
syn Agrippiny, druhé manželky Claudiovy jeden z nejkrutějších vládců proslulý zločiny na svých příbuzných nebo blízkých – vražda vlastní matky, manželky, nevlastního bratra a svého vychovatele Senecy obr. 5

13 Období principátu za Nerona začátek pronásledování křesťanů
zakladatelem učení Ježíš Kristus víra jen v jednoho Boha hlásali lásku a rovnost mezi lidmi tajným shromaždištěm katakomby (pohřebiště) císařem neprávem obviněni ze založení velkého požáru v Římě → mnoho z nich odsouzeno k smrti vzbouření legií i jeho osobní stráže → císař uprchl a spáchal sebevraždu po jeho smrti zmatky, legie prohlašovaly za císaře svoje velitele

14 Zápis do sešitu Nero (54 - 68) jeden z nejkrutějších vládců
začátek pronásledování křesťanů zakladatelem Ježíš Kristus víra v jednoho Boha láska a rovnost mezi lidmi tajným shromaždištěm katakomby (pohřebiště)

15 Období principátu Titus jeden z nejmírnějších císařů
roku 79 za jeho vlády došlo k výbuchu Vesuvu vrstva lávy a popela zasypala některá římská města (nejznámější Pompeje a Herculaneum) obr. 6

16 Titus Zápis do sešitu za jeho vlády došlo k výbuchu Vesuvu
zničení několika římských měst (nejznámější Pompeje a Herculaneum)

17 Období principátu Traianus (98-117)
první císař neitalského původu (z Hispánie) největší územní rozloha říše: připojena Dácie (zhruba dnešní Rumunsko), Mezopotámie, Arménie a Arábie čilý obchod s okolními zeměmi obr. 7

18 výstavba silnic, vodovodů a mostů
v Římě vybudováno mnoho významných staveb – ve zbytcích dochováno Traianovo forum a Traianův sloup s výjevy z válek podpora chudých ze státních peněz od senátu titul Optimus („Nejlepší císař“) délka hranic a rozsah území kladly obrovské nároky na obranu – zejména severní hranice říše byly ohrožovány nájezdy barbarů (na kontinentu Germáni, v Británii Skotové a Piktové) na severní a východní hranici říše budováno proti barbarům vojáky střežené opevnění (limes Romanus)

19 Traianus (98-117) Zápis do sešitu největší územní rozloha říše
nájezdy barbarů (Germáni, Skotové a Piktové) stavba vojáky střeženého opevnění na severní a východní hranici

20 Období principátu Hadrianus (117-138)
dále zabezpečována hranice římské říše → Hadriánův val v Británii do armády přijímáni i obyvatelé provincií vyznával řecké ideály → založena škola Atnenaeum v Judei povstání Bar Kochby (tzv. druhá židovská válka) proti římské nadvládě v letech ; s vynaložením značného úsilí poraženo obr. 8

21 Hadrianus (117-138) Zápis do sešitu Hadriánův val v Británii
povstání Židů proti Římu pod vedením Bar Kochby

22 Období principátu Marcus Aurelius (161-180)
jeden z nejlepších panovníků, vzdělaný a spravedlivý byl však také významným filozofem (představitelem stoicismu = smíření se s osudem) obr. 9

23 Období principátu země postižena různými katastrofami – záplavy, zemětřesení, mor, neúroda útoky germánských Markomanů a Kvádů usídlených na našem území – Římany označováni za barbary (všichni lidé žijící mimo říši a nemluvící latinsky či řecky) průlom opevnění (limes Romanus) Germány, postup na sever Apeninského poloostrova; nakonec zatlačeni zpět

24 Zápis do sešitu Marcus Aurelius (161-180)
významný filozof (představitel stoicismu = smíření se s osudem) katastrofy, útoky barbarů (všichni lidé žijící mimo říši a nemluvící latinsky či řecky) vítězství nad Germány

25 OPAKOVÁNÍ Období císařství Období principátu Nero (54 - 68) Titus
období principátu a dominátu principát: období od vlády císaře Augusta do vlády císaře Diocletiana (od titulu princeps) dominát: neomezená moc císaře (pán = dominus) Období principátu Octavianus Augustus (27 př. n. l.-14 n. l.) titul Augustus (vznešený) titul princeps (první muž v říši), neomezený vládce – imperátor od titulu princeps → principát na celém území vyhlášen mír jeho vláda vytvořila základy pro císařství zánik lidových shromáždění mnoho peněz na výstavbu Říma dobře vycvičená armáda placených vojáků jména Augustus a Caesar se stala součástí titulatury římských císařů Augustovi bezprostřední nástupci (tzv. juliánská dynastie = odvozeno od Julia Caesara): Tiberius, Caligula, Claudius, Nero Nero ( ) jeden z nejkrutějších vládců začátek pronásledování křesťanů zakladatelem Ježíš Kristus víra v jednoho Boha láska a rovnost mezi lidmi tajným shromaždištěm katakomby (pohřebiště) Titus za jeho vlády došlo k výbuchu Vesuvu zničení několika římských měst (nejznámější Pompeje a Herculaneum) Traianus (98-117) největší územní rozloha říše nájezdy barbarů (Germáni, Skotové a Piktové) stavba vojáky střeženého opevnění na severní a východní hranici Hadrianus ( ) Hadriánův val v Británii povstání Židů proti Římu pod vedením Bar Kochby Marcus Aurelius ( ) významný filozof (představitel stoicismu = smíření se s osudem) katastrofy, útoky barbarů (všichni lidé žijící mimo říši a nemluvící latinsky či řecky) vítězství nad Germány

26 Otázky a úkoly Vysvětli rozdíl mezi principátem a dominátem.
Kterého panovníka můžeme považovat za prvního římského císaře? Jaké tituly používali vládci v období římského císařství? Za kterého císaře došlo k prvnímu pronásledování křesťanů? Vysvětli, kdo je to stoik. Koho Římané označovali za barbary? Proč?

27 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z:  Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN [ ] obr. 1 – Octavianus Augustus obr. 2 – Tiberius obr. 3 – Caligula obr. 4 – Claudius obr. 5 – Nero obr. 6 – Titus obr. 7 – Traianus obr. 8 – Hadrianus obr. 9 – Marcus Aurelius


Stáhnout ppt "Období císařství I. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o období římského císařství – principátu."

Podobné prezentace


Reklamy Google