Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kovy alkalických zemin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kovy alkalických zemin"— Transkript prezentace:

1 Kovy alkalických zemin

2 Základní přehled X ttání, °C tvaru, °C kovovost Be 1,47 1287 2500 kov
Mg 1,23 649 1105 Ca 1,04 839 1494 Sr 0,99 768 1381 Ba 0,97 727 1850

3 Základní přehled obecná elektronová konfigurace
ns2 => tvoří pouze oxidační číslo +II vykazují fyzikální i chemické vlastnosti kovů se vzrůstajícím protonovým číslem klesá elektronegativita vzrůstá reaktivita

4 Základní přehled Ca, Sr a Ba mají velmi podobné vlastnosti
Be se podobá spíše hliníku, než ostatním prvkům ve skupině (diagonální podobnost) je amfoterní (reaguje s kyselinami i zásadami) vytváří strukturně podobné hydridy a halogenidy Mg tvoří přechod mezi Be a ostatními prvky

5 Výskyt, výroba Beryllium Hořčík
nejvýznamnější minerál je beryl (Be3Al2Si6O18) elektrolyticky z chloridu beryllnatého Hořčík poměrně hojně zastoupený v přírodě především v magnesitu (MgCO3) a dolomitu (CaCO3.MgCO3) žíháním je uhličitan převeden na oxid, dále se redukuje křemíkem na čistý kov 2 MgO + Si → 2 Mg + SiO2

6 Výskyt, výroba Vápník Stroncium, baryum velmi rozšířený v přírodě
CaCO3 (aragonit, kalcit, vápenec, křída, mramor) CaSO4 . 2 H2O sádrovec vyrábí se elektrolýzou chloridu vápenatého ze Solvayova způsobu výroby sody Stroncium, baryum asi 100x menší výskyt než Ca uhličitany a sírany vyrábí se rovněž elektrolyticky

7 Využití Beryllium Hořčík Vápník lehké slitiny, zpevňování mědi
okénka v rentgenových trubicích Hořčík lehké slitiny, redukční činidlo křesadla, staré blesky Vápník kosti a vnější schránky organismů

8 Využití Stroncium Baryum součást světélkujících barev
pasty na citlivé zuby Baryum BaSO4 kontrastní látka pro rentgenová vyšetření „čištění“ vakua

9 Plamenová zkouška vápník stroncium baryum

10 Sloučeniny hydridy a halogenidy
beryllium vytváří polymerní hydrid a halogenidy BeH2 obsahuje podobně jako AlH3 třístředové vazby ostatní látky mají spíše iontový charakter fluoridy (kromě BeF2) jsou nerozpustné ve vodě CaCl2 – posyp cest

11 Sloučeniny oxidy a hydroxidy vyrábí se „kalcinací“ uhličitanů
zahřívání na vysoké teploty výroba páleného ápna CaCO3 → CaO + CO2 s výjimkou barya vznikají reakcí prvku s kyslíkem (baryum tvoří peroxid) zásadotvorné oxidy (kromě amfoterního BeO) MgO nereaguje s vodou, pouze s kyselinami hašení vápna: CaO + H2O → Ca(OH)2

12 Sloučeniny MgO Mg(OH)2 CaO, Ca(OH)2 žáruvzdorný materiál
antacidum – proti pálení žáhy CaO, Ca(OH)2 stavebnictví – malta, malba tvrdnutí malty: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 vápnění půdy nejlevnější zásady

13 Sloučeniny Soli uhličitany a hydrogenuhličitany
uhličitany nejsou rozpustné ve vodě, rozpustnost lze zvýšit nasycením vody oxidem uhličitým > vznikají hydrogenuhličitany krasové jevy: CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca(HCO3)2 uhličitany CaCO3 a MgCO3 jsou příčinou přechodné tvrdosti vody

14 Sloučeniny sírany dusičnany a chloristany CaSO4
v přírodě se vyskytuje jako sádrovec CaSO4 . 2 H2O 2 CaSO4 . 2 H2O ↔ 2 CaSO4 . ½ H2O + 3 H2O MgSO4 a CaSO4 jsou příčinou trvalé tvrdosti vody síran barnatý kontrastní látka při rentgenu zažívacího ústrojí dusičnany a chloristany ve vodě velmi dobře rozpustné


Stáhnout ppt "Kovy alkalických zemin"

Podobné prezentace


Reklamy Google