Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Vladimíra Vinterová odborná učitelka uvádí pro TP2 tuto výukovou prezentaci : Stroje na nanášení lepidel

2 7.4 Nanášečky lepidel Obr. 56 Schéma zařízení pro nanášení lepidel
A – dvouválcová nanášečka pro jednostranné nanášení; 1 – obrobek; 2 – nádrž na lepidlo; 3 – lepidlo; 4 – spodní nanášecí válec; 5 – přítlačný válec; 6 – horní nanášecí válec; 7,8 – dávkovací válec B – čtyřválcová nanášečka pro oboustranné nanášení

3 Nanášečky lepidel Obr. 56 Schéma zařízení pro nanášení lepidel
C – jednoválečková nanášečka na boky (bez pohonu) 1 – obrobek; 4 – spodní nanášecí válec; 9 – jehlové disky; 10 – vodící pravítko; 11 – nádrž na tavné lepidlo; 12 – nanášecí váleček; 13 – dopravník; D – jednoválečková nanášečka na boky ( s motorem)

4 Nanášečky lepidel Obr. 56 Schéma zařízení pro nanášení lepidel
E – desková nanášečka na boky desek a hranolků; 1 – obrobek; 2 – nádrž na lepidlo; 3 – lepidlo; 14 – perforovaná deska; 15 – dílec s klínovými ozuby; 16 – nanášecí disky; F – disková nanášečka pro nanášení lepidla na klínové ozuby;

5 Nanášečky lepidel Obr. 56 Schéma zařízení pro nanášení lepidel
G – trysková nanášečka pro vstřikování lepidla do otvorů pro kolíky; 17 – hadice pro přívod kolíků; 18 – zarážeč kolíků; 19 – tryska na lepidlo; 20 – hadice pro přívod lepidla; 21 – jehla; 22 – dílec s otvory pro kolíky

6 Nanášečky lepidel Nanášečky lepidla jsou stroje nebo zařízení které se používají k nanášení lepidla na plochy a boky plošných desek, hranolků, na klínové nebo rovné ozuby, do kruhových otvorů pro kolíky apod. Lepidlo se nanáší zejména válci, válečky, perforovanými deskami a tryskami, které tvoří hlavní část těchto strojů a zařízení, a to zpravidla za pohybu dílce. Nanášečky lepidla patří k pomocným dřevařským strojům. Dělíme je na válcové (dvou a čtyřválcové na plochy desek, jedno nebo dvoustranné), válečkové (jednoválečkové pro nanášení lepidla na boky hranolků nebo plošných dílců), diskové (na klínové nebo rovné ozuby), deskové (na boky desek i hranolků) a tryskové (pro vstřikování lepidla do otvorů). Schémata zařízení pro nanášení lepidla jsou uvedena na obr. 56.

7 7.4.1 Válcové nanášečky lepidel
Válcové nanášečky lepidla se používají k nanášení studených lepidel na jednu nebo obě strany dýh nebo plošných desek. Pracují tak, že desky procházejí mezi dvěma válci, kterými se lepidla nanáší na jejich povrch v souvislé rovnoměrné vrstvě. Podle počtu válců rozeznáváme nanášečky lepidla dvouválcové a čtyřválcové. Způsoby nanášení jsou patrné z obr. 56. Zásoba lepidla u dvouválcových strojů je ve spodních nebo bočních vanách. Válcové nanášečky jsou stroje s periodickým doplňováním zásoby lepidla. Vlastní nanášení lepidla na plochy dílců probíhá kontinuálně.

8 Válcové nanášečky lepidel
Příklad konstrukce čtyřválcové nanášečky lepidla typu ALE je uveden na obr. 57/I. Stroj se skládá ze stojanu, dvou nanášecích válců, dvou dávkovacích válců a z pohonu. Ve stojanu je pevně uložen spodní nanášecí a dávkovací válec i elektromotor. V horní části stroje jsou uloženy suporty spolu s horním nanášecím a dávkovacím válcem. Na výšku se přestavují ručním kolečkem. Horní nanášecí válec k materiálu přitlačují pružiny, jejich předpětí se oboustranně seřizuje ručními kolečky. Množství nanášeného lepidla záleží hlavně na velikosti spáry mez nanášecími a dávkovacími válci. Spára e nastavuje přesouváním dávkovacích válců pomocí výstředníkových pák a spojovací tyče, jež se v nastavené poloze zajišťují kolíky,

9 Válcové nanášečky lepidel
1 – suport; 2 – páka pro nastavení spáry mezi nanášecími a dávkovacími válci; 3 – lištový stůl; 4 – kryt horních válců; 5 – spojovací tyč; 6 – kolečka pro výškové nastavení válců; 7 – stojan; 8 – bezpečnostní vypínač; 9 – kryt převodového mechanismu; 10 – ovládací tyč bezpečnostního vypínače; 11 – elektromotor; 12 – spodní nanášecí válec; 13 – spojovací tyč stojanu; 14 – vana; 15, 18 – dávkovací válec; – ozubená kola; – horní nanášecí válec; 19 – závaží; 20 – napínací řetězovka; 21 – řetěz; – řetězka; a1 , a2 – spáry mezi dávkovacími a nanášecími válci; h – výška horního nanášecího válce

10 Válcové nanášečky lepidel
1 – suport; 2 – páka pro nastavení spáry mezi nanášecími a dávkovacími válci; 3 – lištový stůl; 4 – kryt horních válců; 5 – spojovací tyč; 6 – kolečka pro výškové nastavení válců; 7 – stojan; 8 – bezpečnostní vypínač; 9 – kryt převodového mechanismu; 10 – ovládací tyč bezpečnostního vypínače; 11 – elektromotor; 12 – spodní nanášecí válec; 13 – spojovací tyč stojanu; 14 – vana; 15, 18 – dávkovací válec; – ozubená kola; – horní nanášecí válec; 19 – závaží; 20 – napínací řetězovka; 21 – řetěz; – řetězka; a1 , a2 – spáry mezi dávkovacími a nanášecími válci; h – výška horního nanášecího válce

11 Válcové nanášečky lepidel
Aby bylo zaručeno nanášení rovnoměrné vrstvy lepidla, musejí být nanášecí válce dokonale rovné a tuhé. Pohon válců od elektromotoru je řetězkami, řetězem i ozubenými koly.Řetěz se napíná závažím. Hlavní technické a výrobní údaje stroje: pracovní šířka mm, tloušťka materiálu od 0, mm, posuv 3,6 až 17 m.min-1 a výkon elektromotoru 1,6 kW.

12 Válcové nanášečky lepidel
Obsluhou válcové nanášečky rozumíme : a) nastavení výšky horního nanášecího válce podle tloušťky desek, a to ručním kolečkem; b) zařízení přítlačných pružin horního nanášecího válce ručními kolečky; c) seřízení spár mezi a dávkovacími válci, a tím i určení množství nánosu lepidla; seřizuje se výstředníkovými pákami; d) zapnutí elektromotoru a nalití lepidla mezi pohybující se válce; lepidlo se při práci stroje podle potřeby dolévá. Údržba zahrnuje hlavně dokonalé umytí všech válců a celého stroje od zbytků lepidla po skončení každé pracovní směny. Povrch opotřebených nanášecích válců je třeba srovnat na soustruhu. Jinak by byla nanášená vrstva nerovnoměrná a práce stroje nekvalitní. Jo třeba též pravidelně mazat řetězky, ložiska a vedení suportu stroje.

13 Válcové nanášečky lepidel
Bezpečnost a hygiena práce vyžaduje, aby při práci byl ochranný kryt horních válců připevněn ke stroji a aby se ruce obsluhujícího pracovníka nedostaly do těsné blízkosti pohybujících se válců, zvláště při dolévání lepidla a mytí stroje. Pro zvýšení bezpečnosti je ně straně obsluhy kromě hlavního vypínače havarijní vypínač, spojený s tyčí ovládanou kolenem.

14 Válečkové nanášečky lepidla boky
Válečkové nanášečky lepidla patří k pomocným za řízením, která se používají bud samostatně, nebo jako součást některých strojů. Jsou to zpravidla jednoválečková zařízení bez pohonu (obr. 56C) nebo a pohonem (obr. 56D). Jednoválečková nanášečka bez pohonu se používá pro ruční nanášení lepidla na boky dosek, hranolků a lišt. Nanášený dílec se posunuje po stolová desce, v jejíž vině je horní vodorovná. část nanášecího válce, který se přitlačením pohybujícího se dílce otáčí a vynáší lepidlo z nádrže na spodní plochu dílce. Tato velmi jednoduchá zařízení se v praxi používají velmi zřídka.

15 Válečkové nanášečky lepidla boky
Rozšířená jsou však jednoválečková zařízení s pohonem, která tvoří důležitou část strojů pro olepování boků plošných desek tzv. tavným lepidlem. Nanášecí rýhovaný válec je uložen v kolmé poloze uvnitř nádrže s tavným lepidlem o nízké viskozitě. Je poháněn samostatným elektromotorem s převodem. Roztavené lepidlo vynáší z nádrže a nanáší je na bok pohybující ho se dílce.

16 Diskové a tryskové nanášečky lepidla boky
Diskové nanášečky lepidla jsou speciální stroje pro nanášení lepidla na klínové nebo rovná ozuby. Příklad diskové nanášečky na klínové ozuby je na obr. 56 F a 57 II. Stroj tvoří součást výrobní linky na výrobu tzv. nekonečného vlysu, složeného z krátkých vlysů, spojovaných navzájem čelními klínovými ozuby. Stroj je opatřen řadou horních a spodních, výškové seřiditelných, klínových disků poháněných převodovým elektromotorem a řetězy. Spodní disky se otáčejí v lepidlové směsi a nanášejí lepidlo na horní disky. Lepidlo se na klínové ozuby nanáší při jejich zasunutí mezi disky. Tloušťku nánosu lze regulovat seřízením vzdálenosti horních a spodních disků ručním kolečkem. Disky jsou zhotoveny z plastů odolných proti opotřebení. Po čištění se dají disky i nádrž, na lepidlo snadno demontovat.

17 Diskové a tryskové nanášečky lepidla boky
Některé technické údaje stroje : pracovní šířka 140 mm, pracovní výška (tloušťka dílce) 50 mm, výkon elektromotoru 0,26 k4V a hmotnost 70 kg. Tryskové nanášečky lepidla jsou zařízení, která se používají zpravidla jako součást ručních a strojových zarážeček kolíků. Princip tryskové nanášečky lepidla je na obr. 56 G. Hlavní část zařízení je tryska, který vstřikuje lepidlo do otvorů pro kolíky. Součást trysky je uzavírací jehla, která pod tlakem pružiny uzavírá její otvor. Lepidlo se do trysky přivádí pod tlakem hadicí. K nanesení lepidla do otvoru dochází tak, že se jehla mechanickým zařízením vtáhne do trysky a uvolní její otvor.

18 Diskové a tryskové nanášečky lepidla boky
Tryska vstříkne lepidlo do otvoru pro ko1íky a jehla vzápětí na to pod tlakem pružiny otvor trysky uzavře. Nato je do otvoru pneumatickým zarážečem zasunut dřevěný kolík. Tryskové nanášečky lepidla pracují periodicky v určitém taktu, který záleží na přísunu a odsunu dílců z pracovní polohy před tryskou.

19 7.5 Olepovačky boků Olepovačky boků jsou stroje nebo zařízení určené k olepováni rovných boků plošných dílců dýhou, lištami, hranolky nebo páskami z plastů. Dýhou a pásky lze olepovat i dílce s různě zakřivenými boky. Olepování se provádí zpravidla po nanesení lepidla na boční plochy dílců tak, že olepovací materiál se k boční ploše přikládá ručně nebo mechanicky a pak se přitlačí rovnými příložkami nebo válečky. Při této práci se lepidlo v lepené spáře buď ochladí, nebo ohřeje (podle druhu lepidla). Po přilepení materiál přečnívající nad plochy a boky dílce ořeže, ofrézuje nebo obrousí. Olepování probíhá za pohybu dílců nebo v klidu. Rozlišujeme proto olepování polohové a kontinuální. Těmto dvěma způsobům práce odpovídají dva základní skupiny olepovaček, olepovačky polohové a kontinuální.

20 7.5.1 Olepovačky boků kontinuální
V současné době se používají převážně olepovačky kontinuální. Schémata olepovaček jsou znázorněna na obr. 58 – viz obrázek na následující straně. Kontinuální olepování se provádí na strojových olepovačkách, v nichž jsou soustředěny všechny základní operace spojené s olepováním, a to nanesení lepidla na boky dílců, přiložení olepovaného materiálu, jeho přitlačení, vytvrzování lepidla a odstranění přesahů. Složitější sdružené olepovačky navíc provádějí i broušení, frézování, vrtání a jiné operace. Olepovnčky mohou být jedno a dvoustranné. Podle tvaru olepovaného dílce rozeznáváme olepovačky pro dílce s rovnými boky (obr. 58 A a B) a pro dílce s tvarovanými boky (obr. 58C).

21 Olepovačky boků kontinuální
A – kontinuální dýhová olepovačka 1 – zařízení pro olepování dýh; 2 – zařízení pro posuv dílců a přitlačování dýh; 3 – zařízení pro vysouvání dýh ze zásobníku; 4 – zařízení pro ohřev a nanášení lepidla; 5 – dýhový pás; 6 – přední posuvný váleček; 7 – olepovaný dílec; 8 – vodící pravítko;

22 Olepovačky boků kontinuální
B – kontinuální dýhová olepovačka sdružená : 3 – zařízení pro vysouvání dýh ze zásobníku; 4 – zařízení pro ohřev a nanášení lepidla; 9 – dopravník; 10 – přítlačný válec; 11 – ořezávací pilová jednotka přední; 12 – ořezávací pilová jednotka zadní; 13 – frézovací jednotka spodní a horní pro hrubé začištění dýhy; 14 – frézovací jednotka spodní a horní pro jemné začištění; 15 – brousící jednotka; 16 – universální frézovací jednotka; 17 – stojan stroje

23 Olepovačky boků kontinuální
C – olepovačka na tvarované dílce : 18 – zásobník na pásky z plastů; 19 – páska z plastů; 20 – plastifikační zařízení na pásky; 21 – přítlačná patka pro upnutí dílce k otočnému stolu; U – směr posuvu dílce

24 Olepovačky boků kontinální
Podle použitého olepovaného matariálu rozlišujeme pak olepovačky dýhové, olepovačky na pásky z plastů nebo kombinované olepovačky, podlo způsobu vytvrzování lopidla~olepovačky nevyhřivané (na glutinová nebo tavná lcpidla.) a olopovačky vyhřívané (horkým vzduchem nebo vysokofrokvoačním ohřevem). Původní kontinuální dýliové olepovačky~ byly konstruovány aa. modiňkovaná glutinuvá lopidla. Slcládaly se z a ohPov a naneseuí lcpidla (obr. 58A), a vysouvánf dýh ze záobnftcůzař na posuv dílců a přitlačovánf dýh (zoní závání přesahů dýh. 'fyto stroje pracujf tak, že rozehřáté lepidlo zválečkcm nanese na bok dflee, k němuž so vysune, přiloží a přitlačS dýhový pás.

25 Olepovačky boků kontinální

26 Olepovačky boků kontinuální
Obr. 59 Sdružená univerzální olepovačka boků typ Ibimatic I – celkový pohled na stroj : 1 – dopravník; 2 – přítlačný pás; 3 – nádrž na lepidlo; 4 – zásobník na dýhové pásy; 5 – přítlačné válce; – ořezávací pilové jednotky; 7,8 – frézovací jednotky; 9 – brousící jednotka; 10 – skříň s pohonem dopravníku; – posuvný stojan; 12 – mechanismus pro posuv stojanu; 13 – základová deska;

27 Olepovačky boků kontinální

28 Olepovačky boků kontinální

29 Olepovačky boků kontinální

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google