Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči neurčitému počtu osob. Obsah smlouvy nebo její část leze určit také odkazem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči neurčitému počtu osob. Obsah smlouvy nebo její část leze určit také odkazem."— Transkript prezentace:

1 „ O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči neurčitému počtu osob. Obsah smlouvy nebo její část leze určit také odkazem na licenční podmínky, jež jsou stranám známé nebo veřejně dostupné. S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem může osoba, která má v úmyslu návrh přijmout, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele,zejména poskytnutím nebo přijetím plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn. Je-li v návrhu adresovanému neurčitému okruhu osob, který lze přijmout bez vyrozumění navrhovatele podle odst. 2 stanovena lhůta k přijetí, nelze návrh během této lhůty odvolat “

2  Umožňuje uzavírání licenčních smluv v prostředí sítí elektronické komunikace, které často nedovolují individuální jednání  Na tomto principu jsou postaveny i licenční smlouvy organizace Creative Commons  Od doby svého založení v roce 2001 již tato nezisková organizace se sídlem v Mountain View v Kalifornii zaznamenala nepřehlédnutelný úspěch v počtu děl licencovaných pod hlavičkou Creative Commons, který se již v roce 2008 pohyboval okolo 130 mil. prací  Licenční smlouvy Creative Commons s použitím piktogramů definují podmínky pro držitele práva k dílu i jeho potenciálním uživatelů, za kterých dílo může být užito a které způsoby užití jsou akceptovatelné

3 Prvky, které klasifikují druhy licencí CC lze rozdělit do dvou kategorií: 1) ty, které určují rozsah práv nabyvatele licence 2) ty, které udávají podmínky, které je při užití díla nutné respektovat Pomocí těchto prvků autor vystavující své dílo jasně nabyvateli licence určuje jeho práva a povinnosti, pokud tento návrh smlouvy přijme.

4 Právo dílo šířit (z angl. Share). Tento symbol je společný pro všechny typy CC licencí. Vyjadřuje, že licencované dílo je možné šířit, tzn. kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník) a jako jeho součást jej v nezměněné podobě šířit dál. Právo dílo upravovat (z angl. Remix) Licence s tímto symbolem opravňuje uživatele k pozměňování či doplňování díla. Umožňuje také celé licencované dílo nebo jeho část zpracovat s jiným dílem. Příkladem úprav může být např. dramatizace, překlad, úprava digitálních fotek, zhudebnění nebo remixování hudebních skladeb.

5  Uveďte autora (z angl. Attribution). BY  Kdykoliv licencovaného dílo nebo jeho úpravu šíříte, je nutno uvést údaje a autorovi a dílu, a to způsobem, jaký autor stanovil. Pokud autor způsob uvádění těchto údajů nespecifikoval, je nutné minimálně uvést jeho jméno (nebo pseudonym, pokud pod ním vystupuje),název díla a odkaz na původní licenci Creative Commons. Pokud šíříte upravené dílo, je třeba také uvést způsob, jakým jste dílo upravili. Zachovejte licenci (z angl. Share Alike). SA Pokud licencované dílo jakkoliv upravíte, máte povinnost výsledek své práce vystavit pod stejnou nebo slučitelnou licenci. Pokud tedy například upravíte fotku, která je vystavena pod licencí CC-BY-SA, je nutno pro tuto upravenou fotku použít stejný typ licence CC-BY- SA.

6  Neužívejte dílo komerčně (z angl. concommercial). NC  Tento prvek umožňuje nakládat s dílem pouze pro nekomerční  účely. Tím se rozumí, že při šíření díla vám nesmí plynout žádný finanční zisk. Za nekomerční využití se považuje výměna díla za jiné (např. prostřednictvím výměnných sítí). Nezasahujte do díla (z angl. No Derivatives). ND Tento prvek Vám zakazuje jakkoliv dílo upravovat (tzn. dílo pozměňovat či doplňovat, nebo ho jako celé či jeho část zpracovat s dílem jiným). Jedná se o opak licenčního prvku “právo dílo upravovat,” který naopak úpravy díla povoluje. Proto se v žádné licenci CC neobjevují tyto dva prvky společně.


Stáhnout ppt "„ O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči neurčitému počtu osob. Obsah smlouvy nebo její část leze určit také odkazem."

Podobné prezentace


Reklamy Google