Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář NSKTV Praha 2.12.08, Brno 4.12.08 Návrh národních deskriptorů Mgr., Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář NSKTV Praha 2.12.08, Brno 4.12.08 Návrh národních deskriptorů Mgr., Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Seminář NSKTV Praha 2.12.08, Brno 4.12.08 Návrh národních deskriptorů Mgr., Ph.D.

2 Magisterské studijní programy Není pochyb o tom, že Mgr. programy odpovídají 2. cyklu rámce EHEA a tudíž 7. úrovni EQF Zákon o vysokých školách § 46, odst. 1: Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. znalosti dovednosti kompetence

3

4 Obecné způsobilosti Tvoření úsudku jsou schopni: propojovat znalosti, zvládat složitost a formulovat i při neúplných nebo omezených informacích úsudky, které však zohledňují společenskou a etickou odpovědnost, související s uplatňováním těchto znalostí a úsudků; Obecné způsobilosti Komunikace řídit složité odborné činnosti nebo projekty včetně strategického plánování, samostatně vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny; nést odpovědnost za veškeré související rozhodování formulovat vlastní názory, odrážející i pohled dalších členů skupiny a jasně a jednoznačně je sdělovat odborníkům i laikům a to alespoň v jednom světovém jazyku; Obecné způsobilosti Schopnost dalšího vzdělávání vzdělávat se dalším studiem a do značné míry samostatně volit jeho zaměření; vést ostatní při hledání vzdělávacích potřeb a jejich naplňování.

5 Doktorské studijní programy Není pochyb o tom, že Ph.D. programy odpovídají 3. cyklu rámce EHEA a tudíž 8. úrovni EQF Zákon o vysokých školách § 47, odst. 1: Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. § 47, odst. 4: Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění

6 Návrh deskriptorů pro doktorský studijní program Absolventi doktorského studijního programu: Obecné znalosti prokázali hluboké a systematické porozumění studijnímu oboru a dobrou orientaci v širší oblasti ovládají výzkumné metody v tomto oboru Obecné dovednosti prokázali schopnost samostatné vědecké, výzkumné nebo vývojové práce vytvořili rozsáhlejší dílo, které původním výzkumem přispělo k rozšíření hranic poznání a jehož součást si zasluhuje recenzovanou publikaci na národní či mezinárodní úrovni Obecné způsobilosti: Tvoření úsudku Komunikace Schopnost dalšího vzdělávání jsou schopni kritické analýzy, vyhodnocení a syntézy nových a komplexních myšlenek umějí komunikovat se svými spolupracovníky a širší mezinárodní vědeckou komunitou i se společností jako takovou o otázkách v oblasti své specializace prokázali inovační schopnost, akademickou a odbornou integritu a dodržování zásad etiky vědecké práce


Stáhnout ppt "Seminář NSKTV Praha 2.12.08, Brno 4.12.08 Návrh národních deskriptorů Mgr., Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google