Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojistné na sociální zabezpečení 2015 Změny dalších právních předpisů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojistné na sociální zabezpečení 2015 Změny dalších právních předpisů"— Transkript prezentace:

1 Pojistné na sociální zabezpečení 2015 Změny dalších právních předpisů
Nemocenské pojištění 2015 Pojistné na sociální zabezpečení 2015 Změny dalších právních předpisů Ing. Michal Ztratil Ostrava

2 Přehled změn právních předpisů
Novely zákonů 250/2014 Sb. – doprovodný zákon k zákoně o státní službě 251/2014 Sb. – technická novela zákona 582/1991 Sb. 267/2014 Sb. – velká daňová novela s předpisy souvisejícími v nemocenském a důchodovém pojištění, zrušení JIM Vyhlášky, sdělení 208/2014 Sb. – Vyhláška MPSV – VVZ, koef.,valorizace 214/2014 Sb. – Sdělení MPSV – redukční hranice NP

3 Účast na pojištění - opakování
Zaměstnání – Změna od činnost zaměstnance pro zaměstnavatele, ze které mu plynou nebo by mohly plynout příjmy podléhající dani ze závislé činnosti a nejsou od daně osvobozeny taxativní vymezení konkrétních vztahů + ostatní způsob Od změna bodu 3 – státní zaměstnanci podle zákona o státní službě Návaznost na přechod do služebního poměru, místní příslušnost

4 Účast na pojištění - opakování Podmínky účasti na pojištění
Výkon zaměstnání na území ČR sjednaná částka započitatelného příjmu činí aspoň 2500 Kč měsíčně Výkon zaměstnání při nesjednání částky ZP nebo sjednání ve výši < 2500 Kč - ZMR dosažení příjmu alespoň 2500 Kč za kalendářní měsíc

5 Posouzení druhu zaměstnání

6 Účast na pojištění - opakování
Sčítání příjmů u zaměstnání malého rozsahu, DPP 1. DPČ – od příjem 8/ Kč 2. DPČ – od příjem 8/ Kč Dodatečná zúčtovaná odměna 2. DPČ – od do příjem 10/ Kč – aplikace § 8 odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb.

7 Vznik a zánik pojištění – vliv ZOK
Účast na pojištění Vznik a zánik pojištění – vliv ZOK jednatel – smlouva o výkonu funkce podmínky trvání pojištění pracovní poměr na funkci jednatele smlouva o výkonu funkce a souběžný pracovní poměr vliv § 61 ZOK OSSZ nebude primárně napadat označení druhu zaměstnání pracovní poměr x statutární zástupce

8 Zvýšení minimální mzdy – NV č. 204/2014 Sb.
Účast na pojištění Zvýšení minimální mzdy – NV č. 204/2014 Sb. 8500 Kč ---> 9200 Kč měsíčně 50,60 Kč ---> 55 Kč/hod. Dopady do účasti na pojištění, ZMR PS rozsah 12 hod/týdně, mzda 50,60 Kč/hod do mzda 2429 Kč měs. -> jedná se o ZMR od mzda 2640 Kč měs. -> vznikne účast na pojištění od a potrvá nepřetržitě do skončení zam.

9 Vyhláška MPSV č. 208/2014 Sb. Všeobecný vyměřovací základ Kč stejně jako za rok 2012 Přepočítací koeficient 1,0273 průměrná mzda Kč zvýšení o 669 Kč maximální vyměřovací základ Kč zvýšení o Kč rozhodný příjem pro NP Kč

10 Sdělení MPSV č. 214/2014 Sb. Redukční hranice 2015
Pro rok 2015 jsou redukční hranice pro výpočet dávek NP stanoveny takto: I. redukční hranice = Kč (+23 Kč) II. redukční hranice = Kč (+33 Kč) III. redukční hranice = Kč (+67 Kč) Redukční hranice pro úpravu průměrného hodinového výdělku na rok 2015 jsou: I. redukční hranice = 0,175 x = 155,40 Kč II. redukční hranice = 0,175 x 1331 = 232,93 Kč III. redukční hranice = 0,175 x 2662 = 465,85 Kč

11 Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru
Vývoj elektronického podání § 123e zák. č. 582/1991 Sb. § 162 zák. č. 187/2006 Sb. účinnost od Povinnost komunikace mezi ČSSZ a subjekty sociálního zabezpečení výhradně elektronicky Odložení postupu nejprve do , dnes poslední odklad do Od zcela zrušena povinnost komunikovat elektronicky

12 Oznámení o nástupu do zaměstnání Přehled o výši pojistného
Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru Tiskopisy ve formátu datové věty - XML Oznámení o nástupu do zaměstnání Přehled o výši pojistného Příloha žádosti o dávku Evidenční list důchodového pojištění

13 Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru
Změny e-podání od § 123e zák. č. 582/1991 Sb., § 162 zák. č. 187/2006 Sb. Možnosti e-podání 1. Datová zpráva – podepsaná uznávaným elektronickým podpisem – elektronická podatelna OSSZ 2. Datová zpráva – odeslaná prostřednictvím datových schránek – schránka e-podání ČSSZ, OSSZ 3. Datová zpráva – s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem nemocenského pojištění, v případě jeho zajištění

14 ePortál - podporuje snadné vyplnění s automatickými výpočty
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vyplňování tiskopisů - on-line na webu ePortál - podporuje snadné vyplnění s automatickými výpočty

15 ePortál – při přihlášení DS předvyplní osobní údaje
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vyplňování tiskopisů - on-line na webu ePortál – při přihlášení DS předvyplní osobní údaje

16 Aplikace pro vyplňování funguje i bez doplňku
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vyplňování tiskopisů - on-line na webu Aplikace pro vyplňování funguje i bez doplňku

17 Po úspěšné kontrole by se e-podání nemělo vrátit z důvodu chyby
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vyplňování tiskopisů - on-line na webu Po úspěšné kontrole by se e-podání nemělo vrátit z důvodu chyby

18 Vyplňování tiskopisů - on-line na webu www.cssz.cz
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vyplňování tiskopisů - on-line na webu Při vyplňování se aplikace neustále připojuje na e-portál a při kontrole pošle tzv. fiktivní xml zpracování ke kontrole správnosti

19 Po úspěšné kontrole by se e-podání nemělo vrátit z důvodu chyby
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vyplňování tiskopisů - on-line na webu Po úspěšné kontrole by se e-podání nemělo vrátit z důvodu chyby

20 Výjimky z vyměřovacích základů - zaměstnanci
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – 589/1992 Sb. Změny – § 5 odst. 1 zákona Výjimky z vyměřovacích základů - zaměstnanci a) náhrada škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry b) odstupné další odstupné, odchodné a odbytné, poskytované na které vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle zvl. p.p. c) věrnostní přídavek horníků d) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání

21 Změny od 1.1.2015 – pojistné na sociální pojištění
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – 589/1992 Sb. Změny od – pojistné na sociální pojištění Výjimky z vyměřovacích základů - zaměstnanci e) jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události, Již nebude platit výjimka pro: odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích6), pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání, pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance v případě nepeněžních příjmů

22 Změny od 1.1.2015 – pojistné na sociální pojištění
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – 589/1992 Sb. Změny od – pojistné na sociální pojištění Zrušení sazby pojistného 26% od již všichni zaměstnavatelé budou platit sazbu 25 % z VZ zaměstnance existence pojistného pro zvýšení dob dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z 10 let --- na 15 let

23 Změny – pojistné na sociální pojištění
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – 589/1992 Sb. Změny – pojistné na sociální pojištění Potvrzení o dosažení maximálního vyměřovacího základu Nezapomenout na údaj – účast na důchodovém spoření rozdělení vyměřovacích základů – není povinné Úhrn za období před kalendářním měsícem, kdy se stal účastníkem DS Sazba 6,5 % Úhrn za období od kalendářního měsíce, kdy se stal účastníkem DS Sazba 3,5 %

24 „Záporný“ vyměřovací základ
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – 589/1992 Sb. Odvod pojistného „Záporný“ vyměřovací základ Snížení úhrnu započitatelných příjmů v kal. měsíci a) v němž bylo toto plnění vráceno srážkou z příjmů b) do něhož bylo zúčtováno, vráceno srážkou, ale nedošlo k úplné kompenzaci c) zaměstnanec nemá příjmy vznik záporných hodnot – nepřípustné Snížení VZ v kal. měsíci, do něhož byl zúčtován vyšší příjem

25 Spisovny - důchodové pojištění
Zák. č. 251/2014 Sb.  novela zák. č. 582/1991 Sb. Povinnost spisoven poskytovat údaje ČSSZ, OSSZ Legalizace placení za tyto úkony Prokazatelné výdaje spisovny budou regulovány vyhláškou – viz Vyhláška MPSV č. 339/2014 Sb. ze dne

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Pojistné na sociální zabezpečení 2015 Změny dalších právních předpisů"

Podobné prezentace


Reklamy Google