Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský romantismus Název školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský romantismus Název školy"— Transkript prezentace:

1 Evropský romantismus www.zlinskedumy.cz Název školy
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Evropský romantismus Označení DUM VY_32_INOVACE_01_3_01 Autor Mgr. Hana Máčalová Datum Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Literatura 19. a 20. století Ročník 2. ročník

2 Doba, žánry, témata, představitelé, díla
Evropský romantismus Doba, žánry, témata, představitelé, díla

3 Romantismus v Evropě Z franc. slova romantique – jako z románu, ale i tajemný, fantastický. Vznik na počátku 19. století. Mezi Velkou francouzskou revolucí 1789 a revolučním rokem 1848. Architektura a výtvarné umění, hudba, literatura. Důraz na původnost a bezprostřední zážitek, na city a fantazii. Základním problémem je konflikt jedince a společnosti. Východiska: obdiv k minulosti, mystice, lidové slovesnosti, oslava přírody. Velké téma – nenaplněná láska.

4 Romantický hrdina Časté ztotožnění autor – hlavní postava.
Člověk z okraje společnosti. Pohrdající společností, proto hledá únik v přírodě a fantazii. Nešťastná láska – hledající ideál ženy. Důležitá svoboda a volnost. V rámci díla se postavy nevyvíjejí, nemění své postoje a názory. Mnohdy nešťastný život a tragický konec. V ruské literatuře literární typ zbytečného člověka.

5 George Gordon Byron (1788 – 1824)
Anglický básník, šlechtický titul. Velmi bouřlivý život, cesty po Evropě. Zemřel na nákazu při boji za svobodu Řeků. Tvůrce byronovské (lyrickoepické) povídky a básnických dramat. Byronismus – rozpor jedince a světa, tragické vyústění. Díla: CHILDE HAROLDOVA POUŤ (1812) – autobiografický moderní epos, DŽAUR (1813), LARA (1814) – básnické povídky. [1]

6 Percy Bysshe Shelley (1792 – 1822)
Anglický básník, přítel Byrona. Považován za tvůrce nejlepších lyrických básní v angličtině. Odpor proti společnosti a církvi. Cesty po Evropě, život v Itálii. Tragický konec – ztroskotání lodi v bouři. Mary Wollstonecraft Shelley: Frankenstein (1818 – P. B. Shelley úvod). Díla: ODPOUTANÝ PROMETHEUS (1820) – lyrické veršované drama, KRÁLOVNA MAB (1813) – filozofická báseň. [2]

7 John Keats (1795 – 1821) Anglický básník. Studia farmacie a chirurgie.
Vliv na tvorbu jeho nemoc – tuberkulóza, které 1821 v Římě podlehl (je zde i pochován). Charakteristickým rysem jeho tvorby jsou smyslové obrazy a bohatá slovní zásoba. Díla: ÓDA NA SMUTEK (1819), ÓDA NA PSYCHÉ (1819), PODZIMU (1819), LAMIA (1820), ISABELLA (1820). [3]

8 Walter Scott (1771 – 1832) Anglický básník, prozaik, sběratel skotských lidových balad. Zakladatel historické povídky a historického románu. V dětství onemocněl obrnou. Vystudoval práva v Edinburgu. 1812 se spřátelil s Byronem. 1819 – šlechtický titul. Díla: JEZERNÍ PANNA (1810) – básnická povídka, historické romány WAVERLEY (1814), ROB ROY (1817), IVANHOE (1819). [4]

9 Victor Hugo (1802 – 1885) Francouzský básník, prozaik, dramatik, esejista. Politický činný, téměř 20 let ve vyhnanství v Anglii. Úvod k dramatu CROMWELL (1827) se stal manifestem romantismu ve Francii. Díla: LEGENDA VĚKŮ – 3dílný básnický cyklus o vývoji lidstva, romány CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI (1831) - historický, BÍDNÍCI (1862) – společenský, DEVADESÁT TŘI (1874) – revoluční. [5]

10 Stendhal (1783 – 1842) Vl. jménem Henri Beyle.
Francouzský prozaik, představitel psychologického románu. Dílo na rozhraní romantismu a realismu. Jako důstojník Napoleonovy armády se účastnil tažení do Ruska. Jeho hrdinové bojují se společností i se svou vášnivou láskou. Díla: romány ČERVENÝ A ČERNÝ (1830), KARTOUZA PARMSKÁ (1839). [6]

11 Další francouzští romantici
Alexandre Dumas (1802 – 1870) Vl. jménem Davy de la Pailleterie. Jeden z nejplodnějších fr. romanopisců – dobrodružné romány, často také v novinách na pokračování. Díla: TŘI MUŠKETÝŘI (1844), HRABĚ MONTE CHRISTO (1845-6), KRÁLOVNA MARGOT (1845), ČERNÝ TULIPÁN (1850). Často i několikrát zfilmována. Alfred de Musset (1810 – 1857) Prozaik, dramatik, nejsubjektivnější fr. romantik. Hlavním tématem je nešťastná láska (inspirace jeho vztah k George Sandové). Díla: ZPOVĚĎ DÍTĚTE SVÉHO VĚKU (1836) – autobiografický román, LORENZACCIO (1833) – uznávaná historická tragédie.

12 Alexandr Sergejevič Puškin (1799 – 1837)
Ruský básník, prozaik a dramatik. Tvůrce moderního básnického jazyka, položil základy spisovné ruštiny. Pocházel ze šlechtické rodiny. Pro své pokrokové názory (děkabristé) ve vyhnanství. Smrt na následky souboje. Díla: KAVKAZSKÝ ZAJATEC (1821) – poema, EVŽEN ONĚGIN (1831) – veršovaný román, zbytečný člověk, BORIS GODUNOV ( 1825) – historická hra. [7]

13 Michail Jurjevič Lermontov (1814 – 1841)
Ruský básník, prozaik i dramatik. Dílo je vrcholem ruského revolučního romantismu. Dvakrát ve vyhnanství. I on zahynul v souboji. I v jeho tvorbě literární typ zbytečného člověka. Díla: NA SMRT PUŠKINA (1837) – báseň, HRDINA NAŠÍ DOBY (1840) – 1. psychologický román v ruské literatuře, DÉMON (1841) – poema. [8]

14 Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809 – 1852)
Ruský prozaik a dramatik na rozhraní mezi romantismem a realismem. V díle kritika ruské společnosti. Léta žil mimo Rusko v jižní a západní Evropě. Díla: satirická komedie REVIZOR (1836), ŽENITBA (1842), satirický román MRTVÉ DUŠE (1842), PETROHRADSKÉ POVÍDKY (1842). [9]

15 Další evropští představitelé romantismu
NĚMECKO – navazuje na preromantismus (J. W. Goethe, F. Schiller). Novalis (1772 – 1801) – básník, prozaik Dílo: HYMNY NOCI (1800) – sbírka básní. Heinrich Heine (1797 – 1856) – po Goethovi největší německý lyrik. Dílo: KNIHA PÍSNÍ (1827), NOVÉ BÁSNĚ (1844). MAĎARSKO Sándor Petöfi (1823 – 1849) – „básník revoluce“, lyrik (milostná, vlastenecká, revoluční poezie). Dílo: APOŠTOL (1848) – epická báseň s autobiografickými prvky. POLSKO – témata z polské historie, posílení národa. Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki – oba v emigraci. SLOVENSKO – štúrovci, spisovná slovenština, národní charakter. Ĺudovít Štúr (1815 – 1856) – NAUKA REČI SLOVENSKEJ (1846), Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján Kalinčiak, Janko Král‘.

16 Edgar Allan Poe (1809 – 1849) Americký básník, prozaik, žurnalista.
Tvůrce americké moderní poezie. Zakladatel detektivního žánru a hororu. Těžký život – ve 3 letech osiřel, v dospělosti nevyrovnaná povaha, sklony k alkoholismu, život v bídě, vztahové problémy. Díla: HAVRAN (1845) – báseň, JÁMA A KYVADLO (1845) – horor, VRAŽDY V ULICI MORGUE (1841) – detektivní žánr . [10]

17 Dávali jste pozor? Opakování!
Časově zařaďte romantismus. Charakterizujte romantismus jako umělecký směr. Jaký je typický romantický autor? Charakterizujte romantického hrdinu. Jmenujte některé výrazné hrdiny a doplňte díla, v nichž vystupují, a jejich autory. Do jakého prostředí nás zavádí romantická díla? Doložte na příkladech. Jaká základní témata řeší romantikové? Opět uveďte konkrétní příklady děl. Ze kterých zemí pocházejí nejvýznamnější představitelé romantismu? Jmenujte i autory. Kteří autoři se žánrově vymykají romantismu? Odpovědi na otázky naleznete v předcházející prezentaci.

18 Zopakujte si důležité pojmy:
Vysvětlete pojmy a přiřaďte je ke správným autorům: ÓDA DETEKTIVNÍ ŽÁNR POEMA BYRONOVSKÁ POVÍDKA HISTORICKÝ ROMÁN HOROR ZBYTEČNÝ ČLOVĚK BYRONISMUS AUTOBIOGRAFICKÉ PRVKY PSYCHOLOGICKÝ ROMÁN PSEUDONYM PREROMANTISMUS Odpovědi naleznete v předcházející prezentaci.

19 A co nejznámější díla a jejich autoři?
Doplňte názvy známých děl, jejich autora a základní téma: ________________________ POUŤ EVŽEN _______________________ ______________________ V PAŘÍŽI MRTVÉ _______________________ ROB _________________________ ____________________ ČERNÝ LEGENDA _____________________ HRABĚ ________________________ _________________ KYVADLO ODPOUTANÝ ___________________ HRDINA ________________________ ZPOVĚĎ _______________________ Odpovědi naleznete v předcházející prezentaci.

20 Seznam použité literatury a zdrojů
LITERATURA 1. BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury (do devadesátých let 19. století). 3. vydání. Praha: Fortuna, s. ISBN POLÁŠKOVÁ, T., MILOTOVÁ, D., DVOŘÁČKOVÁ, Z. Literatura: přehled středoškolského učiva. 1. vydání. Třebíč: Petra Velanová, stran. ISBN ZDROJE WESTALL, Richard. George Gordon Byron, 6th Baron Byron [online] [cit ]. Dostupné na: [http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Gordon_ Byron_6th_Baron_Byron_by_Richard_Westall_(2).jpg] 2. CLINT, Alfred. Percy Bysshe Shelley [online] [cit ]. Dostupné na: [http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Percy_Bysshe_Shelley_by_Alfred_ Clint_crop.jpg]

21 ZDROJE 3. HILTON, William. John Keats [online] [cit ]. Dostupné na: [http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Keats_by_William_Hilton. jpg] RAEBURN, Henry. Portrait of Walter Scott (1771 – 1832), novelist and poet [online] [cit ] Dostupné na: [http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_Walter_Scott_-_Raeburn_2. jpg] WALERY, S. J. O. Victor Hugo [online] [cit ]. Dostupné na: [http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Victor_Hugo.jpg] SODERMARK, J. O. Henri Beyle [online] [cit ]. Dostupné na: [commons.wikimedia.org/wiki/File:Stendhal.jpg] TROPININ, V. A. Alexander Pushkin [online] [cit ]. Dostupné na: [http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:A.S.Pushkin.jpg]

22 ZDROJE 8. ZABOLOTSKY, P. E. M. Y. Lermontov by Pyotr Zabolotsky, painted in 1837 [online] [cit ]. Dostupné na: [http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikhail_lermontov.jpg] MOLLER, F. A. Portrait of the Writer Nikolai Gogol [online] [cit ]. Dostupné na: [http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Portret_Gogola.jpg] DODD, MEAT AND CO. Edgar Allan Poe [online] [cit ]. Dostupné na: [http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Edgar_Allen_Poe_1898.jpg]

23 ŘEŠENÍ 1. strana – odpovědi na otázky obsahuje prezentace.
2. strana – POJMY ÓDA - oslavná báseň, lyrika (J. Keats). DETEKTIVNÍ ŽÁNR – prozaický žánr, jehož základem je zločin, jeho vyšetřování a objasnění (E. A. Poe). POEMA – básnická povídka, lyrickoepická skladba, zachycující událost ze života jedince (často autobiografická), veršovaná, nepříliš rozsáhlá (A. S. Puškin, M. J. Lermontov). BYRONOVSKÁ POVÍDKA – viz poema (vytvořil W. Scott, proslavil G. G. Byron). HISTORICKÝ ROMÁN – román, který nás zavádí do vzdálenější historie, často vystupují historické osobnosti (tvůrcem W. Scott, psal také V. Hugo). HOROR – žánr (i filmový), jehož základem je vyvolávat u čtenáře napětí, strach a hrůzu (E. A. Poe). ZBYTEČNÝ ČLOVĚK – literární typ z ruské literatury – člověk nadaný, materiálně zabezpečený, který žije bez jakéhokoli smyslu života (A. S. Puškin, M. J. Lermontov). BYRONISMUS – proud romantické poezie, jehož základem je rozpor hlavního hrdiny a společnosti, zpravidla tragické vyústění (G. G. Byron). AUTOBIOGRAFICKÉ PRVKY – autor píše o svém vlastním životě (G. G. Byron, A. de Musset). PSYCHOLOGICKÝ ROMÁN – žánr, v němž není zásadní děj, ale vnitřní život postav (M. J. Lermontov). PSEUDONYM – krycí jméno, pod kterým autor publikuje své dílo (A. Dumas, Stendhal). PREROMANTISMUS – předromantismus, vznikl jako reakce na klasicismus a osvícenství. Důraz byl kladen na citové hodnoty prostého člověka (J.-J. Rousseau, J. W. Goethe, F. Schiller).

24 ŘEŠENÍ 3. strana – DÍLA – AUTOŘI – TÉMA
CHILDE HAROLDOVA POUŤ – G. G. BYRON – autobiografický moderní epos, hrdinovo putování po Evropě. EVŽEN ONĚGIN – A. S. PUŠKIN – veršovaný román, příběh tzv. zbytečného člověka. CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI – V. HUGO – historický román, jehož děj se odehrává v 15. století a je spjat s prostředím chrámu Matky Boží v Paříži. MRTVÉ DUŠE – N. V. GOGOL – satirický román, poukazující na nekalé praktiky na ruském venkově. ROB ROY – W. SCOTT – historický román o vůdci povstání ve Skotsku. ČERVENÝ A ČERNÝ – STENDHAL – dvoudílný román o vzestupu a pádu hlavního hrdiny (tzv. román ztracených iluzí). LEGENDA VĚKŮ – V. HUGO – třídílný cyklus básní o vývoji lidstva, důraz na pokrok a humanitu. HRABĚ MONTE CHRISTO – A. DUMAS - dobrodružný román o zradě a pomstě. JÁMA A KYVADLO – E. A. POE – klasický horor o vězni mučeném inkvizicí. ODPOUTANÝ PROMÉTHEUS – P. B. SHELLEY – lyrické veršované drama, jehož základem je vzdor hrdiny proti světu i bohu. HRDINA NAŠÍ DOBY – M. J. LERMONTOV - 1. psychologický román v ruské literatuře, příběh zbytečného člověka. ZPOVĚĎ DÍTĚTE SVÉHO VĚKU – A. DE MUSSET – autobiografický román, hl. hrdina je typickým hledajícím romantickým hrdinou.


Stáhnout ppt "Evropský romantismus Název školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google